Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Po Vložka číslo:  1895/B

Obchodné meno organizačnej zložky: 
BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR
  (od: 01.11.2010)
Sídlo organizačnej zložky: 
Pribinova 4
Bratislava 811 09
  (od: 01.11.2010)
IČO: 
36 869 856
  (od: 01.11.2010)
Deň zápisu: 
01.11.2010
  (od: 01.11.2010)
Právna forma: 
Podnik zahraničnej osoby (organizačná zložka podniku zahraničnej osoby)
  (od: 11.06.2021)
Podnik zahraničnej osoby (organizačná zložka podniku zahraničnej osoby)
  (od: 01.11.2010 do: 10.06.2021)
Predmet činnosti: 
prijímanie vkladov a iných návratných zdrojov
  (od: 01.11.2010)
poskytovanie úverov
  (od: 01.11.2010)
finančný lízing
  (od: 01.11.2010)
platobné služby ako sú vymedzené v článku 4 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/64/ES z 13. novembra 2007 o platobných službách na vnútornom trhu
  (od: 01.11.2010)
vydávanie a správa iných platobných prostriedkov (napr. cestovných šekov a bankových zmeniek), pokiaľ tieto činnosti nepatria do bodu 4, Prílohy 1, smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/48/ES z 14. júna 2006 o začatí a vykonávaní činností úverových inštitúcií
  (od: 01.11.2010)
záruky (garancie) a prísľuby
  (od: 01.11.2010)
obchodovanie na vlastný účet alebo účet klientov s: a) nástrojmi peňažného trhu (šeky, zmenky, vkladové listy atď.); b) devízami; c) finančnými termínovými obchodmi (futures) a opciami; d) kurzovými a úrokovými nástrojmi
  (od: 01.11.2010)
poradenstvo podnikom v otázkach kapitálovej štruktúry, odvetvovej stratégie a podobne a poradenstvo a služby v otázkach zlúčenia a splynutia a kúpy podnikov
  (od: 01.11.2010)
služby súvisiace s bezpečnostnými schránkami (safe custody)
  (od: 01.11.2010)
finančné sprostredkovanie v sektore poistenia alebo zaistenia podľa § 11 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  (od: 26.07.2014)
Vedúci organizačnej zložky: 
Ing. Ladislav Fülöp
Biskupická 10165/16
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 06
Vznik funkcie: 01.11.2018
  (od: 03.11.2018)
Peter Chovanec
Školská 1564/40
Dunajská Lužná 900 42
Vznik funkcie: 01.06.2017
  (od: 01.06.2017)
Mag. Harald Brunner
Pribinova 16
Bratislava 811 09
Vznik funkcie: 01.11.2010
  (od: 01.11.2010 do: 07.08.2018)
Mag. Harald Brunner
Pribinova 16
Bratislava 811 09
Vznik funkcie: 01.11.2010
  (od: 08.08.2018 do: 02.11.2018)
Mag. Harald Brunner
Pribinova 16
Bratislava 811 09
Vznik funkcie: 01.11.2010 Skončenie funkcie: 31.10.2018
  (od: 03.11.2018 do: 02.11.2018)
Ing. Peter Malo
Pri Suchom Mlyne 17
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 01.11.2010
  (od: 01.11.2010 do: 17.06.2015)
Ing. Peter Malo
Pri Suchom Mlyne 17
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 01.11.2010 Skončenie funkcie: 18.06.2015
  (od: 18.06.2015 do: 17.06.2015)
Joachim Reitmeier
Cottagestrasse 14
Viedeň 1140
Rakúska republika
Vznik funkcie: 18.06.2015
  (od: 12.07.2017 do: 12.07.2017)
Joachim Reitmeier
Cottagestrasse 14
Viedeň 1140
Rakúska republika
Vznik funkcie: 18.06.2015 Skončenie funkcie: 31.05.2017
  (od: 13.07.2017 do: 12.07.2017)
Joachim Reitmeier
Cottagestrasse 14
Viedeň 1140
Rakúska republika
Vznik funkcie: 18.06.2015
  (od: 18.06.2015 do: 19.05.2017)
Joachim Reitmeier
Cottagestrasse 14
Viedeň 1140
Rakúska republika
Vznik funkcie: 18.06.2015 Skončenie funkcie: 31.05.2017
  (od: 20.05.2017 do: 19.05.2017)
Konanie menom spoločnosti: 
Organizačnú zložku zahraničnej osoby zastupujú vždy dvaja vedúci organizačnej zložky zahraničnej osoby spoločne, alebo jeden vedúci organizačnej zložky zahraničnej osoby spoločne s jedným prokuristom. Ak je ustanovený iba jeden vedúci organizačnej zložky zahraničnej osoby, koná tento vedúci organizačnej zložky zahraničnej osoby samostatne, alebo spoločne s jedným prokuristom.
