Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  433/B

Business name: 
V - INVEST HOLDING, a.s.
  (from: 04/08/1997 until: 10/29/2001)
S L O V C A R, a. s. Bratislava
  (from: 04/30/1992 until: 04/07/1997)
Registered seat: 
Miletičova 1
Bratislava 821 08
  (from: 04/08/1997 until: 10/29/2001)
Gagarinova 17
Bratislava 821 03
  (from: 03/27/1997 until: 04/07/1997)
Prievozská 30
Bratislava 821 05
  (from: 04/30/1992 until: 03/26/1997)
Identification number (IČO): 
31 322 981
  (from: 04/30/1992)
Date of entry: 
04/30/1992
  (from: 04/30/1992)
Date of deletion: 
10/30/2001
  (from: 10/30/2001)
Grounds for deleting: 
zrušenie rozdelením
  (from: 10/30/2001)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/30/1992)
Objects of the company: 
nákup a predaj motorových vozidiel
  (from: 04/30/1992 until: 10/29/2001)
prenajímanie motorových vozidiel
  (from: 04/30/1992 until: 10/29/2001)
nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/17/1996 until: 10/29/2001)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
  (from: 04/08/1997 until: 10/29/2001)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 04/08/1997 until: 10/29/2001)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 04/08/1997 until: 10/29/2001)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/08/1997 until: 10/29/2001)
Managing board
  (from: 04/30/1992 until: 04/07/1997)
Ing. Štefan Bak
Belinského 7
Bratislava
  (from: 04/30/1992 until: 10/09/1994)
Ing. Jozef Draškóczy
Donnerova 7
Bratislava
  (from: 04/08/1997 until: 12/11/1997)
Ing. Jozef Draškóczy
Donnerova 7
Bratislava
  (from: 12/12/1997 until: 10/29/2001)
Ing. Igor Ďurič
M.Sch.Trnavského 20
Bratislava
  (from: 07/17/1996 until: 04/07/1997)
Ing. Igor Ďurič - predseda
Cukrovarská 758/12
Sereď
  (from: 04/30/1992 until: 11/23/1995)
Ing. Igor Ďurič - predseda
Cukrovarská 758/12
Sereď
  (from: 11/24/1995 until: 07/16/1996)
Erich Gratzer
Súmračná 11
Bratislava
  (from: 04/30/1992 until: 11/23/1995)
Erich Gratzer
Súmračná 11
Bratislava
  (from: 04/22/1996 until: 07/16/1996)
Erik Gratzer
Súmračná 11
Bratislava
  (from: 11/24/1995 until: 04/21/1996)
Erich Gratzer.
Ďatelinová 9
Bratislava
  (from: 07/17/1996 until: 04/07/1997)
Ing. Ľudovít Kristiník
Wolkrova 43
Bratislava
  (from: 04/08/1997 until: 12/11/1997)
Ing. Ľudovít Kristiník
Wolkrova 43
Bratislava
  (from: 12/12/1997 until: 10/29/2001)
Ing. Miroslav Mihalus
Romanova 21
Bratislava
  (from: 10/10/1994 until: 11/23/1995)
Ing. Miroslav Mihalus
Romanova 21
Bratislava
  (from: 11/24/1995 until: 04/07/1997)
Ing. Tibor Podoba
Krížna 14
Bratislava
  (from: 12/12/1997 until: 10/29/2001)
Ing. Miroslav Tvrdík
Párovská 28
Nitra
  (from: 04/08/1997 until: 12/11/1997)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis najmenej dvaja členovia predstavenstva. Zastupovať a podpisovať za spoločnosť môžu aj iné fyzické a právnické osoby, ak na to boli písomne splnomocnené predstavenstvom.
  (from: 04/08/1997 until: 10/29/2001)
Spoločnosť zastupujú Ing. Igor Ďurič, predseda predstavenstva a Erich Gratzer, riaditeľ.
