Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  17018/B

Business name: 
MAYTAN, s.r.o.
  (from: 03/26/1998)
Registered seat: 
Rímska 1
Stupava 900 31
  (from: 03/26/1998)
Identification number (IČO): 
35 743 921
  (from: 03/26/1998)
Date of entry: 
03/26/1998
  (from: 03/26/1998)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/26/1998)
Objects of the company: 
sprostredkovanie obchodu
  (from: 03/26/1998)
veľkoobchod s potravinami
  (from: 03/26/1998)
veľkoobchod s priemyselným tovarom
  (from: 03/26/1998)
maloobchod s potravinami a pochutinami
  (from: 03/26/1998)
maloobchod s priemyselným tovarom
  (from: 03/26/1998)
drevovýroba
  (from: 03/26/1998)
stavebná výroba - výroba stavebných prvkov
  (from: 03/26/1998)
kovovýroba
  (from: 03/26/1998)
vedenie účtovníctva
  (from: 03/26/1998)
výskum trhu a verejnej mienky
  (from: 03/26/1998)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/26/1998)
inžinierska činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/26/1998)
reklamné činnosti, vrátane výskumu a vývoja reklamy
  (from: 03/26/1998)
sekretárske služby a preklady s výnimkou činností podliehajúcich zákonu č. 36/67 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch
  (from: 03/26/1998)
prenájom kancelárskych strojov a zariadení, vrátane elektronických zariadení na spracovanie údajov
  (from: 03/26/1998)
spracovanie dát a súvisiace činnosti
  (from: 03/26/1998)
poskytovanie software
  (from: 03/26/1998)
výskum a vývoj v oblasti hardware a software
  (from: 03/26/1998)
sadzba a zhotovovanie tlačiarenskych predlôh
  (from: 03/26/1998)
prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva
  (from: 03/26/1998)
rozmnožovanie nahraných nosičov
  (from: 03/26/1998)
poradenské služby ohľadne hardware a software
  (from: 03/26/1998)
zhotovovanie kópií (xerox)
  (from: 03/26/1998)
činnosť ekonomického a organizačného poradcu
  (from: 11/25/2003)
činnosť účtovného poradcu
  (from: 11/25/2003)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/25/2003)
organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 04/08/2022)
administratívne služby
  (from: 04/08/2022)
Partners: 
Ing. Jaroslav Majtan
Rímska 1
Stupava 900 31
Slovak Republic
  (from: 05/24/2022)
Daniel Majtan
Rímska 1
Stupava 900 31
Slovak Republic
  (from: 04/08/2022)
Daniel Majtan
Rímska 1
Stupava 900 31
Slovak Republic
  (from: 11/25/2003 until: 04/07/2022)
Ján Majtan
Rímska 1
Stupava 900 31
Slovak Republic
  (from: 12/21/1999 until: 11/24/2003)
Ján Majtan
Rímska 1
Stupava 900 31
Slovak Republic
  (from: 03/26/1998 until: 12/20/1999)
Ing. Jaroslav Majtan
Rímska 1
Stupava 900 31
Slovak Republic
  (from: 03/26/1998 until: 12/20/1999)
Ing. Jaroslav Majtan
Rímska 1
Stupava 900 31
Slovak Republic
  (from: 12/21/1999 until: 05/23/2022)
Contribution of each member: 
Ing. Jaroslav Majtan
  (from: 12/04/2009 until: 05/23/2022)
Ing. Jaroslav Majtan
Amount of investment: 3 319,391888 EUR Paid up: 3 319,391888 EUR
  (from: 05/24/2022)
Daniel Majtan
  (from: 12/04/2009 until: 04/07/2022)
Daniel Majtan
Amount of investment: 3 319,391888 EUR Paid up: 3 319,391888 EUR
  (from: 04/08/2022)
Ing. Jaroslav Majtan
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 03/26/1998 until: 12/20/1999)
Ján Majtan
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 03/26/1998 until: 12/20/1999)
Ing. Jaroslav Majtan
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 12/21/1999 until: 12/03/2009)
Ján Majtan
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 12/21/1999 until: 11/24/2003)
Daniel Majtan
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 11/25/2003 until: 12/03/2009)
Management body: 
konatelia
  (from: 03/26/1998)
Ing. Jaroslav Majtan
Rímska 1
Stupava 900 31
  (from: 05/24/2022)
Daniel Majtan
Rímska 1
Stupava 900 31
From: 05/05/2003
  (from: 11/25/2003)
Ján Majtan
Rímska 1
Stupava 900 31
Until: 05/05/2003
  (from: 03/26/1998 until: 11/24/2003)
Ing. Jaroslav Majtan
Rímska 1
Stupava 900 31
  (from: 03/26/1998 until: 05/23/2022)
Acting in the name of the company: 
Konatelia sú oprávnení konať menom spoločnosti a zastupovať spoločnosť voči tretím osobám. Za spoločnosť konajú a podpisujú konatelia spoločne alebo každý samostatne.
  (from: 03/26/1998)
Capital: 
6 638,783776 EUR
  (from: 12/04/2009)
200 000 Sk
  (from: 12/21/1999 until: 12/03/2009)
100 000 Sk
  (from: 03/26/1998 until: 12/20/1999)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 20.8.1997 a dodatkom k spoločenskej zmluve zo dňa 7.11.1997 v súlade s ust. §§ 57, 105 - 153 Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Stary spis: S.r.o. 24053
  (from: 03/26/1998)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 20.7.1998, na ktorom bolo zvýšené základné imanie Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 30.11.1999.
  (from: 12/21/1999)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 05.05.2003 a dodatok k nej zo dňa 10.10.2003. Zmluva o prevode obchodného podielu z 02.06.2003.
  (from: 11/25/2003)
Date of updating data in databases:  07/18/2024
Date of extract :  07/21/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person