  (od: 03.01.2014)
Organizačnú zložku zahraničnej osoby zastupujú vždy dvaja vedúci organizačnej zložky zahraničnej osoby spoločne. Ak je ustanovený iba jeden vedúci organizačnej zložky zahraničnej osoby, koná tento vedúci organizačnej zložky zahraničnej osoby samostatne.
  (od: 01.11.2010 do: 02.01.2014)
Prokúra: 
Mag. Herbert Titze
J. F. Perkonig-Gasse 3
Klagenfurt A-9020
Rakúsko
Vznik funkcie: 01.11.2010
  (od: 01.11.2010)
Mag. Josef Morak
Turracherstraße 31
Feldkirchen A-9560
Rakúsko
Vznik funkcie: 01.11.2010
  (od: 01.11.2010 do: 02.02.2021)
Mag. Josef Morak
Turracherstraße 31
Feldkirchen A-9560
Rakúsko
Vznik funkcie: 01.11.2010 Skončenie funkcie: 31.12.2020
  (od: 03.02.2021 do: 02.02.2021)
Mag. Michael Oberwalder
Ragglweg 3
Wolfsberg A-9400
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.11.2010
  (od: 01.11.2010 do: 02.02.2021)
Mag. Michael Oberwalder
Ragglweg 3
Wolfsberg A-9400
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.11.2010 Skončenie funkcie: 31.12.2020
  (od: 03.02.2021 do: 02.02.2021)
Mag. Renata Maurer Nikolič
Denkmalgasse 6
Klagenfurt 9020
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.01.2021
  (od: 03.02.2021)
Na zastupovanie a podpisovanie za organizačnú zložku zahraničnej osoby sú oprávnení vždy dvaja prokuristi spoločne. Prokurista je tiež oprávnený konať a podpisovať za organizačnú zložku zahraničnej osoby spolu s jedným vedúcim organizačnej zložky zahraničnej osoby spoločne. Prokuristi podpisujú za organizačnú zložku zahraničnej osoby tak, že k obchodnému menu zahraničnej osoby pripoja dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.
  (od: 03.01.2014)
Na zastupovanie a podpisovanie za organizačnú zložku zahraničnej osoby sú oprávnení vždy dvaja prokuristi spoločne.
  (od: 01.11.2010 do: 02.01.2014)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Organizačná zložka podniku zahraničnej osoby bola zriadená rozhodnutím zriaďovateľa BKS Bank AG zo dňa 30.09.2010 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (od: 01.11.2010)
Rozhodnutie zriaďovateľa zo dňa 18.12.2013.
  (od: 03.01.2014)
Rozhodnutie zriaďovateľa zo dňa 18.07.2014.
  (od: 26.07.2014)
Rozhodnutie zriaďovateľa zo dňa 10.06.2015.
  (od: 18.06.2015)
Rozhodnutie zriaďovateľa zo dňa 11.10.2018.
