Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  67142/B

Business name: 
Morfeus s. r. o.
  (from: 08/24/2010)
Registered seat: 
Dunajská 15B
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08
  (from: 04/16/2016)
Trnavská cesta 7
Bratislava 831 04
  (from: 08/24/2010 until: 04/15/2016)
Identification number (IČO): 
45 707 138
  (from: 08/24/2010)
Date of entry: 
08/24/2010
  (from: 08/24/2010)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 08/24/2010)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 08/24/2010)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 08/24/2010)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 08/24/2010)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 08/24/2010)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 08/24/2010)
reklamné a marketingové služby
  (from: 08/24/2010)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 08/24/2010)
počítačové služby
  (from: 08/24/2010)
administratívne služby
  (from: 08/24/2010)
čistiace a upratovacie služby
  (from: 08/24/2010)
Partners: 
Mgr. Jozef Salaj
Dunajská 7114/15
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08
Slovak Republic
  (from: 01/22/2023)
SKYLOOK HOLDINGS LIMITED
Arch. Makariou & Kalogreon Corner 4, Nicolaides Sea View City, 9th Floor, Offices 903- 904, Block A-B
Larnaka P.C. 6016
Republic of Cyprus
  (from: 08/28/2012 until: 06/10/2020)
Mgr. Jozef Salaj
Dunajská 7114/15
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08
Slovak Republic
  (from: 06/11/2020 until: 01/21/2023)
Mgr. Jozef Salaj
Ul. 29. augusta 2263/15
Bratislava 811 09
Slovak Republic
  (from: 08/24/2010 until: 08/27/2012)
Contribution of each member: 
Mgr. Jozef Salaj
  (from: 06/11/2020 until: 01/21/2023)
Mgr. Jozef Salaj
Amount of investment: 1 518 466 EUR Paid up: 1 518 466 EUR
  (from: 01/22/2023)
Mgr. Jozef Salaj
Amount of investment: 5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 08/24/2010 until: 08/27/2012)
SKYLOOK HOLDINGS LIMITED
Amount of investment: 5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 08/28/2012 until: 11/27/2013)
SKYLOOK HOLDINGS LIMITED
Amount of investment: 349 886 EUR Paid up: 349 886 EUR
  (from: 11/28/2013 until: 08/01/2016)
SKYLOOK HOLDINGS LIMITED
Amount of investment: 1 518 466 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 1 518 466 EUR
  (from: 08/02/2016 until: 06/10/2020)
Management body: 
konatelia
  (from: 04/16/2016)
Individual managing director
  (from: 08/24/2010 until: 04/15/2016)
Silvia Salaj Sláviková
Dunajská 7114/15
Bratislava-Staré mesto 811 08
From: 09/18/2014
  (from: 06/28/2017)
Mgr. Jozef Salaj
Dunajská 7114/15
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08
From: 02/29/2016
  (from: 04/16/2016)
Mgr. Jozef Salaj
Dunajská 7114/15
Bratislava 811 08
From: 08/24/2010
  (from: 08/24/2010 until: 09/29/2014)
Mgr. Jozef Salaj
Dunajská 7114/15
Bratislava 811 08
From: 08/24/2010 Until: 09/17/2014
  (from: 09/30/2014 until: 09/29/2014)
Silvia Sláviková
Dunajská 7114/15
Bratislava-Staré mesto 811 08
From: 09/18/2014
  (from: 09/30/2014 until: 06/27/2017)
Acting in the name of the company: 
Konateľ koná a podpisuje za spoločnosť vždy samostatne tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 08/24/2010)
Capital: 
1 518 466 EUR Paid up: 1 518 466 EUR
  (from: 08/02/2016)
349 886 EUR Paid up: 349 886 EUR
  (from: 11/28/2013 until: 08/01/2016)
5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 08/24/2010 until: 11/27/2013)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 10.08.2010 v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
  (from: 08/24/2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 09.10.2012. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 942/2012, Nz 36715/2012, NCRIs 37467/2012 zo dňa 09.10.2012 uzatvorená medzi zanikajúcou spoločnosťou 1/: ENVIROINVEST, s. r. o. so sídlom: Trnavská cesta 7, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 906 936, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 33766/B, zanikajúcou spoločnosťou 2/: MONTE CASINO s. r. o. so sídlom: Trnavská cesta 7, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 45 400 440, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 63212/B a nástupníckou spoločnosťou Morfeus s. r. o. so sídlom Trnavská cesta 7, 831 04 Bratislava, IČO: 45 707 138, ktorá sa na základe tejto zmluvy o zlúčení stáva univerzálnym právnym nástupcom uvedených zanikajúcich spoločností 1/ a 2/.
  (from: 10/25/2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti Morfeus s.r.o. zo dňa 31.10.2013. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 1381/2013, Nz 40076/2013, NCRls 40797/2013 spísanou notárkou JUDr. Jarmilou Kováčovou zo dňa 06.11.2013 medzi nástupníckou spoločnosťou Morfeus s.r.o. so sídlom Trnavská cesta 7, 831 04 Bratislava, IČO: 45 707 138, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 67142/B, a zanikajúcou spoločnosťou INTERCAPITAL s.r.o. so sídlom Trnavská cesta 7, 831 04 Bratislava, IČO: 35 866 829, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 29767/B, na základe ktorej sa nástupnícka spoločnosť Morfeus s.r.o. stáva univerzálnym právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti INTERCAPITAL s.r.o. a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (from: 11/28/2013)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 17.09.2014.
  (from: 09/30/2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.02.2016
  (from: 04/16/2016)
Na základe Rozhodnutia jediného spoločníka spoločnosti Morfeus s.r.o. zo dňa 31.5.2016, a na základe Zmluvy o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 1047/2016, Nz 19428/2016, NCRls 19992/2016 zo dňa 31.5.2016 uzavretej medzi nástupníckou spoločnosťou Morfeus s.r.o., so sídlom Dunajská 15B, 811 08 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 45 707 138, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel Sro, vložka 67142/B, a zanikajúcou spoločnosťou INVESTIMMO s. r. o., so sídlom: Hattalova 12/C, 831 03 Bratislava, IČO: 48 001 171, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 102108/B, a zanikajúcou spoločnosťou Spišské vydavateľstvo s.r.o., so sídlom: Trnavská cesta 7, 831 04 Bratislava, IČO: 45 685 614, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 66800/B, sa nástupnícka spoločnosť Morfeus s.r.o. stáva univerzálnym právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti INVESTIMMO s. r. o. a zanikajúcej spoločnosti Spišské vydavateľstvo s.r.o., a preberá všetky ich práva a záväzky.
  (from: 08/02/2016)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 10/25/2012)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
ENVIROINVEST, s. r. o.
Trnavská cesta 7
Bratislava 831 04
  (from: 10/25/2012)
INTERCAPITAL s.r.o.
Trnavská cesta 7
Bratislava-Nové Mesto 831 04
  (from: 11/28/2013)
INVESTIMMO s.r.o.
Hattalova 12/C
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 03
  (from: 08/02/2016)
MONTE CASINO s. r. o.
Trnavská cesta 7
Bratislava 831 04
  (from: 10/25/2012)
Spišské vydavateľstvo s.r.o.
Trnavská cesta 7
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04
  (from: 08/02/2016)
Date of updating data in databases:  02/26/2024
Date of extract :  02/27/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person