Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  418/B

Obchodné meno: 
HYDROVRT a.s.
  (od: 29.04.1992)
Sídlo: 
Trenčianska 30
Bratislava 821 09
  (od: 14.10.2009)
Horný Dvor 6
Bernolákovo 900 27
  (od: 07.12.1999 do: 13.10.2009)
Mýtna 2
Bratislava 811 07
  (od: 29.04.1992 do: 06.12.1999)
IČO: 
31 322 743
  (od: 29.04.1992)
Deň zápisu: 
01.05.1992
  (od: 29.04.1992)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 29.04.1992)
Predmet činnosti: 
vŕtanie, budovanie, oprava a regenerácia studní
  (od: 01.11.1993)
vykonávanie inžinierskych stavieb
  (od: 01.11.1993)
vykonávanie priemyselných stavieb
  (od: 01.11.1993)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (od: 01.11.1993)
nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.11.1993)
verejná cestná nákladná doprava
  (od: 04.06.1996)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (od: 04.06.1996)
lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby
  (od: 04.06.1996)
zámočníctvo
  (od: 04.06.1996)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (od: 04.06.1996)
správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
  (od: 04.06.1996)
údržba parkov a verejných priestranstiev
  (od: 04.06.1996)
reklamná činnosť
  (od: 04.06.1996)
prevádzkovanie parkovísk
  (od: 04.06.1996)
realizácia vodohospodárskych stavieb : zdravotno - vodohospodárske stavby
  (od: 11.09.1998)
projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh hydrogeologického prieskumu
  (od: 02.09.2004)
vykonávanie technických a laboratórnych prác pre geologický prieskum
  (od: 02.09.2004)
zabezpečenie ochrany majetku a osôb
  (od: 04.06.1996 do: 06.12.1999)
nepravidelná autobusová doprava a taxislužba
  (od: 11.09.1998 do: 06.12.1999)
Vrtanie a zabudovanie studní, sond, hydro-geologických vrtov rôznych priemerov
  (od: 29.04.1992 do: 31.10.1993)
Odber vzoriek hornín a pozemných vôd a zabezpečovanie ich vyhodnotenia
  (od: 29.04.1992 do: 31.10.1993)
Čerpacie skúšky na stanovenie expoatačných vlastností studní spojené so stanovením kvality čerpanej vody
  (od: 29.04.1992 do: 31.10.1993)
Čistenie, opravy a regenerácia jestvujúcich studní
  (od: 29.04.1992 do: 31.10.1993)
Znižovanie hladín podzemných vôd pri zakladaní stavieb
  (od: 29.04.1992 do: 31.10.1993)
Vrtanie studní a čerpacie skúšky pre súkromný sektor
  (od: 29.04.1992 do: 31.10.1993)
Technické a terénne práce pri odstaňovaní havarijných znečistení podzemných a povrchových vôd, výroba a zabezpečovanie technologických zariadení, vlastnej nákladnej dopravy a servisných prác
  (od: 29.04.1992 do: 31.10.1993)
Montáže a stavebno - montážne práce na ekologických a iných objektoch
  (od: 29.04.1992 do: 31.10.1993)
Zabezpečovanie projektových, geodetických a iných prác súvisiacich s horeuvedenými činnosťami
  (od: 29.04.1992 do: 31.10.1993)
Vykonávanie horeuvedených činností formou dodávok do zahraničia - zahranično - obchodná činnosť
  (od: 29.04.1992 do: 31.10.1993)
projektovanie, riadenie a vyhodnocovanie úloh hydrogeologického prieskumu
  (od: 01.11.1993 do: 01.09.2004)
vykonávanie technických prác pre hydrogeologický a inžiniersko-geologický prieskum, vykonávanie laboratórnych prác pre hydrogeologický prieskum
  (od: 01.11.1993 do: 01.09.2004)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 27.05.2003)
predstavenstvo
  (od: 11.09.1998 do: 26.05.2003)
predstavenstvo
  (od: 04.06.1996 do: 10.09.1998)
predstavenstvo
  (od: 29.04.1992 do: 03.06.1996)
Milan Balvirčak - podpredseda
187
Štefanov
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.04.1992 do: 01.10.1995)
Martin Gavalda - člen
Malinovská 149
Zálesie 900 28
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.12.1999 do: 26.05.2003)
Martin Gavalda - podpredseda
Malinovská 149
Zálesie 900 28
Vznik funkcie: 19.11.1999
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.05.2003 do: 06.10.2004)
Martin Gavalda - podpredseda
Malinovská 149
Zálesie 900 28
Vznik funkcie: 19.11.1999 Skončenie funkcie: 17.05.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.10.2004 do: 06.10.2004)
Ing. Metod Hrtánek - Popoliš - podpredseda
Palárikova 23
Bratislava 811 04
Skončenie funkcie: 11.11.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.12.1999 do: 26.05.2003)
Ing. Jana Jamborová - člen
Lachova 22
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.04.1992 do: 31.10.1993)
