Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  5133/B

Business name: 
NSG Technology, a.s.
  (from: 01/11/2007)
Registered seat: 
Okružná 3239
Modra 900 01
  (from: 03/21/2013)
Identification number (IČO): 
36 225 789
  (from: 12/22/1997)
Date of entry: 
01/01/1998
  (from: 12/22/1997)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/22/1997)
Objects of the company: 
zámočníctvo
  (from: 12/22/1997)
brúsenie a leštenie kovov, okrem brúsenia nožov, nožníc a jednotlivých nástrojov
  (from: 12/22/1997)
kovoobrábanie
  (from: 12/22/1997)
výroba nástrojov
  (from: 12/22/1997)
stavba strojov s mechanickým pohonom
  (from: 12/22/1997)
opravy motorových vozidiel
  (from: 12/22/1997)
kúrenárske práce
  (from: 12/22/1997)
klampiarstvo
  (from: 12/22/1997)
vodoinštalatérstvo
  (from: 12/22/1997)
stolárstvo
  (from: 12/22/1997)
tesárstvo
  (from: 12/22/1997)
výroba hotových jedál a polotovarov
  (from: 12/22/1997)
murárstvo
  (from: 12/22/1997)
vykonávanie tepelných a hlukových izolácii
  (from: 12/22/1997)
galvanizácia kovov
  (from: 12/22/1997)
výroba, montáž, opravy, rekonštrukcie vyhradených tlakových zariadení a vykonávanie revízií a skúšok kotlov a tlakových nádob dodávateľským spôsobom
  (from: 12/22/1997)
výroba, montáž, opravy a rekonštrukcie, vyhradených zdvíhacích zariadení
  (from: 12/22/1997)
montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia
  (from: 12/22/1997)
montáž, opravy, revízie vyhradených plynových zariadení
  (from: 12/22/1997)
výroba a opravy ostatných motorových dopravných prostriedkov a motorových vozíkov
  (from: 12/22/1997)
výroba, opravy a montáž meradiel
  (from: 12/22/1997)
výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
  (from: 12/22/1997)
elektroinštalatérstvo
  (from: 12/22/1997)
výroba, inštalácia a opravy ústredného kúrenia a vetrania
  (from: 12/22/1997)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (from: 12/22/1997)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (from: 12/22/1997)
staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok pre vyššie uvedené stavby
  (from: 12/22/1997)
kováčstvo
  (from: 12/22/1997)
tepelné spracovanie kovov
  (from: 12/22/1997)
konštruktérske práce
  (from: 12/22/1997)
počítačové služby
  (from: 12/22/1997)
mechanické skúšky, chemické rozbory kovových materiálov
  (from: 12/22/1997)
nedeštruktívne skúšanie materiálov
  (from: 12/22/1997)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 12/22/1997)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 12/22/1997)
pohostinská činnosť (bez ubytovacích zariadení)
  (from: 12/22/1997)
vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb (vrátane vybavenia sídliskových celkov)
  (from: 08/03/1999)
rozvod a predaj pitnej a úžitkovej vody
  (from: 08/03/1999)
kopírovacie a rozmnožovacie práce
  (from: 08/03/1999)
podnikanie v oblasti nakldania s odpadmi-čistenie splaškových vôd
  (from: 11/12/1999)
uskutočňovanie inžinierskych stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác
  (from: 02/01/2001)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (from: 02/01/2001)
činnosť vykonávaná banským spôsobom
  (from: 02/01/2001)
Management body: 
Managing board
  (from: 01/11/2001)
Maria Magdalena Espinosa de Maldonado - predseda
64 Diamante Pedregal de Atizapan de Zaragoza
Guadalajara 529 48
Spojené štáty mexické
From: 03/15/2013
  (from: 03/21/2013)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť je oprávnený v mene spoločnosti konať a podpisovať za spoločnosť výlučne predseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí predseda predstavenstva svoj podpis.
  (from: 11/06/2009)
Capital: 
849 132 EUR Paid up: 849 132 EUR
  (from: 11/06/2009)
Shares: 
Number of shares: 309
Type: kmeňové
Form: listinné
Nominal value: 2 748 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená predkupným právom v súlade s čl. 7.6 a 7.7 Stanov.
  (from: 11/06/2009)
Stockholder: 
K2 Business s. r. o.
Klincová 37/B
Bratislava 821 08
  (from: 03/21/2013)
Supervisory board: 
Alared Nzambu
Rue De La Paix 132
Paríž 750 09
Francúzska republika
From: 03/15/2013
  (from: 03/21/2013)
Jacques Essis Mebedje
CRS EMILE ZOLO 345
VILLEURBANNE 691 00
Francúzska republika
From: 03/15/2013
  (from: 03/21/2013)
Poly Tshilumba-Matenda
Rue Martin 32
Lyon I 690 01
Francúzska republika
From: 03/15/2013
  (from: 03/21/2013)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou listinou zo dňa 20.11.1997 a notárskou zápisnicou zo dňa 20.11.1997 č. N 508/97, Nz 499/97 podľa slovenského práva.
  (from: 12/22/1997)
Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí riadneho VZ dňa 03.06.1999, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 274/99, Nz 270/99.
  (from: 08/03/1999)
Valno zhromaždenie konané dňa 22.09.1999, ktorého priebeh bol osvedčený do notárskej zápisnice N 408/99, Nz 402/99 schválilo zmenu stanov.
  (from: 11/12/1999)
Valné zhromaždenie konané dňa 19.05.2000, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 118/2000, Nz 114/2000 schválilo zmenu stanov
  (from: 06/23/2000)
Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí mimoriadneho VZ dňa 18.12.2000, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č N 416/2000, Nz 306/2000.
  (from: 01/11/2001)
Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí riadneho VZ dňa 18.05.2001 formou notárskej zápisnice č. N 354/2001, NZ 298/2001.
  (from: 01/08/2002)
Úplné znenie stanov schválené na zasadnutí VZ dňa 24.04.2002, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 211/02, Nz 204/02.
  (from: 08/13/2002)
Nové úplné znenie stanov schválené na zasadnutí riadneho VZ dňa 20.06.2002, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 326/02, Nz 316/02.
  (from: 09/19/2002)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 12.10.2011, č.k. 33Exre/145/2011, právoplatné dňa 5.12.2011.
  (from: 12/14/2011)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 3.4.2012, č.k. 33Exre/130/2012, právoplatné dňa 28.5.2012.
  (from: 06/19/2012)
Notárska zápisnica č. N 355/2013, Nz 8541/2013 zo dňa 15.03.2013.
  (from: 03/21/2013)
Okresný súd Bratislava I uznesením č. k. 33CbR/8/2017-45 zo dňa 28.10.2021, právoplatným dňa 27.12.2021, rozhodol o zrušení spoločnosti NSG Technology, a.s., so sídlom Okružná 3239, 900 01 Modra, IČO: 36 225 789.
  (from: 09/24/2022)
Date of updating data in databases:  12/01/2022
Date of extract :  12/03/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person