Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  366/B

Business name: 
TESCO STORES SR, a.s.
  (from: 10/24/1996)
Registered seat: 
Cesta na Senec 2
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04
  (from: 01/30/2020)
Identification number (IČO): 
31 321 828
  (from: 04/21/1992)
Date of entry: 
04/21/1992
  (from: 04/21/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/21/1992)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
  (from: 04/21/1992)
nákup a predaj spotrebného tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/10/1994)
technicko-organizačné zabezpečenie kultúrnych podujatí
  (from: 10/10/1994)
nákup a predaj nehnuteľností
  (from: 10/10/1994)
prenájom priestorov
  (from: 10/10/1994)
verejné stravovanie (reštaurácie, vinárne, kaviarne, občerstvenie)
  (from: 10/10/1994)
výroba cukrárenských výrobkov, výroba mliečnych výrobkov, hotových jedál a polotovarov
  (from: 10/10/1994)
mäsiarstvo a údenárstvo
  (from: 10/10/1994)
prevádzkovanie ubytovacích zariadení
  (from: 10/10/1994)
výroba, predaj nenahraných nosičov zvuku al. zvukoobrazových záznamov predaj a požičiavanie nahraných zvukových a zvukoobrazových záznamov
  (from: 10/10/1994)
drogistická činnosť
  (from: 10/10/1994)
vnútroštátne zasielateľstvo
  (from: 10/10/1994)
prevádzkovanie stráženého parkoviska
  (from: 10/10/1994)
krajčírske služby
  (from: 10/10/1994)
kľúčova služba
  (from: 10/10/1994)
montáž športových potrieb
  (from: 10/10/1994)
fotokopírovacia služba
  (from: 10/10/1994)
prevádzkovanie detských automatov-hojdačiek
  (from: 10/10/1994)
predaj jedov a žieravín v maloobchode
  (from: 07/21/1997)
výroba pekárenských výrobkov
  (from: 07/21/1997)
reklamná činnosť
  (from: 07/21/1997)
nákup a predaj pyrotechnických výrobkov
  (from: 06/23/2000)
automatizované spracovanie dát
  (from: 10/18/2002)
činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
  (from: 10/18/2002)
vedenie účtovníctva
  (from: 10/18/2002)
personálne poradenstvo
  (from: 10/18/2002)
prieskum trhu, marketing
  (from: 10/18/2002)
poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky
  (from: 10/18/2002)
poradenská činnosť v oblasti stavebníctva
  (from: 10/18/2002)
inžinierska činnosť, okrem vybraných činností vo výstavbe
  (from: 10/18/2002)
servis športových potrieb
  (from: 12/16/2003)
prevádzkovanie čerpacích staníc, pohonných hmôt
  (from: 09/21/2004)
nákup a predaj pohonných hmôt
  (from: 09/21/2004)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti zavádzania systémov riadenia kvality a ich kontrola
  (from: 06/07/2005)
vykonávanie kontrolnej činnosti v oblasti výroby, spracovania, skladovania, prepravy a predaja tovaru na základe zmluvných vzťahov (okrem zák. č. 264/1999 Z.z.)
  (from: 06/07/2005)
konzultačná a vzdelávacia činnosť v oblasti technických riadiacich systémov (TQM)
  (from: 06/07/2005)
analýza rizík pomocou kritických kontrolných bodov (HACCP) a zavádzania systémov riadenia kvality
  (from: 06/07/2005)
grafické práce pomocou PC podľa predlohy
  (from: 06/07/2005)
kresličské práce
  (from: 06/07/2005)
školiaca a lektorská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/07/2005)
skladovanie okrem prevádzkovania verejných skladov
  (from: 06/07/2005)
prevádzkovanie garáží alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá slúžiacich na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti
  (from: 06/02/2006)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (from: 05/14/2009)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 05/14/2009)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/14/2009)
obstarávanie služieb spojených so správou a prenájmom nehnuteľností
  (from: 05/14/2009)
sprostredkovanie poskytovania úverov a/alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 02/09/2019)
predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál a nápojov
  (from: 12/02/2009)
fotografické služby
  (from: 05/18/2010)
poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni so zabezpečením individuálne pripravovaných liekov
  (from: 07/02/2010)
výroba a pečenie pekárskych výrobkov(chleba a iných druhov pečiva) z mrazených polotovarov.