RNDr. Viktor Janták - člen
Vigľašská 17
Bratislava 851 03
Vznik funkcie: 17.05.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.10.2004 do: 05.12.2005)
RNDr. Viktor Janták - člen
Vigľašská 17
Bratislava 851 03
Vznik funkcie: 17.05.2004 Skončenie funkcie: 30.11.2005
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.12.2005 do: 05.12.2005)
Mária Jurčáková - člen
Rovniankova 11
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.10.1995 do: 19.02.1998)
Mária Jurčáková - člen
Rovniankova 11
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.09.1998 do: 06.12.1999)
Mária Jurčáková - podpredseda
Rovniankova 11
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.02.1998 do: 10.09.1998)
Martin Nový - predseda predstavenstva
Mlynarovičova 14
Bratislava 851 03
Vznik funkcie: 30.09.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.10.2009 do: 11.08.2015)
Martin Nový - predseda predstavenstva
Mlynarovičova 14
Bratislava 851 03
Vznik funkcie: 30.09.2009 Skončenie funkcie: 28.11.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.08.2015 do: 11.08.2015)
Anton Palka - člen
308
Kuchyňa 900 52
Vznik funkcie: 11.11.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.05.2003 do: 06.10.2004)
Anton Palka - člen
308
Kuchyňa 900 52
Vznik funkcie: 11.11.2002 Skončenie funkcie: 17.05.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.10.2004 do: 06.10.2004)
Anton Palka - podpredseda
308
Kuchyňa 900 52
Vznik funkcie: 17.05.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.10.2004 do: 15.12.2008)
Anton Palka - podpredseda
308
Kuchyňa 900 52
Vznik funkcie: 17.05.2004 Skončenie funkcie: 22.10.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.12.2008 do: 15.12.2008)
Anton Pálka - člen
429
Kuchyňa
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.09.1998 do: 06.12.1999)
František Pálka - predseda
336
Kuchyňa
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.04.1992 do: 19.02.1998)
František Pálka - predseda
336
Kuchyňa
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.02.1998 do: 10.09.1998)
František Pálka - predseda
363
Kuchyňa
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.09.1998 do: 06.12.1999)
Karol Sabol - člen
Záhradnícka 33
Zohor
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.10.1995 do: 19.02.1998)
Ing. Milan Sanitra - člen
Bieloruská 20
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.11.1993 do: 01.10.1995)
Ing. Milan Sanitra - podpredseda
Bieloruská 20
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.10.1995 do: 19.02.1998)
Martin Troják - člen
56
Kuchyňa
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.09.1998 do: 06.12.1999)
Igor Tvaroška - podpredseda
Mickiewiczova 5
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.09.1998 do: 06.12.1999)
Igor Tvaroška - predseda
Mickiewiczova 5
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.12.1999 do: 26.05.2003)
Igor Tvaroška - predseda
Horný dvor 1509/27
Bernolákovo 900 27
Vznik funkcie: 11.05.1998
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.05.2003 do: 05.12.2005)
Igor Tvaroška - predseda
Horný dvor 1509/27
Bernolákovo 900 27
Vznik funkcie: 11.05.1998
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.12.2005 do: 13.10.2009)
Igor Tvaroška - predseda
Horný dvor 1509/27
Bernolákovo 900 27
Vznik funkcie: 11.05.1998 Skončenie funkcie: 29.09.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.10.2009 do: 13.10.2009)
Ing. Jozef Žabka - člen
Štefunkova 3
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.10.1995 do: 19.02.1998)
Ing. Jozef Žabka - člen
Štefunkova 3
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.02.1998 do: 10.09.1998)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti sú vo všetkých veciach oprávnení konať samostatne predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva a to tak, že k napísanému alebo k vytlačenému obchodnému menu spoločnosti a k svojmu menu pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 06.12.2005)
Oprávnenie konať v mene spoločnosti má každý člen predstavenstva samostatne, pričom spoločnosť zaväzujú predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva samostatne. Podpisovanie sa vykonáva tak, že vedľa názvu spoločnosti, prípadne odtlačku pečiatky spoločnosti, pripojí svoj podpis oprávnená osoba resp. oprávnené osoby.
