Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sr Insert No.:  25/B

Business name: 
Ekonomické služby
  (from: 10/15/1990)
Registered seat: 
Bagarova 24
Bratislava 841 01
  (from: 06/03/1993)
Bratislava
  (from: 10/15/1990 until: 06/02/1993)
Identification number (IČO): 
00 684 961
  (from: 10/15/1990)
Date of entry: 
10/15/1990
  (from: 10/15/1990)
Legal form: 
General partnership
  (from: 10/15/1990)
Objects of the company: 
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 06/03/1993)
činnosť účtovných poradcov
  (from: 06/03/1993)
vedenie účtovnej evidencie
  (from: 06/03/1993)
prenájom priemyselného tovaru
  (from: 06/03/1993)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 06/03/1993)
sprostredkovanie v oblasti obchodu
  (from: 06/03/1993)
kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj (obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením)
  (from: 06/03/1993)
Poskytovanie odborných služieb v odbore účtovníctva, personálnej, mzdovej agende, ekonomike práce, sprostredkovaní technických služieb, sprostredkovávaní a zabezpečovaní obchodnej činnosti.
  (from: 10/15/1990 until: 06/02/1993)
Partners: 
Miroslav Malík
Bagarova 24
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 03/16/1998)
Margita Malíková
Bagarova 24
Bratislava 841 01
Slovak Republic
  (from: 03/16/1998)
Miroslav Malík
Bagarova 24
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 10/15/1990 until: 03/15/1998)
Helena Vranová
Lotyšská 18
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 10/15/1990 until: 03/15/1998)
Management body: 
spoločník
  (from: 06/03/1993)
spoločníci
  (from: 10/15/1990 until: 06/02/1993)
Miroslav Malík
Bagarova 24
Bratislava
  (from: 03/28/2017)
Miroslav Malík
Bagarova 24
Bratislava
  (from: 06/03/1993 until: 03/27/2017)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti navonok koná a podpisuje za ňu Miroslav Malík.
  (from: 06/03/1993)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú obaja spoločníci.
  (from: 10/15/1990 until: 06/02/1993)
Other legal facts: 
Verejná obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 28. 9. 1990 podľa § lO6a ods. 1 a § 106g ods. l, Zákona číslo 103/1990 Zb. ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník. Stary spis: Sr 57
  (from: 10/15/1990)
Spoločenská zmluva zo dňa 28.9.1990 prispôsobená Zák.č. 513/1991 Zb. dodatkom zo 16.12. 1992. Stary spis: Sr 57
  (from: 06/03/1993)
Dohoda o zmene spoločenskej zmluvy zo dňa 1.10.1997 Stary spis: Sr 57
  (from: 03/16/1998)
Okresný súd Bratislava I uznesením č. k. 33CbR/95/2017 - 19 zo dňa 13.2.2023, právoplatným dňa 9.3.2023, rozhodol o zrušení spoločnosti Ekonomické služby, verejná obchodná spoločnosť, Bagarova 24, 841 01 Bratislava, IČO: 00 684 961.
  (from: 03/17/2023)
Date of updating data in databases:  06/08/2023
Date of extract :  06/09/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person