Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Žilina
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Po Vložka číslo:  10265/L

Obchodné meno organizačnej zložky: 
ATALIAN KAF Facility s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby
  (od: 01.07.2013 do: 02.07.2015)
KAF Facility, s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby
  (od: 04.06.2008 do: 30.06.2013)
KAF - Clean Service s.r.o. - organizačná zložka podniku zahraničnej osoby
  (od: 13.05.2003 do: 03.06.2008)
KAF - Clean Service s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby
  (od: 04.12.2001 do: 12.05.2003)
Sídlo organizačnej zložky: 
Dolné Rudiny 1
Žilina 010 01
  (od: 07.05.2010 do: 02.07.2015)
Jána Jonáša 13
Bratislava 841 08
  (od: 15.05.2007 do: 06.05.2010)
Polárna 2
Bratislava 821 03
  (od: 04.12.2001 do: 14.05.2007)
IČO: 
36 071 552
  (od: 15.05.2007)
Deň zápisu: 
04.12.2001
  (od: 04.12.2001)
Deň výmazu: 
03.07.2015
  (od: 03.07.2015)
Dôvod výmazu: 
dobrovoľný výmaz
  (od: 03.07.2015)
Právna forma: 
organizačná zložka podniku zahraničnej osoby
  (od: 04.12.2001)
Predmet činnosti: 
priemyselné čistenie budov a obstarávateľské služby spojené s komplexnou údržbou budov
  (od: 04.12.2001 do: 02.07.2015)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
  (od: 04.12.2001 do: 02.07.2015)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 04.12.2001 do: 02.07.2015)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 04.12.2001 do: 02.07.2015)
obstarávateľská činnosť spojená so správou a údržbou nehnuteľností
  (od: 12.08.2005 do: 02.07.2015)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (od: 12.08.2005 do: 02.07.2015)
činnosť ekonomického, organizačného a účtovného poradcu
  (od: 12.08.2005 do: 02.07.2015)
kopírovacie služby
  (od: 12.08.2005 do: 02.07.2015)
prevádzkovanie garáží a odstavných plôch, ktoré slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľností
  (od: 12.08.2005 do: 02.07.2015)
automatizované spracovanie údajov
  (od: 12.08.2005 do: 02.07.2015)
reklamná a propagačná činnosť
  (od: 12.08.2005 do: 02.07.2015)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (od: 12.08.2005 do: 02.07.2015)
marketing
  (od: 12.08.2005 do: 02.07.2015)
administratívne a kancelárskej práce
  (od: 12.08.2005 do: 02.07.2015)
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 12.08.2005 do: 02.07.2015)
osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresiahne 9 osôb vrátane vodiča, s výnimkou taxislužby
  (od: 12.08.2005 do: 02.07.2015)
výsadba a údržba zelene
  (od: 12.08.2005 do: 02.07.2015)
hubenie škodlivých živočíchov, rastlín, mikroorganizmov a potláčanie ďalších škodlivých činiteľov jedmi vrátane ochrannej dezinfekcie, dezinsekcie, deratizácie
  (od: 12.08.2005 do: 02.07.2015)
organizácia a zabezpečenie kurzov, kongresov, seminárov, školení
  (od: 12.08.2005 do: 02.07.2015)
odstraňovanie starých náterov - mechanicky, chemicky, termicky, príprava podkladu odmastením
  (od: 21.12.2007 do: 02.07.2015)
Vedúci organizačnej zložky: 
Tomáš Franěk
Horní Stakory 117
Kosmonosy 293 06
Česká republika
Vznik funkcie: 28.12.2006
  (od: 28.12.2006 do: 02.07.2015)
Ing. Tomáš Frimmel
Levočská 22
Spišská Nová Ves 052 01
  (od: 04.12.2001 do: 27.12.2006)
Ing. Tomáš Frimmel
Levočská 22
Spišská Nová Ves 052 01
Skončenie funkcie: 28.12.2006
  (od: 28.12.2006 do: 27.12.2006)
Otakar Kvapil
189
Řepov 293 01
Česká republika
Vznik funkcie: 28.12.2006
  (od: 28.12.2006 do: 02.07.2015)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene organizačnej zložky koná jej vedúci.
  (od: 04.12.2001)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Na základe návrhu na výmaz zapísanej osoby z obchodného registra zo dňa 30.06.2015, na základe rozhodnutia zahraničnej osoby ATALIAN KAF Facility s.r.o. o zrušení organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby v Slovenskej republike ku dňu 31.12.2014 sa organizačná zložka podniku zahraničnej osoby v Slovenskej republike označená ATALIAN KAF Facility s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby, so sídlom Dolné rudiny 1, 010 01 Žilina, IČO: 36 071 552 dňom 03.07.2015 z obchodného registra Okresného súdu Žilina V Y M A Z Á V A.
  (od: 03.07.2015)
Organizačná zložka podniku zahraničnej osoby bola zriadená rozhodnutím konateľov spoločnosti KAF - Clean Service s.r.o., Česká republika zo dňa 13.11.2001 v zmysle § 21 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších právnych predpisov.
