Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  69597/B

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
FireAlarm s. r. o.
  (from: 09/23/2011)
Solar Holding s. r. o.
  (from: 12/28/2010 until: 09/22/2011)
Registered seat: 
Veľká Mača 172
Veľká Mača 925 32
  (from: 09/23/2011)
Rajecká 40
Bratislava 821 07
  (from: 12/28/2010 until: 09/22/2011)
Identification number (IČO): 
47 232 013
  (from: 12/28/2010)
Date of entry: 
12/28/2010
  (from: 12/28/2010)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/28/2010)
Objects of the company: 
prenájom nehnuteľností bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 12/28/2010)
Partners: 
Adolf Kamen
Veľká Mača 172
Veľká Mača 925 32
Slovak Republic
  (from: 09/23/2011)
Európska právnická spoločnosť
Rajecká 40
Bratislava 821 07
Slovak Republic
  (from: 12/28/2010 until: 09/22/2011)
Contribution of each member: 
Adolf Kamen
Amount of investment: 5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 09/23/2011)
Európska právnická spoločnosť
Amount of investment: 5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 12/28/2010 until: 09/22/2011)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 12/28/2010)
Adolf Kamen
Veľká Mača 172
Veľká Mača 925 32
From: 09/14/2011
  (from: 09/23/2011)
Mgr. Patrik Matoška
Rajecká 40
Bratislava 821 07
From: 12/28/2010 Until: 09/14/2011
  (from: 09/23/2011 until: 09/22/2011)
Mgr. Patrik Matoška
Rajecká 40
Bratislava 821 07
From: 12/28/2010
  (from: 12/28/2010 until: 09/22/2011)
Acting in the name of the company: 
Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne. Konateľ koná za spoločnosť tak, že pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.
  (from: 12/28/2010)
Capital: 
5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 12/28/2010)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 13.12.2010 podľa ust. § 57, §§ 105-153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 12/28/2010)
Zmena obchodného mena z Solar Holding s. r. o. na FireAlarm s. r. o.
  (from: 09/23/2011)
Date of updating data in databases:  12/01/2023
Date of extract :  12/04/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person