Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  376/B

Business name: 
Západoslovenské nábytkárske závody Bratislava a.s. v likvidácii (skrátene ZNZ Bratislava a.s. v likvidácii)
  (from: 10/25/1995 until: 11/23/2021)
Západoslovenské nábytkárske závody Bratislava a.s. Skrátený názov : ZNZ Bratislava a.s.
  (from: 04/23/1992 until: 10/24/1995)
Registered seat: 
Rožňavská 1
Bratislava 831 04
  (from: 10/21/2020 until: 11/23/2021)
Rožňavská 1
Bratislava 823 63
  (from: 04/23/1992 until: 10/20/2020)
Identification number (IČO): 
31 321 984
  (from: 04/23/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/23/1992)
Date of deletion: 
11/23/2021
  (from: 11/24/2021)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (from: 11/24/2021)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/23/1992)
Objects of the company: 
stavebno - stolárska výroba, výroba nábytku z dreva a ostatných hmôt
  (from: 04/23/1992 until: 11/23/2021)
výroba kovového nábytku
  (from: 04/23/1992 until: 11/23/2021)
maloobchodný predaj nábytku a doplnkových potrieb, poskytovanie servisných a poradenských služieb
  (from: 04/23/1992 until: 11/23/2021)
výroba, dodávka a montáž nábytku a zariadenia pre interiéry, vrátane technickej dokumentácie
  (from: 04/23/1992 until: 11/23/2021)
analýza, projektovanie a programovanie ALS, poradenská služba v aplikácii výpočtovej techniky
  (from: 04/23/1992 until: 11/23/2021)
overovanie meracej techniky
  (from: 04/23/1992 until: 11/23/2021)
skúšanie nábytku a materiálov na jeho výrobu
  (from: 04/23/1992 until: 11/23/2021)
zahranično - obchodná činnosť
  (from: 04/23/1992 until: 11/23/2021)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/25/1995 until: 11/23/2021)
Managing board
  (from: 04/23/1992 until: 10/24/1995)
Valér Čapkovič - č l e n
Nemčíkova 1
Bratislava
  (from: 04/23/1992 until: 09/13/1993)
Ing. Ľubomír Fabšič
Heyrovského 16
Bratislava 841 03
  (from: 09/14/1993 until: 10/24/1995)
Ing. Ján Fucsko
Povstania českého ľudu
Košice
  (from: 09/14/1993 until: 10/24/1995)
Zuzana Kormanová
Levočská 87
Prešov 080 01
  (from: 09/14/1993 until: 10/24/1995)
Ing. Vladimír Kráčalík - č l e n
Romanova 22
Bratislava
  (from: 04/23/1992 until: 09/13/1993)
Ing. Ľubomír Murgaš
196
Zborov nad Bystricou
  (from: 09/14/1993 until: 10/24/1995)
Prof. Ing. Ľubomír Nemec - č l e n
Jégeho 7
Bratislava
  (from: 04/23/1992 until: 09/13/1993)
Ing. Ladislav Sandtner - p o d p r e d s e d a
Hlavná 75
Ivánka pri Dunaji
  (from: 04/23/1992 until: 09/13/1993)
Ing. Stanislav Susedka - p r e d s e d a
Záhradná 6
Brestovany
  (from: 04/23/1992 until: 09/13/1993)
Ing. Július Šimo - č l e n
M. Chuťkovej 27
Bratislava
  (from: 04/23/1992 until: 09/13/1993)
Marian Tekula - č l e n
Šusteková 7
Bratislava
  (from: 04/23/1992 until: 09/13/1993)
František Alexander Zvrškovec - predseda
Västra Granholmen
Vaxholm 185 00
Švédske kráľovstvo
  (from: 09/14/1993 until: 10/24/1995)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná navonok a podpisuje likvidátor.
  (from: 10/25/1995 until: 11/23/2021)
Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti súoprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvochčlenov predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých ve-ciac sú oprávnení všetci členovia predstavenstva,pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak,že k vytlačenému lebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúci svoj podpis.
