Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  276/B

Obchodné meno: 
DIMANO, a. s.
  (od: 31.12.1991)
Sídlo: 
Prievozská 14
Bratislava 821 09
  (od: 23.05.2012)
Saratovská 26
Bratislava 841 02
  (od: 14.09.1992 do: 22.05.2012)
Nejedlého 14
Bratislava
  (od: 31.12.1991 do: 13.09.1992)
IČO: 
30 775 094
  (od: 31.12.1991)
Deň zápisu: 
31.12.1991
  (od: 31.12.1991)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 31.12.1991)
Predmet činnosti: 
opravy kancelárskej a reprodukčnej elektroniky
  (od: 07.04.1998)
opravy elektrických strojov a prístrojov
  (od: 07.04.1998)
poskytovanie software - predaj hot. progr. na zákl. zmluvy s autorom
  (od: 07.04.1998)
automatizované spracovanie dát
  (od: 07.04.1998)
poradensko-konzultačná a lektorská činnosť v oblasti informačných technológií
  (od: 07.04.1998)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (od: 07.04.1998)
prenájom priemyselného tovaru
  (od: 07.04.1998)
kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením/
  (od: 07.04.1998)
výroba a predaj nenahr. nosičov zvukových alebo zvukovo-obr. záznamov, predaj a požičiavanie nahr. zvuk. a zvukovo-obr. zázn.
  (od: 07.04.1998)
vzdelávacia, školiaca a lektorská činnosť v oblasti overovania pravosti identifikačných dokladov, cenín, bankoviek a dokladov
  (od: 08.02.2000)
reklamná a propagačná činnosť
  (od: 08.02.2000)
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 08.02.2000)
poriadanie veľtrhov a predajných výstav
  (od: 08.02.2000)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 14.08.2002)
činnosť účtovných poradcov
  (od: 14.08.2002)
poradenské služby k technickému vybaveniu počítačov /hardware/
  (od: 14.08.2002)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (od: 19.04.2005)
prenájom a leasing osobných motorových vozidiel
  (od: 19.04.2005)
organizovanie kurzov a školení
  (od: 06.10.2005)
vzdelávacia, školiaca a lektorská činnosť v oblasti software a hardware v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 06.10.2005)
návrh, tvorba, opravy a úpravy technického a programového vybavenia počítačov a iných elektronických zariadení.
  (od: 31.12.1991 do: 06.04.1998)
poskytovanie služieb v oblasti spracovania a distribúcie dát a informácií
  (od: 31.12.1991 do: 06.04.1998)
poradenská, konzultačná a školiaca činnosť v oblasti informačných technológií a ekonomických informácií
  (od: 31.12.1991 do: 06.04.1998)
obchodná, odbytová a sprostredkovateľská a leasingová činnosť, export, import, okrem tovarov na ktoré je potrebné špeciálne povolenie stanovené právnym predpisom.
  (od: 31.12.1991 do: 06.04.1998)
výroba a predaj nenahradných nosičov zvukových alebo zvukovo-obrazových záznamov, predaj a požičiavanie nahradných zvukových a zvukovo-obrazových záznamov
  (od: 14.09.1992 do: 06.04.1998)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 11.05.1999)
predstavenstvo
  (od: 14.09.1992 do: 10.05.1999)
predstavenstvo
  (od: 31.12.1991 do: 13.09.1992)
Ing. Peter Distler - člen
Slovienska 4156/5D
Bratislava 841 10
Vznik funkcie: 31.12.1991
  (od: 19.04.2005)
Ing. Roland Nohel - člen
Hany Meličkovej 2980/1
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
Vznik funkcie: 31.12.1991
  (od: 19.04.2005)
Ing. Peter Michalík - člen predstavenstva
Kuzmická 40
Jacovce 953 21
Vznik funkcie: 02.12.2015
  (od: 16.01.2016)
Ing. Peter Distler
Pod rovnicami 25
Bratislava
  (od: 31.12.1991 do: 06.04.1998)
Ing. Peter Distler
Sekurisova 19
Bratislava
  (od: 07.04.1998 do: 13.08.2002)
Ing. Peter Distler
Sekurisova 19
Bratislava
Vznik funkcie: 31.12.1991
  (od: 14.08.2002 do: 18.04.2005)
Ing. Miroslav Marek
Koliskova 12
Bratislava
  (od: 07.04.1998 do: 10.05.1999)
Ing. Miroslav Marek
Š. Krčmárika 12
Bratislava
  (od: 31.12.1991 do: 06.04.1998)
Ing. Roland Nohel
Nejedlého 14
Bratislava
  (od: 31.12.1991 do: 06.04.1998)
Ing. Roland Nohel
Saratovská 18
Bratislava
  (od: 07.04.1998 do: 13.08.2002)
Ing. Roland Nohel
Saratovská 18
Bratislava
Vznik funkcie: 31.12.1991
  (od: 14.08.2002 do: 18.04.2005)
Ing. Gabriela Valová
Šášovská 12
Bratislava
  (od: 11.05.1999 do: 13.08.2002)
Ing. Gabriela Valová
Šášovská 12
Bratislava
Vznik funkcie: 31.07.1998
  (od: 14.08.2002 do: 15.01.2016)
Ing. Gabriela Valová
Šášovská 12
Bratislava
Vznik funkcie: 31.07.1998 Skončenie funkcie: 01.12.2015
  (od: 16.01.2016 do: 15.01.2016)
Konanie menom spoločnosti: 
Konať a podpisovať v mene spoločnosti sú oprávnení Ing. Peter Distler a Ing. Roland Nohel, každý samostatne, a Ing. Peter Michalík vždy spolu s ktorýmkoľvek ďalším členom predstavenstva spoločne.
