Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  429/B

Obchodné meno: 
VUPEX a.s.
  (od: 29.04.1992)
Sídlo: 
Prievozská 4B
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
  (od: 19.09.2023)
Hurbanovo námestie 3
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 06
  (od: 30.03.2022 do: 18.09.2023)
Trnavská cesta 27/B
Bratislava 831 04
  (od: 14.06.2012 do: 29.03.2022)
Prievozská 4D
Bratislava 821 09
  (od: 22.01.2010 do: 13.06.2012)
Bajkalská 25
Bratislava 827 52
  (od: 15.08.2002 do: 21.01.2010)
Bajkalská 27
Bratislava 827 52
  (od: 29.04.1992 do: 14.08.2002)
IČO: 
31 322 891
  (od: 29.04.1992)
Deň zápisu: 
01.05.1992
  (od: 29.04.1992)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 29.04.1992)
Predmet podnikania (činnosti): 
riešenie vzťahov energetického hospodárstva a životného prostredia
  (od: 29.04.1992)
výskum a vývoj v oblasti energetiky
  (od: 07.07.2004)
vykonávanie energetického auditu
  (od: 07.07.2004)
automatizované spracovanie dát
  (od: 07.07.2004)
verejné obstarávanie
  (od: 07.07.2004)
obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
  (od: 07.07.2004)
organizovanie odborných seminárov, kurzov, školení a kultúrno-spoločenských podujatí
  (od: 07.07.2004)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 07.07.2004)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (od: 07.07.2004)
projektovanie vyhradených elektrických zariadení
  (od: 29.06.2005)
poradenská činnosť v energetike
  (od: 28.10.2008)
projektovanie stavieb - technologické zariadenia stavieb, energetické zariadenia a siete
  (od: 28.10.2008)
inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve
  (od: 28.10.2008)
vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
  (od: 28.10.2008)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 28.10.2008)
správa bytového/nebytového fondu
  (od: 28.10.2008)
činnosť podnikateľských a organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 28.10.2008)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (od: 22.01.2010)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (od: 22.01.2010)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (od: 22.01.2010)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (od: 22.01.2010)
výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu
  (od: 22.01.2010)
výroba farieb, lakov a náterov
  (od: 22.01.2010)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (od: 22.01.2010)
prenájom hnuteľných vecí
  (od: 22.01.2010)
reklamné a marketingové služby
  (od: 22.01.2010)
geodetické a kartografické činnosti
  (od: 28.01.2012)
finančný leasing
  (od: 27.09.2013)
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (od: 27.09.2013)
sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (od: 27.09.2013)
faktoring a forfaiting
  (od: 27.09.2013)
Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (od: 30.06.2022)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 07.07.2004 do: 27.10.2008)
činnosť ekonomických a organizačných poradcov pre vykonávanie komplexnej energetickej bilancie využívania energie, analyzovanie jestvujúceho stavu s naznačením rezerv v hospodárení s energiou, prieskum analýza trhu s technicko-ekonomickým zhodnotením možných opatrení na dosiahnutie zefektívnenia vvyužitia energie
  (od: 07.07.2004 do: 27.10.2008)
inžinierska činnosť v oblasti energetiky v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 07.07.2004 do: 27.10.2008)
návrh, vypracovanie a koordinácia projektov v oblasti energetiky a regionálneho rozvoja pre získanie finančných prostriedkov z fondov EÚ
  (od: 07.07.2004 do: 27.10.2008)
spracovanie faktografických informácií a poskytovanie informačných služieb v oblasti zdrojov energie a tepla (mimo činností vylúčených z pôsobnosti živnostenského zákona)
  (od: 07.07.2004 do: 27.10.2008)
systémová a technicko-ekonomická problematika znižovania energetickej náročnosti
  (od: 29.04.1992 do: 27.10.2008)
projektovanie a zavádzanie systémov riadenia a organizácie
  (od: 29.04.1992 do: 27.10.2008)
budovanie a prevádzka informačných systémov a informačný servis
  (od: 29.04.1992 do: 27.10.2008)
riešenie sociálnych, sociálno-demografických a hmotnostimulačných problémov
  (od: 29.04.1992 do: 06.07.2004)
sociologické a psychologické prieskumy a štúdia
  (od: 29.04.1992 do: 06.07.2004)
uskutočňovanie ekonomických a finančných analýz
  (od: 29.04.1992 do: 27.10.2008)
poradenstvo, marketing, expertízy a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu činnosti a.s.