  (from: 04/23/1992 until: 10/24/1995)
Capital: 
290 805 000 Sk
  (from: 04/23/1992 until: 11/23/2021)
Shares: 
Number of shares: 282081
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/23/1992 until: 11/23/2021)
Number of shares: 8724
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/23/1992 until: 11/23/2021)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 05/15/1996
Uznesením č.k. 38K 88/94-116 zo dňa 15.5.1996 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26.9.1996 súd vyhlásil konkurz na majetok úpadcu Západoslovenské nábytkárske závody Bratislava a.s. v likvidácii, Rožňavská 1, Bratislava a za správcu konkurznej podstaty bola ustanovená JUDr. Soňa Vlhová, Tbiliská 29, Bratislava. Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 14.1.2008, č.k. 38 K 88/94-3048, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.2.2008, vykonateľnosť dňa 17.1.2008 súd zbavil funkcie správcu konkurznej podstaty JUDr. Soňu Vlhovú, advokátku, so sídlom Nám. M.Benku 5, P.O.BOX 141, 814 99 Bratidslava a ustanovil do funkcie správcu konkurznej podstaty JUDr. Olivera Koreca, advokáta, so sídlom Záhradnícka 9, Bratislava.
  (from: 10/10/2014)
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 05/15/1996
Uznesením č.k. 38K 88/94-116 zo dňa 15.5.1996 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26.9.1996 súd vyhlásil konkurz na majetok úpadcu Západoslovenské nábytkárske závody Bratislava a.s. v likvidácii, Rožňavská 1, Bratislava a za správcu konkurznej podstaty bola ustanovená JUDr. Soňa Vlhová, Tbiliská 29, Bratislava. Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 14.1.2008, č.k. 38 K 88/94-3048, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.2.2008, vykonateľnosť dňa 17.1.2008 súd zbavil funkcie správcu konkurznej podstaty JUDr. Soňu Vlhovú, advokátku, so sídlom Nám. M.Benku 5, P.O.BOX 141, 814 99 Bratidslava a ustanovil do funkcie správcu konkurznej podstaty JUDr. Olivera Koreca, advokáta, so sídlom Záhradnícka 9, Bratislava.
  (from: 05/20/2008 until: 10/09/2014)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Oliver Korec
Záhradnícka 9
Bratislava 811 07
From: 01/14/2008
  (from: 05/20/2008 until: 10/09/2014)
JUDr. Oliver Korec
Záhradnícka 9
Bratislava 811 07
From: 01/14/2008 Until: 06/24/2014
  (from: 10/10/2014 until: 10/09/2014)
closing of bankruptcy proceedings: 
Date of the closing of bankruptcy proceedings: 06/24/2014
Uznesením Krajského súdu č.k. 38K 88/1994 - 3275 zo dňa 19.05.2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24.06.2014 súd zrušil konkurz vyhlásený na majetok úoadcu Západoslovenské nábytkárske závody Bratislava a.s. v likvidácii, Rožňavská 1, Bratislava podľa § 44 ods. 1 písm. a) ZKV. Súd zbavil JUDr. Olivera Koreca, advokáta, funkcie správcu konkurznej podstaty.
  (from: 10/10/2014)
Supervisory board: 
Ing. Pavol Kozánek - p r e d s e d a
Romanova 44
Bratislava
  (from: 04/23/1992 until: 11/23/2021)
Ing. Jozef Tongeľ - č l e n
Bieloruská 13
Bratislava
  (from: 04/23/1992 until: 11/23/2021)
Ing. Ján Vozár - č l e n
Bujňáková 9
Bratislava
  (from: 04/23/1992 until: 11/23/2021)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
JUDr. Mária Bergerová
Jungmanova 4
Bratislava
  (from: 10/25/1995 until: 08/11/2011)
 Liquidators:
JUDr. Mária Bergerová
Jungmanova 4
Bratislava
Until: 06/23/2011
  (from: 08/12/2011 until: 08/11/2011)
 Liquidators:
JUDr. Milan Guťan
Školská 8
Bratislava 811 07
From: 05/30/2012
  (from: 08/03/2012 until: 11/23/2021)
Other legal facts: 
Notárska zápisnica N 183/95, Nz 181/95 zo dňa 17.7.1995. Rozhodnutím Mestského súdu v Bratislave č.k. 38 k 88/94-116 zo dňa 15.5.1996 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Západoslovenské nábytkárske závody, a.s. Za správcu konkurznej podstaty je ustanovená JUDr. Soňa Vlhová, Tbiliská 29, 831 06 Bratislava Stary spis: Sa 726
  (from: 10/25/1995 until: 11/23/2021)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 5.3.2008, č.k. 33Exre/47/2008, právoplatné dňa 2.4.2008
  (from: 05/20/2008 until: 11/23/2021)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 11.7.2011, č.k. 33Exre/212/2011, právoplatné dňa 3.8.2011.
  (from: 08/12/2011 until: 11/23/2021)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 25.4.2012, č.k. 33CbR/284/2011, právoplatné dňa 30.5.2012, ktorým súd vymenoval likvidátora.
  (from: 08/03/2012 until: 11/23/2021)
Date of updating data in databases:  05/25/2023
Date of extract :  05/28/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person