Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  208/S

Obchodné meno: 
AGRO-DRUŽSTVO RYKYNČICE, družstvo "v likvidácii"
  (od: 25.10.2016)
Sídlo: 
Rykynčice 962 55
  (od: 01.08.1995)
IČO: 
31 633 994
  (od: 01.08.1995)
Deň zápisu: 
01.08.1995
  (od: 01.08.1995)
Právna forma: 
Družstvo
  (od: 01.08.1995)
Predmet činnosti: 
cestná nákladná doprava
  (od: 01.08.1995)
verejná cestná hromadná osobná nepravidelná doprava
  (od: 01.08.1995)
výroba hroznového vína
  (od: 01.08.1995)
veľkoobchod s poľnohospodárskymi základnými produktami a živými zvieratami
  (od: 01.08.1995)
veľkoobchod s obilím, osivom a krmivom
  (od: 01.08.1995)
maloobchod s obilím, osivom a krmivom
  (od: 01.08.1995)
veľkoobchod s mäsom a mäsovými výrobkami
  (od: 01.08.1995)
maloobchod s mäsom a mäsovými výrobkami
  (od: 01.08.1995)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (od: 01.08.1995)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (od: 01.08.1995)
sprostredkovanie predaja tovaru a služieb v rozsahu voľných živností
  (od: 01.08.1995)
prenájom poľnohospodárskych strojov a zariadení
  (od: 01.08.1995)
oprava a údržba motorových vozidiel, poľnohospodárskych strojov a zariadení
  (od: 01.08.1995)
poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (od: 01.08.1995)
prenájom motorových vozidiel
  (od: 21.07.1999)
prenájom iných dopravných zariadení
  (od: 21.07.1999)
maloobchodný predaj pohonných hmôt
  (od: 21.07.1999)
predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, kokteilov, vína a destilátov, tepelne rýchlo upravených mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál do osem miest
  (od: 21.07.1999)
spracovanie a konzervovanie ovocia, zeleniny a zemiakov v rozsahu voľných živností
  (od: 21.07.1999)
predaj a požičiavanie nahratých zvukových a zvukovo-obrazových záznamov
  (od: 21.07.1999)
výroba trvanlivých pekárenských výrobkov
  (od: 21.07.1999)
výroba cestovín
  (od: 21.07.1999)
výroba iných výrobkov z dreva v rozsahu voľných živností
  (od: 21.07.1999)
fotografické služby
  (od: 21.07.1999)
kancelárske a sekretárske služby a preklady (vrátane tlmočníckych služieb)
  (od: 21.07.1999)
prenájom miestností za účelom ubytovania s poskytovaním služieb v rozsahu voľných živností
  (od: 21.07.1999)
inzertná služba spojená s propagáciou a reklamou
  (od: 21.07.1999)
vzdelávanie a mimoškolská výchova, organizovanie školení, seminárov, porád, kurzov v rozsahu voľných živností
  (od: 21.07.1999)
poskytovanie služieb súvisiacich s poľnohospodárskou výrobou, lesníctvom a poľovníctvom, strojmi a mechanizmami slúžiacimi k danej výrobe
  (od: 21.07.1999)
prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre viac ako päť vozidiel
  (od: 21.07.1999)
servis športového náradia
  (od: 21.07.1999)
usporiadanie tanečných zábav a hudobných predstavení a iných verejných podujatí a kultúrnych podujatí
  (od: 21.07.1999)
výroba drobných výrobkov z dreva
  (od: 21.07.1999)
prenájom stavebných a demolizačných strojov a zariadení s obsluhujúcim personálom
  (od: 21.07.1999)
baliace činnosti
  (od: 21.07.1999)
prekladištia nákladov, skladovanie
  (od: 21.07.1999)
počítačová grafika
  (od: 21.07.1999)
prenájom bytových a nebytových priestorov s poskytovaním služieb v rozsahu voľných živností
  (od: 21.07.1999)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu: plaváreň, fitnes, kúpele, tenis.kurty, športové ihriská
  (od: 21.07.1999)
reštauračné služby
  (od: 21.07.1999)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
  (od: 21.07.1999)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 01.08.1995)
Alfonz Benko - člen
29
Dolné Rykynčice
  (od: 10.05.2017)
Ján Bucha - člen
69
Medovarce
  (od: 10.05.2017)
Ladislav Franko - predseda
134
Dolné Rykynčice
  (od: 10.05.2017)
Ing. Ľubomír Krajč - člen
275
Hontianske Nemce
  (od: 10.05.2017)
Ján Lietava - člen
64
Medovarce
  (od: 10.05.2017)
Alfonz Matejkin - člen
Dolné Rykynčice
  (od: 10.05.2017)
Ján Mikuláši - člen
8
Horné Rykynčice
  (od: 10.05.2017)
Michal Varga - člen
127
Dolné Rykynčice
  (od: 10.05.2017)
Mária Zaťkovová - podpredseda
53
Medovarce
  (od: 10.05.2017)
Konanie: 
Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpreseda družstva. Ak sa pre právny úkon vyžaduje písomná forma, písomnosť podpisuje predseda a podpredseda družstva.
  (od: 01.08.1995)
Zapisované základné imanie: 
50 000 Sk
  (od: 01.08.1995)
Základný členský vklad: 
5 000 Sk
  (od: 01.08.1995)
Likvidácia: 
Dátum vstupu do likvidácie: 26.5.2015
  (od: 25.10.2016)
 Likvidátor:
Ladislav Franko
Rykynčice 134
Rykynčice 962 55
Vznik funkcie: 23.05.2017
  (od: 08.11.2017)
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje likvidátor samostatne.
  (od: 08.11.2017)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Družstvo bolo založené na ustanovujúcej schôdzi dňa 14.7.1995 v zmysle ust. § 221 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: Dr 567
  (od: 01.08.1995)
Na členskej schôdzi konanej dňa 8.4.1998 bola schvále- ná zmena stanov družstva a Dodatok č.1.
  (od: 21.07.1999)
. Na členskej schôdzi konanej dňa 19.4.1999 bola schválená zmena stanov.
  (od: 05.04.2000)
. Právoplatným uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici, zo dňa 29.4.2002 sp.zn. 46-24K 312/01-27 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka AGRO- DRUŽSTVO RYKYNČICE družstvo, so sídlom RYKYNČICE. Za správkyňu konkurznej podstaty bola ustanovená JUDr. Alena Cvopová, so sídlom Zvolen, Nográdyho 37.
  (od: 27.06.2002)
Ukončenie konkurzného konania: 
Dátum ukončenia konkurzného konania: 26.5.2015
Na základe právoplatného rozhodnutia Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 46-24K 312/01-Pú-581 zo dňa 20.04.2015, ktoré sa stalo právoplatným dňa 26.05.2015 bol zrušený konkurz na majetok úpadcu AGRO-DRUŽSTVO RYKYNČICE, družstvo, so sídlom Rykynčice, IČO: 31 633 994 po splnení rozvrhového uznesenia a JUDr. Alena Cvopová bola zbavená funkcie správcu konkurznej podstaty.
  (od: 25.10.2016)
Dátum aktualizácie údajov:  24.09.2021
Dátum výpisu:  27.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)