Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trnava
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  688/T

Obchodné meno: 
Chladiace veže Bohunice, spol. s r.o.
  (od: 28.10.1994)
Sídlo: 
Námestie sv. Michala 171/4
Jaslovské Bohunice 919 30
  (od: 19.06.2007)
Námestie sv. MIchala 171/4
Jaslovské Bohunice 919 30
  (od: 22.05.2007 do: 18.06.2007)
171
Jaslovské Bohunice 919 30
  (od: 08.12.2000 do: 21.05.2007)
171
Jaslovské Bohunice 919 31
  (od: 16.06.1998 do: 07.12.2000)
areál Atómových elektrární
Jaslovské Bohunice 919 31
  (od: 28.10.1994 do: 15.06.1998)
IČO: 
34 109 960
  (od: 28.10.1994)
Deň zápisu: 
01.11.1994
  (od: 28.10.1994)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 28.10.1994)
Predmet činnosti: 
výstavba, opravy a rekonštrukcie chladiacich veží
  (od: 28.10.1994)
vykonávanie priemyselných stavieb
  (od: 28.10.1994)
vykonávanie inžinierskych stavieb /vrátane technickej vybavenosti sídliskových celkov/
  (od: 28.10.1994)
veľkoobchod a sprostredkovanie obchodu so stavebnými potrebami
  (od: 28.10.1994)
inžinierska činnosť v stavebníctve
  (od: 28.10.1994)
montáž oceľových konštrukcií
  (od: 28.10.1994)
montáž prefabrikovaných skeletov
  (od: 28.10.1994)
výroba výrobkov z plastických látok
  (od: 16.06.1998)
výskum a vývoj v oblasti priemyselných stavieb
  (od: 16.06.1998)
cestná motorová doprava-nákladná cestná doprava
  (od: 16.06.1998)
projektovanie stavieb pozemné stavby
  (od: 13.07.2000)
uskutočňovanie pozemných stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác
  (od: 08.12.2000)
uskutočňovanie inžinierskych stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác
  (od: 08.12.2000)
vykonávanie stavebných prác vo výškach horolezeckou a speleologickou technikou
  (od: 08.12.2000)
montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba vyhradených tlakových zariadení
  (od: 08.12.2000)
revízie a skúšky vyhradených tlakových zariadení
  (od: 08.12.2000)
montáž, oprava a údržba vyhradených zdvíhacích zariadení
  (od: 08.12.2000)
revízie a revízne skúšky vyhradených zdvíhacích zariadení
  (od: 08.12.2000)
montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba vyhradených plynových zariadení
  (od: 08.12.2000)
revízie a skúšky vyhradených plynových zariadení
  (od: 08.12.2000)
montáž, oprava a údržba vyhradených elektrických zariadení
  (od: 08.12.2000)
výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
  (od: 08.12.2000)
výroba, inštalácia a opravy chladiarenských zariadení
  (od: 08.12.2000)
montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení
  (od: 08.12.2000)
prenájom strojov, zariadení, technológií, motorových vozidiel, kancelárskej techniky, počítačov, mechanizmov a materiálov
  (od: 03.06.2002)
prenájom nebytových priestorov a nehnuteľností vrátane poskytovania základných služieb a doplnkových činností (čistiace a upratovacie práce)
  (od: 03.06.2002)
faktoring a forfaiting
  (od: 03.06.2002)
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 03.06.2002)
projektovanie stavieb
  (od: 30.06.2005)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 26.05.2006)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 26.05.2006)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (od: 16.11.2006)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien (vykonávanie vodohospodárskych a cestných stavieb)
  (od: 16.11.2006)
špeciálne čistiace služby, čistiace služby, opravy a nátery vykonávané metódou priemyselného horolezectva
  (od: 16.11.2006)
Činnosť vykonávaná banským spôsobom v rozsahu podľa zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov vymedzenom v § 3 ods. d) podzemné práce vykonávané banským spôsobom, najmä hĺbenie jám a jamíc, razenie štôlní a tunelov, ako aj iných podzemných priestorov s objemom nad 250 m3, ods. e) práce na zabezpečenie stability podzemných priestorov (podzemné sanačné práce), ods. g) zemné práce vykonávané s použitím strojov a výbušnín, ak sa na jednej lokalite premiestňuje viac ako 100 000 m3 horniny
  (od: 01.11.2017)
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (od: 01.11.2017)
Spoločníci: 
URFA SK, s.r.o.
Drieňová 1H
Bratislava 821 01
  (od: 14.11.2018)
Richard Urban
Ondavská 657/2
Bratislava 821 08
  (od: 14.11.2018)
MTI a.s. IČO: 35 697 393
Ostravská 14
Košice 040 11
  (od: 01.02.2000 do: 09.11.2004)
Slovenské elektrárne, a.s. IČO: 31 380 751
Hraničná 12
Bratislava
  (od: 03.05.1996 do: 02.06.2002)
MTI, a.s. IČO: 35 697 393
Stará Ivánska cesta 1
Bratislava 821 04
  (od: 07.08.1997 do: 31.01.2000)
Chladící veže Praha, a.s. IČO: 45 273 651
Krčská 51
Praha 4
Česká republika
  (od: 28.10.1994 do: 06.08.1997)
Slovenský energetický podnik, š.p. IČO: 00 002 682
Hraničná 12
Bratislava
  (od: 28.10.1994 do: 02.05.1996)
Dopravné stavby, a. s.
Námestie sv. Michala 171/4
Jaslovské Bohunice 919 30
  (od: 05.05.2017 do: 13.11.2018)
HANT BA DS, a.s.
Považské Podhradie 77
Považská Bystrica 017 04
  (od: 06.02.2014 do: 04.05.2017)
Slovenské elektrárne, a.s. IČO: 35 829 052
Mlynské Nivy 47
Bratislava 821 09
  (od: 03.06.2002 do: 04.05.2017)
HANT BA, a.s.
Považské Podhradie 77
Považská Bystrica 017 04
  (od: 14.12.2012 do: 05.02.2014)
MTI, a.s.
Sabinovská ulica 12
Bratislava 821 02
  (od: 10.02.2006 do: 13.12.2012)
MTI, a.s. IČO: 35 697 393
Líščie údolie 20
Bratislava 841 04
  (od: 30.06.2005 do: 09.02.2006)
MTI a.s. IČO: 35 697 393
Líščie údolie 20
Bratislava 841 04
  (od: 10.11.2004 do: 29.06.2005)
Výška vkladu každého spoločníka: 
URFA SK, s.r.o.
Vklad: 13 278 EUR Splatené: 13 278 EUR
  (od: 14.11.2018)
Richard Urban
Vklad: 3 320 EUR Splatené: 3 320 EUR
  (od: 14.11.2018)
Slovenský energetický podnik, š.p.
Vklad: 175 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 175 000 Sk
  (od: 28.10.1994 do: 02.05.1996)
Chladící veže Praha, a.s.
Vklad: 325 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 325 000 Sk
  (od: 28.10.1994 do: 06.08.1997)
Slovenské elektrárne, a.s.
Vklad: 175 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 175 000 Sk
  (od: 03.05.1996 do: 02.06.2002)
MTI, a.s.
Vklad: 325 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 325 000 Sk
  (od: 07.08.1997 do: 31.01.2000)
MTI a.s.
Vklad: 325 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 325 000 Sk
  (od: 01.02.2000 do: 09.11.2004)
Slovenské elektrárne, a.s.
Vklad: 175 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 175 000 Sk
  (od: 03.06.2002 do: 29.01.2009)
MTI a.s.
  (od: 10.11.2004 do: 29.06.2005)
MTI, a.s.
  (od: 30.06.2005 do: 09.02.2006)
MTI, a.s.
Vklad: 325 000 Sk Splatené: 325 000 Sk
  (od: 10.02.2006 do: 29.01.2009)
Slovenské elektrárne, a.s.
Vklad: 5 808,94 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 5 808,94 EUR
  (od: 30.01.2009 do: 20.07.2009)
MTI, a.s.
Vklad: 10 788,02 EUR Splatené: 10 788,02 EUR
  (od: 30.01.2009 do: 20.07.2009)
Slovenské elektrárne, a.s.
Vklad: 5 809 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 5 809 EUR
  (od: 21.07.2009 do: 04.05.2017)
MTI, a.s.
Vklad: 10 789 EUR Splatené: 10 789 EUR
  (od: 21.07.2009 do: 13.12.2012)
HANT BA, a.s.
  (od: 14.12.2012 do: 05.02.2014)
HANT BA DS, a.s.
