Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  373/B

Obchodné meno: 
Inžiniersko projektová organizácia školských stavieb a.s.
  (od: 22.04.1992)
Sídlo: 
Staré grunty 61
Bratislava 841 04
  (od: 18.09.1997)
IČO: 
31 321 917
  (od: 22.04.1992)
Deň zápisu: 
01.05.1992
  (od: 22.04.1992)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 22.04.1992)
Predmet podnikania (činnosti): 
vykonávať geodetické a geometrické práce, meranie a vytyčovanie stavieb
  (od: 22.04.1992)
projektovanie, sledovanie a riadenie, dokumentovanie a záverečné spracovanie prác inžiniersko-geologického prieskumu
  (od: 22.04.1992)
spracúvať dokumentáciu stavieb všetkých druhov vysokých škôl a ich zariadení, všetkých druhov a typov základných a stredných škôl, vrátane škôl pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť,ďalej predškolských, školských, výchovných a účelových zariadení
  (od: 22.04.1992)
spracúvať dokumentáciu objektov a stavieb pamiatkovo chránených, zdravotníckych stavieb, stavieb pre telesnú výchovu a šport, stavieb pre starostlivosť o mládež, stavieb pre správu a riadenie, stavieb pre dočasné ubytovanie
  (od: 22.04.1992)
spracúvať urbanistické štúdie a projekty areálov, územnoplánovaciu prípravu zón a veľkých územných celkov, školských a výchovnovzdelávacích areálov, areálov občianskej a spoločenskej vybavenosti, športových a rekreačných areálov
  (od: 22.04.1992)
spracúvať investičné štúdie, odvetvové generely a výhľadové zámery
  (od: 22.04.1992)
spracúvať technicko-ekonomické ukazovatele usmernenia výstavby objektov materských, základných, stredných a vysokých škôl, školských výchovných a účelových zariadení a zariadení pre telesnú výchovu a šport
  (od: 22.04.1992)
vykonávať investorskú inžiniersku činnosť vo výstavbe na stavbách všetkých druhov vysokých škôl a ich súčastí, všetkých typov predškolských zariadení, základných a stredných škôl vrátane škôl pre mládež vyžadujúcu osobitnú staroslivosť, ďalej školských výchovných a účelových zariadení pre telesnú výchovu a šport
  (od: 22.04.1992)
poskytovať technickú pomoc investorom pri príprave stavieb
  (od: 22.04.1992)
vykonávať investorsko-inžiniersku činnosť vo výstavbe na stavbách pre kultúru, zdravotníctvo, sociálnu staroslivosť a budovách pre správu a riadenia
  (od: 22.04.1992)
poskytovať poradenskú, expertíznu a konzultačnú činnosť
  (od: 22.04.1992)
vypracúvať návrhy interiérov
  (od: 22.04.1992)
vypracúvať návrhu designu výrobkov
  (od: 22.04.1992)
poskytovať vedecko-technické informácie v oblasti školskej výstavby
  (od: 22.04.1992)
vykonávať služby rozmnožovacie, plánografické, fotografické
  (od: 22.04.1992)
vykonávať obchodnú činnosť súvisiacu so základným predmetom činnosti
  (od: 22.04.1992)
vykonávať zahranično-obchodnú činnosť vo väzbe na predmet činnosti akciovej spoločnosti
  (od: 22.04.1992)
opravy motorových vozidiel
  (od: 30.03.2000)
opravy karosérií
  (od: 30.03.2000)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 22.04.1992)
Ing. Vladimír Koštial - predseda
Hany Meličkovej 21/2985
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 15.06.2016
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.08.2016)
Ing. arch. Henrich Kupec - člen
Kudlákova 1/1834
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 15.06.2016
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.08.2016)
Ing. Mária Pereszlényiová - člen
Budatínska 35/3084
Bratislava 851 06
Vznik funkcie: 15.06.2016
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.08.2016)
Konanie menom spoločnosti: 
Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menomspoločnosti súoprávnení všetci členoviapredstavenstva. Spoločnosť zaväzujú spoločnýmprejavom vôle najmenej dvochčlenov predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva,pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak,že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svojpodpis.
  (od: 22.04.1992)
Dozorná rada: 
Ing. arch. Juraj Fecanin
Lermontovova 10/926
Bratislava 811 05
Vznik funkcie: 15.06.2016
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.08.2016)
Ing. Matej Kupec
Staré grunty 332/6136
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 15.06.2016
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.08.2016)
Mária Rusňáková
Vavilovova 16/1181
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 15.06.2016
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.08.2016)
Výška základného imania: 
924 834 EUR Rozsah splatenia: 924 834 EUR
  (od: 03.11.2009)
Akcie: 
Počet: 27201
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 34 EUR
  (od: 06.05.2011)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Dňa 7. 12. 1992 Valné zhromaždenie prijalo zmenu stanov /Not. zápisnica N 665/92 a Nz 627/92/ Stary spis: Sa 720
  (od: 04.10.1993)
Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení konanom dňa 30.6.1996 osvedčené notárskou zápisnicou Nz 150/96. Stary spis: Sa 720
  (od: 18.09.1997)
Notárska zápisnica N 198/97 Nz 163/97 zo dňa 27.6.1997 osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti v časti predmet podnikania. Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia konaného dňa 2.10.1997 na ktorom boli schválené personálne zmeny v dozornej rade.
  (od: 30.03.2000)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 20.10.2000 na ktorom boli schválené personálne zmeny v orgánoch spoločnosti.
  (od: 31.01.2001)
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 20.07.2007 - odvolanie a menovanie člena predstavenstva a člena dozornej rady.
  (od: 26.07.2007)
Notárska zápisnica č. N 279/2011, Nz 15110/2011, NCRls 15485/2011 zo dňa 28.04.2011 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 26.04.2011.
  (od: 06.05.2011)
Dátum aktualizácie údajov:  18.04.2024
Dátum výpisu:  21.04.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR