Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  10008/T

Business name: 
LAND-AGRO družstvo ,,v likvidácii“
  (from: 02/16/2016 until: 02/18/2016)
LAND-AGRO družstvo
  (from: 04/09/1998 until: 02/15/2016)
Registered seat: 
Kostolná 317
Trstice 925 42
  (from: 04/09/1998 until: 02/18/2016)
Identification number (IČO): 
36 227 501
  (from: 04/09/1998)
Date of entry: 
04/09/1998
  (from: 04/09/1998)
Date of deletion: 
02/19/2016
  (from: 02/19/2016)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
ukončenie likvidácie
  (from: 02/19/2016)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 04/09/1998)
Objects of the company: 
poľnohospodárska výroba-rastlinná a živočíšna výroba-vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov
  (from: 04/09/1998 until: 02/18/2016)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/09/1998 until: 02/18/2016)
Zoltán Györi - predseda
972
Trstice
  (from: 04/09/1998 until: 02/18/2016)
Eva Szabová - podpredseda
1131
Trstice
  (from: 04/09/1998 until: 02/18/2016)
Acting: 
Družstvo zastupuje a podpisuje zaň predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva.
  (from: 04/09/1998 until: 02/18/2016)
Registered capital: 
50 000 Sk
  (from: 04/09/1998 until: 02/18/2016)
Basic member contribution: 
10 000 Sk
  (from: 04/09/1998 until: 02/18/2016)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 10/22/2014
  (from: 02/16/2016)
 Liquidators:
Zoltán Győri
Trstice 972
Trstice 925 42
From: 10/22/2014 Until: 02/19/2016
  (from: 06/30/2017)
 Liquidators:
Zoltán Györi
Trstice 972
Trstice 925 42
From: 10/22/2014
  (from: 02/16/2016 until: 06/29/2017)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor koná v mene družstva samostatne
  (from: 02/16/2016)
Other legal facts: 
Družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 23.01.1998, ktorej priebeh bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 31/98, Nz 30/98.
  (from: 04/09/1998 until: 02/18/2016)
Uznesením Okresného súdu Trnava č. k.: 38CbR/92/2010-62 zo dňa 25.09.2014, právoplatným dňa 22.10.2014, súd zrušil družstvo formou likvidácie a za likvidátora obchodnej spoločnosti ustanovil Zoltána Györiho, bytom 925 42 Trstice 972, ktorý koná v mene družstva samostatne.
  (from: 02/16/2016 until: 02/18/2016)
Date of updating data in databases:  09/16/2021
Date of extract :  09/19/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person