  (od: 29.04.1992 do: 27.10.2008)
spracovanie softwarových produktov
  (od: 29.04.1992 do: 27.10.2008)
výkony výpočtovej techniky, reprografické a rozmnožovacie služby
  (od: 29.04.1992 do: 27.10.2008)
prekladateľská a tlmočnícka činnosť z a do jazyka nemeckého a anglického
  (od: 15.08.2002 do: 27.10.2008)
činnosť ekonomických a organizačných poradcov pre: - výskum, vývoj, poradenstvo v oblasti efektívneho využívania jadrových zariadení v rozsahu voľnej živnosti, - výskum, vývoj, poradenstvo, v oblasti hodnotenia efektívnosti modernizácie, rekonštrukcie a vyraďovania jadrových zariadení v rozsahu voľnej živnosti, - výskum, vývoj, poradenstvo v oblasti hodnotenia efektívnosti jadrového palivového cyklu v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 07.07.2004 do: 27.10.2008)
výskum a vývoj v oblasti technológií
  (od: 07.07.2004 do: 27.10.2008)
prognostika a systémový výskum energetické- ho hospodárstva
  (od: 29.04.1992 do: 27.10.2008)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 02.10.1997)
predstavenstvo
  (od: 29.04.1992 do: 01.10.1997)
Ing. Milan Španko , MBA - predseda predstavenstva
Zamatová 594/1
Bratislava- Jarovce 851 10
Vznik funkcie: 01.10.2008
  (od: 27.09.2013)
Ing. Peter Kardoš - podpredseda predstavenstva
Kazanská 12060/50
Bratislava 821 06
Vznik funkcie: 15.12.2015
  (od: 17.02.2016)
Prof. Ing. Peter Dušička , Phd. - člen predstavenstva
Pod Rovnicami 49 49
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 15.12.2015
  (od: 17.02.2016)
Ing. Dušan Božoň
Javorová 2885/35
Piešťany
  (od: 03.11.1993 do: 03.06.1996)
Ing. Dušan Božoň
Javorová 2885/35
Piešťany
  (od: 04.06.1996 do: 01.10.1997)
Ing. Anton Darmo
Legionárska 3
Bratislava
  (od: 23.11.1994 do: 03.06.1996)
Ing. Juraj Elenič - predseda
Družicová 1
Bratislava 821 02
Vznik funkcie: 15.02.2008
  (od: 22.02.2008 do: 21.01.2010)
Ing. Juraj Elenič - predseda
Družicová 1
Bratislava 821 02
Vznik funkcie: 15.02.2008 Skončenie funkcie: 31.12.2009
  (od: 22.01.2010 do: 21.01.2010)
Ing. Stanislav Jurčovič - podpredseda predstavenstva
Lúčna 16
Modra 900 01
Vznik funkcie: 01.01.2010
  (od: 22.01.2010 do: 13.03.2014)
Ing. Stanislav Jurčovič - podpredseda predstavenstva
Lúčna 16
Modra 900 01
Vznik funkcie: 01.01.2010 Skončenie funkcie: 10.03.2014
  (od: 14.03.2014 do: 13.03.2014)
Ing. Ján Korec, CSc
Jána Kupeckého 3303/II
Piešťany
  (od: 10.04.1997 do: 01.10.1997)
Ing. Ján Korec, CSc.