  (from: 08/20/2014)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 04/21/2023)
pomocné činnosti v doprave
  (from: 04/21/2023)
Zasielateľstvo
  (from: 07/27/2023)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/16/2003)
Martin Bulla - Member of the Board of Directors
Hornozoborská 3549/83A
Nitra 949 01
From: 10/15/2021
  (from: 11/11/2021)
Jonathan Edward Brabin - Member of the Board of Directors
Lea Road 32
Harpenden AL5 4 PG
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 09/01/2021
  (from: 11/11/2021)
Erik Šiatkovský - člen
Šoltésovej 2677/12
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 811 08
From: 06/01/2020
  (from: 07/28/2022)
Martin Kuruc - člen
Moyzesova 534/9
Nitra 949 01
From: 06/01/2020
  (from: 07/28/2022)
Jiří Černý - člen predstavenstva
Pod Ovčínem 301/24
Praha 104 00
Česká republika
From: 06/01/2020
  (from: 07/16/2020)
Matthew James Simister - Chairman of the Board of Directors
Chapmore End Chapmore End Farm -
Ware, Herts SG120HF
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 10/19/2017
  (from: 07/28/2022)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú najmenej dvaja členovia predstavenstva, vrátane podpisovania za spoločnosť, ktorí môžu previesť podpisové právo na zástupcov určených funkčne v Podpisovom poriadku TESCO STORES SR, a.s.
  (from: 11/11/2021)
Capital: 
469 959 503,43225 EUR Paid up: 469 959 503,43225 EUR
  (from: 01/22/2009)
Shares: 
Number of shares: 14158
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 193,918875 EUR
  (from: 01/22/2009)
Stockholder: 
Tesco Holdings B.V.
Willemsparkweg 150 H
Amsterdam 1071 HS
Holandské kráľovstvo
  (from: 10/22/2022)
Supervisory board: 
Miroslava Rychtárechová
Vlčkovo 390
Dežerice 957 03
From: 08/08/2020
  (from: 03/27/2021)
David Clifford Wheeler
Merton Road MK40 3AF
Bedford
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 08/01/2022
  (from: 11/11/2022)
David Simon Stempel Ward
Etchingham Park Road,Finchley 139
London N3 2EE
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 05/01/2020
  (from: 10/22/2022)
Other legal facts: 
Dodatok k stanovám zo dňa 1. 6. 1992, 31. 7. 1992. Stary spis: Sa 706
  (from: 09/07/1992)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením konaným dňa 19.7.1994, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou Nz 125/94, N 131/94. Stary spis: Sa 706
  (from: 10/10/1994)
Notárska zápisnica N 411/95, Nz 379/95 napísaná dňa 17.10.1995 notárom JUDr. Vierou Kalinovou osvedčujúca zhromaždenie zamestnancov. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 01.03.1996, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica Nz 57/96, N 64/96 napísaná dňa 01.03.1996 notárkou JUDr. Milušou Peterkovou. Stary spis: Sa 706
  (from: 06/11/1996)
Osvedčenie o priebehu zasadnutia predstavenstva dňa 24.7.1996 vo forme notárskej zápisnice N 60/96, Nz 59/96 spísanej notárkou JUDr. Evou Imrišovou. Stary spis: Sa 706 Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice Nz 178/96 zo dňa 13.8.1996 na ktorom bola odsúhlasená zmena stanov a rozhodnuté o zvýšení základného imania. Zmena obchodného mena z pôvodného KMART SR, a.s.
  (from: 10/14/1996)
Notárska zápisnica zo dňa 11.11.1996 č. Nz 243/96, ktorou sa osvedčil priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schvá- lená zmena stanov. Stary spis: Sa 706
  (from: 07/21/1997)
Notárska zápisnica N 107/97, Nz 105/97 zo dňa 23.7.1997. Stary spis: Sa 706
  (from: 03/24/1998)
Zápisnica z valného zhromaždenia N 143/98, Nz 141/98 zo dňa 30.6.1998, zápisnica z VZ zo dňa 30.6.1998.
