Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  276/B

Business name: 
DIMANO, a. s.
  (from: 12/31/1991)
Registered seat: 
Prievozská 14
Bratislava 821 09
  (from: 05/23/2012)
Saratovská 26
Bratislava 841 02
  (from: 09/14/1992 until: 05/22/2012)
Nejedlého 14
Bratislava
  (from: 12/31/1991 until: 09/13/1992)
Identification number (IČO): 
30 775 094
  (from: 12/31/1991)
Date of entry: 
12/31/1991
  (from: 12/31/1991)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/31/1991)
Objects of the company: 
opravy kancelárskej a reprodukčnej elektroniky
  (from: 04/07/1998)
opravy elektrických strojov a prístrojov
  (from: 04/07/1998)
poskytovanie software - predaj hot. progr. na zákl. zmluvy s autorom
  (from: 04/07/1998)
automatizované spracovanie dát
  (from: 04/07/1998)
poradensko-konzultačná a lektorská činnosť v oblasti informačných technológií
  (from: 04/07/1998)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 04/07/1998)
prenájom priemyselného tovaru
  (from: 04/07/1998)
kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením/
  (from: 04/07/1998)
výroba a predaj nenahr. nosičov zvukových alebo zvukovo-obr. záznamov, predaj a požičiavanie nahr. zvuk. a zvukovo-obr. zázn.
  (from: 04/07/1998)
vzdelávacia, školiaca a lektorská činnosť v oblasti overovania pravosti identifikačných dokladov, cenín, bankoviek a dokladov
  (from: 02/08/2000)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 02/08/2000)
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/08/2000)
poriadanie veľtrhov a predajných výstav
  (from: 02/08/2000)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 08/14/2002)
činnosť účtovných poradcov
  (from: 08/14/2002)
poradenské služby k technickému vybaveniu počítačov /hardware/
  (from: 08/14/2002)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 04/19/2005)
prenájom a leasing osobných motorových vozidiel
  (from: 04/19/2005)
organizovanie kurzov a školení
  (from: 10/06/2005)
vzdelávacia, školiaca a lektorská činnosť v oblasti software a hardware v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/06/2005)
návrh, tvorba, opravy a úpravy technického a programového vybavenia počítačov a iných elektronických zariadení.
  (from: 12/31/1991 until: 04/06/1998)
poskytovanie služieb v oblasti spracovania a distribúcie dát a informácií
  (from: 12/31/1991 until: 04/06/1998)
poradenská, konzultačná a školiaca činnosť v oblasti informačných technológií a ekonomických informácií
  (from: 12/31/1991 until: 04/06/1998)
obchodná, odbytová a sprostredkovateľská a leasingová činnosť, export, import, okrem tovarov na ktoré je potrebné špeciálne povolenie stanovené právnym predpisom.
  (from: 12/31/1991 until: 04/06/1998)
výroba a predaj nenahradných nosičov zvukových alebo zvukovo-obrazových záznamov, predaj a požičiavanie nahradných zvukových a zvukovo-obrazových záznamov
  (from: 09/14/1992 until: 04/06/1998)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/11/1999)
Managing board
  (from: 09/14/1992 until: 05/10/1999)
Managing board
  (from: 12/31/1991 until: 09/13/1992)
Ing. Peter Distler - člen
Slovienska 4156/5D
Bratislava 841 10
From: 12/31/1991
  (from: 04/19/2005)
Ing. Roland Nohel - člen
Hany Meličkovej 2980/1
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
From: 12/31/1991
  (from: 04/19/2005)
Ing. Peter Michalík - člen predstavenstva
Kuzmická 40
Jacovce 953 21
From: 12/02/2015
  (from: 01/16/2016)
Ing. Peter Distler
Pod rovnicami 25
Bratislava
  (from: 12/31/1991 until: 04/06/1998)
Ing. Peter Distler
Sekurisova 19
Bratislava
  (from: 04/07/1998 until: 08/13/2002)
Ing. Peter Distler
Sekurisova 19
Bratislava
From: 12/31/1991
  (from: 08/14/2002 until: 04/18/2005)
Ing. Miroslav Marek
Koliskova 12
Bratislava
  (from: 04/07/1998 until: 05/10/1999)
Ing. Miroslav Marek
Š. Krčmárika 12
Bratislava
  (from: 12/31/1991 until: 04/06/1998)
Ing. Roland Nohel
Nejedlého 14
Bratislava
  (from: 12/31/1991 until: 04/06/1998)
Ing. Roland Nohel
Saratovská 18
Bratislava
  (from: 04/07/1998 until: 08/13/2002)
Ing. Roland Nohel
Saratovská 18
Bratislava
From: 12/31/1991
  (from: 08/14/2002 until: 04/18/2005)
Ing. Gabriela Valová
Šášovská 12
Bratislava
  (from: 05/11/1999 until: 08/13/2002)
Ing. Gabriela Valová
Šášovská 12
Bratislava
From: 07/31/1998
  (from: 08/14/2002 until: 01/15/2016)
Ing. Gabriela Valová
Šášovská 12
Bratislava
From: 07/31/1998 Until: 12/01/2015
  (from: 01/16/2016 until: 01/15/2016)
Acting in the name of the company: 
Konať a podpisovať v mene spoločnosti sú oprávnení Ing. Peter Distler a Ing. Roland Nohel, každý samostatne, a Ing. Peter Michalík vždy spolu s ktorýmkoľvek ďalším členom predstavenstva spoločne.