Vklad: 10 789 EUR Splatené: 10 789 EUR
  (od: 06.02.2014 do: 04.05.2017)
Dopravné stavby, a. s.
Vklad: 16 598 EUR Splatené: 16 598 EUR
  (od: 05.05.2017 do: 13.11.2018)
Štatutárny orgán: 
konatelia
  (od: 04.04.2006)
konateľ
  (od: 03.06.2002 do: 03.04.2006)
konateľ
  (od: 16.06.1998 do: 02.06.2002)
konateľ
  (od: 03.05.1996 do: 15.06.1998)
konatelia
  (od: 28.10.1994 do: 02.05.1996)
Ing. Jaroslav Jarábek , MBA
Muránska 2
Košice 040 01
Vznik funkcie: 22.11.2012
  (od: 14.12.2012)
Ing. Miloš Bučány
Salezianska 6729/50
Trnava
  (od: 16.06.1998 do: 02.06.2002)
Ing. Mária Krajčovičová
72
Radošovce
  (od: 03.06.2002 do: 16.06.2003)
Ing. Mária Krajčovičová
Špringerova 876/4
Veľké Kostoľany 922 07
Vznik funkcie: 29.04.2002
  (od: 17.06.2003 do: 06.05.2010)
Ing. Mária Krajčovičová
Špringerova 876/4
Veľké Kostoľany 922 07
Vznik funkcie: 29.04.2002 Skončenie funkcie: 29.04.2010
  (od: 07.05.2010 do: 06.05.2010)
Ing. Stanislav Plevák
Družstevná 3/500
Chtelnica 922 05
Vznik funkcie: 22.03.2006
  (od: 04.04.2006 do: 13.03.2009)
Ing. Stanislav Plevák
Družstevná 3/500
Chtelnica 922 05
Vznik funkcie: 22.03.2006 Skončenie funkcie: 12.02.2009
  (od: 14.03.2009 do: 13.03.2009)
Ing. Štefan Schmidt
220
Jaslovské Bohunice
  (od: 28.10.1994 do: 02.05.1996)
Ing. Štefan Schmidt
Nová 220
Jaslovské Bohunice 919 30
Vznik funkcie: 29.04.2010
  (od: 07.05.2010 do: 04.07.2013)
Ing. Štefan Schmidt
Nová 220
Jaslovské Bohunice 919 30
Vznik funkcie: 29.04.2010 Skončenie funkcie: 13.05.2013
  (od: 05.07.2013 do: 04.07.2013)
Kamil Žižka
372
Veľké Kostoľany
  (od: 28.10.1994 do: 02.05.1996)
Kamil Žižka
372
Veľké Kostoľany
  (od: 03.05.1996 do: 15.06.1998)
Konanie menom spoločnosti: 
Konatelia konajú v mene spoločnosti každý samostatne.
  (od: 04.04.2006)
Menom spoločnosti koná konateľ samostatne.
  (od: 03.06.2002 do: 03.04.2006)
Menom spoločnosti koná konateľ samostatne. Počas neprítomnosti konateľa koná menom spoločnosti prokurista.
  (od: 16.06.1998 do: 02.06.2002)
Menom spoločnosti koná konateľ samostatne.
  (od: 03.05.1996 do: 15.06.1998)
Menom spoločnosti konajú konatelia spoločne.
  (od: 28.10.1994 do: 02.05.1996)
Prokúra: 
Ing. Mária Krajčovičová
72
Radošovce
  (od: 16.06.1998 do: 02.06.2002)
Základné imanie: 
16 598 EUR Rozsah splatenia: 16 598 EUR
  (od: 21.07.2009)
16 596,96 EUR Rozsah splatenia: 16 596,96 EUR
  (od: 30.01.2009 do: 20.07.2009)
500 000 Sk Rozsah splatenia: 500 000 Sk
  (od: 17.06.2003 do: 29.01.2009)
500 000 Sk
  (od: 28.10.1994 do: 16.06.2003)
Dozorná rada: 
Ing. Peter Bodnár
Tatranská 40
Levice 934 01
Vznik funkcie: 27.06.2006
  (od: 13.07.2006 do: 17.08.2007)
Ing. Peter Bodnár
Tatranská 40
Levice 934 01
Vznik funkcie: 27.06.2006 Skončenie funkcie: 15.08.2007
  (od: 18.08.2007 do: 17.08.2007)
Ing. Róbert Guniš
Viktorínova 8
Zavar 919 26
Vznik funkcie: 11.12.2003
  (od: 13.05.2004 do: 03.04.2006)
Ing. Róbert Guniš
Viktorínova 8
Zavar 919 26
Vznik funkcie: 11.12.2003 Skončenie funkcie: 22.03.2006
  (od: 04.04.2006 do: 03.04.2006)
Ing. Peter Hennel
Tatranská 3
Košice 040 01
  (od: 03.06.2002 do: 16.06.2003)
Ing. Peter Hennel
Tatranská 3
Košice 040 01
Vznik funkcie: 29.04.2002
  (od: 17.06.2003 do: 22.07.2009)
Ing. Peter Hennel
Tatranská 3
Košice 040 01
Vznik funkcie: 29.04.2002 Skončenie funkcie: 30.04.2009
  (od: 23.07.2009 do: 22.07.2009)
Ing. Jaroslav Holubec
67
Nový Tekov 935 39
Vznik funkcie: 12.02.2009
  (od: 14.03.2009 do: 17.07.2014)
Ing. Jaroslav Holubec
67
Nový Tekov 935 39
Vznik funkcie: 12.02.2009 Skončenie funkcie: 09.06.2014
  (od: 18.07.2014 do: 17.07.2014)
Ing. Jaroslav Holubec
67
Nový Tekov 935 39
Vznik funkcie: 09.06.2014
  (od: 18.07.2014 do: 04.05.2017)
Ing. Jaroslav Holubec
67
Nový Tekov 935 39
Vznik funkcie: 09.06.2014 Skončenie funkcie: 15.03.2017
  (od: 05.05.2017 do: 04.05.2017)
Ing. Peter Klenovič
Kúria 742/52
Chtelnica 922 05
Vznik funkcie: 13.05.2013
  (od: 05.07.2013 do: 05.02.2014)
Ing. Peter Klenovič
Kúria 742/52
Chtelnica 922 05
Vznik funkcie: 13.05.2013 Skončenie funkcie: 27.11.2013
  (od: 06.02.2014 do: 05.02.2014)
Ing. Ján Korec , CSc.
Kupeckého 3303/11
Piešťany
  (od: 07.08.1997 do: 31.05.1999)
Ing. Ladislav Kováč
Ostravská 14
Košice
  (od: 01.06.1999 do: 02.06.2002)
Ing. Ladislav Kováč
Ostravská 14
Košice 040 01
  (od: 03.06.2002 do: 16.06.2003)
Ing. Ladislav Kováč
Ostravská 14
Košice 040 01
Vznik funkcie: 01.06.1999
  (od: 17.06.2003 do: 12.05.2004)
Ing. Ladislav Kováč
Ostravská 14
Košice 040 01
Vznik funkcie: 01.06.1999 Skončenie funkcie: 11.12.2003
  (od: 13.05.2004 do: 12.05.2004)
MUDr. Martin Kováč
Ostravská 14
Košice
Vznik funkcie: 11.12.2003
  (od: 13.05.2004 do: 22.07.2009)
MUDr. Martin Kováč
Ostravská 14
Košice
Vznik funkcie: 11.12.2003 Skončenie funkcie: 30.04.2009
  (od: 23.07.2009 do: 22.07.2009)
Ing. Mária Krajčovičová
Špringerova 876/4
Veľké Kostoľany 922 07
Vznik funkcie: 29.04.2010
  (od: 07.05.2010 do: 05.01.2011)
Ing. Mária Krajčovičová
Špringerova 876/4
Veľké Kostoľany 922 07
Vznik funkcie: 29.04.2010 Skončenie funkcie: 30.12.2010
  (od: 06.01.2011 do: 05.01.2011)
Ing. Katarína Maletzová
J. Smreka 12
Bratislava 841 07
Vznik funkcie: 22.03.2006
  (od: 04.04.2006 do: 12.07.2006)
Ing. Katarína Maletzová
J. Smreka 12
Bratislava 841 07
Vznik funkcie: 22.03.2006 Skončenie funkcie: 27.06.2006
  (od: 13.07.2006 do: 12.07.2006)
Ing. Jaroslav Míl