  (od: 27.05.2003 do: 05.12.2005)
Oprávnenie na prevzatie dlhu, uznanie záväzku, pristúpenie k záväzku, prijatie úveru, poskytnutie úveru, prijatie alebo poskytnutie inej finančnej výpomoci, kúpu a predaj majetku, uzatvorenie záložnej zmluvy, zabezpečenie majetku prevodom práva, uzatvorenie zmluvy o postúpení pohľadávky, ručenie, uzatvorenie zmluvy o prevode obchodného podielu, uzatvorenie zmluvy o predaji podniku alebo jeho časti, uzatvoreni zmluvy s predmetom plnenia s celkovou sumou nad 200.000,-Sk, právne úkony, týkajúce sa účasti v iných spoločnostiach, operácie na finančnom a kapitálovom trhu je oprávnený len predseda a podpredseda predstavenstva, ktorí zaväzujú spoločnosť spoločne. V ostatných veciach má oprávnenie konať v mene spoločnosti každý člen predstavenstva, pričom spoločnosť zaväzujú dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (od: 11.09.1998 do: 26.05.2003)
Oprávnenie konať v mene spoločnosti má každý člen predstavenstva, a to i samostatne. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť, sú oprávnení podpisovať predseda alebo podpredseda predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám pripoja svoj podpis.
  (od: 04.06.1996 do: 10.09.1998)
Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja svoj podpis.
  (od: 29.04.1992 do: 03.06.1996)
Základné imanie: 
1 659 330,816891 EUR Rozsah splatenia: 1 659 330,816891 EUR
  (od: 14.10.2009)
49 989 000 Sk Rozsah splatenia: 49 989 000 Sk
  (od: 19.07.2006 do: 13.10.2009)
19 042 000 Sk
  (od: 29.04.1992 do: 18.07.2006)
Akcie: 
Počet: 49989
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33,193919 EUR
  (od: 14.10.2009)
Počet: 49989
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 19.07.2006 do: 13.10.2009)
Počet: 19042
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 17.06.2005 do: 18.07.2006)
Počet: 19042
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 27.05.2003 do: 16.06.2005)
Počet: 19042
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 02.10.1995 do: 26.05.2003)
Počet: 18471
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 29.04.1992 do: 01.10.1995)
Počet: 571
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 29.04.1992 do: 01.10.1995)
Vyhlásenie konkurzu: 
Dátum vyhlásenia konkurzu: 15.4.2014
Uznesením Okresného súdu Bratislava I, zo dňa 20.03.2013, č. k. 4K/57/2013-46, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.04.2014, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka HYDROVRT a. s. , Trenčianska 30, 821 09 Bratislava, IČO: 31 322 743. Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 1.12.2016, č. k. 4K/57/2013-421, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 8.12.2016 súd odvolal: JUDr. Ing. Igor Hudoba, PhD., so sídlom kancelárie Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava, značka správcu: S1161 z funkcie správcu úpadcu: HYDROVRT a.s., Trenčianska 30, 821 09 Bratislava, IČO: 31 322 743 a Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 27.1.2017, č. k. 4K/57/2013-443, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 4.2.2017 súd ustanovil do funkcie správcu tohto úpadcu: PERSPECTA Recovery, k. s., Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava, značka správcu S1755.
  (od: 20.05.2017)
Dátum vyhlásenia konkurzu: 15.4.2014
Uznesením Okresného súdu Bratislava I, zo dňa 20.03.2013, č. k. 4K/57/2013-46, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.04.2014, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka HYDROVRT a. s. , Trenčianska 30, 821 09 Bratislava, IČO: 31 322 743.
