Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  217/N

Business name: 
Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo Martovce
  (from: 11/04/1993)
Roľnícke družstvo v Martovciach
  (from: 04/12/1991 until: 11/03/1993)
Registered seat: 
Hlavná 2
Martovce 947 01
  (from: 10/20/2017)
Martovce
  (from: 04/12/1991 until: 10/19/2017)
Identification number (IČO): 
00 193 151
  (from: 04/12/1991)
Date of entry: 
03/27/1951
  (from: 04/12/1991)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 04/12/1991)
Objects of the company: 
poľnohospodárska prvovýroba
  (from: 11/04/1993)
výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov
  (from: 11/04/1993)
obchodná činnosť, do ktorej patrí:
  (from: 11/04/1993)
nákup, spracovanie a predaj poľnohospodárskych výrobkov
  (from: 11/04/1993)
prevádzkovanie vlastných predajní
  (from: 11/04/1993)
prenájom výrobných prostriedkov
  (from: 11/04/1993)
poskytovanie služieb a výrobkov svojím členom v rozsahu a podľa podmienok stanovených členskou schôdzou
  (from: 11/04/1993)
nákladná autodoprava
  (from: 11/04/1993 until: 07/03/2006)
a/výroba a predaj poľnohospodárských výrobkov
  (from: 04/12/1991 until: 11/03/1993)
b/výroba a predaj potravinárskych výrobkov
  (from: 04/12/1991 until: 11/03/1993)
c/obchodná činnosť-s ostatnými poľnohospodárskymi výrobkami,-s inými nakupenými výrobkami
  (from: 04/12/1991 until: 11/03/1993)
d/zahranično-obchodná činnosť s vlastnými a nakupenými poľnohospodárskymi,potravinárskymi a iným nakúpeným tovarom
  (from: 04/12/1991 until: 11/03/1993)
e/spracovanie hrozna na víno pre vlastnú potrebu
  (from: 04/12/1991 until: 11/03/1993)
f/poskytuje práce a služby pre členov a príležitostne aj pre iné fyzické osoby, alebo právnické osoby
  (from: 04/12/1991 until: 11/03/1993)
g/v rámci inej hospodárskej čínnosti vykonáva stavebnú činnosť.
  (from: 04/12/1991 until: 11/03/1993)
2.Družstvo svojím členom poskytuje služby a výrobky v rozsahu a podľa podmienok stanovených členskou schôdzou.
  (from: 04/12/1991 until: 11/03/1993)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/04/1993)
Katarína Endrédiová - predseda predstavenstva
Vénkertek 82
Martovce 947 01
From: 06/13/2017
  (from: 10/20/2017)
Jozef Pasztorek - podpredseda predstavenstva
Nitriansky rad 59
Martovce 947 01
From: 06/13/2017
  (from: 10/20/2017)
Ing. Jozef Őszi - člen predstavenstva
Tajovského 5
Komárno 945 01
From: 06/13/2017
  (from: 10/20/2017)
Eszter Őszi - Member of the Board of Directors
Ružová 3604/17
Komárno 945 01
From: 02/07/2023
  (from: 02/10/2023)
Michal Balla - člen
173
Martovce
  (from: 11/04/1993 until: 11/30/2000)
Tibor Balla - člen
237
Martovce
  (from: 11/04/1993 until: 11/30/2000)
Ladislav Csulik - člen
158
Hurbanovo - Vík
  (from: 11/04/1993 until: 11/30/2000)
Edita Endrédiová - člen
94
Martovce
  (from: 12/01/2000 until: 02/03/2003)
Katarína Endrédiová - člen
82
Martovce
  (from: 12/01/2000 until: 02/03/2003)
Katarína Endrédiová - predseda
Vénkertek 82
Martovce 947 01
From: 08/26/2005
  (from: 10/13/2005 until: 10/19/2017)
Katarína Endrédiová - predseda
Vénkertek 82
Martovce 947 01
From: 08/26/2005 Until: 06/13/2017
  (from: 10/20/2017 until: 10/19/2017)
Ondrej Erdélyi - člen
Jazerná 224
Martovce 947 01
From: 08/26/2005
  (from: 10/13/2005 until: 10/19/2017)
Ondrej Erdélyi - člen
Jazerná 224
Martovce 947 01
From: 08/26/2005 Until: 06/13/2017
  (from: 10/20/2017 until: 10/19/2017)
Alžbeta Fintová - člen
101
Martovce
  (from: 12/01/2000 until: 02/03/2003)
Alžbeta Fintová - členka
101
Martovce
  (from: 11/04/1993 until: 11/30/2000)
Štefan Guttmann - člen
Pávia 19/10
Komárno
From: 03/09/2001
  (from: 02/04/2003 until: 10/12/2005)
Štefan Guttmann - člen
Pávia 19/10
Komárno
From: 03/09/2001 Until: 08/26/2005