Bratislavská 2860/125
Piešťany
  (od: 04.06.1996 do: 09.04.1997)
Ing. Emil Krondiak - predseda
Kútniky - Blažov 79
Dunajská Streda 929 01
  (od: 27.02.2004 do: 21.02.2008)
Ing. Emil Krondiak - predseda
Kútniky - Blažov 79
Dunajská Streda 929 01
Skončenie funkcie: 15.02.2008
  (od: 22.02.2008 do: 21.02.2008)
Prof. Ing. Jozef Lipka , DrSc. - člen predstavenstva
Sibírska 21
Bratislava 831 02
Vznik funkcie: 01.01.2010
  (od: 22.01.2010 do: 16.02.2016)
Prof. Ing. Jozef Lipka , DrSc. - člen predstavenstva
Sibírska 21
Bratislava 831 02
Vznik funkcie: 01.01.2010 Skončenie funkcie: 15.12.2015
  (od: 17.02.2016 do: 16.02.2016)
Ing. Peter Líška
Spartakovská 11
Trnava
  (od: 04.06.1996 do: 01.10.1997)
Ing. Peter Líška - podpredseda
Spartakovská 11
Trnava
  (od: 02.10.1997 do: 06.07.2004)
Ing. Peter Líška - podpredseda
Jabloňová 7448/5
Trnava 917 08
  (od: 07.07.2004 do: 21.02.2008)
Ing. Peter Líška - podpredseda
Jabloňová 7448/5
Trnava 917 08
Skončenie funkcie: 15.02.2008
  (od: 22.02.2008 do: 21.02.2008)
Marek Lörinc
Židovská 7
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 15.02.2008
  (od: 28.10.2008 do: 21.01.2010)
Marek Lörinc
Židovská 7
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 15.02.2008 Skončenie funkcie: 31.12.2009
  (od: 22.01.2010 do: 21.01.2010)
Ing. Marek Lörinc
Židovská 7
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 15.02.2008
  (od: 22.02.2008 do: 27.10.2008)
JUDr. Tomáš Lysina
Hany Meličkovej 39
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 10.03.2014
  (od: 14.03.2014 do: 15.04.2014)
JUDr. Tomáš Lysina - podpredseda predstavenstva
Hany Meličkovej 39
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 10.03.2014
  (od: 16.04.2014 do: 16.02.2016)
JUDr. Tomáš Lysina - podpredseda predstavenstva
Hany Meličkovej 39
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 10.03.2014 Skončenie funkcie: 15.12.2015
  (od: 17.02.2016 do: 16.02.2016)
Ing. Branislav Mesík
Parková 3
Trnava
  (od: 02.10.1997 do: 21.02.2008)
Ing. Branislav Mesík
Parková 3
Trnava
Skončenie funkcie: 15.02.2008
  (od: 22.02.2008 do: 21.02.2008)
Ing. Vladimír Mokrý - predseda
Hrobákova 2
Bratislava
  (od: 02.10.1997 do: 26.02.2004)
Ing. Tibor Rajci, CSc.
Thälmannova 72
Bratislava
  (od: 29.04.1992 do: 02.11.1993)
Ing. Štefan Raninec
Krameľská 4
Bratislava
  (od: 29.04.1992 do: 03.06.1996)
Ing. Jan Rousek, CSc.
Lazaretská 5
Bratislava
  (od: 03.11.1993 do: 22.11.1994)
Ing. Milan Španko - podpredseda predstavenstva
Martinčekova 30
Bratislava 821 02
Vznik funkcie: 01.10.2008
  (od: 28.10.2008 do: 21.01.2010)
Ing. Milan Španko - predseda predstavenstva
Zamatová 594/1
Bratislava- Jarovce 851 10
Vznik funkcie: 01.10.2008
  (od: 22.01.2010 do: 26.09.2013)
RNDr. Ing Pavol Švec, CSc.
Jiskrova 4
Bratislava
  (od: 29.04.1992 do: 02.11.1993)
Ing. Ladislav Zelený - podpredseda
Znievska 42
Bratislava 851 06
Vznik funkcie: 15.02.2008
  (od: 22.02.2008 do: 27.10.2008)
Ing. Ladislav Zelený - podpredseda
Znievska 42
Bratislava 851 06
Vznik funkcie: 15.02.2008 Skončenie funkcie: 30.09.2008
  (od: 28.10.2008 do: 27.10.2008)
Konanie menom spoločnosti: 
Konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzuje prejav vôle predsedu predstavenstva, alebo súhlasný prejav vôle dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis.
  (od: 26.03.2009)
Konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení všetci členoviapredstavenstva. Spoločnosť zaväzuje prejav vôle predsedu predstavenstva, alebo súhlasný prejav vôledvoch členov predstaven- stva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebonapísanému názvu spo- ločnosti, menu a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis.
  (od: 02.10.1997 do: 25.03.2009)
Spoločnosť zastupuje voči tretím osobám, pred súdom a pre inými orgánmi v celom rozsahu predstavenstvo,a to buď spoločne všetci členovia predstavenstva alebo samostatne jeden člen predstavenstva, ktorýk tomu bol predstavenstvom písomne poverený. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňujetak, že buď podpisujúspoločne všetci členovia predstavenstva, alebo spoločne predseda alebo podpredseda a jeden člen predstavenstva,alebo samostatne jeden člen poverený, a to tak, že pripojí svoj podpis k názvu spoločnosti, či odtlačkurazítka spoločnosti.
