Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1955/R

Business name: 
P O A S S , spol. s r.o.
  (from: 04/30/1992 until: 12/22/2016)
Registered seat: 
Považské Podhradie 293
Považská Bystrica 017 01
  (from: 04/30/1992 until: 12/22/2016)
Identification number (IČO): 
31 563 007
  (from: 04/30/1992)
Date of entry: 
04/30/1992
  (from: 04/30/1992)
Date of deletion: 
07/19/1994
  (from: 12/23/2016)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/30/1992)
Objects of the company: 
veľkoobchod /okrem koncesovaných činností/
  (from: 04/30/1992 until: 12/22/2016)
maloobchod so zmiešaným tovarom /okrem koncesovaného/
  (from: 04/30/1992 until: 12/22/2016)
maloobchody s novým tovarom v špecializ. predajniach
  (from: 04/30/1992 until: 12/22/2016)
prekladištia nákladov, skladovanie
  (from: 04/30/1992 until: 12/22/2016)
reklamné činnosti
  (from: 04/30/1992 until: 12/22/2016)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 04/30/1992 until: 12/22/2016)
opravy spotrebného tovaru
  (from: 04/30/1992 until: 12/22/2016)
predaj súčiastok a prísluš. dvojstop. motorových vozidiel
  (from: 04/30/1992 until: 12/22/2016)
maloobchod mimo riadnej predajne
  (from: 04/30/1992 until: 12/22/2016)
zásielkový predaj
  (from: 04/30/1992 until: 12/22/2016)
Partners: 
Ing. Danica K o s o ň o v á
Tatranská 299/23-10
Považská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 01/18/1993 until: 02/15/1993)
Ing. Danica K o s o ň o v á
Tatranská 299/23-10
Považská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 04/30/1992 until: 01/17/1993)
Ing. Anna K o v á č i k o v á
Pribinova 974/32-1
Považská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 02/16/1993 until: 06/29/1994)
Ing. Anna K o v á č i k o v á
Pribinova 974/32-1
Považská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 01/18/1993 until: 02/15/1993)
Ing. Anna K o v á č i k o v á
Pribinova 974/32-1
Považská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 04/30/1992 until: 01/17/1993)
Ing. František K u b a l a
Kukučínova 2O5/2O
Považská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 06/30/1994 until: 01/26/2000)
Ing. František K u b a l a
Kukučínova 2O5/2O
Považská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 02/16/1993 until: 06/29/1994)
Ing. František K u b a l a
Kukučínova 2O5/2O
Považská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 01/18/1993 until: 02/15/1993)
Ing. František K u b a l a
Kukučínova 2O5/2O
Považská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 04/30/1992 until: 01/17/1993)
Ing. Štefan L e d n i c k ý
247
Domaniža
Slovak Republic
  (from: 06/30/1994 until: 01/26/2000)
Ing. Štefan L e d n i c k ý
247
Domaniža
Slovak Republic
  (from: 02/16/1993 until: 06/29/1994)
Ing. Štefan L e d n i c k ý
247
Domaniža
Slovak Republic
  (from: 01/18/1993 until: 02/15/1993)
Ing. Štefan L e d n i c k ý
247
Domaniža
Slovak Republic
  (from: 04/30/1992 until: 01/17/1993)
Ing. Milan M a ď a r
Rozkvet 2019/41-9
Považská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 06/30/1994 until: 01/26/2000)
Ing. Milan M a ď a r
Rozkvet 2019/41-9
Považská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 02/16/1993 until: 06/29/1994)
Ing. Milan M a ď a r
Rozkvet 2019/41-9
Považská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 01/18/1993 until: 02/15/1993)
Ing. Milan M a ď a r
Rozkvet 2019/41-9
Považská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 04/30/1992 until: 01/17/1993)
Ing. Ľubomír M a z á k
Lánska 925/1
Považská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 06/30/1994 until: 01/26/2000)
Ing. Ľubomír M a z á k
Lánska 925/1
Považská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 02/16/1993 until: 06/29/1994)
Emil M a z á k
89
Púchov - Vieska
Slovak Republic
  (from: 01/18/1993 until: 02/15/1993)
Ing. Ľubomír M a z á k
Lánska 925/1
Považská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 01/18/1993 until: 02/15/1993)
