Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  378/B

Obchodné meno: 
DOPRAVOPROJEKT, a.s.
  (od: 23.04.1992)
Sídlo: 
Kominárska 141/2,4
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 832 03
  (od: 03.07.2018)
IČO: 
31 322 000
  (od: 23.04.1992)
Deň zápisu: 
01.05.1992
  (od: 23.04.1992)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 23.04.1992)
Predmet činnosti: 
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (od: 23.10.1996)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (od: 23.10.1996)
geodetické a kartografické práce
  (od: 23.10.1996)
inžinierska činnosť s výnimkovu vybraných činností v stavebníctve
  (od: 23.10.1996)
environmentálne štúdie a analýzy, vrátane hodnotenia vplyvov stavieb a dopravy na životné prostredie s výnimkou vydávania znaleckých posudkov podľa Zák. č. 36/1967 Zb.
  (od: 23.10.1996)
poradenská, konzultačná a expertízna činnosť v predmete podnikania s výnimkou vydávania znaleckých posudkov podľa Zák. č. 36/1967 Zb.
  (od: 23.10.1996)
rozmnožovanie písomností a výkresov (repro- grafické práce)
  (od: 23.10.1996)
pohostinská činnosť
  (od: 28.10.2003)
poskytovanie ubytovania v kategórii penzión, turistická ubytovňa, chatová osada
  (od: 18.06.2004)
komplexné architektonické a inžinierske služby v kategóriách inžinierske stavby s rozsahom oprávnenia dopravné stavby, vodohospodárske stavby, líniové vedenia a rozvody
  (od: 20.09.2004)
odborné činnosti vo výstavbe v kategóriách : statika stavieb s rozsahom oprávnenia celý rozsah nosných konštrukcií stavieb, pozemné stavby; stavebné konštrukcie - projektovanie inžinierskych stavieb s rozsahom oprávenia cesty a letiská, železnice a dráhy, mosty, vodohospodárske stavby; technické, technologické a energetické vybavenie stavieb s rozsahom oprávnenia zdravotechnické zariadenia a inštalácie, vykurovacie a klimatizačné zariadenia, elektrotechnické zariadenia, tepelné zariadenia, plynové zariadenia, výrobné technologické zariadenia
  (od: 20.09.2004)
komplexné architektonické služby podľa zákona č. 138/1992 Zb o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch
  (od: 20.09.2004)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 08.01.2005)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 30.06.2005)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 30.06.2005)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností
  (od: 24.07.2008)
vyhotovovanie dokumentácie ochrany prírody a krajiny v rozsahu dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability, dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability a dokumenty starostlivosti o dreviny
  (od: 07.07.2009)
posudzovanie vplyvov na životné prostredie - lesníctvo, ochrana prírody a krajiny, líniové stavby, lesné hospodárstvo
  (od: 13.07.2011)
inžinierskogeologický prieskum
  (od: 10.07.2015)
posudzovanie vplyvov na životné prostredie - pedológia
  (od: 10.07.2015)
prenájom hnuteľných vecí
  (od: 03.07.2018)
Projektovanie a navrhovanie objektov, zariadení a prác, ktoré sú súčasťou banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom v rozsahu: - podzemné práce vykonávané banským spôsobom, najmä hĺbenie jám a jamíc, razenie štôlní a tunelov, ako aj iných podzemných priestorov s objemom nad 250 m3 - práce na zabezpečenie stability podzemných priestorov (podzemné sanačné práce) - zemné práce vykonávané s použitím strojov a výbušnín, ak sa na jednej lokalite premiestňuje viac ako 100 000 m3 horniny
  (od: 31.07.2019)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 18.06.2004)
Ing. Igor Jakubík - predseda
Radvanská 7603/1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01
Vznik funkcie: 29.03.2018
  (od: 14.06.2019)
Ing. Martin Šutka - podpredseda
Bajzova 8
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
Vznik funkcie: 29.03.2018
  (od: 14.06.2019)
Ing. Jozef Harvančík - člen
Majerníkova 3443/19
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
Vznik funkcie: 23.05.2019
  (od: 14.06.2019)
Konanie menom spoločnosti: 
1. Za spoločnosť koná každý člen predstavenstva samostatne. Písomný právny úkon zaväzuje spoločnosť, ak je podpísaný predsedom predstavenstva spoločnosti a niektorým ďalším členom predstavenstva spoločnosti alebo podpredsedom predstavenstva spoločnosti a niektorým ďalším členom predstavenstva spoločnosti. 2. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (od: 28.10.2006)
Základné imanie: 
2 014 075 EUR Rozsah splatenia: 2 014 075 EUR
  (od: 29.09.2018)
Akcie: 
Počet: 57545
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 35 EUR
  (od: 29.09.2018)
Dozorná rada: 
Ing. Iveta Komárová
Budyšínska 82/14
Bratislava 831 03
Vznik funkcie: 05.04.2018
  (od: 29.09.2018)
Ing. Marta Kodajová
Beniakova 3136/5A
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
Vznik funkcie: 09.06.2020
  (od: 23.07.2020)
Ing. arch. Gabriel Koczkáš