  (from: 09/16/1998)
Notárska zápisnica zo dňa 11.11.1996 č. Nz 243/96, ktorou sa osvedčil priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 706
  (from: 10/24/1996)
Zvýšenie základného imania a dodatok č. 2 k stanovám a.s. schválené na valnom zhromaždení dňa 12.1.1999, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 10/99, Nz 10/99 zo dňa 18.1.1999.
  (from: 04/12/1999)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho VZ vo forme notárskej zápisnice zo dňa 15.12.1998 č. N 414/98, Nz 382/98 na ktorom bola schválená zmena stanov a menovaný člen predstavenstva.
  (from: 07/02/1999)
Povolenie na pobyt v SR MC 212 852.
  (from: 08/30/1999)
Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 4.8.1999, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 204/99 napísanej dňa 4.8.1999 notárom JUDr. Gontkovičovou.
  (from: 12/13/1999)
Zmena stanov a ich úplné znenie schválené valným zhromaždením dňa 25.10.1999, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 276/99, Nz 272/99.
  (from: 06/23/2000)
Na valnom zhromaždení dňa 18.12.00, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 231/00, Nz 228/00 napísanej dňa 18.12.00 notárom JUDr.Blahom bola schválená zmena v dozornej rade.
  (from: 05/09/2001)
Zmena členov dozornej rady, zmena stanov a zlúčenie spoločnosti so spoločnosťami TSSR Reality, s.r.o. a SLOVTES a.s. schválené na riadnom valnom zhromaždení dňa 28.6.2001, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 179/2001, Nz 174/2001. Spoločnosť TESCO STORES SR, a.s. na seba preberá všetky práva, záväzky, pohľadávky ako aj celé imanie zrušenej spoločnosti TSSR Reality, s.r.o., Kamenné nám. 1/A, 815 61 Bratislava, IČO 36 534 579 a SLOVTES a.s., Vajnorská 134/A, 832 07 Bratislava, IČO 35 782 536 dňom 1.11.2001.
  (from: 10/31/2001)
Akcionár spoločnosti: TESCO Holding B.V. sídlo: 7 de Boelelaan, Officina I., 1083 HJ Amsterdam, Holandské kráľovstvo
  (from: 02/25/2002)
Notárska zápisnica č. N 170/2002, Nz 162/02 zo dňa 17. 4. 2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania a nové znenie stanov.
  (from: 07/25/2002)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.12. 2002. Priebeh osvedčený do notárskej zápisnice č. N 539/2002, Nz 513/2002.
  (from: 06/12/2003)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.02.2003.
  (from: 10/13/2003)
Rozhodnutia jediného akcionára pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia osvedčené notárskou zápisnicou č. N 450/03, NZ 380/03 zo dňa 16.júna 2003 napísanej notárom JUDr. Miluší Peterkovou, notářkou v Praze, na ktorom bolo schválené rozšírenie predmetu podnikania, zvýšenie základného imania a zmena stanov vo forme ich úplného znenia. Rozhodnutím jediného akcionára pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia osvedčené notárskou zápisnicou č. N 450/2003, NZ 380/2003 zo dňa 16.júna 2003 napísanej notárom JUDr. Miluší Peterkovou, notářkou v Praze bolo predstavenstvo spoločnosti TESCO STORES SR, a.s. oprávnené na obdobie piatich (5) rokov zvýšiť základné imanie spoločnosti, a to aj viackrát, za podpmienky, že neprekročí počas doby platnosti oprávnenia sumu 6 000 000 000,- Sk.
  (from: 12/16/2003)
Simon Theodore King, deň zániku funkcie: 18.12.2003. Ing. Miroslv Friml, deň zániku funkcie: 18.12.2003. Rowley Ager, deň zániku funkcie: 18.12.2003. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.12.2003.