  (od: 04.12.2001 do: 02.07.2015)
Obchodné meno zahraničnej osoby: KAF - Clean Service, s.r.o. Sídlo zahraničnej osoby: Mladá Boleslav Tovačovského 159 PSČ 293 01 IČO: 25089447 Predmet podnikania zahraničnej osoby: - komplexné čistiace a upratovacie práce, - natieračské a maliarske práce, - služby spojené s rastlinnou výrobou, - kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj, - sprostredkovanie obchodu a služieb, - zámočníctvo, - vnútropodniková doprava v rámci voľnej živnosti, - podnikanie v oblasti nakladania z odpadmi, - podnikanie v oblasti nakladania z nebezpečnými odpadmi, - prevádzka sociálneho zariadenia, - odlakovanie dielov, - podniky zabezpečujúce ostrahu majetku a osôb, - montáž autopríslušenstva, - výroba brúsnych nástrojov, Hodnota základného imania zahraničnej osoby: 100 000,- Kč Právo štátu zahraničnej osoby: právo Českej republiky Štatutárny orgán zahraničnej osoby: Konatelia: Mgr. Tomáš Franěk, r. č. , bytom na Radouči 1254, Mladá Boleslav Deň vzniku funkcie: 18.11.1996 Otakar Kvapil, r. č. , bytom Řepov 32, Česká republika Deň vzniku funkcie: 18.11.1996 Konanie v mene zahraničnej osoby: Za spoločnosť navonok konajú konatelia a to každý samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí konateľ svoj podpis.
  (od: 13.05.2003 do: 02.07.2015)
Rozhodnutie zriaďovateľa zo dňa 21.06.2005.
  (od: 12.08.2005 do: 02.07.2015)
Rozhodnutie zriaďovateľa organizačnej zložky zo dňa 14.12.2006.
  (od: 28.12.2006 do: 02.07.2015)
Rozhodnutie zriaďovateľa zo dňa 03.04.2007.
  (od: 15.05.2007 do: 02.07.2015)
Rozhodnutie zriaďovateľa zo dňa 17.04.2008 o zmene obchodného mena organizačnej zložky z pôvodného KAF - Clean Service s.r.o. - organizačná zložka podniku zahraničnej osoby na KAF Facility, s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby.
  (od: 04.06.2008 do: 02.07.2015)
Rozhodnutie zriaďovateľa zo dňa 8.4.2010 - zmena sídla.
  (od: 07.05.2010 do: 02.07.2015)
Zahraničná osoba: 
Obchodné meno: ATALIAN KAF Facility s.r.o.
Sídlo:
Tovačovského 159
Mladá Boleslav 293 01
Česká republika
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe oddiel C, vložka 48752
  (od: 16.07.2013 do: 02.07.2015)
Obchodné meno: KAF Facility, s.r.o.
Sídlo:
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe oddiel C, vložka 48752
  (od: 04.06.2008 do: 15.07.2013)
Obchodné meno: KAF Facility, s.r.o.
Sídlo:
Tovačovského 159
Mladá Boleslav 293 01
Česká republika
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe oddiel C, vložka 48752
  (od: 04.06.2008 do: 15.07.2013)
Obchodné meno: KAF - Clean Service, s.r.o.
Sídlo:
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe oddiel C, vložka 48752
  (od: 28.12.2006 do: 03.06.2008)
Obchodné meno: KAF - Clean Service, s.r.o.
Sídlo:
Tovačovského 159
Mladá Boleslav 293 01
Česká republika
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe oddiel C, vložka 48752
  (od: 28.12.2006 do: 03.06.2008)
Obchodné meno: KAF - Clean Service, s.r.o.
Sídlo:
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
  (od: 04.12.2001 do: 27.12.2006)
Obchodné meno: KAF - Clean Service, s.r.o.
Sídlo:
Tovačovského 159
Mladá Boleslav 293 01
Česká republika
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
  (od: 04.12.2001 do: 27.12.2006)
Štatutárny orgán: konatelia
  (od: 16.07.2013 do: 02.07.2015)
Štatutárny orgán: konatelia
  (od: 04.06.2008 do: 15.07.2013)
Štatutárny orgán: konatelia
  (od: 28.12.2006 do: 03.06.2008)
Tomáš Franěk
Horní Stakory 117
Kosmonosy 293 06
Česká republika
Vznik funkcie: 18.11.1996
  (od: 28.12.2006 do: 03.06.2008)
Tomáš Franěk
Horní Stakory 117
Kosmonosy 293 06
Česká republika
Vznik funkcie: 18.11.1996
  (od: 04.06.2008 do: 15.07.2013)
Tomáš Franěk
Horní Stakory 117
Kosmonosy 293 06
Česká republika
Vznik funkcie: 18.11.1996
  (od: 16.07.2013 do: 02.07.2015)
Otakar Kvapil
189
Řepov 293 01
Česká republika
Vznik funkcie: 18.11.1996
  (od: 28.12.2006 do: 03.06.2008)
Otakar Kvapil
189
Řepov 293 01
Česká republika
Vznik funkcie: 18.11.1996
  (od: 04.06.2008 do: 15.07.2013)
Otakar Kvapil
189
Řepov 293 01
Česká republika
Vznik funkcie: 18.11.1996
  (od: 16.07.2013 do: 02.07.2015)
Dátum aktualizácie údajov:  23.09.2021
Dátum výpisu:  24.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)