  (od: 03.11.2018)
Zahraničná osoba: 
Obchodné meno: BKS Bank AG
Sídlo:
St. Veiter Ring 43
Klagenfurt 9020
Rakúska republika
Právna forma: akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Register: Obchodný register Krajského súdu Klagenfurt, Rakúska republika Číslo zápisu: FN 91810s
  (od: 13.03.2021)
Obchodné meno: BKS Bank AG
Sídlo:
Právna forma: akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Register: Obchodný register Krajského súdu Klagenfurt, Rakúska republika Číslo zápisu: FN 91810s
  (od: 26.07.2014 do: 12.03.2021)
Obchodné meno: BKS Bank AG
Sídlo:
St. Veiter Ring 43
Klagenfurt 9020
Rakúska republika
Právna forma: akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Register: Obchodný register Krajského súdu Klagenfurt, Rakúska republika Číslo zápisu: FN 91810s
  (od: 26.07.2014 do: 12.03.2021)
Obchodné meno: BKS Bank AG
Sídlo:
Právna forma: akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Register: Obchodný register Krajského súdu Klagenfurt, Rakúska republika Číslo zápisu: FN 91810s
  (od: 01.11.2010 do: 25.07.2014)
Obchodné meno: BKS Bank AG
Sídlo:
St. Veiter Ring 43
Klagenfurt 9020
Rakúska republika
Právna forma: akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Register: Obchodný register Krajského súdu Klagenfurt, Rakúska republika Číslo zápisu: FN 91810s
  (od: 01.11.2010 do: 25.07.2014)
Mag. Dieter Kraßnitzer
Bürgergasse 1
Feldkirchen 9560
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.09.2010
  (od: 13.03.2021)
Mag. Alexander Novak
Bachweg 9
Sankt Kanzian am Klopeinersee 9122
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.09.2018
  (od: 13.03.2021)
Dr. Herta Stockbauer
Winklernweg 12
Klagenfurt 9020
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.07.2004
  (od: 13.03.2021)
Mag. Dieter Kraßnitzer
Bürgergasse 1
Feldkirchen 9560
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.09.2010
  (od: 01.11.2010 do: 25.07.2014)
Mag. Dieter Kraßnitzer
Bürgergasse 1
Feldkirchen 9560
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.09.2010
  (od: 26.07.2014 do: 12.03.2021)
Mag. Wolfgang Mandl
Akazienhofstrasse 55
Klagenfurt 9020
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.01.2013
  (od: 26.07.2014 do: 12.03.2021)
Mag. Wolfgang Mandl
Akazienhofstrasse 55
Klagenfurt 9020
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.01.2013 Skončenie funkcie: 31.12.2018
  (od: 13.03.2021 do: 12.03.2021)
Dr. Heimo Penker
Sponheimerstraße 12
Klagenfurt 9020
Rakúska republika
Vznik funkcie: 18.06.1984
  (od: 01.11.2010 do: 25.07.2014)
Dr. Heimo Penker
Sponheimerstraße 12
Klagenfurt 9020
Rakúska republika
Vznik funkcie: 18.06.1984 Skončenie funkcie: 28.02.2014
  (od: 26.07.2014 do: 25.07.2014)
Dr. Herta Stockbauer
Winklernweg 12
Klagenfurt 9020
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.07.2004
  (od: 01.11.2010 do: 25.07.2014)
Dr. Herta Stockbauer
Winklernweg 12
Klagenfurt 9020
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.07.2004
  (od: 26.07.2014 do: 12.03.2021)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: Zastupuje spolu s jedným ďalším členom predstavenstva alebo s jedným prokuristom.
  (od: 13.03.2021)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: Zastupuje spolu s jedným ďalším členom predstavenstva alebo s jedným prokuristom.
  (od: 26.07.2014 do: 12.03.2021)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: Zastupuje spolu s jedným ďalším členom predstavenstva alebo s jedným prokuristom.
  (od: 01.11.2010 do: 25.07.2014)
Dátum aktualizácie údajov:  29.11.2021
Dátum výpisu:  01.12.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)