  (od: 29.04.1992 do: 01.10.1997)
Dozorná rada: 
Prof. Ing. Michal Kolcun , PhD.
Baška 208
Myslava 040 16
Vznik funkcie: 24.06.2010
  (od: 01.03.2011)
Prof. Ing. Jozef Lipka , DrSc.
Sibírska 21
Bratislava 831 02
Vznik funkcie: 15.12.2015
  (od: 17.02.2016)
Ing. Ladislav Králik
Rostovská 42
Bratislava 831 06
Vznik funkcie: 15.12.2015
  (od: 17.02.2016)
Ing. Marián Dugovič - predseda
A.Hlinku 20/42
Piešťany
  (od: 26.07.2001 do: 27.10.2008)
Ing. Marián Dugovič - predseda
A.Hlinku 20/42
Piešťany
Skončenie funkcie: 25.06.2008
  (od: 28.10.2008 do: 27.10.2008)
Ing. Ján Horváth
Dúbravská cesta 9
Bratislava
  (od: 03.11.1993 do: 03.06.1996)
Ing. Ján Korec, CSc. - predseda
Jána Kupeckého 3303/11
Piešťany
  (od: 02.10.1997 do: 25.07.2001)
Ing. Viera Krajčovičová
359
Bohdanovce
  (od: 04.06.1996 do: 01.10.1997)
RNDr.Ing. Pavol l Švec, CSc.
Jiskrova 4
Bratislava
  (od: 03.11.1993 do: 03.06.1996)
Ing. Peter Ondrejka
Žehrianska 3
Bratislava
  (od: 29.04.1992 do: 02.11.1993)
Ing. Milena Potocká
Osuského 40
Bratislava
  (od: 29.04.1992 do: 02.11.1993)
Doc. Ing. Daniela Reváková , PhD. - podpredseda
Ľuda Zúbka 11
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 25.06.2008
  (od: 28.10.2008 do: 28.02.2011)
Doc. Ing. Daniela Reváková , PhD. - podpredseda
Ľuda Zúbka 11
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 25.06.2008 Skončenie funkcie: 24.06.2010
  (od: 01.03.2011 do: 28.02.2011)
Ing. Oto Schultz - podpredseda
P. Pazmáňa 3
Trnava
  (od: 02.10.1997 do: 27.10.2008)
Ing. Oto Schultz - podpredseda
P. Pazmáňa 3
Trnava
Skončenie funkcie: 25.06.2008
  (od: 28.10.2008 do: 27.10.2008)
Ing. Otto Schultz
P. Pazmáňa 3
Trnava
  (od: 04.06.1996 do: 01.10.1997)
Ing. Jozef Ursíni
Brečtanova 5
Trnava
  (od: 04.06.1996 do: 01.10.1997)
Ing. Jozef Ursíny
Brečtanova 5
Bratislava
  (od: 29.04.1992 do: 02.11.1993)
Ing. Jozef Ursíny
Brečtanová 5
Bratislava
  (od: 03.11.1993 do: 03.06.1996)
Ing. Jozef Ursíny
Brečtanová 5
Bratislava
  (od: 02.10.1997 do: 27.10.2008)
Ing. Jozef Ursíny
Brečtanová 5
Bratislava
Skončenie funkcie: 25.06.2008
  (od: 28.10.2008 do: 27.10.2008)
Ing. Jozef Ursíny - predseda
Brečtanová 5
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 25.06.2008
  (od: 28.10.2008 do: 28.02.2011)
Ing. Jozef Ursíny - predseda
Brečtanová 5
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 25.06.2008 Skončenie funkcie: 24.06.2010
  (od: 01.03.2011 do: 28.02.2011)
Ing. Karol Čálik
Lužická 2
Bratislava 811 08
Vznik funkcie: 25.06.2008 Skončenie funkcie: 15.12.2015
  (od: 17.02.2016 do: 16.02.2016)
Prof. Ing. Peter Dušička , PhD.
Pod Rovnicami 49
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 24.06.2010 Skončenie funkcie: 15.12.2015
  (od: 17.02.2016 do: 16.02.2016)
Ing. Karol Čálik
Lužická 2
Bratislava 811 08
Vznik funkcie: 25.06.2008
  (od: 28.10.2008 do: 16.02.2016)
Prof. Ing. Peter Dušička , PhD.
