Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  376/B

Obchodné meno: 
Západoslovenské nábytkárske závody Bratislava a.s. v likvidácii (skrátene ZNZ Bratislava a.s. v likvidácii)
  (od: 25.10.1995 do: 23.11.2021)
Západoslovenské nábytkárske závody Bratislava a.s. Skrátený názov : ZNZ Bratislava a.s.
  (od: 23.04.1992 do: 24.10.1995)
Sídlo: 
Rožňavská 1
Bratislava 831 04
  (od: 21.10.2020 do: 23.11.2021)
Rožňavská 1
Bratislava 823 63
  (od: 23.04.1992 do: 20.10.2020)
IČO: 
31 321 984
  (od: 23.04.1992)
Deň zápisu: 
01.05.1992
  (od: 23.04.1992)
Deň výmazu: 
23.11.2021
  (od: 24.11.2021)
Dôvod výmazu: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (od: 24.11.2021)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 23.04.1992)
Predmet podnikania (činnosti): 
stavebno - stolárska výroba, výroba nábytku z dreva a ostatných hmôt
  (od: 23.04.1992 do: 23.11.2021)
výroba kovového nábytku
  (od: 23.04.1992 do: 23.11.2021)
maloobchodný predaj nábytku a doplnkových potrieb, poskytovanie servisných a poradenských služieb
  (od: 23.04.1992 do: 23.11.2021)
výroba, dodávka a montáž nábytku a zariadenia pre interiéry, vrátane technickej dokumentácie
  (od: 23.04.1992 do: 23.11.2021)
analýza, projektovanie a programovanie ALS, poradenská služba v aplikácii výpočtovej techniky
  (od: 23.04.1992 do: 23.11.2021)
overovanie meracej techniky
  (od: 23.04.1992 do: 23.11.2021)
skúšanie nábytku a materiálov na jeho výrobu
  (od: 23.04.1992 do: 23.11.2021)
zahranično - obchodná činnosť
  (od: 23.04.1992 do: 23.11.2021)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 25.10.1995 do: 23.11.2021)
predstavenstvo
  (od: 23.04.1992 do: 24.10.1995)
Valér Čapkovič - č l e n
Nemčíkova 1
Bratislava
  (od: 23.04.1992 do: 13.09.1993)
Ing. Ľubomír Fabšič
Heyrovského 16
Bratislava 841 03
  (od: 14.09.1993 do: 24.10.1995)
Ing. Ján Fucsko
Povstania českého ľudu
Košice
  (od: 14.09.1993 do: 24.10.1995)
Zuzana Kormanová
Levočská 87
Prešov 080 01
  (od: 14.09.1993 do: 24.10.1995)
Ing. Vladimír Kráčalík - č l e n
Romanova 22
Bratislava
  (od: 23.04.1992 do: 13.09.1993)
Ing. Ľubomír Murgaš
196
Zborov nad Bystricou
  (od: 14.09.1993 do: 24.10.1995)
Prof. Ing. Ľubomír Nemec - č l e n
Jégeho 7
Bratislava
  (od: 23.04.1992 do: 13.09.1993)
Ing. Ladislav Sandtner - p o d p r e d s e d a
Hlavná 75
Ivánka pri Dunaji
  (od: 23.04.1992 do: 13.09.1993)
Ing. Stanislav Susedka - p r e d s e d a
Záhradná 6
Brestovany
  (od: 23.04.1992 do: 13.09.1993)
Ing. Július Šimo - č l e n
M. Chuťkovej 27
Bratislava
  (od: 23.04.1992 do: 13.09.1993)
Marian Tekula - č l e n
Šusteková 7
Bratislava
  (od: 23.04.1992 do: 13.09.1993)
František Alexander Zvrškovec - predseda
Västra Granholmen
Vaxholm 185 00
Švédske kráľovstvo
  (od: 14.09.1993 do: 24.10.1995)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti koná navonok a podpisuje likvidátor.
  (od: 25.10.1995 do: 23.11.2021)
Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti súoprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvochčlenov predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých ve-ciac sú oprávnení všetci členovia predstavenstva,pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak,že k vytlačenému lebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúci svoj podpis.
