Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  433/B

Obchodné meno: 
V - INVEST HOLDING, a.s.
  (od: 08.04.1997 do: 29.10.2001)
S L O V C A R, a. s. Bratislava
  (od: 30.04.1992 do: 07.04.1997)
Sídlo: 
Miletičova 1
Bratislava 821 08
  (od: 08.04.1997 do: 29.10.2001)
Gagarinova 17
Bratislava 821 03
  (od: 27.03.1997 do: 07.04.1997)
Prievozská 30
Bratislava 821 05
  (od: 30.04.1992 do: 26.03.1997)
IČO: 
31 322 981
  (od: 30.04.1992)
Deň zápisu: 
30.04.1992
  (od: 30.04.1992)
Deň výmazu: 
30.10.2001
  (od: 30.10.2001)
Dôvod výmazu: 
zrušenie rozdelením
  (od: 30.10.2001)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 30.04.1992)
Predmet podnikania (činnosti): 
nákup a predaj motorových vozidiel
  (od: 30.04.1992 do: 29.10.2001)
prenajímanie motorových vozidiel
  (od: 30.04.1992 do: 29.10.2001)
nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 17.07.1996 do: 29.10.2001)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
  (od: 08.04.1997 do: 29.10.2001)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (od: 08.04.1997 do: 29.10.2001)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 08.04.1997 do: 29.10.2001)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 08.04.1997 do: 29.10.2001)
predstavenstvo
  (od: 30.04.1992 do: 07.04.1997)
Ing. Štefan Bak
Belinského 7
Bratislava
  (od: 30.04.1992 do: 09.10.1994)
Ing. Jozef Draškóczy
Donnerova 7
Bratislava
  (od: 08.04.1997 do: 11.12.1997)
Ing. Jozef Draškóczy
Donnerova 7
Bratislava
  (od: 12.12.1997 do: 29.10.2001)
Ing. Igor Ďurič
M.Sch.Trnavského 20
Bratislava
  (od: 17.07.1996 do: 07.04.1997)
Ing. Igor Ďurič - predseda
Cukrovarská 758/12
Sereď
  (od: 30.04.1992 do: 23.11.1995)
Ing. Igor Ďurič - predseda
Cukrovarská 758/12
Sereď
  (od: 24.11.1995 do: 16.07.1996)
Erich Gratzer
Súmračná 11
Bratislava
  (od: 30.04.1992 do: 23.11.1995)
Erich Gratzer
Súmračná 11
Bratislava
  (od: 22.04.1996 do: 16.07.1996)
Erik Gratzer
Súmračná 11
Bratislava
  (od: 24.11.1995 do: 21.04.1996)
Erich Gratzer.
Ďatelinová 9
Bratislava
  (od: 17.07.1996 do: 07.04.1997)
Ing. Ľudovít Kristiník
Wolkrova 43
Bratislava
  (od: 08.04.1997 do: 11.12.1997)
Ing. Ľudovít Kristiník
Wolkrova 43
Bratislava
  (od: 12.12.1997 do: 29.10.2001)
Ing. Miroslav Mihalus
Romanova 21
Bratislava
  (od: 10.10.1994 do: 23.11.1995)
Ing. Miroslav Mihalus
Romanova 21
Bratislava
  (od: 24.11.1995 do: 07.04.1997)
Ing. Tibor Podoba
Krížna 14
Bratislava
  (od: 12.12.1997 do: 29.10.2001)
Ing. Miroslav Tvrdík
Párovská 28
Nitra
  (od: 08.04.1997 do: 11.12.1997)
Konanie menom spoločnosti: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis najmenej dvaja členovia predstavenstva. Zastupovať a podpisovať za spoločnosť môžu aj iné fyzické a právnické osoby, ak na to boli písomne splnomocnené predstavenstvom.
  (od: 08.04.1997 do: 29.10.2001)
Spoločnosť zastupujú Ing. Igor Ďurič, predseda predstavenstva a Erich Gratzer, riaditeľ.
