Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  313/B

Obchodné meno: 
VÚB Leasing, a. s.
  (od: 01.09.2008)
Sídlo: 
Mlynské nivy 1
Bratislava 820 05
  (od: 06.11.2009)
IČO: 
31 318 045
  (od: 20.01.1992)
Deň zápisu: 
20.01.1992
  (od: 20.01.1992)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 20.01.1992)
Predmet činnosti: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti
  (od: 07.02.1996)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi
  (od: 07.02.1996)
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 07.02.1996)
finančný a operatívny leasing
  (od: 07.02.1996)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 07.02.1996)
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (od: 21.09.2011)
poskytovanie spotrebiteľských úverov bez obmedzenia rozsahu poskytovania spotrebiteľských úverov
  (od: 30.09.2015)
činnosť samostatného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia (finančné sprostredkovanie)
  (od: 09.02.2012)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 20.01.1992)
Ing. Marian Bonk - člen predstavenstva
Partizánska 705/43
Poprad 058 01
Vznik funkcie: 08.03.2019
  (od: 14.03.2019)
Ing. Ivona Bobkovičová - Predseda predstavenstva
Vinohradnícka 12/839
Zeleneč 919 21
Vznik funkcie: 22.04.2021
  (od: 15.05.2021)
Konanie menom spoločnosti: 
Za spoločnosť koná každý člen predstavenstva samostatne. Právne úkony a podpisovanie za spoločnosť vykonáva každý člen predstavenstva samostatne.
  (od: 15.05.2021)
Základné imanie: 
46 600 000 EUR Rozsah splatenia: 46 600 000 EUR
  (od: 06.02.2020)
Akcie: 
Počet: 200000
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 83 EUR
  (od: 16.01.2009)
Počet: 1
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 30 000 000 EUR
  (od: 06.02.2020)
Akcionár: 
Všeobecná úverová banka, a. s.
Mlynské nivy 1
Bratislava 829 90
  (od: 30.09.2015)
Dozorná rada: 
Ing. Miroslav Hanuljak
Bartókova 2
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 09.10.2017
  (od: 07.12.2017)
Ing. Andrej Viceník , MBA - predseda
Drieňová 16940/1M
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 02.12.2020
  (od: 08.06.2021)
Paolo Vivona
Vosková 12034/4
Bratislava - Nové mesto 831 01
Vznik funkcie: 27.11.2020
  (od: 08.06.2021)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 15.4.1994, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 26/94, Nz 23/94 napísanou dňa 15.4.1994 notárkou Mgr. Martinou Gontkovičovou so sídlom v Bratislave, na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 588
  (od: 22.08.1994)
Zápisnica zo zasadnutia riadného valného zhromaždenia konaného dňa 08.05.1995. Stary spis: Sa 588
  (od: 14.08.1995)
Notárska zápisnica N 53/95, Nz 50/95 spísaná notárkou JUDr. Martinou Gontkovičovou osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia konaného dňa 02.11.1995, na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 588
  (od: 07.02.1996)
Notárska zápisnica N 61/97, Nz 58/97 zo dňa 27.5.1997 a stanovy spoločnosti. Stary spis: Sa 588
  (od: 03.10.1997)
Notárska zápisnica N 65/98, Nz 65/98 spísaná dňa 27.4.1998 notárkou Dr.Martinou Gontkovičovou osvedčujúca piebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 20.4.1998, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania a nové znenie stanov.
  (od: 03.09.1998)
Notárska zápisnica N 124/99, Nz 120/99 zo dňa 4,5,1999, zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 4,5,1999 a stanovy spoločnosti.
  (od: 24.06.1999)
Notárska zápisnica N 258/99, Nz 254/99 spísaná dňa 7.10.1999 notárkou Dr. Martinou Gontkovičovou, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené nové znenie stanov v zmysle zák.č. 127/1999 Z.z.
  (od: 02.11.1999)
Notárska zápisnica N 18/01 Nz 18/01 zo dňa 25.1.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia, na ktorom bola prijatá zmena stanov spoločnosti a rozhodnuté o zriadení odštepných závodov.
  (od: 26.02.2001)
Notárska zápisnica N 19/01, Nz 19/01 zo dňa 25.1.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 25.1.2001 na ktorom bolo schválené zlúčenie so spoločnosťami B.O.F. Lučenec, a.s., Kubínyiho nám. 10, 984 01 Lučenec, IČO: 30 229 278, B.O.F. Žilina, a.s., A. Rudnaya 23, 010 01 Žilina, IČO: 31 564 119, LEASING a.s., Dolná 19, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 30 229 472, VSL - akciová spoločnosť Košice, Nerudova 6, 040 01 Košice, IČO: 17 080 045, ZEFIN leasing a.s. Michalovce, Špitálska 5, 071 01 Michalovce, IČO: 31 676 677, Proxima Leasing, a.s., Biskupa Kondého 18, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 240 982. Spoločnosť na seba preberá všetky práva, záväzky a pohľadávky zrušených spoločností.
  (od: 02.04.2001)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 159/01, Nz 159/01 zo dňa 31.5.2001 na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (od: 14.06.2001)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia 27.8.2001. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva dňa 27.8.2001.
