Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  27937/N

Business name: 
M & M KRTKO s.r.o.
  (from: 12/08/2010 until: 05/12/2022)
Registered seat: 
155
Melek 952 01
  (from: 12/08/2010 until: 05/12/2022)
Identification number (IČO): 
45 938 377
  (from: 12/08/2010)
Date of entry: 
12/08/2010
  (from: 12/08/2010)
Person dissolved from: 
15.6.2021
  (from: 08/19/2021)
Legal ground(s) for dissolution: 
§ 68b ods. 1 písm. e) Obchodného zákonníka
  (from: 08/19/2021)
Date of deletion: 
05/13/2022
  (from: 05/13/2022)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 05/13/2022)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/08/2010)
Objects of the company: 
čistenie kanalizačných systémov
  (from: 12/08/2010 until: 05/12/2022)
diagnostika kanalizačných potrubí
  (from: 12/08/2010 until: 05/12/2022)
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 12/08/2010 until: 05/12/2022)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 12/08/2010 until: 05/12/2022)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 12/08/2010 until: 05/12/2022)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 12/08/2010 until: 05/12/2022)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 12/08/2010 until: 05/12/2022)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 12/08/2010 until: 05/12/2022)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 12/08/2010 until: 05/12/2022)
Partners: 
Martin Pavlis
Topoľčianska 32
Nitra - Drážovce 949 01
Slovak Republic
  (from: 12/08/2010 until: 05/12/2022)
Contribution of each member: 
Martin Pavlis
Amount of investment: 5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 12/08/2010 until: 05/12/2022)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 12/08/2010 until: 05/12/2022)
Miroslava Ferancová
155
Melek 952 01
From: 12/08/2010
  (from: 12/08/2010 until: 05/12/2022)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
  (from: 12/08/2010 until: 05/12/2022)
Capital: 
5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 12/08/2010 until: 05/12/2022)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Nitra č.k.31CbR/121/2020-23 zo dňa 02.05.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 03.05.2022 súd v y m a z á v a obchodnú spoločnosť M & M KRTKO s.r.o., so sídlom Melek 155, 952 01 Melek, IČO: 45 938 377 zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, v odd: Sro, vložke č. 27937/N z obchodného registra Okresného súdu Nitra, bez likvidácie dňom 13.05.2022.
  (from: 05/13/2022)
Na Okresnom súde Nitra začalo dňa 23.12.2020 konanie o zrušenie spoločnosti, spisová značka 31CbR/121/2020.
  (from: 04/22/2021 until: 05/12/2022)
Uznesením Okresného súdu Nitra sp.zn. 31CbR/121/2020-13 zo dňa 11.05.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.06.2021, súd rozhodol o zrušení obchodnej spoločnosti M & M KRTKO s.r.o., IČO: 45 938 377, so sídlom 952 01 Melek 155.
  (from: 08/19/2021 until: 05/12/2022)
Date of updating data in databases:  06/23/2022
Date of extract :  06/26/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person