  (from: 10/13/2005 until: 10/12/2005)
Michal György - člen
280
Martovce
  (from: 12/01/2000 until: 02/03/2003)
František Héder ml. - člen
37
Martovce
  (from: 11/04/1993 until: 11/30/2000)
Ing. František Horváth - predseda
123
Martovce
  (from: 11/04/1993 until: 11/30/2000)
Ing. František Horváth - predseda
č.123
Martovce
  (from: 04/12/1991 until: 11/03/1993)
Ing. Žigmund Horváth - podpredseda
č.186
Martovce
  (from: 04/12/1991 until: 11/03/1993)
Ing. František Horváth - predseda
123
Martovce
  (from: 12/01/2000 until: 10/12/2005)
Ing. František Horváth - predseda
123
Martovce
Until: 08/26/2005
  (from: 10/13/2005 until: 10/12/2005)
Ing. Žigmund Horváth - podpredseda
Lúčna 186
Martovce 947 01
From: 08/26/2005
  (from: 10/13/2005 until: 07/03/2006)
Ing. Žigmund Horváth - podpredseda
Lúčna 186
Martovce 947 01
From: 08/26/2005 Until: 04/28/2006
  (from: 07/04/2006 until: 07/03/2006)
Gabriel Janík - člen
360
Martovce
  (from: 12/01/2000 until: 02/03/2003)
Gabriel Jóba - člen
171
Martovce
  (from: 11/04/1993 until: 11/30/2000)
Gabriel Jóba - člen
171
Martovce
  (from: 12/01/2000 until: 02/03/2003)
Ondrej Jóba - člen
129
Martovce
  (from: 12/01/2000 until: 02/03/2003)
Štefan Jóba - podpredseda
56
Martovce
  (from: 11/04/1993 until: 11/30/2000)
Ing. Štefan Keszeg - podpredseda
Župná 16
Komárno
From: 03/30/2001
  (from: 02/04/2003 until: 10/12/2005)
Ing. Štefan Keszeg - podpredseda
Župná 16
Komárno
From: 03/30/2001 Until: 08/26/2005
  (from: 10/13/2005 until: 10/12/2005)
Alžbeta Keszegová - členka
205
Martovce
  (from: 11/04/1993 until: 11/30/2000)
Vojtech Kiss Pisti - člen
239
Martovce
  (from: 12/01/2000 until: 02/03/2003)
Ján Lengyel - člen
183
Martovce
From: 03/30/2001
  (from: 02/04/2003 until: 10/12/2005)
Ján Lengyel - člen
183
Martovce
From: 03/30/2001 Until: 08/26/2005
  (from: 10/13/2005 until: 10/12/2005)
Ing. Jozef Molnár - člen
214
Martovce
  (from: 11/04/1993 until: 11/30/2000)
Ing. Jozef Molnár - podpredseda
214
Martovce
  (from: 12/01/2000 until: 02/03/2003)
Ing. Jozef Öszi
Stavbárov 2749/2
Komárno 945 01
From: 10/28/2010
  (from: 06/29/2017 until: 10/19/2017)
Ing. Jozef Öszi
Stavbárov 2749/2
Komárno 945 01
From: 10/28/2010 Until: 06/13/2017
  (from: 10/20/2017 until: 10/19/2017)
Ing. Jozef Őszi
Stavbárov 2749/2
Komárno 945 01
From: 10/28/2010
  (from: 06/11/2011 until: 06/28/2017)
Gabriel Pap - člen
Gazdovská 773/31
Komárno 945 01
From: 08/26/2005
  (from: 10/13/2005 until: 06/10/2011)
Gabriel Pap - člen
Gazdovská 773/31
Komárno 945 01
From: 08/26/2005 Until: 10/28/2011
  (from: 06/11/2011 until: 06/10/2011)
Zuzana Pastoreková - člen
39
Martovce
From: 03/30/2001
  (from: 02/04/2003 until: 10/12/2005)
Zuzana Pastoreková - člen
39
Martovce
From: 03/30/2001 Until: 08/26/2005
  (from: 10/13/2005 until: 10/12/2005)
Jozef Pasztorek - člen
59
Martovce
  (from: 11/04/1993 until: 11/30/2000)
Jozef Pasztorek - člen
59
Martovce
  (from: 12/01/2000 until: 02/03/2003)
Jozef Pasztorek - člen
Nitriansky Rad 59
Martovce 947 01
From: 08/26/2005
  (from: 10/13/2005 until: 07/03/2006)
Jozef Pasztorek - člen
Nitriansky Rad 59
Martovce 947 01
From: 08/26/2005 Until: 04/28/2006
  (from: 07/04/2006 until: 07/03/2006)
Jozef Pasztorek - podpredseda
Nitriansky Rad 59
Martovce 947 01
From: 04/28/2006
  (from: 07/04/2006 until: 10/19/2017)
Jozef Pasztorek - podpredseda
Nitriansky Rad 59
Martovce 947 01
From: 04/28/2006 Until: 06/13/2017
  (from: 10/20/2017 until: 10/19/2017)
Viola Uhríková
Hlučná 107
Martovce 947 01
From: 04/28/2006
  (from: 07/04/2006 until: 06/10/2011)
Viola Uhríková
Hlučná 107
Martovce 947 01
From: 04/28/2006 Until: 10/28/2010
  (from: 06/11/2011 until: 06/10/2011)
Acting: 
Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma podpisuje aj ďalší jeden člen predstavenstva.