Pod Rovnicami 49
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 24.06.2010
  (od: 01.03.2011 do: 16.02.2016)
Výška základného imania: 
56 000 EUR Rozsah splatenia: 56 000 EUR
  (od: 15.08.2015)
55 228,16 EUR Rozsah splatenia: 55 228,16 EUR
  (od: 26.03.2009 do: 14.08.2015)
1 664 000 Sk Rozsah splatenia: 1 664 000 Sk
  (od: 07.07.2004 do: 25.03.2009)
1 664 000 Sk
  (od: 29.04.1992 do: 06.07.2004)
Akcie: 
Počet: 28
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 2 000 EUR
  (od: 15.08.2015)
Počet: 1664
Druh: kmeňové akcie na meno v listinnej podobe
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 33,19 EUR
  (od: 26.03.2009 do: 14.08.2015)
Počet: 1664
Druh: kmeňové na doručiteľa
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 15.08.2002 do: 25.03.2009)
Počet: 1664
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 29.04.1992 do: 14.08.2002)
Akcionár: 
VUPEX International, s.r.o.
Školská 689/20
Praha 1 110 00
Česká republika
  (od: 30.03.2022)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 25.06.1994. Stary spis: Sa 844
  (od: 23.11.1994)
Zápisnica z valného zhromaždenia, konaného dňa 15.3.1996. Stary spis: Sa 844
  (od: 04.06.1996)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 9.7.1997, ktorého konanie bolo osvedčné v notárskej zápisnici N 127/97, Nz 127/97 napísanej notárkou JUDr. Hunovou v Bratislave dňa 9.7.1997. Zápisnica zo zasadania dozornej rady č. 1/97 zo dňa 9.7.1997. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva č. 1/97 zo dňa 11.7.1997.
  (od: 02.10.1997)
Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 23.4.01. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady dňa 24.4.01.
  (od: 26.07.2001)
Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 20.5.2002, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica Nz 411/2002 zo dňa 28.5.2002.
  (od: 15.08.2002)
Ing. Vladimír Mokrý, deň zániku funkcie: 18.8.2003. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 18.8.2003.
  (od: 27.02.2004)
Rozhodnutie valného zhromaždenia o zmene stanov, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 269/04, Nz 36951/04 dňa 29.04.2004.
  (od: 07.07.2004)
Zápisnica z dozornej rady zo dňa 15.02.2008.
  (od: 22.02.2008)
Na valnom zhromaždení dňa 25. 6. 2008, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 144/2008, Nz 27147/2008, NCRls 26936/2008 napísanej dňa 25. 6. 2008 notárom JUDr. Stanislavom Bauerom bola schválená zmena stanov a dozornej rade.
  (od: 28.10.2008)
Zápisnica z dozornej rady zo dňa 29.9.2008.
  (od: 28.10.2008)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 20.11.2008. N 308/2008 Nz 50474/2008.
  (od: 26.03.2009)
Notárska zápisnica č. N 432/2009, Nz 43316/2009, NCRls 43956/2009 zo dňa 24.11.2009. Zápis z dozornej rady zo dňa 15.12.2009.
  (od: 22.01.2010)
Zápisnica z valného zhromaždenia spísaná vo forme notárskej zápisnice č. N 379/2010, Nz 22693/2010 dňa 24.06.2010.
  (od: 01.03.2011)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 02.12.2011 vo forme notárskej zápisnice N 573/2011 Nz 50462/2011.
  (od: 28.01.2012)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 3785/2012, Nz 19976/2012, NCRIs 20393/2012 dňa 05.06.2012.
  (od: 14.06.2012)
Zápisnica z valného zhromaždenia spísaná formou notárskej zápisnice č. N 2213/2013, Nz 30399/13, NCRls 30980/13 zo dňa 09.09.2013.
  (od: 27.09.2013)
Notárska zápisnica N 1139/2015, Nz 27332/2015, NCRls 27940/2015 osvedčujúca priebeh MVZ zo dňa 06.08.2015.
  (od: 15.08.2015)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 03. 12. 2015
  (od: 17.02.2016)
Dátum aktualizácie údajov:  11.07.2024
Dátum výpisu:  14.07.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR