Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  418/B

Obchodné meno: 
HYDROVRT a.s.
  (od: 29.04.1992)
Sídlo: 
Trenčianska 30
Bratislava 821 09
  (od: 14.10.2009)
IČO: 
31 322 743
  (od: 29.04.1992)
Deň zápisu: 
01.05.1992
  (od: 29.04.1992)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 29.04.1992)
Predmet činnosti: 
vŕtanie, budovanie, oprava a regenerácia studní
  (od: 01.11.1993)
vykonávanie inžinierskych stavieb
  (od: 01.11.1993)
vykonávanie priemyselných stavieb
  (od: 01.11.1993)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (od: 01.11.1993)
nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.11.1993)
verejná cestná nákladná doprava
  (od: 04.06.1996)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (od: 04.06.1996)
lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby
  (od: 04.06.1996)
zámočníctvo
  (od: 04.06.1996)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (od: 04.06.1996)
správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
  (od: 04.06.1996)
údržba parkov a verejných priestranstiev
  (od: 04.06.1996)
reklamná činnosť
  (od: 04.06.1996)
prevádzkovanie parkovísk
  (od: 04.06.1996)
realizácia vodohospodárskych stavieb : zdravotno - vodohospodárske stavby
  (od: 11.09.1998)
projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh hydrogeologického prieskumu
  (od: 02.09.2004)
vykonávanie technických a laboratórnych prác pre geologický prieskum
  (od: 02.09.2004)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 27.05.2003)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti sú vo všetkých veciach oprávnení konať samostatne predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva a to tak, že k napísanému alebo k vytlačenému obchodnému menu spoločnosti a k svojmu menu pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 06.12.2005)
Základné imanie: 
1 659 330,816891 EUR Rozsah splatenia: 1 659 330,816891 EUR
  (od: 14.10.2009)
Akcie: 
Počet: 49989
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33,193919 EUR
  (od: 14.10.2009)
Vyhlásenie konkurzu: 
Dátum vyhlásenia konkurzu: 15.4.2014
Uznesením Okresného súdu Bratislava I, zo dňa 20.03.2013, č. k. 4K/57/2013-46, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.04.2014, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka HYDROVRT a. s. , Trenčianska 30, 821 09 Bratislava, IČO: 31 322 743. Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 1.12.2016, č. k. 4K/57/2013-421, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 8.12.2016 súd odvolal: JUDr. Ing. Igor Hudoba, PhD., so sídlom kancelárie Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava, značka správcu: S1161 z funkcie správcu úpadcu: HYDROVRT a.s., Trenčianska 30, 821 09 Bratislava, IČO: 31 322 743 a Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 27.1.2017, č. k. 4K/57/2013-443, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 4.2.2017 súd ustanovil do funkcie správcu tohto úpadcu: PERSPECTA Recovery, k. s., Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava, značka správcu S1755.
  (od: 20.05.2017)
Správca konkurznej podstaty: 
PERSPECTA Recovery, k. s.
Ružová dolina 25
Bratislava 821 09
Vznik funkcie: 04.02.2017
  (od: 20.05.2017)
Dozorná rada: 
Miroslav Papp
Marii Curie Sklodowskej 2
Bratislava 851 04
Vznik funkcie: 30.09.2009
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.10.2009)
Andrej Tušim
Mlynarovičova 16
Bratislava 851 03
Vznik funkcie: 30.09.2009
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.10.2009)
Zoltan Hakszer
Dunajská 31
Šamorín 931 01
Vznik funkcie: 30.09.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.10.2009)
Likvidácia: 
Dátum vstupu do likvidácie: 2.12.2013
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 25.10.2013, č.k. 33CbR/31/2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 2.12.2013 súd zrušil obchodnú spoločnosť HYDROVRT a.s. Trenčianska 30, Bratislava, IČO: 31 322 743 s likvidáciou a vymenoval za likvidátora Mgr. Michala Mihálika, adresa kancelárie: Obchodná 2, 811 06 Bratislava.
  (od: 13.03.2014)
 Likvidátor:
Mgr. Michal Mihálik
Obchodná 2
Bratislava 811 06
Vznik funkcie: 02.12.2013
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.03.2014)
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Likvidátor robí v mene spoločnosti len úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti v súlade s ust. § 72 Obchodného zákonníka.
  (od: 13.03.2014)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Zmeny stanov boli prijaté na valnom zhromaždení dňa 1. 7. 1993. /Not. zápisnica č. Nz 156/93/ Stary spis: Sa 822
  (od: 01.11.1993)
Notárska zápisnica N 132/95, Nz 131/95 zo dňa 25.5.1995. Stary spis: Sa 822
  (od: 02.10.1995)
Notárska zápisnica N 108/96, Nz 107/96 napísaná dňa 18.4.1996 notárom JUDr. Danielou Šikutovou osvedčujúca priebeh náhradného valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 822
  (od: 04.06.1996)
Zápisnica z náhradného valného zhromaždenia zo dňa 30.4.1997. Stary spis: Sa 822
  (od: 20.02.1998)
Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 11.5.1998, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 152/98, Nz 151/98 spísaná notárom JUDr.Romanom Blahom.
  (od: 11.09.1998)
Zmena stanov schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 19.11.1999 priebeh ktorého bol osvedčený do notátrskej zápisnice č. N 326/99 Nz 326/9
  (od: 07.12.1999)
Zánik funkcie členky dozornej rady Zory Mistríkovej dňa 17.10.2002. Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 17.10.2002, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 1412/2002, Nz 1391/2002. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 11.11.2002. Zánik funkcie podpredsedu predstavenstva Ing. Metoda Hrtánka - Popoliša dňa 11.11.2002.
  (od: 27.05.2003)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 17.5.2004.
  (od: 07.10.2004)
Notárska zápisnica N 782/03, Nz 125988/03 napísaná dňa 22.12.2003 notárom JUDr. Miloslavom Kováčom osvečujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov (zmena formy a podoby akcií).
  (od: 17.06.2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia osvedčená do notárskej zápisnice č. N 58/2006, Nz 18661/2006, NCRls 18646/2006 zo dňa 16.05.2006.
  (od: 19.07.2006)
Notárska zápisnica N 214/2009, Nz 33962/2009 zo dňa 06.10.2009 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.09.2009.
  (od: 14.10.2009)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 3.2.2014, č.k. 33Exre/39/2014 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10.3.2014.
  (od: 13.03.2014)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 10.6.2015, č.k. 33Exre/229/2015 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.7.2015.
  (od: 12.08.2015)
Dátum aktualizácie údajov:  16.05.2022
Dátum výpisu:  18.05.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)