Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  1981/R

Výpis je neaktuálny z dôvodu zmeny právnej formy - odkaz na aktuálny výpis.

Obchodné meno: 
Chudovský a.s.
  (od: 26.02.2010)
Chudovský spol. s r.o.
  (od: 27.05.1992 do: 25.02.2010)
Sídlo: 
Žilinská 790/17
Považská Bystrica 017 01
  (od: 11.09.1998)
Považská Teplá 97
Považská Bystrica 017 05
  (od: 27.05.1992 do: 10.09.1998)
IČO: 
31 564 682
  (od: 27.05.1992)
Deň zápisu: 
27.05.1992
  (od: 27.05.1992)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 26.02.2010)
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 27.05.1992 do: 25.02.2010)
Predmet činnosti: 
maloobch. so zmieš. tovar. hlavne potravinami, nápojmi, tabakom
  (od: 27.05.1992)
zámočníctvo
  (od: 27.05.1992)
koncesovanie odpadu
  (od: 27.05.1992)
údržba verejnej zelene a verejných priestranstiev
  (od: 11.09.1998)
výroba odevov a odevných doplnkov
  (od: 11.09.1998)
čistenie mesta - miestnych komunikácií
  (od: 11.09.1998)
zimná údržba mestských komunikácií
  (od: 11.09.1998)
murárske a omietkárske práce
  (od: 31.03.2000)
obkladačské práce
  (od: 31.03.2000)
vykonávanie tepelných a hlukových izolácií
  (od: 31.03.2000)
vykonávanie izolácií proti vode
  (od: 31.03.2000)
maliarske a natieračské práce
  (od: 31.03.2000)
prípravné práce pre stavbu - zemné, výkopové, demolačné
  (od: 31.03.2000)
montáž sadrokartónových stien a stropov
  (od: 31.03.2000)
betonárske práce a viazanie armatúr
  (od: 31.03.2000)
nepravidelná neverejná osobná cestná doprava
  (od: 12.03.2001)
cestná nákladná doprava
  (od: 12.03.2001)
nakladanie s odpadom - ekologické využitie motorových a prevodových olejov a ich preprava
  (od: 12.03.2001)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (od: 25.07.2003)
výroba plastových okien
  (od: 25.07.2003)
výroba hliníkových okien
  (od: 25.07.2003)
činnosť podľa § 15 ods. 2 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: preprava odpadov pre tretiu osobu za účelom zabezpečenia ich zhodnotenia resp. zneškodnenia v zariadeniach na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov (činnosť bude vykonávaná bez riadenia prevádzkových priestorov zberne odpadu) a predmetom, ktorej sú odpady vedené v Katalógu odpadov vyhlášky č. 284/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov: číslo druhu odpadu: 19 08 05, názov druhu odpadu: kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd, kategória odpadu: O; číslo druhu odpadu: 20 03 04, názov druhu odpadu: kal zo septikov, kategória odpadu: O; číslo druhu odpadu: 20 03 06, názov druhu odpadu: odpad z čistenia kanalizácie, kategória odpadu: O.