Na Výsluní 557
Šestajovice 250 92
Česká republika
Vznik funkcie: 15.08.2007
  (od: 18.08.2007 do: 13.03.2009)
Ing. Jaroslav Míl
Na Výsluní 557
Šestajovice 250 92
Česká republika
Vznik funkcie: 15.08.2007 Skončenie funkcie: 12.02.2009
  (od: 14.03.2009 do: 13.03.2009)
JUDr. Dáša Panyik Schmidtová
Nová 220/64
Jaslovské Bohunice 919 30
Vznik funkcie: 30.12.2010
  (od: 06.01.2011 do: 04.07.2013)
JUDr. Dáša Panyik Schmidtová
Nová 220/64
Jaslovské Bohunice 919 30
Vznik funkcie: 30.12.2010 Skončenie funkcie: 13.05.2013
  (od: 05.07.2013 do: 04.07.2013)
Ladislav Prípada
Willermova 4
Nitra - Janíkovce
  (od: 03.05.1996 do: 02.06.2002)
Ing. Štefan Schmidt
  (od: 03.05.1996 do: 02.06.2002)
Ing. Štefan Schmidt
220
Jaslovské Bohunice 919 30
  (od: 03.06.2002 do: 16.06.2003)
Ing. Štefan Schmidt
220
Jaslovské Bohunice 919 30
Vznik funkcie: 27.09.1995
  (od: 17.06.2003 do: 12.05.2004)
Ing. Štefan Schmidt
220
Jaslovské Bohunice 919 30
Vznik funkcie: 27.09.1995 Skončenie funkcie: 11.12.2003
  (od: 13.05.2004 do: 12.05.2004)
Ing. Štefan Schmidt
Nová 220
Jaslovské Bohunice 919 30
Vznik funkcie: 30.04.2009
  (od: 23.07.2009 do: 06.05.2010)
Ing. Štefan Schmidt
Nová 220
Jaslovské Bohunice 919 30
Vznik funkcie: 30.04.2009 Skončenie funkcie: 29.04.2010
  (od: 07.05.2010 do: 06.05.2010)
Ing. Tomáš Schmidt
Nová 220
Jaslovské Bohunice 919 30
Vznik funkcie: 30.04.2009
  (od: 23.07.2009 do: 04.07.2013)
Ing. Tomáš Schmidt
Nová 220
Jaslovské Bohunice 919 30
Vznik funkcie: 30.04.2009 Skončenie funkcie: 13.05.2013
  (od: 05.07.2013 do: 04.07.2013)
Ing. Roman Hladonik
Beskydská 794
Třinec 739 61
Česká republika
Vznik funkcie: 13.05.2013 Skončenie funkcie: 02.09.2019
  (od: 24.12.2019 do: 23.12.2019)
Ing. Samuel Nagy
Vlčanská 19
Šaľa 927 01
Vznik funkcie: 27.11.2013 Skončenie funkcie: 02.09.2019
  (od: 24.12.2019 do: 23.12.2019)
Ing. Roman Hladonik
Beskydská 794
Třinec 739 61
Česká republika
Vznik funkcie: 13.05.2013
  (od: 05.07.2013 do: 23.12.2019)
Ing. Samuel Nagy
Vlčanská 19
Šaľa 927 01
Vznik funkcie: 27.11.2013
  (od: 06.02.2014 do: 23.12.2019)
Ing. Ľubor Hobza
Kubištova 4
Praha 4 - Podolí
Česká republika
  (od: 03.05.1996 do: 06.08.1997)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 20.4.1994 v znení Dodatku č. 1, zo dňa 27.10.1994 podľa § 24, §§ 105-153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. Stary spis: S.r.o. 2002
  (od: 28.10.1994)
Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 27.9.1995. Stary spis: S.r.o. 2002
  (od: 03.05.1996)
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 19.12.1996.
  (od: 07.08.1997)
Zmena obchodného sídla z: areál Atomových elektrární Jaslovské Bohunice na: Jaslovské Bohunice č. 171
  (od: 16.06.1998)
Nové znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 11.07.2000.
  (od: 08.12.2000)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy schválené na zasadnutí VZ dňa 29.04.2002, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 159/02, Nz 138/02.
  (od: 03.06.2002)
Mimoriadne valné zhromaždenie konané dňa 11.12.2003 rozhodlo o zmenách v dozornej rade spoločnosti.
  (od: 13.05.2004)
Dátum aktualizácie údajov:  30.03.2023
Dátum výpisu:  01.04.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)