Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1999/R

Business name: 
GOBI spol. s r.o. v likvidácii
  (from: 05/17/2012)
GOBI spol. s r.o.
  (from: 06/02/1992 until: 05/16/2012)
Registered seat: 
časť Považské Podhradie
Považská Bystrica 017 04
  (from: 06/02/1992)
Identification number (IČO): 
31 565 255
  (from: 06/02/1992)
Date of entry: 
06/03/1992
  (from: 06/02/1992)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/02/1992)
Objects of the company: 
výroba pekáren. výrobkov vr. cukráren. okrem trvanl. výrobkov
  (from: 06/02/1992)
veľkoobchod (okrem koncesovaných)
  (from: 06/02/1992)
reklamné činnosti
  (from: 06/02/1992)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 06/02/1992)
Partners: 
Ing. Gabriela K r e m e n o v á
249
Považské Podhradie
Slovak Republic
  (from: 06/02/1992)
Božena S a s á k o v á
Odborárska 1441/2
Púchov
Slovak Republic
  (from: 06/02/1992)
Oľga Nikolajevna Ž u k o v á
Prospekt Lenina, dom 23/2
Jaroslavľ
Ruská federácia
  (from: 06/02/1992)
Contribution of each member: 
Božena S a s á k o v á
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 06/02/1992)
Oľga Nikolajevna Ž u k o v á
Amount of investment: 40 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 40 000 Sk
  (from: 06/02/1992)
Ing. Gabriela K r e m e n o v á
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 06/02/1992)
Management body: 
konatelia
  (from: 06/02/1992)
Ing. Gabriela Kremenová
249
Považské Podhradie 017 04
  (from: 06/30/2017)
Božena Sasáková
Odborárska 1441/2
Púchov 020 01
  (from: 06/30/2017)
Ing. Gabriela K r e m e n o v á
249
Považské Podhradie
  (from: 06/02/1992 until: 12/09/2016)
Ing. Gabriela K r e m e n o v á
249
Považské Podhradie 017 04
  (from: 12/10/2016 until: 06/29/2017)
Božena S a s á k o v á
Odborárska 1441/2
Púchov
  (from: 06/02/1992 until: 12/09/2016)
Božena S a s á k o v á
Odborárska 1441/2
Púchov 020 01
  (from: 12/10/2016 until: 06/29/2017)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 06/02/1992)
Capital: 
100 000 Sk
  (from: 06/02/1992)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Ing. Gabriela Kremenová
249
Považské Podhradie 017 04
From: 07/13/2010
  (from: 12/10/2016)
 Liquidators:
Ing. Gabriela Kremenová
249
Považské Podhradie
From: 07/13/2010
  (from: 05/17/2012 until: 12/09/2016)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 7.4.1992 podľa §§ 24, 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 06/02/1992)
Okresný súd Trenčín uznesením č.k. 36CbR/121/2005-46 zo dňa 03.06.2010 obchodnú spoločnosť GOBI spol. s r. o. so sídlom časť Považské Podhradie, 017 04 Považská Bystrica, IČO 31 565 255 zrušil s likvidáciou, menoval likvidátora. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 13.07.2010.
  (from: 05/17/2012)
Date of updating data in databases:  08/04/2021
Date of extract :  08/05/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person