Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  355/B

Obchodné meno: 
Slovenská Grafia a.s.
  (od: 17.04.1992)
Sídlo: 
Pekná cesta 6
Bratislava 834 03
  (od: 17.04.1992)
IČO: 
31 321 470
  (od: 17.04.1992)
Deň zápisu: 
01.05.1992
  (od: 17.04.1992)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 17.04.1992)
Predmet činnosti: 
výroba periodických a neperiodických publikácií
  (od: 30.07.1993)
výroba hospodárskych a adjustačných tlačovín a potlačených obalov
  (od: 30.07.1993)
výroba špeciálnych polygrafických výrobkov a výroba medziproduktov polygrafickej výroby
  (od: 30.07.1993)
vydavateľská činnosť
  (od: 30.07.1993)
sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov
  (od: 30.07.1993)
prenájom hnuteľných vecí - leasing
  (od: 13.06.1997)
vedenie účtovníctva
  (od: 14.09.2000)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 14.09.2000)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním aj iných než základných služieb
  (od: 05.02.2005)
reklamná, propagačná a inzertná činnosť
  (od: 28.07.2006)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností
  (od: 28.07.2006)
prieskum trhu
  (od: 28.07.2006)
skladovanie ( okrem prevádzkovania verejných skladov )
  (od: 28.07.2006)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 28.07.2006)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod )
  (od: 28.07.2006)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod )
  (od: 28.07.2006)
prenájom motorových vozidiel
  (od: 28.07.2006)
organizovanie kurzov, školení a seminárov
  (od: 28.07.2006)
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
  (od: 28.07.2006)
zhotovovanie www stránok a ich následná aktualizácia
  (od: 28.07.2006)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 28.07.2006)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 24.08.2001)
Mgr. René Sido - člen predstavenstva
Jabloňová 769/24
Šamorín 931 01
Vznik funkcie: 10.05.2017
  (od: 28.07.2017)
Ing. Albín Tuharský - predseda predstavenstva
Batkova 1
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 01
Vznik funkcie: 10.05.2017
  (od: 28.07.2017)
Ing. Rudolf Rosskopf - podpredseda predstavenstva
Pekná 10/271
Dunajská Lužná 900 42
Vznik funkcie: 10.05.2017
  (od: 28.07.2017)
Mgr. Pavol Jakubov - člen predstavenstva
Záporožská 3725/4
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
Vznik funkcie: 10.05.2017
  (od: 28.07.2017)
PhDr. Roman Jankovič - člen predstavenstva
Strmý vŕšok 8118/118
Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06
Vznik funkcie: 10.05.2017
  (od: 28.07.2017)
Ing. Richard Kohút - člen predstavenstva
Strmý Vŕšok 29
Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06
Vznik funkcie: 10.05.2017
  (od: 28.07.2017)
Ing. Peter Kosík - člen predstavenstva
časť Vieska 108
Radošovce 908 63
Vznik funkcie: 10.05.2017
  (od: 28.07.2017)
Konanie menom spoločnosti: 
Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom poločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, z toho vždy predseda a v jeho neprítomnosti podpredseda. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúcich pripoja svoj podpis.