  (od: 15.05.2014 do: 19.05.2017)
Dátum vyhlásenia konkurzu: 15.4.2014
Uznesením Okresného súdu Bratislava I, zo dňa 20.03.2013, č. k. 4K/57/2013-46, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.04.2014, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka HYDROVRT a. s. , Trenčianska 30, 821 09 Bratislava, IČO: 31 322 743.
  (od: 08.05.2014 do: 14.05.2014)
Správca konkurznej podstaty: 
PERSPECTA Recovery, k. s.
Ružová dolina 25
Bratislava 821 09
Vznik funkcie: 04.02.2017
  (od: 20.05.2017)
JUDr. Ing. Igor Hudoba
Tomášikova 23/C
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 17.04.2014
  (od: 15.05.2014 do: 19.05.2017)
JUDr. Ing. Igor Hudoba
Tomášikova 23/C
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 17.04.2014 Skončenie funkcie: 08.12.2016
  (od: 20.05.2017 do: 19.05.2017)
Mgr. Tomáš Sklár
Alžbetin Dvor 1350
Miloslavov 900 42
Vznik funkcie: 15.04.2014
  (od: 08.05.2014 do: 14.05.2014)
Mgr. Tomáš Sklár
Alžbetin Dvor 1350
Miloslavov 900 42
Vznik funkcie: 15.04.2014 Skončenie funkcie: 17.04.2014
  (od: 15.05.2014 do: 14.05.2014)
Dozorná rada: 
Miroslav Papp
Marii Curie Sklodowskej 2
Bratislava 851 04
Vznik funkcie: 30.09.2009
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.10.2009)
Andrej Tušim
Mlynarovičova 16
Bratislava 851 03
Vznik funkcie: 30.09.2009
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.10.2009)
Zoltan Hakszer
Dunajská 31
Šamorín 931 01
Vznik funkcie: 30.09.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.10.2009)
Ing. Svetozár Gavora - č l e n
Rumančekova 40
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.04.1992 do: 19.02.1998)
Ing. Janka Jamborová - člen
Lackova 22
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.10.1995 do: 19.02.1998)
Ing. Jamborová Janka - člen
Lachova 22
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.02.1998 do: 10.09.1998)
Ing. Miloslav Janovský - predseda
Košická 43 E
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.10.1995 do: 19.02.1998)
Ing. Miloslav Janovský - predseda
Košická 43 E
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.02.1998 do: 10.09.1998)
Jozef Jurčák - člen
Rovniankova 11
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.02.1998 do: 10.09.1998)
Jozef Jurčák - člen
Rovniankova 11
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.09.1998 do: 06.12.1999)
Ing. Zdenko Krajčír - člen
Astronomická 11
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.02.1998 do: 10.09.1998)
Ing. Vladimír Mistrík - predseda
Pluhová 77
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.09.1998 do: 18.07.2006)
Ing. Vladimír Mistrík - predseda
Pluhová 77
Bratislava
Skončenie funkcie: 16.05.2006
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.07.2006 do: 18.07.2006)
Zora Mistríková - člen
Pluhová 77
Bratislava 831 03
Skončenie funkcie: 17.10.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.12.1999 do: 26.05.2003)
Mgr. Martina Mistríková - člen
Púpavová 679/22
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 17.10.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.05.2003 do: 18.07.2006)
Mgr. Martina Mistríková - člen
Púpavová 679/22
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 17.10.2002 Skončenie funkcie: 16.05.2006
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.07.2006 do: 18.07.2006)
Peter Pálka - člen
Vysoká 9/960
Nové Mesto nad Váhom
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.10.1995 do: 19.02.1998)
RNDr. Rudolf Polák - č l e n
Estónska 22
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.04.1992 do: 01.10.1995)
Karol Sabol - člen
Záhradnícka 33
Zohor
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.02.1998 do: 10.09.1998)
Ing. Pavel Šimovič - p r e d s e d a
Rozvodná 17
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.04.1992 do: 01.10.1995)
Jana Tvarošková - člen
Nejedlého 33
Bratislava 841 04
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.12.1999 do: 18.07.2006)
Jana Tvarošková - člen
Nejedlého 33
Bratislava 841 04
Skončenie funkcie: 16.05.2006
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.07.2006 do: 18.07.2006)
Ing. Krajčír Zdenko - člen
Astronomická 11
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.10.1995 do: 19.02.1998)
Ing. Jozef Žabka - člen
Štefunkova 3