  (from: 08/17/2004)
Vymazuje sa: Rozhodnutie akcionára pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia osvedčené notárskou zápisnicou č. N 450/2003, Nz 380/2003 zo dňa 16.06.2003 napísanej notárom JUDr. Miluší Peterkovou, notářkou v Praze bolo predstavenstvo spoločnosti TESCO STORES SR, a.s, oprávnené na obdobie piatich (5) rokov zvýšiť základné imanie spoločnosti a to aj viackrát, za podmienky, že neprekročí počas doby platnosti oprávnenia sumu 6.000.000.000,- Sk. Zapisuje sa: Rozhodnutie jediného akcionára pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia osvedčené notárskou zápisnicou N 441/2004, Nz 390/2004 zo dňa 26.05.2004 napísanej notárom JUDr. Miluší Peterkovou, notářkou v Praze bolo predstavenstvo spoločnosti TESCO STORES SR, a.s. oprávnené na obdobie piatich (5) rokov zvýšiť základné imanie spoločnosti a to aj viackrát, za podmienky, že neprekročí počas doby platnosti oprávnenia sumu 6.000.000.000,- Sk. Rozhodnutie jediného akcionára spísané do notárskej zápisnice č. N 441/2004, Nz 390/2004 zo dňa 26.05.2004 o zmene stanov a o zlúčení so spoločnosťou SANO D s.r.o., IČO: 35 833 483 so sídlom Kamenné nám. 1/A, Bratislava, ktorá sa zrušuje bez likvidácie. Po nej preberá všetok majetok, práva, povinnosti, záväzky, pohľadávky i neznáme.
  (from: 09/21/2004)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 82/2005, Nz 9902/2005, NCRls 9792/2005 zo dňa 07.03.2005 o schválení zmluvy o zlúčení s obchodnými spoločnosťami IS Reality, a.s, so sídlom Kamenné námestie 1/A, 815 61 Bratislava, IČO: 36 184 004 a REALITY B.B. a.s., so sídlom Kamenné námestie 1/A, 815 61 Bratislava, IČO: 35 770 953. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 79/2005, Nz 9864/2005, NCRls 9767/2005 zo dňa 07.03.2005. Spoločnosti boli zrušené dňa 07.03.2005 bez likvidácie zlúčením s obchodnou spoločnosťou TESCO STORES, a.s., so sídlom Kamenné námestie 1/A, 815 61 Bratislava, IČO: 31 321 828, ktorá dňom 31.03.2005 preberá všetky práva, záväzky, pohľadávky známe i neznáme a celé obchodné imanie zrušených spoločností.
  (from: 03/31/2005)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 6.5.2005 spísané vo forme notárskej zápisnice N 164/2005, Nz 19893/2005, NCRls 19603/2005 notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 6.5.2005.
  (from: 06/07/2005)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.04.2006. Rozhodnutie akcionára osvedčené do notárskej zápisnice č. N 151/2006, Nz 16292/2006, NCRls 16191/2006 zo dňa 28.04.2006.
  (from: 06/02/2006)
Notárska zápisnica č. NZ 11/2008, N 12/2008 zo dňa 07.01.2008 spísaná notárkou JUDr. Miluší Peterkovou.
  (from: 02/12/2008)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.6.2008.
  (from: 08/16/2008)
Rozhodnutie predstavenstva spoločnosti zo dňa 28.11.2008 o zlúčení so spoločnosťami Ten Reality, a. s., so sídlom Kamenné námestie 1/A, 815 61 Bratislava, IČO: 35 895 381, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 3386/B a Old Reality, a. s., so sídlom Kamenné námestie 1/A, 815 61 Bratislava, IČO: 35 892 544, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 3369/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Spoločnosť TESCO STORES SR, a. s., so sídlom Kamenné námestie 1/A, 815 61 Bratislava, IČO: 31 321 828, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 366/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice N 370/2008, Nz 52978/2008 zo dňa 28.11.2008 stáva právnym nástupcom spoločností Ten Reality, a. s. a Old Reality, a. s. a preberá všetky ich práva a záväzky.
  (from: 03/01/2009)
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N271/2009, Nz 29800/2009 z 4.9.2009.
  (from: 12/02/2009)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 82/2010, Nz 7314/2010 zo dňa 4.3.2010. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.5.2010.
  (from: 05/18/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.05.2010.
  (from: 06/01/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.07.2010
  (from: 08/19/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 27.12.2010.
  (from: 02/01/2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.05.2011.
  (from: 06/09/2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.01.2012.
  (from: 02/09/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.04.2012
  (from: 05/11/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 01.06.2012.
