Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sr Insert No.:  368/B

Business name: 
LABOR ARTE PERFEKTUS, v.o.s.
  (from: 04/16/1997 until: 04/02/2014)
Registered seat: 
Majerníkova 26
Bratislava 841 05
  (from: 04/16/1997 until: 04/02/2014)
Identification number (IČO): 
35 715 171
  (from: 04/16/1997)
Date of entry: 
04/16/1997
  (from: 04/16/1997)
Date of deletion: 
04/03/2014
  (from: 04/03/2014)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 04/03/2014)
Legal form: 
General partnership
  (from: 04/16/1997)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (malooobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 04/16/1997 until: 04/02/2014)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosťi
  (from: 04/16/1997 until: 04/02/2014)
spracovanie kameňa
  (from: 04/16/1997 until: 04/02/2014)
výroba cementového tovaru a umelého kaneňa
  (from: 04/16/1997 until: 04/02/2014)
štukatérstvo
  (from: 04/16/1997 until: 04/02/2014)
Partners: 
Vlha, s.r.o. IČO: 35 692 014
Haanova 22
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 04/16/1997 until: 04/02/2014)
Michal Fajner
Majerníkova 26
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 04/16/1997 until: 04/02/2014)
Management body: 
spoločníci
  (from: 04/16/1997 until: 04/02/2014)
Michal Fajner
Majerníkova 26
Bratislava
  (from: 04/16/1997 until: 04/02/2014)
Acting in the name of the company: 
Štatutárny orgán koná v mene spoločnosti tak, že k jej obchodnému menu pripojí svoj podpis
  (from: 04/16/1997 until: 04/02/2014)
Other legal facts: 
Na základe Uznesenia Kraského súdu v Bratislave zo dňa 22.02.2001, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17.04.2001, súd zrušil spoločnosť a nariadil jej likvidáciu. Konečná správa likvidátora o priebehu likvidácie spolu s návrhom na rozdelenie likvidačného zostatku, konečnej správy likvidátora o priebehu likvidácie a schválená účtovná závierka ku dňu 31.12.2013, Súhlas Daňového úradu Bratislava č. 9103304/5/1072294/2014 zo dňa 21.03.2014 s výmazom spoločnosti LABOR ARTE PERFEKTUS, v. o. s. v likvidácii z obchodného registra. Obchodná spoločnosť LABOR ARTE PERFEKTUS, v. o. s. v likvidácii, Majerníková 26, 841 05 Bratislava, IČO : 35 715 171, zapísaná v obchodnom registri v odd. Sr vl. číslo 368/B sa v y m a z u j e z obchodného registra.
  (from: 04/03/2014)
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 24.2.1997 v zmysle ust. § 76 a nasl. Zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: Sr 775
  (from: 04/16/1997 until: 04/02/2014)
Date of updating data in databases:  11/30/2023
Date of extract :  12/04/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person