  (od: 05.02.2021)
a) ktorýkoľvek jeden člen predstavenstva - vo veciach nadobúdania záväzkov, pohľadávok, robenia platieb, predaja a nákupu majetku, a to do výšky najviac 100.000,-Sk. b) ktorýkoľvek dvaja členovia predstavenstva - v ostatných prípadoch neuvedených pod písmenom a).-
  (od: 11.05.1999 do: 04.02.2021)
a) ktorýkoľvek jeden člen predstavenstva vo veciach nadobúdania záväzkov, pohľadávok, robenia platieb, nákupu majetku, a to do výšky najviac 100 000,- Kčs b) každý člen predstavenstva - spoločne vo veciach získania úveru, poskytnutia pôžičky, ručenia za pohľadávku iným subjektom, získania leasingu c) ktorýkoľvek dvaja členovia predstavenstva v ostatných prípadoch neuvedených pod písmenom a) a b)
  (od: 14.09.1992 do: 10.05.1999)
a/ ktorýkoľvek jeden člen predstavenstva vo veciach nadobúdania záväzkov, pohľadávok, robenia platieb, nákupu majetku, a to do výšky najviac 10 000 Kčs b/ každý člen predstavenstva - spoločne vo veciach získania úveru, poskytnutia pôžičky, ručenia za pohľadávku iným subjektom, získania leasingu c/ ktorýkoľvek dvaja členovia predstavenstva v ostatných prípadoch neuvedených pod písmenom a/ a b/
  (od: 31.12.1991 do: 13.09.1992)
Základné imanie: 
33 000 EUR Rozsah splatenia: 33 000 EUR
  (od: 05.02.2021)
33 194 EUR Rozsah splatenia: 33 194 EUR
  (od: 13.11.2010 do: 04.02.2021)
1 000 000 Sk Rozsah splatenia: 1 000 000 Sk
  (od: 19.04.2005 do: 12.11.2010)
120 000 Sk
  (od: 31.12.1991 do: 13.09.1992)
Akcie: 
Počet: 1000
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33 EUR
  (od: 05.02.2021)
Počet: 1000
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33,194 EUR
  (od: 13.11.2010 do: 04.02.2021)
Počet: 1000
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 06.11.2000 do: 12.11.2010)
Počet: 1000
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 07.04.1998 do: 05.11.2000)
Počet: 1000
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 14.09.1992 do: 06.04.1998)
Dozorná rada: 
Ing. Pavol Distler
Topolčianska 17
Bratislava
Vznik funkcie: 31.07.1998
  (od: 14.08.2002)
Ing. Juraj Belica
Adámiho 14
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
Vznik funkcie: 02.12.2015
  (od: 16.01.2016)
Ing. Miroslav Michal
Hlaváčiková 3119/4
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
Vznik funkcie: 26.04.2019
  (od: 28.06.2019)
Ing. Pavol Distler
Topolčianska 17
Bratislava
  (od: 11.05.1999 do: 13.08.2002)
Ing. Peter Distler
Pod Rovnicami 25
Bratislava
  (od: 14.09.1992 do: 06.04.1998)
Ing. Miroslav Marek
S. Krčmárika 12
Bratislava
  (od: 14.09.1992 do: 06.04.1998)
Ing. Peter Michalík
Kuzmická 254
Jacovce
  (od: 07.04.1998 do: 13.08.2002)
Ing. Peter Michalík
Kuzmická 254
Jacovce
Vznik funkcie: 10.11.1997
  (od: 14.08.2002 do: 15.01.2016)
Ing. Peter Michalík
Kuzmická 254
Jacovce
Vznik funkcie: 10.11.1997 Skončenie funkcie: 01.12.2015
  (od: 16.01.2016 do: 15.01.2016)
Ing. Miroslav Mikulčík
Haydnova 19
Bratislava
Skončenie funkcie: 15.05.2002
  (od: 07.04.1998 do: 13.08.2002)
Ing. Roland Nohel
Nejedlého 14
Bratislava
  (od: 14.09.1992 do: 06.04.1998)
Ing. Gabriela Valová
Šášovská 12
Bratislava
  (od: 07.04.1998 do: 10.05.1999)
Ing. Juraj Kasanický
Líščie údolie 73
Bratislava
Vznik funkcie: 15.05.2002 Skončenie funkcie: 25.04.2019
  (od: 28.06.2019 do: 27.06.2019)
Ing. Juraj Kasanický
Líščie údolie 73
Bratislava
Vznik funkcie: 15.05.2002
  (od: 14.08.2002 do: 27.06.2019)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 2. 12. 1991, podľa § 17 a 25 zákona č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach. Stary spis: Sa 434
  (od: 31.12.1991)
Notárska zápisnica č. N 484/97, Nz 475/97 zo dňa 10.11.1997, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 10.11.1997, na ktorom bola schválená zmena stanov. Notárska zápisnica č. N 127/98, Nz 122/98 zo dňa 27.3.1998, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 27.3.1998, na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 434
  (od: 07.04.1998)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 31.7.1998 č. N 387/98, Nz 381/98 na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (od: 11.05.1999)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.11.1999, spísaná notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom Nz 492/99, N 503/99, na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (od: 08.02.2000)
Notárska zápisnica N 240/02, Nz 231/02 spísaná dňa 15.5.2002 notárom JUDr. Pavlovičom osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov a prijatie nového znenia stanov. Funkcia člena dozornej rady Ing. M. Mikulčík sa končí dňom 15.5.2002.
  (od: 14.08.2002)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 15.05.2012.
  (od: 23.05.2012)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 155/2015, Nz 48496/2015, NCRls 49469/2015 zo dňa 01.12.2015.
  (od: 16.01.2016)
Dátum aktualizácie údajov:  21.09.2021
Dátum výpisu:  23.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)