Prokopova 1091/24
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
Vznik funkcie: 18.02.2021
  (od: 04.03.2021)
Ing. Štěpán Vosáhlo
Mokropeská 2026
Černošice 252 28
Česká republika
Vznik funkcie: 18.02.2021
  (od: 04.03.2021)
Ing. Jan Sellner
Do Blatin 304/13
Praha - m.č. Zličín 155 21
Česká republika
Vznik funkcie: 18.02.2021
  (od: 04.03.2021)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Zmena stanov akciovej spoločnosti odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 17.05.1994. Stary spis: Sa 730
  (od: 30.11.1994)
Notárska zápisnica N 128/95, Nz 127/95 napí- saná dňa 23.5.1995 notárkou JUDr. Helenou Hrušovskou, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 730
  (od: 19.09.1995)
Živnostenský list vydaný dňa 03.01.1996 Obvodným úradom Bratislava III, ev.č. Žo-95/ 54062/Se, reg.č. 14/96. Koncesná listina vydaná dňa 04.01.1996 Obvodným úradom Bratislava III, ev.č. Žo- 95/ 53888/Se, reg. č. 15/96. Stary spis: Sa 730
  (od: 01.03.1996)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 23.05.1996, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 158/96, Nz 149/96 napísaná dňa 23.05.1996 notárom JUDr. Helenou Hrušovskou, na ktorom boli schválené personálne zmeny v predstavenstve, dozornej rade a bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 730
  (od: 23.10.1996)
Notárska zápisnica N 7/97, Nz 7/97 zo dňa 17.1.1997. Stary spis: Sa 730
  (od: 23.04.1997)
Notárska zápisnica N 210/99 zo dňa 28.5.1999,ktorom bol osvedčený podiel časti riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 27.5.1999
  (od: 28.10.1999)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia, ktoré sa konalo dňa 2.3.2000.
  (od: 13.06.2000)
Notárska zápisnica č. N 104/2001, Nz 104/2001 zo dňa 31.5.2001 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.
  (od: 01.10.2001)
Notárska zápisnica č. Nz 255/2002 zo dňa 30.5.2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom boli schválené zmeny v dozornej rade.
  (od: 13.08.2002)
Notárska zápisnica N 117/2003, Nz 39698/2003 zo dňov 22.5.2003. Notárska zápisnica N 141/2003, Nz 45979/2003 zo dňa 10.6.2003. Notárska zápisnica N 223/2003, Nz 75499/2003 zo dňa 28.8.2003 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (od: 28.10.2003)
Zápisnica z predstavenstva zo dňa 3. 5. 2004.
  (od: 03.06.2004)
Notárska zápisnica č. N 422/2004, Nz 44811/2004 zo dňa 25. 5. 2004.
  (od: 18.06.2004)
Notárska zápisnica N 584/2004, Nz 66611/2004 spísaná dňa 27.8.2004 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 25.8.2004, na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (od: 20.09.2004)
Zápisnica č. 99/2004 zo dňa 26.10.2004 zo zasadnutia predstavenstva na ktorom bol JUDr. Martin Belan 2x vymenovaný za náhradného člena predstavenstva.
  (od: 31.12.2004)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 09.12.2004 vo forme notárskej zápisnice N 1000/2004, Nz 92173/2004 spísanej Mgr. Tomášom Leškovským, notárskym kandidátom .
  (od: 08.01.2005)
Notárska zápisnica č.N 285/2005, Nz 25723/2005, NCRls 25364/2005 zo dňa 07.06.2005, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 31.05.2005, na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (od: 30.06.2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 5353/2006, Nz 41871/2006, NCRls 41678/2006 zo dňa 24.10.2006. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 24.10.2006.
  (od: 28.10.2006)
Protokol podnikovej volebnej komisie z výsledkov doplňujúcich volieb člena dozornej rady voleného zamestnancami konaných dňa 12.02.2007.
  (od: 27.04.2007)
Notárska zápisnica N 3384/2008, Nz 22324/2008 zo dňa 27.05.2008 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.
  (od: 24.07.2008)
Protokol podnikovej volebnej komisie z výsledkov volieb člena dozornej rady voleného zamestnancami konaných v dňoch 16. a 17. júna 2008.
  (od: 24.09.2008)
Zápisnica z dozornej rady z 22.1.2009 a rozhodnutie predstavenstva o premene na Euro.
  (od: 12.02.2009)
Notárska zápisnica N 1992/2009, Nz 17825/2009 zo dňa 29.05.2009 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.
  (od: 07.07.2009)
Notárska zápisnica N 1513/2010, Nz 48529/2010 zo dňa 1.12.2010.
  (od: 14.04.2011)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 18.05.2011.
  (od: 13.07.2011)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 23.11.2011. Notárska zápisnica č. N 890/2011, Nz 48667/2011 zo dňa 29.11.2011 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 23.11.2011.
  (od: 20.12.2011)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 27.03.2013 a zápisnica zo zasadnutia podnikovej volebnej komisie zo dňa 12.03.2013.
  (od: 20.04.2013)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 28.02.2018.
  (od: 14.04.2018)
Dátum aktualizácie údajov:  21.04.2021
Dátum výpisu:  22.04.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)