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.09.1998 do: 06.12.1999)
Pavol Šturdzík
Kuchyňa 636
Kuchyňa 900 52
Vznik funkcie: 16.05.2006 Skončenie funkcie: 29.09.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.10.2009 do: 13.10.2009)
Jana Tvarošková
Horný Dvor 27
Bernolákovo 900 27
Vznik funkcie: 16.05.2006 Skončenie funkcie: 29.09.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.10.2009 do: 13.10.2009)
RNDr. Ján Baláž
Nejedlého 33
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 16.05.2006 Skončenie funkcie: 29.09.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.10.2009 do: 13.10.2009)
RNDr. Ján Baláž
Nejedlého 33
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 16.05.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.07.2006 do: 13.10.2009)
Jana Tvarošková
Horný Dvor 27
Bernolákovo 900 27
Vznik funkcie: 16.05.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.07.2006 do: 13.10.2009)
Pavol Šturdzík
Kuchyňa 636
Kuchyňa 900 52
Vznik funkcie: 16.05.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.07.2006 do: 13.10.2009)
Likvidácia: 
Dátum vstupu do likvidácie: 2.12.2013
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 25.10.2013, č.k. 33CbR/31/2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 2.12.2013 súd zrušil obchodnú spoločnosť HYDROVRT a.s. Trenčianska 30, Bratislava, IČO: 31 322 743 s likvidáciou a vymenoval za likvidátora Mgr. Michala Mihálika, adresa kancelárie: Obchodná 2, 811 06 Bratislava.
  (od: 13.03.2014)
 Likvidátor:
Mgr. Michal Mihálik
Obchodná 2
Bratislava 811 06
Vznik funkcie: 02.12.2013
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.03.2014)
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Likvidátor robí v mene spoločnosti len úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti v súlade s ust. § 72 Obchodného zákonníka.
  (od: 13.03.2014)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Zmeny stanov boli prijaté na valnom zhromaždení dňa 1. 7. 1993. /Not. zápisnica č. Nz 156/93/ Stary spis: Sa 822
  (od: 01.11.1993)
Notárska zápisnica N 132/95, Nz 131/95 zo dňa 25.5.1995. Stary spis: Sa 822
  (od: 02.10.1995)
Notárska zápisnica N 108/96, Nz 107/96 napísaná dňa 18.4.1996 notárom JUDr. Danielou Šikutovou osvedčujúca priebeh náhradného valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 822
  (od: 04.06.1996)
Zápisnica z náhradného valného zhromaždenia zo dňa 30.4.1997. Stary spis: Sa 822
  (od: 20.02.1998)
Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 11.5.1998, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 152/98, Nz 151/98 spísaná notárom JUDr.Romanom Blahom.
  (od: 11.09.1998)
Zmena stanov schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 19.11.1999 priebeh ktorého bol osvedčený do notátrskej zápisnice č. N 326/99 Nz 326/9
  (od: 07.12.1999)
Zánik funkcie členky dozornej rady Zory Mistríkovej dňa 17.10.2002. Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 17.10.2002, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 1412/2002, Nz 1391/2002. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 11.11.2002. Zánik funkcie podpredsedu predstavenstva Ing. Metoda Hrtánka - Popoliša dňa 11.11.2002.
  (od: 27.05.2003)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 17.5.2004.
  (od: 07.10.2004)
Notárska zápisnica N 782/03, Nz 125988/03 napísaná dňa 22.12.2003 notárom JUDr. Miloslavom Kováčom osvečujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov (zmena formy a podoby akcií).
  (od: 17.06.2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia osvedčená do notárskej zápisnice č. N 58/2006, Nz 18661/2006, NCRls 18646/2006 zo dňa 16.05.2006.
  (od: 19.07.2006)
Notárska zápisnica N 214/2009, Nz 33962/2009 zo dňa 06.10.2009 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.09.2009.
  (od: 14.10.2009)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 3.2.2014, č.k. 33Exre/39/2014 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10.3.2014.
  (od: 13.03.2014)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 10.6.2015, č.k. 33Exre/229/2015 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.7.2015.
  (od: 12.08.2015)
Dátum aktualizácie údajov:  16.05.2022
Dátum výpisu:  17.05.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)