  (from: 02/05/2021)
a) ktorýkoľvek jeden člen predstavenstva - vo veciach nadobúdania záväzkov, pohľadávok, robenia platieb, predaja a nákupu majetku, a to do výšky najviac 100.000,-Sk. b) ktorýkoľvek dvaja členovia predstavenstva - v ostatných prípadoch neuvedených pod písmenom a).-
  (from: 05/11/1999 until: 02/04/2021)
a) ktorýkoľvek jeden člen predstavenstva vo veciach nadobúdania záväzkov, pohľadávok, robenia platieb, nákupu majetku, a to do výšky najviac 100 000,- Kčs b) každý člen predstavenstva - spoločne vo veciach získania úveru, poskytnutia pôžičky, ručenia za pohľadávku iným subjektom, získania leasingu c) ktorýkoľvek dvaja členovia predstavenstva v ostatných prípadoch neuvedených pod písmenom a) a b)
  (from: 09/14/1992 until: 05/10/1999)
a/ ktorýkoľvek jeden člen predstavenstva vo veciach nadobúdania záväzkov, pohľadávok, robenia platieb, nákupu majetku, a to do výšky najviac 10 000 Kčs b/ každý člen predstavenstva - spoločne vo veciach získania úveru, poskytnutia pôžičky, ručenia za pohľadávku iným subjektom, získania leasingu c/ ktorýkoľvek dvaja členovia predstavenstva v ostatných prípadoch neuvedených pod písmenom a/ a b/
  (from: 12/31/1991 until: 09/13/1992)
Capital: 
33 000 EUR Paid up: 33 000 EUR
  (from: 02/05/2021)
33 194 EUR Paid up: 33 194 EUR
  (from: 11/13/2010 until: 02/04/2021)
1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 04/19/2005 until: 11/12/2010)
120 000 Sk
  (from: 12/31/1991 until: 09/13/1992)
Shares: 
Number of shares: 1000
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 EUR
  (from: 02/05/2021)
Number of shares: 1000
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,194 EUR
  (from: 11/13/2010 until: 02/04/2021)
Number of shares: 1000
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 11/06/2000 until: 11/12/2010)
Number of shares: 1000
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/07/1998 until: 11/05/2000)
Number of shares: 1000
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 09/14/1992 until: 04/06/1998)
Supervisory board: 
Ing. Pavol Distler
Topolčianska 17
Bratislava
From: 07/31/1998
  (from: 08/14/2002)
Ing. Juraj Belica
Adámiho 14
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
From: 12/02/2015
  (from: 01/16/2016)
Ing. Miroslav Michal
Hlaváčiková 3119/4
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
From: 04/26/2019
  (from: 06/28/2019)
Ing. Pavol Distler
Topolčianska 17
Bratislava
  (from: 05/11/1999 until: 08/13/2002)
Ing. Peter Distler
Pod Rovnicami 25
Bratislava
  (from: 09/14/1992 until: 04/06/1998)
Ing. Miroslav Marek
S. Krčmárika 12
Bratislava
  (from: 09/14/1992 until: 04/06/1998)
Ing. Peter Michalík
Kuzmická 254
Jacovce
  (from: 04/07/1998 until: 08/13/2002)
Ing. Peter Michalík
Kuzmická 254
Jacovce
From: 11/10/1997
  (from: 08/14/2002 until: 01/15/2016)
Ing. Peter Michalík
Kuzmická 254
Jacovce
From: 11/10/1997 Until: 12/01/2015
  (from: 01/16/2016 until: 01/15/2016)
Ing. Miroslav Mikulčík
Haydnova 19
Bratislava
Until: 05/15/2002
  (from: 04/07/1998 until: 08/13/2002)
Ing. Roland Nohel
Nejedlého 14
Bratislava
  (from: 09/14/1992 until: 04/06/1998)
Ing. Gabriela Valová
Šášovská 12
Bratislava
  (from: 04/07/1998 until: 05/10/1999)
Ing. Juraj Kasanický
Líščie údolie 73
Bratislava
From: 05/15/2002 Until: 04/25/2019
  (from: 06/28/2019 until: 06/27/2019)
Ing. Juraj Kasanický
Líščie údolie 73
Bratislava
From: 05/15/2002
  (from: 08/14/2002 until: 06/27/2019)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 2. 12. 1991, podľa § 17 a 25 zákona č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach. Stary spis: Sa 434
  (from: 12/31/1991)
Notárska zápisnica č. N 484/97, Nz 475/97 zo dňa 10.11.1997, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 10.11.1997, na ktorom bola schválená zmena stanov. Notárska zápisnica č. N 127/98, Nz 122/98 zo dňa 27.3.1998, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 27.3.1998, na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 434
  (from: 04/07/1998)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 31.7.1998 č. N 387/98, Nz 381/98 na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (from: 05/11/1999)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.11.1999, spísaná notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom Nz 492/99, N 503/99, na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (from: 02/08/2000)
Notárska zápisnica N 240/02, Nz 231/02 spísaná dňa 15.5.2002 notárom JUDr. Pavlovičom osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov a prijatie nového znenia stanov. Funkcia člena dozornej rady Ing. M. Mikulčík sa končí dňom 15.5.2002.
  (from: 08/14/2002)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 15.05.2012.
  (from: 05/23/2012)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 155/2015, Nz 48496/2015, NCRls 49469/2015 zo dňa 01.12.2015.
  (from: 01/16/2016)
Date of updating data in databases:  07/22/2021
Date of extract :  07/25/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person