Emil M a z á k
89
Púchov - Vieska
Slovak Republic
  (from: 04/30/1992 until: 01/17/1993)
Ing. Ľubomír M a z á k
Lánska 925/1
Považská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 04/30/1992 until: 01/17/1993)
Ing. Dušan P a c e k
Fatranská l3
Žilina - Vlčince lll
Slovak Republic
  (from: 02/16/1993 until: 06/29/1994)
Ing. Dušan P a c e k
Fatranská l3
Žilina - Vlčince lll
Slovak Republic
  (from: 01/18/1993 until: 02/15/1993)
Ing. Dušan P a c e k
Fatranská l3
Žilina - Vlčince lll
Slovak Republic
  (from: 04/30/1992 until: 01/17/1993)
Ing. František S v o r a d a
I.Krasku 250/4-20
Považská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 06/30/1994 until: 01/26/2000)
Ing. František S v o r a d a
I.Krasku 250/4-20
Považská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 02/16/1993 until: 06/29/1994)
Ing. František S v o r a d a
I.Krasku 250/4-20
Považská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 01/18/1993 until: 02/15/1993)
Ing. František S v o r a d a
I.Krasku 250/4-20
Považská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 04/30/1992 until: 01/17/1993)
Ing. Zdeněk Š í b l
Sídlisko SNP 1482/140
Považská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 02/16/1993 until: 06/29/1994)
Ing. Zdeněk Š í b l
Sídlisko SNP 1482/140
Považská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 01/18/1993 until: 02/15/1993)
Ing. Zdeněk Š í b l
Sídlisko SNP 1482/140
Považská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 04/30/1992 until: 01/17/1993)
Anna T u r č á n y o v á
I.Krasku 250/4-2
Považská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 02/16/1993 until: 06/29/1994)
Anna T u r č á n y o v á
I.Krasku 250/4-2
Považská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 01/18/1993 until: 02/15/1993)
Anna T u r č á n y o v á
I.Krasku 250/4-2
Považská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 04/30/1992 until: 01/17/1993)
Ing. Zdeněk Š í b l
Sídlisko SNP 1482/140
Považská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 06/30/1994 until: 12/22/2016)
Anna T u r č á n y o v á
I.Krasku 250/4-2
Považská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 06/30/1994 until: 12/22/2016)
Ing. Dušan P a c e k
Fatranská l3
Žilina - Vlčince lll
Slovak Republic
  (from: 06/30/1994 until: 12/22/2016)
Ing. František S v o r a d a
I.Krasku 250/4-20
Považská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 01/27/2000 until: 12/22/2016)
Ing. Ľubomír M a z á k
Lánska 925/1
Považská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 01/27/2000 until: 12/22/2016)
Ing. Milan M a ď a r
Rozkvet 2019/41-9
Považská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 01/27/2000 until: 12/22/2016)
Ing. Štefan L e d n i c k ý
247
Domaniža
Slovak Republic
  (from: 01/27/2000 until: 12/22/2016)
Ing. František K u b a l a
Kukučínova 2O5/2O
Považská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 01/27/2000 until: 12/22/2016)
Contribution of each member: 
Ing. Zdeněk Š í b l
Amount of investment: 20 000 Kčs ( peňažný vklad ) Paid up: 10 000 Kčs
  (from: 04/30/1992 until: 01/17/1993)
Ing. František S v o r a d a
Amount of investment: 20 000 Kčs ( peňažný vklad ) Paid up: 10 000 Kčs
  (from: 04/30/1992 until: 01/17/1993)
Ing. Ľubomír M a z á k
Amount of investment: 20 000 Kčs ( peňažný vklad ) Paid up: 10 000 Kčs
  (from: 04/30/1992 until: 01/17/1993)
Emil M a z á k
Amount of investment: 20 000 Kčs ( peňažný vklad ) Paid up: 10 000 Kčs
  (from: 04/30/1992 until: 01/17/1993)
Ing. Danica K o s o ň o v á
Amount of investment: 20 000 Kčs ( peňažný vklad ) Paid up: 10 000 Kčs
  (from: 04/30/1992 until: 01/17/1993)
Ing. Anna K o v á č i k o v á
Amount of investment: 20 000 Kčs ( peňažný vklad ) Paid up: 10 000 Kčs
  (from: 04/30/1992 until: 01/17/1993)
Anna T u r č á n y o v á
Amount of investment: 20 000 Kčs ( peňažný vklad ) Paid up: 10 000 Kčs
  (from: 04/30/1992 until: 01/17/1993)
