Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  294/N

Business name: 
RIVEL, spol. s r.o.
  (from: 05/30/1994)
Registered seat: 
779
Mužla 943 52
  (from: 05/30/1994)
Identification number (IČO): 
34 101 951
  (from: 05/30/1994)
Date of entry: 
05/30/1994
  (from: 05/30/1994)
Person dissolved from: 
9. 2. 2024
  (from: 03/02/2024)
Legal ground(s) for dissolution: 
§ 68b ods. 1 písm. e) Obchodného zákonníka
  (from: 03/02/2024)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/30/1994)
Objects of the company: 
nákup a predaj poľnohospodárskych produktov
  (from: 05/30/1994)
sprostredkovanie predaja jedov a žieravín
  (from: 05/30/1994)
výroba a predaj vína
  (from: 05/30/1994)
nákup a predaj všetkých druhov tovarov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/30/1994)
poľnohospodárska výroba
  (from: 03/31/1995)
poradenská činnosť v oblasti poľnohospodárskej výroby
  (from: 01/22/1999)
Partners: 
Attila Szabó
Mužla 123
Mužla 943 52
Slovak Republic
  (from: 05/23/2022)
Contribution of each member: 
Attila Szabó
Amount of investment: 6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 05/23/2022)
Management body: 
konatelia
  (from: 05/30/1994)
Attila Szabó
123
Mužla
  (from: 05/23/2022)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú konatelia samostatne
  (from: 05/30/1994)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 12/16/2017)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 13.04.1994 v súlade s § 56-75 a § 105 a nasl. zák. č.513/91 Zb. Obchodný zákonník Stary spis: S.r.o. 817
  (from: 05/30/1994)
Spoločenská zmluva bola zmenená Dodatkom č.1 zo dňa 24.07.1998. Právne pomery spoločnosti boli dané do súladu so zákonom NR SR č. 11/1998 Z.z..
  (from: 01/22/1999)
Na Okresnom súde Nitra začalo dňa 27.08.2023 konanie o zrušenie spoločnosti, spisová značka 23CbR/50/2023.
  (from: 10/27/2023)
Okresný súd Nitra uznesením č. k. 23CbR/50/2023 – 15 z 04.01.2024, právoplatným dňa 09.02.2024, rozhodol podľa § 68b ods. 1 písm. e) Obchodného zákonníka o zrušení obchodnej spoločnosti RIVEL, spol. s r.o., sídlo 943 52 Mužla 779, IČO: 34 101 951.
  (from: 03/02/2024)
Date of updating data in databases:  05/23/2024
Date of extract :  05/24/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person