  (from: 04/30/1992 until: 04/07/1997)
Capital: 
1 191 803 000 Sk
  (from: 04/08/1997 until: 10/29/2001)
5 000 000 Sk
  (from: 04/30/1992 until: 04/07/1997)
Shares: 
Number of shares: 1191803
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 11/14/2000 until: 10/29/2001)
Number of shares: 1191803
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/08/1997 until: 11/13/2000)
Number of shares: 25000
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 11/24/1995 until: 04/07/1997)
Number of shares: 500
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 04/30/1992 until: 11/23/1995)
Supervisory board: 
Ing. Milan Eliáš
126
Veľká Hradná
  (from: 11/24/1995 until: 04/07/1997)
Ing. Andrea Krakovská
Bezručova 8
Bratislava
  (from: 10/10/1994 until: 11/23/1995)
RNDr. Roland Lutter
Beňadická 15
Bratislava
  (from: 07/17/1996 until: 04/07/1997)
Ing. Peter Marek
Vilova 23
Bratislava
  (from: 11/24/1995 until: 07/16/1996)
Ing. Peter Marek
Vilová 23
Bratislava
  (from: 10/10/1994 until: 11/23/1995)
Ing. Viliam Maroš
Floglova 2
Bratislava
  (from: 04/08/1997 until: 10/29/2001)
Ing. Mojmír Morháč
Kladnianska 33
Bratislava
  (from: 04/30/1992 until: 10/09/1994)
Ing. Vladimír Rajčák
Strečnianska 5
Bratislava
  (from: 04/08/1997 until: 10/29/2001)
Ing. Vladimír Rajčák - predseda
Strečnianska 5
Bratislava
  (from: 04/30/1992 until: 11/23/1995)
Ing. Vladimír Rajčák - predseda
Strečnianská 5
Bratislava
  (from: 11/24/1995 until: 04/07/1997)
Ing. Miloš Randák , CSc.
Malá 3
Bratislava
  (from: 04/08/1997 until: 10/29/2001)
Ing. Radovan Ujházy
Rožňavské Bystré
  (from: 04/30/1992 until: 10/09/1994)
Other legal facts: 
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 224/01, Nz 225/01 zo dňa 12.10.2001 na ktorom sa rozhodlo o zrušení spoločnosti bez likvidácie jej rozdelením na spoločnosti Privátny Holding, a.s. a Majetkový Holding, a.s. Novovzniknuté spoločnosti preberajú všetky práva, záväzky, pohľadávky a celé imanie zrušenej spoločnosti a to známe i neznáme, deliteľné i nedeliteľné, vykázané i nevykázané v účtovníctve. Súhlas Daňového úradu Bratislava II zo dňa 22.10.2001 číslo 601/2100/122223/2001 s výmazom z obchodného registra. V y m a z u j e s a : z obchodného registra spoločnosť V-INVEST HOLDING, a.s. so sídlom Miletičova 1, Bratislava, IČO: 31 322 981 zapísaná v odd. Sa vo vložke č. 433/B v celom rozsahu.
  (from: 10/30/2001)
Zmeny orgánov boli schválené valným zhromaždením konaným dňa 3.3.1993 a 14.3.1994. Zmena stanov bola schválená valným zhromaždením konaným dňa 12.4.1994, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 39/94, Nz 37/94. Stary spis: Sa 852
  (from: 10/10/1994 until: 10/29/2001)
Notárska zápisnica N 31/95, Nz 31/95 zo dňa 10.4.1995 k zvýšeniu základného imania spoločnosti. Stary spis: Sa 852
  (from: 11/24/1995 until: 10/29/2001)
Notárska zápisnica N 40/96, Nz 40/96 zo dňa 9.4.1996 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia. Stary spis: Sa 852
  (from: 07/17/1996 until: 10/29/2001)
Zmena stanov odúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 4.2.1997 ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 16/97, Nz 16/97. Stary spis: Sa 852
  (from: 03/27/1997 until: 10/29/2001)
Rozhodnutím mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 14.2.1997 a 24.3.1997 osvedčené notárskou zápisnicou N 22/97, Nz 21/97 a N 49/97, Nz 47/97 bolo rozhodnuté o zlúčení s obchodnou spoločnosťou P.P.F., a.s. so sídlom Štúrova 5, Bratislava, IČO 31 999 999 a o zvýšení základného imania majetku spoločnosti z dôvodu zlúčenia. Všetky práva, záväzky a majetok zrušenej obchodnej spoločnosti P.P.F., a.s. prechádzajú na SLOVCAR, a.s. Bratislava - zmena obchodného mena V - INVEST HOLDING, a.s. Stary spis: Sa 852
  (from: 04/08/1997 until: 10/29/2001)
Záznam č. 7 z rokovania dozornej rady konaného dňa 29.5.1997. Záznam č. 8 z rokovania dozornej rady konaného dňa 2.6.1997. Stary spis: Sa 852
  (from: 12/12/1997 until: 10/29/2001)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 14.2.1997, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 22/97, Nz 21/97 napísanej dňa 14.2.1997 bola schválená zmena stanov.
  (from: 11/14/2000 until: 10/29/2001)
Date of updating data in databases:  05/19/2024
Date of extract :  05/20/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person