Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  69490/B

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
Construct Solutions, s.r.o.
  (from: 12/22/2010)
Registered seat: 
Kmeťkova 5
Nitra 949 01
  (from: 09/24/2015)
Identification number (IČO): 
45 965 536
  (from: 12/22/2010)
Date of entry: 
12/22/2010
  (from: 12/22/2010)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/22/2010)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 12/22/2010)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 12/22/2010)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 12/22/2010)
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 12/22/2010)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 12/22/2010)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 12/22/2010)
administratívne služby
  (from: 12/22/2010)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 12/22/2010)
Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  (from: 09/24/2015)
Pestovanie, spracovanie a obchodovanie s chránenými rastlinami
  (from: 09/24/2015)
Pestovanie, spracovanie, úprava a obchodovanie s bylinami
  (from: 09/24/2015)
Chov vybraných druhov zvierat
  (from: 09/24/2015)
Chov, spracovanie a obchodovanie s chránenými živočíchmi
  (from: 09/24/2015)
Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá
  (from: 09/24/2015)
Poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 09/24/2015)
Výroba rastlinných a živočíšnych olejov a tukov
  (from: 09/24/2015)
Výroba kakaa a výrobkov z kakaa
  (from: 09/24/2015)
Výroba chuťových prísad a korenín
  (from: 09/24/2015)
Spracovanie prírodného medu
  (from: 09/24/2015)
Výroba nápojov
  (from: 09/24/2015)
Poradenská činnosť v oblasti zdravého životného štýlu a zdravej výživy
  (from: 09/24/2015)
Maloobchod s potravinami, s nápojmi, s dietetickými výrobkami a potravinovými doplnkami pre zdravú výživu
  (from: 09/24/2015)
Polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín
  (from: 09/24/2015)
Skladovanie
  (from: 09/24/2015)
Baliace činnosti, manipulácia s tovarom
  (from: 09/24/2015)
Počítačové služby
  (from: 09/24/2015)
Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 09/24/2015)
Prenájom hnuteľných vecí
  (from: 09/24/2015)
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 09/24/2015)
Vykonávanie vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb zameraných na vykonávanie vybraných pracovných činností a na ďalšie vzdelávanie
  (from: 09/24/2015)
Odborná príprava v oblasti environmentálneho manažérstva a auditu
  (from: 09/24/2015)
Reklamné a marketingové služby
  (from: 09/24/2015)
Prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 09/24/2015)
Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 09/24/2015)
Výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
  (from: 09/24/2015)
Spracovanie a úprava čaju a kávy
  (from: 09/24/2015)
Spracovanie a konzervovanie, zemiakov, ovocia a zeleniny
  (from: 09/24/2015)
Výroba mlynských výrobkov
  (from: 09/24/2015)
Partners: 
JUDr. Marián Pataj
Národná 1011/9
Banská Bystrica 974 01
Slovak Republic
  (from: 09/24/2015)
Bc. Jozef Süss
Javorová 36
Levice 934 01
Slovak Republic
  (from: 12/22/2010)
Contribution of each member: 
Bc. Jozef Süss
Amount of investment: 2 550 EUR Paid up: 2 550 EUR
  (from: 09/24/2015)
JUDr. Marián Pataj
Amount of investment: 2 450 EUR Paid up: 2 450 EUR
  (from: 09/24/2015)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 12/22/2010)
Bc. Jozef Süss
Javorová 36
Levice 934 01
From: 12/22/2010
  (from: 12/22/2010)
Acting in the name of the company: 
Konateľ spoločnosti má právo konať v mene spoločnosti samostatne a má právo podpisovať všetky právne akty spoločnosti. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutoční tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti sa podpíše konateľ spoločnosti.
  (from: 12/22/2010)
Capital: 
5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 12/22/2010)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 06.12.2010 v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
  (from: 12/22/2010)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.06.2011.
  (from: 06/28/2011)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 11.07.2011.
  (from: 08/05/2011)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 05.08.2014.
  (from: 08/12/2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.07.2015.
  (from: 09/24/2015)
Date of updating data in databases:  06/23/2022
Date of extract :  06/25/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person