Ing. Milan M a ď a r
Amount of investment: 20 000 Kčs ( peňažný vklad ) Paid up: 10 000 Kčs
  (from: 04/30/1992 until: 01/17/1993)
Ing. Štefan L e d n i c k ý
Amount of investment: 20 000 Kčs ( peňažný vklad ) Paid up: 10 000 Kčs
  (from: 04/30/1992 until: 01/17/1993)
Ing. František K u b a l a
Amount of investment: 20 000 Kčs ( peňažný vklad ) Paid up: 10 000 Kčs
  (from: 04/30/1992 until: 01/17/1993)
Ing. Dušan P a c e k
Amount of investment: 20 000 Kčs ( peňažný vklad ) Paid up: 10 000 Kčs
  (from: 04/30/1992 until: 01/17/1993)
Ing. Zdeněk Š í b l
Amount of investment: 20 000 Kčs ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Kčs
  (from: 01/18/1993 until: 02/15/1993)
Ing. František S v o r a d a
Amount of investment: 20 000 Kčs ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Kčs
  (from: 01/18/1993 until: 02/15/1993)
Ing. Ľubomír M a z á k
Amount of investment: 20 000 Kčs ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Kčs
  (from: 01/18/1993 until: 02/15/1993)
Emil M a z á k
Amount of investment: 20 000 Kčs ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Kčs
  (from: 01/18/1993 until: 02/15/1993)
Ing. Danica K o s o ň o v á
Amount of investment: 20 000 Kčs ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Kčs
  (from: 01/18/1993 until: 02/15/1993)
Ing. Anna K o v á č i k o v á
Amount of investment: 20 000 Kčs ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Kčs
  (from: 01/18/1993 until: 02/15/1993)
Anna T u r č á n y o v á
Amount of investment: 20 000 Kčs ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Kčs
  (from: 01/18/1993 until: 02/15/1993)
Ing. Milan M a ď a r
Amount of investment: 20 000 Kčs ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Kčs
  (from: 01/18/1993 until: 02/15/1993)
Ing. Štefan L e d n i c k ý
Amount of investment: 20 000 Kčs ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Kčs
  (from: 01/18/1993 until: 02/15/1993)
Ing. František K u b a l a
Amount of investment: 20 000 Kčs ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Kčs
  (from: 01/18/1993 until: 02/15/1993)
Ing. Dušan P a c e k
Amount of investment: 20 000 Kčs ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Kčs
  (from: 01/18/1993 until: 02/15/1993)
Ing. Zdeněk Š í b l
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 02/16/1993 until: 06/29/1994)
Ing. František S v o r a d a
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 02/16/1993 until: 06/29/1994)
Ing. Ľubomír M a z á k
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 02/16/1993 until: 06/29/1994)
Ing. Anna K o v á č i k o v á
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 02/16/1993 until: 06/29/1994)
Anna T u r č á n y o v á
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 02/16/1993 until: 06/29/1994)
Ing. Milan M a ď a r
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 02/16/1993 until: 06/29/1994)
Ing. Štefan L e d n i c k ý
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 02/16/1993 until: 06/29/1994)
Ing. František K u b a l a
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 02/16/1993 until: 06/29/1994)
Ing. Dušan P a c e k
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 02/16/1993 until: 06/29/1994)
Ing. Zdeněk Š í b l
Amount of investment: 29 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 29 000 Sk
  (from: 06/30/1994 until: 12/22/2016)
Ing. František S v o r a d a
Amount of investment: 29 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 29 000 Sk
  (from: 06/30/1994 until: 01/26/2000)
Ing. Ľubomír M a z á k
Amount of investment: 29 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 29 000 Sk
  (from: 06/30/1994 until: 01/26/2000)
Anna T u r č á n y o v á
Amount of investment: 29 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 29 000 Sk
  (from: 06/30/1994 until: 12/22/2016)
Ing. Milan M a ď a r
Amount of investment: 29 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 29 000 Sk