  (from: 11/04/1993)
Za družstvo podpisuje predseda,v čase jeho neprítomnosti podpredseda.
  (from: 04/12/1991 until: 11/03/1993)
Supervisory board: 
Edita Endrédiová
Vénkertek 94
Martovce 947 01
From: 08/26/2005
  (from: 10/13/2005 until: 01/14/2008)
Edita Endrédiová
Vénkertek 94
Martovce 947 01
From: 08/26/2005 Until: 12/07/2007
  (from: 01/15/2008 until: 01/14/2008)
Štefan Gutman
Pávia 19/10
Komárno 945 01
From: 08/26/2005
  (from: 10/13/2005 until: 06/10/2011)
Štefan Gutman
Pávia 19/10
Komárno 945 01
From: 08/26/2005 Until: 10/28/2010
  (from: 06/11/2011 until: 06/10/2011)
Barbora Hamranová
Vénkertek 104
Martovce 947 01
From: 08/26/2005 Until: 06/13/2017
  (from: 10/20/2017 until: 10/19/2017)
Szilvia Balla
Jazerná 237
Martovce 947 01
From: 12/07/2007 Until: 06/13/2017
  (from: 10/20/2017 until: 10/19/2017)
Viola Uhríková
Hlučná 107
Martovce 947 01
From: 10/28/2010 Until: 06/13/2017
  (from: 10/20/2017 until: 10/19/2017)
Barbora Hamranová
Vénkertek 104
Martovce 947 01
From: 08/26/2005
  (from: 10/13/2005 until: 10/19/2017)
Szilvia Balla
Jazerná 237
Martovce 947 01
From: 12/07/2007
  (from: 01/15/2008 until: 10/19/2017)
Viola Uhríková
Hlučná 107
Martovce 947 01
From: 10/28/2010
  (from: 06/11/2011 until: 10/19/2017)
Registered capital: 
17 430 EUR
  (from: 10/20/2017)
57 260 EUR
  (from: 06/11/2011 until: 10/19/2017)
1 725 000 Sk
  (from: 01/15/2008 until: 06/10/2011)
2 325 000 Sk
  (from: 02/04/2003 until: 01/14/2008)
6 875 000 Sk
  (from: 11/04/1993 until: 02/03/2003)
Basic member contribution: 
830 EUR
  (from: 06/11/2011)
25 000 Sk
  (from: 11/04/1993 until: 06/10/2011)
Other legal facts: 
Družstvo vzniklo podľa ustanovenia § 5 ods.2 Zákona č.69/49 Zb. Predmet činnosti družstva určuje Zákonč.69/49 Zb.a ustanovenie stanov,vyhlásených v úradnom vestníku. Družstvo bolo zapísané do firem.registra dňa 31.10.1950 pod čís.B XV.98. Prenesené podľa Zákona č.100/50 Zb.z firemného registra odd.B zväzku XV.strany 326. Členská schôdza družstva dňa 28.2.1989 schválila stanovy družstva prijaté podľa zákona č.90/88 Zb.o poľnohospodárskom družstevníctve. Na členskej schôdzi družstva konanej dňa 22.3.1991 boli prijaté nové stanovy družstva podľa zákona č.162/1990 Zb.o poľnohospodárskom družstevníctve. Stary spis: Dr 586 Družstvo bolo premenené v súlade s ust. zák. č. 513/1991 Zb., spôsobom, ktorý ustanovuje zákon č. 42/1992 Zb. Prispôsobené stanovy boli schválené na členskej schôdzi konanej dňa 25.1.1993. Stary spis: Dr 586
  (from: 11/04/1993)
Zmena stanov družstva schválená na členskej schôdzi dňa 09.03.2001. Zmena stanov družstva schválená na členskej schôdzi dňa 30.03.2001.
  (from: 02/04/2003)
Základné imanie: Člen ručí za prípadnú stratu družstva svojou pohyblivou zložkou odmeny. Družstvo vzniklo podľa ustanovenia § 5 ods.2 Zákona č.69/49 Zb. Predmet činnosti družstva určuje Zákonč.69/49 Zb.a ustanovenie stanov,vyhlásených v úradnom vestníku. Družstvo bolo zapísané do firem.registra dňa 31.10.1950 pod čís.B XV.98. Prenesené podľa Zákona č.100/50 Zb.z firemného registra odd.B zväzku XV.strany 326. Členská schôdza družstva dňa 28.2.1989 schválila stanovy družstva prijaté podľa zákona č.90/88 Zb.o poľnohospodárskom družstevníctve. Na členskej schôdzi družstva konanej dňa 22.3.1991 boli prijaté nové stanovy družstva podľa zákona č.162/1990 Zb.o poľnohospodárskom družstevníctve. Stary spis: Dr 586
  (from: 04/12/1991 until: 11/03/1993)
Date of updating data in databases:  12/04/2023
Date of extract :  12/05/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person