  (od: 09.02.2010)
Spoločníci: 
Štefan C h u d o v s k ý
Považská Teplá 97
Považská Bystrica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.07.2006 do: 22.01.2009)
Štefan C h u d o v s k ý
Považská Teplá 97
Považská Bystrica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.09.1998 do: 24.07.2006)
Štefan C h u d o v s k ý
97
Považská Teplá
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.05.1992 do: 10.09.1998)
Pavol C h u d o v s k ý
Považská Teplá 65
Považská Bystrica 017 01
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.01.2009 do: 25.02.2010)
Výška vkladu každého spoločníka: 
Štefan C h u d o v s k ý
Vklad: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 100 000 Sk
  (od: 27.05.1992 do: 10.09.1998)
Štefan C h u d o v s k ý
( peňažný vklad )
  (od: 11.09.1998 do: 24.07.2006)
Štefan C h u d o v s k ý
Vklad: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 200 000 Sk
  (od: 25.07.2006 do: 13.01.2009)
Štefan C h u d o v s k ý
( peňažný vklad )
  (od: 14.01.2009 do: 22.01.2009)
Pavol C h u d o v s k ý
Vklad: 6 638,783775 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 6 638,783775 EUR
  (od: 23.01.2009 do: 25.02.2010)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 26.02.2010)
konatelia
  (od: 26.11.2009 do: 25.02.2010)
konateľ
  (od: 11.09.1998 do: 25.11.2009)
konateľ
  (od: 27.05.1992 do: 10.09.1998)
Štefan Chudovský - predseda
Považská Teplá 97
Považská Bystrica 017 01
Vznik funkcie: 26.02.2010
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.02.2010)
Pavol Chudovský - člen
Považská Teplá 65
Považská Bystrica 017 01
Vznik funkcie: 26.02.2010
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.02.2010)
Štefan C h u d o v s k ý
97
Považská Teplá
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.05.1992 do: 10.09.1998)
Štefan C h u d o v s k ý
Považská Teplá 97
Považská Bystrica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.09.1998 do: 24.07.2006)
Štefan C h u d o v s k ý
Považská Teplá 97
Považská Bystrica
Vznik funkcie: 27.05.1992
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.07.2006 do: 25.02.2010)
Pavol Chudovský
Považská Teplá 65
Považská Bystrica 017 01
Vznik funkcie: 09.11.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.11.2009 do: 25.02.2010)
Konanie menom spoločnosti: 
Za spoločnosť koná každý člen predstavenstva samostatne.
  (od: 26.02.2010)
Každý konateľ je oprávnený konať a podpisovať za spoločnosť samostatne.
  (od: 26.11.2009 do: 25.02.2010)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne tak, že k vytlačenému, alebo inak napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 11.09.1998 do: 25.11.2009)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ.
  (od: 27.05.1992 do: 10.09.1998)
Základné imanie: 
25 000 EUR Rozsah splatenia: 25 000 EUR
  (od: 26.02.2010)
6 638,783775 EUR Rozsah splatenia: 6 638,783775 EUR
  (od: 14.01.2009 do: 25.02.2010)
200 000 Sk Rozsah splatenia: 200 000 Sk
  (od: 25.07.2006 do: 13.01.2009)
100 000 Sk
  (od: 27.05.1992 do: 10.09.1998)
Dozorná rada: 
Anna Chudovská
Považská Teplá 97
Považská Bystrica 017 01
Vznik funkcie: 26.02.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.02.2010)
Peter Pastory
Hliny 1422/26-4
Považská Bystrica 017 01
Vznik funkcie: 26.02.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.02.2010)
Jakub Chudovský
Rozkvet 2072/154
Považská Bystrica 017 01
Vznik funkcie: 26.02.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.02.2010)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vyhotovenou vo forme Notárskej zápisnice č. Nz 235/92 zo dňa 22.5.1992 podľa §§ 57,105 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/ /91 Zb.
  (od: 27.05.1992)
Rozhodnutím Valného zhromaždenia zo dňa 31.3.1998 sa spoločnosť Chudovský spol. s.r.o. zlúčila so spoločnosťou Technické služby Chudovský, spol. s r.o. so sídlom Žilinská 790/17, Považská Bystrica, IČO: 31 595 430. Chudovský spol. s r.o. so sídlom Žilinská 790/17, Považská Bystrica, IČO: 31 564 682 sa stáva univerzálnym právnzm nástupcom zaniknutej spoločnosti. Doplnok č. 1 k zakladateľskej listine notárskou zápisnicou N 078/98, Nz 062/98 zo dňa 31.3.1998.
  (od: 11.09.1998)
Dodatok č. 2 k zakladateľskej listine notárskou zápisnicou N 069/00, Nz 066/00 zo dňa 28.3.2000.
  (od: 31.03.2000)
Dodatok č.3 k zakladateľskej listine spísaný do notárskej zápisnice N 049/01, Nz 058/01 zo dňa 5.3.2001.
  (od: 12.03.2001)
Rozhodnutie jediného spoločníka o zmene zakladateľskej listiny Dodatkom č. 4 a o prijatí jej úplného nového znenia spísané notárskou zápisnicou N 137/2003, Nz 35237/2003 zo dňa 12.5.2003. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 9.7.2003 o rozšírení predmetu.
  (od: 25.07.2003)
Dátum aktualizácie údajov:  30.06.2022
Dátum výpisu:  01.07.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)