  (from: 06/30/1994 until: 01/26/2000)
Ing. Štefan L e d n i c k ý
Amount of investment: 29 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 29 000 Sk
  (from: 06/30/1994 until: 01/26/2000)
Ing. František K u b a l a
Amount of investment: 29 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 29 000 Sk
  (from: 06/30/1994 until: 01/26/2000)
Ing. Dušan P a c e k
Amount of investment: 29 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 29 000 Sk
  (from: 06/30/1994 until: 12/22/2016)
Ing. František S v o r a d a
Amount of investment: 40 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 40 000 Sk
  (from: 01/27/2000 until: 12/22/2016)
Ing. Ľubomír M a z á k
Amount of investment: 40 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 40 000 Sk
  (from: 01/27/2000 until: 12/22/2016)
Ing. Milan M a ď a r
Amount of investment: 40 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 40 000 Sk
  (from: 01/27/2000 until: 12/22/2016)
Ing. Štefan L e d n i c k ý
Amount of investment: 40 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 40 000 Sk
  (from: 01/27/2000 until: 12/22/2016)
Ing. František K u b a l a
Amount of investment: 40 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 40 000 Sk
  (from: 01/27/2000 until: 12/22/2016)
Management body: 
konatelia
  (from: 02/28/1994 until: 12/22/2016)
Individual managing director
  (from: 02/02/1994 until: 02/27/1994)
konatelia
  (from: 04/30/1992 until: 02/01/1994)
Ing. Danica K o s o ň o v á
Tatranská 299/23-10
Považská Bystrica
  (from: 04/30/1992 until: 01/17/1993)
Ing. František K u b a l a
Kukučínova 2O5/2O
Považská Bystrica
  (from: 04/30/1992 until: 01/17/1993)
Ing. Štefan L e d n i c k ý
247
Domaniža
  (from: 01/18/1993 until: 02/01/1994)
Ing. František S v o r a d a
I.Krasku 250/4-20
Považská Bystrica
  (from: 04/30/1992 until: 01/17/1993)
Ing. Zdeněk Š í b l
Sídlisko SNP 1482/140
Považská Bystrica
  (from: 04/30/1992 until: 02/01/1994)
Ing. Ľubomír M a z á k
Lánska 925/1
Považská Bystrica
  (from: 02/02/1994 until: 12/22/2016)
Ing. Štefan L e d n i c k ý
247
Domaniža
  (from: 02/28/1994 until: 12/22/2016)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne, v poradí ako sú zapísaní v obchodnom registri.
  (from: 02/28/1994 until: 12/22/2016)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ.
  (from: 02/02/1994 until: 02/27/1994)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia v poradí ako sú zapísaní v obchodnom registri, každý samostatne.
  (from: 04/30/1992 until: 02/01/1994)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 01/27/2000 until: 12/22/2016)
232 000 Sk
  (from: 06/30/1994 until: 01/26/2000)
225 000 Sk
  (from: 02/16/1993 until: 06/29/1994)
220 000 Kčs
  (from: 04/30/1992 until: 02/15/1993)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 15.4.1992 v zmysle § 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb.
  (from: 04/30/1992 until: 12/22/2016)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 16.12.1992 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve Stary spis: S.r.o. 1520
  (from: 02/16/1993 until: 12/22/2016)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 2.6.1994 bol schválený Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 1520
  (from: 06/30/1994 until: 12/22/2016)
Uznesením Valného zhromaždenia spoločníkov zo dňa 2.6.1994 bolo rozhodnuté o zrušení spol. bez likvidácie a jej rozdelení na dve nové spoločnosti PORT, spol. s r.o. Športovcov 2106/41, Považská Bystrica a POASS, spol. s r.o. Športovcov 2106/41, Považská Bystrica v zmysle ust. § 69 zák.č. 513/91 Zb. V dôsledku uvedenej skutočnosti sa spoločnosť z obchodného registra dňom 19.7.1994 v y m a z ú v a . Stary spis: S.r.o. 1520
  (from: 07/19/1994 until: 12/22/2016)
Date of updating data in databases:  07/30/2021
Date of extract :  08/03/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person