Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1993/R

Business name: 
M A R K E T s.r.o.
  (from: 05/29/1992 until: 07/29/2009)
Registered seat: 
Murgašova 873
Dubnica nad Váhom 018 41
  (from: 05/29/1992 until: 07/29/2009)
Identification number (IČO): 
31 565 000
  (from: 05/29/1992)
Date of entry: 
05/29/1992
  (from: 05/29/1992)
Person dissolved from: 
18.6.2009
  (from: 07/30/2009)
Date of deletion: 
07/30/2009
  (from: 07/30/2009)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Súd vykonal výmaz spoločnosti podľa § 8a ods. 1 písm. c) zák. č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri v znení neskorších predpisov.
  (from: 07/30/2009)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/29/1992)
Objects of the company: 
sprostredkovanie obchodu a obstarávateľská činnosť
  (from: 05/29/1992 until: 07/29/2009)
reklamné činnosti
  (from: 05/29/1992 until: 07/29/2009)
veľkoobchodná činnosť s potravinami, nápojmi a tabakom
  (from: 05/29/1992 until: 07/29/2009)
veľkoobchod s chem. výrobkami okrem jedov zvlášť nebezpečných
  (from: 05/29/1992 until: 07/29/2009)
veľkoobchodná činnosť s drevom a stavebnými materiálmi
  (from: 05/29/1992 until: 07/29/2009)
veľkoobchodná činnosť strojárskeho a elek- trotechn. priemyslu
  (from: 05/29/1992 until: 07/29/2009)
maloobchod s potravinami a pochutinami
  (from: 05/29/1992 until: 07/29/2009)
maloobchod so zmiešaným tovarom
  (from: 05/29/1992 until: 07/29/2009)
maloobchod mimo riadnej predajne
  (from: 05/29/1992 until: 07/29/2009)
prenájom nehnuteľností
  (from: 05/29/1992 until: 07/29/2009)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 05/29/1992 until: 07/29/2009)
výskum trhu a verejnej mienky
  (from: 05/29/1992 until: 07/29/2009)
vedenie účtovnej evidencie
  (from: 05/29/1992 until: 07/29/2009)
prevádzkovanie a sprostredkovanie reštauračných služieb
  (from: 05/29/1992 until: 07/29/2009)
prevádzkovanie a sprostredkovanie ubytovacích služieb
  (from: 05/29/1992 until: 07/29/2009)
Partners: 
Milan K v a s n i c a
SNP 1051/47
Dubnica nad Váhom
Slovak Republic
  (from: 05/29/1992 until: 07/29/2009)
Peter C i h á k
C III. 1096/87-4
Dubnica nad Váhom
Slovak Republic
  (from: 05/29/1992 until: 07/29/2009)
Dáša T e r i f a j o v á
Sad kpt. Nálepku 30/42
Nová Dubnica
Slovak Republic
  (from: 05/29/1992 until: 07/29/2009)
Eliška C i h á k o v á
C III. 1096/87-14
Dubnica nad Váhom
Slovak Republic
  (from: 05/29/1992 until: 07/29/2009)
Contribution of each member: 
Milan K v a s n i c a
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 05/29/1992 until: 07/29/2009)
Peter C i h á k
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 05/29/1992 until: 07/29/2009)
Dáša T e r i f a j o v á
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 05/29/1992 until: 07/29/2009)
Eliška C i h á k o v á
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 05/29/1992 until: 07/29/2009)
Management body: 
konatelia
  (from: 05/29/1992 until: 07/29/2009)
Milan K v a s n i c a
  (from: 05/29/1992 until: 07/29/2009)
Peter C i h á k
  (from: 05/29/1992 until: 07/29/2009)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 05/29/1992 until: 07/29/2009)
Capital: 
140 000 Sk
  (from: 05/29/1992 until: 07/29/2009)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Trenčín č. k. 36CbR/119/2005-62 zo dňa 15. apríla 2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18.06.2009 súd zrušil bez likvidácie spoločnosť M A R K E T s. r. o., so sídlom Murgašova 873, Dubnica nad Váhom, IČO 31 565 000 zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v oddieli Sro vo vložke číslo 1993/R.
  (from: 07/30/2009)
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 29.4.1992 podľa § 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb.
  (from: 05/29/1992 until: 07/29/2009)
Date of updating data in databases:  01/31/2023
Date of extract :  02/01/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person