  (od: 25.09.2012)
Základné imanie: 
13 328 403 EUR Rozsah splatenia: 13 328 403 EUR
  (od: 13.07.2016)
Akcie: 
Počet: 403891
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33 EUR
  (od: 13.07.2016)
Dozorná rada: 
Peter Kvačka
Lotyšská 5182/30
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 06
Vznik funkcie: 25.06.2021
  (od: 01.07.2021)
Mgr. Emília Pravdová
Svätoplukova 11
Pezinok 902 01
Vznik funkcie: 25.06.2021
  (od: 01.07.2021)
PhDr. Ivan Kmotrík
Tolstého 5
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 06
Vznik funkcie: 23.06.2021
  (od: 01.07.2021)
PhDr. Zora Hloušková
Tolstého 5
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 06
Vznik funkcie: 23.06.2021
  (od: 01.07.2021)
Ing. Ladislav Haspel
Bôrik 7/A
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
Vznik funkcie: 23.06.2021
  (od: 01.07.2021)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Mimoriadne valné zhromaždenie konané dňa 11. 5. 1994, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou zo dňa 11. 5. 1994 pod č. N 97/94, Nz 93/94 schválilo zmenu stanov akciovej spoločnosti. Stary spis: Sa 682
  (od: 01.08.1994)
Záznam č. 10 zo dňa 4. 10. 1994 z rokovania dozornej rady. Stary spis: Sa 682
  (od: 01.03.1995)
Na valnom zhromaždení dňa 05.06.1996, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 175/96, Nz 170/96 napísanej dňa 05.06.1996 notárom JUDr. Pavlovičom v Bratislave bola schválená zmena stanov a zmena členov dozornej rady. Stary spis: Sa 682
  (od: 06.09.1996)
Notárska zápisnica č. N 305/96, Nz 295/96 zo dňa 17.9.1996, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 682
  (od: 16.12.1996)
Zápisnica z dozornej rady zo dňa 14.6.2000
  (od: 13.09.2000)
Notárska zápisnica č. N 172/00, Nz 167/2000 zo dňa 20.6.2000, osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov v časti predmet činnosti.
  (od: 14.09.2000)
Na valnom zhromaždení dňa 19.6.2001, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 239/2001, Nz 233/2001 napísanej dňa 19.6.2001 notárom JUDr. Pavlovičom v Bratislave boli zrušené doterajšie stanovy a nahradené novými.
  (od: 24.08.2001)
Záznam zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 24. 1. 2002, na ktorom bolo schválené odvolanie a voľba členov predstavenstva. Funkcia členov predstavenstva Ing. T. Hubíka a Ing. M. Kožíška sa koncí dňom 24. 1. 2002.
  (od: 12.03.2002)
Notárska zápisnica č. N 288/02, Nz 279/02 zo dňa 11.6.2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov a zmena členov dozornej rady.
  (od: 28.08.2002)
Záznam č. 54 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 24.4.2003. Záznam č. 3 z rokovania predstavenstva zo dňa 29.4.2003.
  (od: 16.10.2003)
Zasadnutie dozornej rady dňa 30.09.2004. Ing. Drahomír Dosedla, kunkcia člena dozornej rady od 20.06.2001 do 31.10.2004. Zasadnutie predstavenstva dňa 28.10.2004. Ing. Juraj Baričák, funkcia člena predstavenstva od 01.06.2004 do 28.10.2004.
  (od: 30.11.2004)
Notárska zápisnica N 484/2004 Nz 87201/2004 spísaná dňa 06.12.2004 notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia.Doložka k not. zápisnici N 484/2004 Nz 87201/2004 zo dňa 12.01.2005.
  (od: 05.02.2005)
Záznam č. 66 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 17.2.2005.
  (od: 05.03.2005)
Notárska zápisnica N 484/2004, Nz 87201/2004 zo dňa 6.12.2004.
  (od: 27.05.2005)
Záznam č. 4/2007 zo zasadnutia dozornej rady konanej dňa 12.12.2007.
  (od: 12.01.2008)
Notárska zápisnica č. N 165/2010, Nz 21461/2010, NCRls 21773/2010 zo dňa 15.06.2010.
  (od: 03.07.2010)
Uznesenie predstavenstva spoločnosti zo dňa 14.03.2012.
  (od: 28.03.2012)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady spoločnosti konaného dňa 16.08.2012.
  (od: 25.08.2012)
Záznam č. 2/2011 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 23.06.2011.
  (od: 01.02.2013)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 212/2011, Nz 22307/2011, NCRls 22894/2011 dňa 17.06.2011
  (od: 01.02.2013)
Uznesenie dozornej rady Per rollam č. 10/2012 zo dňa 17.12.2012.
  (od: 01.02.2013)
Uznesenie dozornej rady Per rollam č. 11/2012 zo dňa 17.12.2012.
  (od: 01.02.2013)
Dátum aktualizácie údajov:  30.07.2021
Dátum výpisu:  03.08.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)