  (from: 07/11/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.02.2013. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 322/2013, Nz 6236/2013, NCRls 6393/2013 zo dňa 25.02.2013 uzatvorená medzi zanikajúcimi spoločnosťami: 1. Lekáreň Tesco Zlaté Piesky s. r. o., so sídlom Kamenné nám. 1/A, 815 61 Bratislava, IČO: 46 142 592, 2. Lekáreň Tesco Lamač s. r. o., so sídlom Kamenné nám. 1/A, 815 61 Bratislava, IČO: 45 962 014, 3. Lekáreň Tesco Zvolen s. r. o., so sídlom Kamenné nám. 1/A, 815 61 Bratislava, IČO: 45 961 751 a nástupníckou spoločnosťou TESCO STORES SR a. s., so sídlom Kamenné nám 1/A, 815 61 Bratislava, IČO: 31 321 828, ktorá sa na základe tejto zmluvy o zlúčení stáva univerzálnym právnym nástupcom zanikajúcich obchodných spoločností Lekáreň Tesco Zlaté Piesky s. r. o., Lekáreň Tesco Lamač s. r. o. a Lekáreň Tesco Zvolen s. r. o.
  (from: 03/05/2013)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.03.2013 o prevzatí imania.
  (from: 04/25/2013)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.11.2013.
  (from: 01/10/2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka akcionára zo dňa 24.05.2014.
  (from: 06/03/2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.06. 2014.
  (from: 08/20/2014)
Notárska zápisnica č. N 1160/2014, NZ 32311/2014 zo dňa 03.09.2014.
  (from: 09/06/2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.05.2015 a 01.06.2015.
  (from: 07/14/2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.10.2016.
  (from: 11/03/2016)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.06.2017.
  (from: 08/12/2017)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.08.2018.
  (from: 08/22/2018)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 03/01/2009)
Legal successor: 
SANO D, s.r.o. (Zanikajúca spoločnosť)
Kamenné nám. 1/A
Bratislava 815 61
  (from: 09/21/2004)
IS Reality, a.s. (zanikajúca spoločnosť)
Kamenné námestie 1/A
Bratislava 815 61
  (from: 03/31/2005)
REALITY B.B. a.s. (zanikajúca spoločnosť)
Kamenné námestie 1/A
Bratislava 815 61
  (from: 03/31/2005)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Lekáreň Tesco Lamač s. r. o.
Kamenné nám. 1/A
Bratislava 815 61
  (from: 03/05/2013)
Lekáreň Tesco Zlaté Piesky s. r. o.
Kamenné nám. 1/A
Bratislava 815 61
  (from: 03/05/2013)
Lekáreň Tesco Zvolen s. r. o.
Kamenné nám. 1/A
Bratislava 815 61
  (from: 03/05/2013)
Old Reality, a. s.
Kamenné námestie 1/A
Bratislava 815 61
  (from: 03/01/2009)
Ten Reality, a. s.
Kamenné námestie 1/A
Bratislava 815 61
  (from: 03/01/2009)
Sale of an enterprise: 
Predaj časti podniku
Rozhodnutie jediného akcionára pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia osvedčené notárskou zápisnicou č. N 1859/2016, NZ 34232/2016 zo dňa 28.09.2016 napísanej notárskym kandidátom Mgr. Luciou Minaričovou povereným JUDr. Jarmilou Kováčovou, notárom so sídlom v Bratislave, na ktorom bolo schválené zrušenie prevádzkovania viazanej živnosti - očná optika, schválenie návrhu Zmluvy o prevode časti podniku označovanú ako Divízia optík a zmenu stanov vo forme ich úplného znenia. Predmetom zmluvy o predaji časti podniku zo dňa 29.09.2016 je predaj časti podniku označovaný ako Divízia optík medzi TESCO STORES SR, a.s., so sídlom Kamenné nám. 1/A, 815 61 Bratislava, IČO: 31 321 828 ako predávajúcim a Galaxy Optical Services (Slovakia) s. r. o., so sídlom Križkova 9, 811 04 Bratislava, IČO: 48 122 777 ako kupujúcim, so súvisiacimi právami, hnuteľným resp. nehnuteľným majetkom a inými majetkovými právami.
  (from: 10/27/2016)
Date of updating data in databases:  02/27/2024
Date of extract :  02/28/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person