  (od: 27.09.2001)
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia predstavenstava zo dňa 24.1.2002. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.1.2002.
  (od: 07.03.2002)
Notárska zápisnica N 149/02, Nz 149/02 spísaná dňa 23.4.2002 notárom JUDr.Šúrkovou osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov, zmena názvu odštepných závodov, voľba orgánov spoločnosti. Zápisnica zo zasadnutia volebnej komisie zo dňa 22.4.2002.
  (od: 20.06.2002)
Funkcia vedúceho odštepného závodu B.O.F.,a.s., Košice, o.z. Ing.Milana Bobika zanikla 16.02.2004.
  (od: 11.03.2004)
Notárska zápisnica N 2/2005, Nz 580/2005, NCRls 652/2005 napísaná dňa 10.01.2005 notárom JUDr. Tatianou Šúrkovou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia (zrušenie odštepných závodov, zmena stanov). Zápisnica z mimoriadneho zasadania predstavenstva zo dňa 10.01.2005.
  (od: 02.02.2005)
Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 11.11.2005 o zlúčení so spoločnosťou BOFCAR, s.r.o., so sídlom Miletičova 1, 821 08 Bratislava, IČO: 35 711 515, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 14093/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie, zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 331/2005, Nz 66973/2005 JUDr. Tatjanou Šúrkovou dňa 19.12.2005. Spoločnosť B.O.F., a.s. je právnym nástupcom spoločnosti BOFCAR, s.r.o., so sídlom Miletičova 1, 821 08 Bratislava, IČO: 35 711 515, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 14093/B, a preberá všetky jej práva a záväzky dňom 01.01.2006.
  (od: 01.01.2006)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 13.11.2006 vo forme notárskej zápisnice č. N 260/2006, Nz 45123/2006 spísanej notárkou JUDr. Tatjana Šúrkovou, na ktorom bola schválená zmena stanov - zvýšenie základného imania spoločnosti.
  (od: 30.11.2006)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.11.2007. Zápisnica zo zasadania volebnej komisie pre voľby člena dozornej rady za zamestnancov spoločnosti zo dňa 3.12.2007.
  (od: 12.12.2007)
Notárska zápisnica N 115/2008, Nz 26240/2008, NCRls 25953/2008 napísaná dňa 19.6.2008 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 19.6.2008. Zmena obchodného mena z B.O.F., a.s. na nové VÚB Leasing, a. s..
  (od: 01.09.2008)
Notárska zápisnica N 115/2008, Nz 26240/2008 zo dňa 19.06.2008 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
  (od: 03.07.2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.3.2009.
  (od: 22.05.2009)
Notárska zápisnica N 545/2009, Nz 33803/2009 zo dňa 05.10.2009 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
  (od: 06.11.2009)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.02.2010.
  (od: 25.02.2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.11.2010.
  (od: 24.12.2010)
Zápisnica zo zasadnutia volebnej komisie pre voľby člena dozornej rady za zamestnancov spoločnosti zo dňa 26.01.2011.
  (od: 27.04.2011)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 380/2011, Nz 31544/2011, NCRls 32322/2011 spísanej dňa 26.8.2011.
  (od: 26.11.2011)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 22.12.2011 o zlúčení so spoločnosťou VÚB poisťovací maklér s. r. o. , so sídlom Mlynské nivy 1, 820 05 Bratislava, IČO: 35 897 694, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 32884/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Obchodná spoločnosť VÚB Leasing, a. s. so sídlom Mlynské nivy 1, 820 05 Bratislava, IČO : 31 318 045, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 313/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 306/2011, Nz 59339/2011, NCRls 60488/2011 dňa 22.12.2011 stáva právnym nástupcom spoločnosti VÚB poisťovací maklér s. r. o. a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (od: 01.01.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 26.08.2011.
  (od: 09.02.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.03.2012.
  (od: 17.04.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 07.11.2012.
  (od: 21.11.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 06.03.2013.
  (od: 18.04.2013)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.11.2013.
  (od: 23.01.2014)
Zápisnica zo zasadania volebnej komisie pre voľby člena dozornej rady zo dňa 17.03.2014.
  (od: 04.04.2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.06. 2014.
  (od: 04.09.2014)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 1366/2015, Nz 32950/2015, NCRls 33693/2015 zo dňa 24.09.2015.
  (od: 30.09.2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 02.03.2016.
  (od: 06.04.2016)
Účinky zápisu rozdelenia spoločnosti Consumer Finance Holding, a.s., so sídlom Hlavné námestie 12, 060 01 Kežmarok, IČO: 35 923 130 zlúčením so spoločnosťou VÚB Leasing, a. s., Mlynské nivy 1, 820 05 Bratislava, IČO: 31 318 045 a spoločnosťou Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155, nastali dňom 1.1.2018.
  (od: 26.01.2018)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (od: 01.01.2012)
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením: 
Consumer Finance Holding, a. s.
Hlavné námestie 12
Kežmarok 060 01
  (od: 21.12.2017)
VÚB poisťovací maklér s. r. o.
Mlynské nivy 1
Bratislava 820 05
  (od: 01.01.2012)
Dátum aktualizácie údajov:  23.09.2021
Dátum výpisu:  27.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)