  (od: 23.04.1992 do: 24.10.1995)
Dozorná rada: 
Ing. Pavol Kozánek - p r e d s e d a
Romanova 44
Bratislava
  (od: 23.04.1992 do: 23.11.2021)
Ing. Jozef Tongeľ - č l e n
Bieloruská 13
Bratislava
  (od: 23.04.1992 do: 23.11.2021)
Ing. Ján Vozár - č l e n
Bujňáková 9
Bratislava
  (od: 23.04.1992 do: 23.11.2021)
Výška základného imania: 
290 805 000 Sk
  (od: 23.04.1992 do: 23.11.2021)
Akcie: 
Počet: 282081
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 23.04.1992 do: 23.11.2021)
Počet: 8724
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 23.04.1992 do: 23.11.2021)
Vyhlásenie konkurzu: 
Dátum vyhlásenia konkurzu: 15. 5. 1996
Uznesením č.k. 38K 88/94-116 zo dňa 15.5.1996 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26.9.1996 súd vyhlásil konkurz na majetok úpadcu Západoslovenské nábytkárske závody Bratislava a.s. v likvidácii, Rožňavská 1, Bratislava a za správcu konkurznej podstaty bola ustanovená JUDr. Soňa Vlhová, Tbiliská 29, Bratislava. Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 14.1.2008, č.k. 38 K 88/94-3048, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.2.2008, vykonateľnosť dňa 17.1.2008 súd zbavil funkcie správcu konkurznej podstaty JUDr. Soňu Vlhovú, advokátku, so sídlom Nám. M.Benku 5, P.O.BOX 141, 814 99 Bratidslava a ustanovil do funkcie správcu konkurznej podstaty JUDr. Olivera Koreca, advokáta, so sídlom Záhradnícka 9, Bratislava.
  (od: 10.10.2014)
Dátum vyhlásenia konkurzu: 15. 5. 1996
Uznesením č.k. 38K 88/94-116 zo dňa 15.5.1996 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26.9.1996 súd vyhlásil konkurz na majetok úpadcu Západoslovenské nábytkárske závody Bratislava a.s. v likvidácii, Rožňavská 1, Bratislava a za správcu konkurznej podstaty bola ustanovená JUDr. Soňa Vlhová, Tbiliská 29, Bratislava. Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 14.1.2008, č.k. 38 K 88/94-3048, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.2.2008, vykonateľnosť dňa 17.1.2008 súd zbavil funkcie správcu konkurznej podstaty JUDr. Soňu Vlhovú, advokátku, so sídlom Nám. M.Benku 5, P.O.BOX 141, 814 99 Bratidslava a ustanovil do funkcie správcu konkurznej podstaty JUDr. Olivera Koreca, advokáta, so sídlom Záhradnícka 9, Bratislava.
  (od: 20.05.2008 do: 09.10.2014)
Správca konkurznej podstaty: 
JUDr. Oliver Korec
Záhradnícka 9
Bratislava 811 07
Vznik funkcie: 14.01.2008
  (od: 20.05.2008 do: 09.10.2014)
JUDr. Oliver Korec
Záhradnícka 9
Bratislava 811 07
Vznik funkcie: 14.01.2008 Skončenie funkcie: 24.06.2014
  (od: 10.10.2014 do: 09.10.2014)
Ukončenie konkurzného konania: 
Dátum ukončenia konkurzného konania: 24. 6. 2014
Uznesením Krajského súdu č.k. 38K 88/1994 - 3275 zo dňa 19.05.2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24.06.2014 súd zrušil konkurz vyhlásený na majetok úoadcu Západoslovenské nábytkárske závody Bratislava a.s. v likvidácii, Rožňavská 1, Bratislava podľa § 44 ods. 1 písm. a) ZKV. Súd zbavil JUDr. Olivera Koreca, advokáta, funkcie správcu konkurznej podstaty.
  (od: 10.10.2014)
 Likvidátor:
Likvidácia: 
JUDr. Mária Bergerová
Jungmanova 4
Bratislava
  (od: 25.10.1995 do: 11.08.2011)
 Likvidátor:
JUDr. Mária Bergerová
Jungmanova 4
Bratislava
Skončenie funkcie: 23.06.2011
  (od: 12.08.2011 do: 11.08.2011)
 Likvidátor:
JUDr. Milan Guťan
Školská 8
Bratislava 811 07
Vznik funkcie: 30.05.2012
  (od: 03.08.2012 do: 23.11.2021)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Notárska zápisnica N 183/95, Nz 181/95 zo dňa 17.7.1995. Rozhodnutím Mestského súdu v Bratislave č.k. 38 k 88/94-116 zo dňa 15.5.1996 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Západoslovenské nábytkárske závody, a.s. Za správcu konkurznej podstaty je ustanovená JUDr. Soňa Vlhová, Tbiliská 29, 831 06 Bratislava Stary spis: Sa 726
  (od: 25.10.1995 do: 23.11.2021)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 5.3.2008, č.k. 33Exre/47/2008, právoplatné dňa 2.4.2008
  (od: 20.05.2008 do: 23.11.2021)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 11.7.2011, č.k. 33Exre/212/2011, právoplatné dňa 3.8.2011.
  (od: 12.08.2011 do: 23.11.2021)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 25.4.2012, č.k. 33CbR/284/2011, právoplatné dňa 30.5.2012, ktorým súd vymenoval likvidátora.
  (od: 03.08.2012 do: 23.11.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  22.06.2024
Dátum výpisu:  24.06.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR