Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Košice I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  467/V

Obchodné meno: 
Poľnohospodárske družstvo v Letanovciach v likvidácii
  (od: 25.02.2011 do: 23.11.2021)
Poľnohospodárske družstvo v Letanovciach
  (od: 06.04.1971 do: 24.02.2011)
Sídlo: 
Cintorínska 7
Letanovce 053 13
  (od: 16.04.1993 do: 23.11.2021)
Letanovce
  (od: 06.04.1971 do: 15.04.1993)
IČO: 
00 204 145
  (od: 06.04.1971)
Deň zápisu: 
06.04.1971
  (od: 06.04.1971)
Deň výmazu: 
23.11.2021
  (od: 24.11.2021)
Dôvod výmazu: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (od: 24.11.2021)
Právna forma: 
Družstvo
  (od: 06.04.1971)
Predmet činnosti: 
výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov
  (od: 06.04.1971 do: 15.04.1993)
výroba a predaj potravináskych výrobkov
  (od: 06.04.1971 do: 15.04.1993)
obchodná činnosť, do ktorej patrí reštaurač né zariadenie a závodné stravovanie
  (od: 06.04.1971 do: 15.04.1993)
práce nákladnej autodopravy
  (od: 06.04.1971 do: 15.04.1993)
stavebné údržbárske práce
  (od: 06.04.1971 do: 15.04.1993)
podnikanie v poľnohospodárskej výrobe, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja
  (od: 16.04.1993 do: 23.11.2021)
zabezpečovanie hospodárskych a sociálnych potrieb svojich členov
  (od: 16.04.1993 do: 23.11.2021)
cestná motorová nákladná doprava
  (od: 24.01.1996 do: 23.11.2021)
zámočnícke práce
  (od: 24.01.1996 do: 23.11.2021)
montáž, oprava a údržba elektrických zariadení do 1 000 V a bleskozvodov v objektoch triedy A
  (od: 24.01.1996 do: 23.11.2021)
staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (od: 24.01.1996 do: 23.11.2021)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 16.04.1993 do: 23.11.2021)
Božena Hanzelyová - člen
Tatranská 4
Letanovce
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.04.1993 do: 06.10.1997)
Anton Jendrál - člen
Tr. 1. mája 21/8
Letanovce
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.04.1993 do: 06.10.1997)
Jozef Lengvarský - podpredseda
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.04.1971 do: 15.04.1993)
Ľudovít Lesňák - predseda
Slobody 153
Letanovce
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.04.1993 do: 06.10.1997)
Ján Marušinský - člen
Cintorínska 7
Letanovce
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.04.1993 do: 23.01.1996)
František Motyka - člen
Tkáčska 2/15
Spišská Nová Ves
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.04.1993 do: 23.01.1996)
Jolana Peklanská - podpredseda
Štúrova 2
Letanovce
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.04.1993 do: 23.01.1996)
Ing. Rudolf Pflug - predseda
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.04.1971 do: 15.04.1993)
Ľubomír Rusiňák - člen
95
Spišské Tomášovce
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.04.1993 do: 23.01.1996)
Mária Šmelková - člen
Slovenského raja 24/47
Letanovce
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.04.1993 do: 06.10.1997)
Martin Toporcer - člen
Slovenského raja 74
Letanovce
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.04.1993 do: 06.10.1997)
Jolana Peklanská - člen
Štúrova 2
Letanovce
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.01.1996 do: 23.11.2021)
Ján Vronč - podpredseda
Nábrežná 370/10
Letanovce
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.01.1996 do: 23.11.2021)
Ján Toporcer - člen
Štúrova 34
Letanovce
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.01.1996 do: 23.11.2021)
Martin Morihladko - člen
Slovenského raja 37
Letanovce
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.01.1996 do: 23.11.2021)
Ľudovít Lesňák - predseda
Slobody 153
Letanovce
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.10.1997 do: 23.11.2021)
Anton Jendrál - člen
Tr. 1. mája 21/8
Letanovce
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.10.1997 do: 23.11.2021)
Mária Šmelková - člen
Slovenského raja 24/47
Letanovce
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.10.1997 do: 23.11.2021)
Martin Toporcer - člen
Slovenského raja 74
Letanovce
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.10.1997 do: 23.11.2021)
Božena Hanzelyová - člen
Tatranská 4
Letanovce
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.10.1997 do: 23.11.2021)
Konanie: 
Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma podpisuje aj ďalší jeden člen predstavenstva.
  (od: 16.04.1993 do: 23.11.2021)
Za družstvo podpisuje predseda alebo podpredseda.
  (od: 06.04.1971 do: 15.04.1993)
Zapisované základné imanie: 
5 560 000 Sk
  (od: 16.04.1993 do: 23.11.2021)
Základný členský vklad: 
40 000 Sk
  (od: 16.04.1993 do: 23.11.2021)
Likvidácia: 
Dátum vstupu do likvidácie: 14.12.2010
  (od: 25.02.2011)
 Likvidátor:
Ľudovít Lesňak
Slobody 153
Letanovce 053 13
Vznik funkcie: 14.12.2010
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.06.2017 do: 23.11.2021)
 Likvidátor:
Ľudovít Lesňák
Slobody 153
Letanovce 053 13
Vznik funkcie: 14.12.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.02.2011 do: 29.06.2017)
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Likvidátor koná v mene družstva samostatne a podpisuje tak, že k obchodnému menu družstva pripojí svoj podpis s označením funkcie, ktorú vykonáva.
  (od: 25.02.2011 do: 23.11.2021)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Družstvo sa riadi stanovami prijatými a schválenými na členskej schôdzi dňa 27.3.1991 podľa zák.č.162/90 Zb.
  (od: 06.04.1971 do: 23.11.2021)
Zmeny v zápise boli vykonané na základe transformačného projektu schváleného valným zhromaždením dňa 26.11.1992 a zmenených stanov schválených členskou schôdzou dňa 12.1.1993 v súlade so zák.č. 42/92 Zb. a § 765 zák.č. 513/91 Zb.
  (od: 16.04.1993 do: 23.11.2021)
Zmena stanov družstva schválená valným zhromaždením dňa 5.5.1995.
  (od: 24.01.1996 do: 23.11.2021)
Krajský súd v Košiciach uznesením č.k. 5K 576/95-26 zo dňa 17.6.2003 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Poľnohospodárske družstvo v Letanovciach, Cintorínska 7, 053 13 Letanovce, IČO: 00 204 145 a ustanovil správcu konkurznej podstaty JUDr. Alžbeta Jordánová, advokátka, Pražská 4, Košice, r.č. .
  (od: 08.10.2003 do: 23.11.2021)
Krajský súd v Košiciach uznesením č. k. 2K 576/95-145 zo dňa 29.1.2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť 20.3.2009 zrušil konkurz vyhlásený na majetok úpadcu Poľnohospodárske družstvo v Letanovciach a zbavil JUDr. Alžbetu Jordánovú, advokátku, funkcie správcu konkurznej podstaty.
  (od: 04.06.2010 do: 23.11.2021)
Okresný súd Košice I uznesením č.k. 27Cbr 4/2010-14 zo dňa 9.11.2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.12.2010 nariadil likvidáciu majetku družstva Poľnohospodárske družstvo v Letanovciach a za likvidátora menoval Ľudovíta Lesňáka.
  (od: 25.02.2011 do: 23.11.2021)
Vyhlásenie konkurzu: 
Dátum vyhlásenia konkurzu: 17.6.2003
  (od: 04.06.2010)
Dátum vyhlásenia konkurzu: 17.6.2003
  (od: 08.10.2003 do: 03.06.2010)
Správca konkurznej podstaty: 
JUDr. Alžbeta Jordánová
Pražská 4
Košice
  (od: 08.10.2003 do: 03.06.2010)
Ukončenie konkurzného konania: 
Dátum ukončenia konkurzného konania: 20.3.2009
  (od: 04.06.2010)
Dátum aktualizácie údajov:  18.05.2022
Dátum výpisu:  19.05.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)