Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  68370/B

Business name: 
GU.RU.AUTO, s.r.o.
  (from: 08/10/1999 until: 02/11/2011)
Registered seat: 
Okružná 3239
Modra 900 01
  (from: 11/05/2010 until: 02/11/2011)
Peterská 20
Bratislava 821 03
  (from: 08/07/2010 until: 11/04/2010)
Štúrova 8
Košice 040 01
  (from: 10/18/2001 until: 08/06/2010)
Jarková 61
Prešov 080 01
  (from: 08/10/1999 until: 10/17/2001)
Identification number (IČO): 
36 462 420
  (from: 08/10/1999)
Date of entry: 
08/10/1999
  (from: 08/10/1999)
Person dissolved from: 
4.2.2011
  (from: 02/12/2011)
Date of deletion: 
02/12/2011
  (from: 02/12/2011)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 02/12/2011)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 08/10/1999)
Objects of the company: 
veľkoobchod a maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 08/10/1999 until: 02/11/2011)
oprava a výmena pneumatík (pneuservis), protektorovanie pneumatík
  (from: 12/01/2007 until: 02/11/2011)
nastavenie a vyváženie kolies
  (from: 12/01/2007 until: 02/11/2011)
prevádzkovanie autoumyvárne
  (from: 12/01/2007 until: 02/11/2011)
Partners: 
Ing. Pavel Guman
Pod Furčou 133/13
Haniska
Slovak Republic
  (from: 08/10/1999 until: 01/20/2002)
Kvetoslava Liptáková
102
Rákoš 044 16
Slovak Republic
  (from: 01/21/2002 until: 02/24/2005)
Ing. Marcel Mikula
Dúhova 39
Košice 040 01
Slovak Republic
  (from: 02/25/2005 until: 08/06/2010)
Ing. Marian Sokol
Helsinská 1
Košice 040 13
Slovak Republic
  (from: 01/21/2002 until: 06/09/2006)
Mgr. Vladimír Strýček
Rumančeková 8
Bratislava 821 01
Slovak Republic
  (from: 08/07/2010 until: 11/04/2010)
Jozef Baláž
Záhradnícka 63
Bratislava 811 07
Slovak Republic
  (from: 11/05/2010 until: 02/11/2011)
Contribution of each member: 
Ing. Pavel Guman
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 08/10/1999 until: 01/20/2002)
Kvetoslava Liptáková
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 01/21/2002 until: 02/24/2005)
Ing. Marian Sokol
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 01/21/2002 until: 06/09/2006)
Ing. Marcel Mikula
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 02/25/2005 until: 06/09/2006)
Ing. Marcel Mikula
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 06/10/2006 until: 06/15/2009)
Ing. Marcel Mikula
Amount of investment: 6 638,783775 EUR Paid up: 6 638,783775 EUR
  (from: 06/16/2009 until: 08/06/2010)
Mgr. Vladimír Strýček
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 08/07/2010 until: 11/04/2010)
Jozef Baláž
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 11/05/2010 until: 02/11/2011)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 08/07/2010 until: 02/11/2011)
konatelia
  (from: 01/21/2002 until: 08/06/2010)
Individual managing director
  (from: 08/10/1999 until: 01/20/2002)
Ing. Pavel Guman
Pod Furčou 133/13
Haniska
  (from: 08/10/1999 until: 01/20/2002)
Kvetoslava Liptáková
102
Rákoš 044 16
  (from: 01/21/2002 until: 02/24/2005)
Kvetoslava Liptáková
102
Rákoš 044 16
Until: 02/23/2005
  (from: 02/25/2005 until: 02/24/2005)
Ing. Marcel Mikula
Dúhová 39
Košice 040 01
From: 02/09/2004
  (from: 03/05/2004 until: 08/06/2010)
Ing. Marcel Mikula
Dúhová 39
Košice 040 01
From: 02/09/2004 Until: 08/02/2010
  (from: 08/07/2010 until: 08/06/2010)
Ing. Marian Sokol
Helsinská 1
Košice 040 13
  (from: 01/21/2002 until: 02/24/2005)
Ing. Marian Sokol
Helsinská 1
Košice 040 13
Until: 02/23/2005
  (from: 02/25/2005 until: 02/24/2005)
Mgr. Vladimír Strýček
Rumančeková 8
Bratislava 821 01
From: 08/02/2010
  (from: 08/07/2010 until: 11/04/2010)
Mgr. Vladimír Strýček
Rumančeková 8
Bratislava 821 01
From: 08/02/2010 Until: 09/21/2010
  (from: 11/05/2010 until: 11/04/2010)
Jozef Baláž
Záhradnícka 63
Bratislava 811 07
From: 09/21/2010
  (from: 11/05/2010 until: 02/11/2011)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne. Podpisovanie sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 01/21/2002 until: 02/11/2011)
Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne. Podpisovanie sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 08/10/1999 until: 01/20/2002)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 08/07/2010 until: 02/11/2011)
6 638,783775 EUR Paid up: 6 638,783775 EUR
  (from: 06/16/2009 until: 08/06/2010)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 02/25/2005 until: 06/15/2009)
Other legal facts: 
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 04.02.2011. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 24/2011, Nz 3903/2011, NCRls 4013/2011 zo dňa 04.02.2011 uzatvorená medzi zanikajúcou spoločnosťou GU.RU.AUTO, s. r. o., so sídlom Okružná 3239, 900 01 Modra, IČO: 36 462 420 a nástupníckou spoločnosťou PTR Capital, s. r. o., so sídlom Okružná 3239, 900 01 Modra, IČO: 36 570 575, ktorá sa na základe tejto zmluvy o zlúčení stáva univerzálnym právnym nástupcom zanikajúcej obchodnej spoločnosti GU.RU.AUTO, s. r. o. Obchodná spoločnosť GU.RU.AUTO, s. r. o., so sídlom Okružná 3239, 900 01 Modra, IČO: 36 462 420, zapísaná v odd. Sro, vl. č. 68370/B sa z obchodného registra v y m a z u j e v celom rozsahu.
  (from: 02/12/2011)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice zo dňa 7.4.1999 č. N 200/99, Nz 200/99, spísanej JUDr. Stanislavom Furdom, notárom v Košiciach, v znení jej zmeny zo dňa 22.6.1999, podľa zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 08/10/1999 until: 02/11/2011)
Dodatok zo dňa 18.7.2001 k zakladateľskej listine.
  (from: 10/18/2001 until: 02/11/2011)
Zmena zakladateľskej listiny zo dňa 21.12.2001. Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 17.1.2002.
  (from: 01/21/2002 until: 02/11/2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 21.09.2010. Nové znenie zakladateľskej listiny zo dňa 21.09.2010.
  (from: 11/05/2010 until: 02/11/2011)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 02/12/2011)
Legal successor: 
PTR Capital, s. r. o.
Okružná 3239
Modra 900 01
  (from: 02/12/2011)
Date of updating data in databases:  06/27/2022
Date of extract :  06/29/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person