  (od: 30.04.1992 do: 07.04.1997)
Dozorná rada: 
Ing. Milan Eliáš
126
Veľká Hradná
  (od: 24.11.1995 do: 07.04.1997)
Ing. Andrea Krakovská
Bezručova 8
Bratislava
  (od: 10.10.1994 do: 23.11.1995)
RNDr. Roland Lutter
Beňadická 15
Bratislava
  (od: 17.07.1996 do: 07.04.1997)
Ing. Peter Marek
Vilova 23
Bratislava
  (od: 24.11.1995 do: 16.07.1996)
Ing. Peter Marek
Vilová 23
Bratislava
  (od: 10.10.1994 do: 23.11.1995)
Ing. Viliam Maroš
Floglova 2
Bratislava
  (od: 08.04.1997 do: 29.10.2001)
Ing. Mojmír Morháč
Kladnianska 33
Bratislava
  (od: 30.04.1992 do: 09.10.1994)
Ing. Vladimír Rajčák
Strečnianska 5
Bratislava
  (od: 08.04.1997 do: 29.10.2001)
Ing. Vladimír Rajčák - predseda
Strečnianska 5
Bratislava
  (od: 30.04.1992 do: 23.11.1995)
Ing. Vladimír Rajčák - predseda
Strečnianská 5
Bratislava
  (od: 24.11.1995 do: 07.04.1997)
Ing. Miloš Randák , CSc.
Malá 3
Bratislava
  (od: 08.04.1997 do: 29.10.2001)
Ing. Radovan Ujházy
Rožňavské Bystré
  (od: 30.04.1992 do: 09.10.1994)
Výška základného imania: 
1 191 803 000 Sk
  (od: 08.04.1997 do: 29.10.2001)
5 000 000 Sk
  (od: 30.04.1992 do: 07.04.1997)
Akcie: 
Počet: 1191803
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 14.11.2000 do: 29.10.2001)
Počet: 1191803
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 08.04.1997 do: 13.11.2000)
Počet: 25000
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 24.11.1995 do: 07.04.1997)
Počet: 500
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 30.04.1992 do: 23.11.1995)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 224/01, Nz 225/01 zo dňa 12.10.2001 na ktorom sa rozhodlo o zrušení spoločnosti bez likvidácie jej rozdelením na spoločnosti Privátny Holding, a.s. a Majetkový Holding, a.s. Novovzniknuté spoločnosti preberajú všetky práva, záväzky, pohľadávky a celé imanie zrušenej spoločnosti a to známe i neznáme, deliteľné i nedeliteľné, vykázané i nevykázané v účtovníctve. Súhlas Daňového úradu Bratislava II zo dňa 22.10.2001 číslo 601/2100/122223/2001 s výmazom z obchodného registra. V y m a z u j e s a : z obchodného registra spoločnosť V-INVEST HOLDING, a.s. so sídlom Miletičova 1, Bratislava, IČO: 31 322 981 zapísaná v odd. Sa vo vložke č. 433/B v celom rozsahu.
  (od: 30.10.2001)
Zmeny orgánov boli schválené valným zhromaždením konaným dňa 3.3.1993 a 14.3.1994. Zmena stanov bola schválená valným zhromaždením konaným dňa 12.4.1994, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 39/94, Nz 37/94. Stary spis: Sa 852
  (od: 10.10.1994 do: 29.10.2001)
Notárska zápisnica N 31/95, Nz 31/95 zo dňa 10.4.1995 k zvýšeniu základného imania spoločnosti. Stary spis: Sa 852
  (od: 24.11.1995 do: 29.10.2001)
Notárska zápisnica N 40/96, Nz 40/96 zo dňa 9.4.1996 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia. Stary spis: Sa 852
  (od: 17.07.1996 do: 29.10.2001)
Zmena stanov odúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 4.2.1997 ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 16/97, Nz 16/97. Stary spis: Sa 852
  (od: 27.03.1997 do: 29.10.2001)
Rozhodnutím mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 14.2.1997 a 24.3.1997 osvedčené notárskou zápisnicou N 22/97, Nz 21/97 a N 49/97, Nz 47/97 bolo rozhodnuté o zlúčení s obchodnou spoločnosťou P.P.F., a.s. so sídlom Štúrova 5, Bratislava, IČO 31 999 999 a o zvýšení základného imania majetku spoločnosti z dôvodu zlúčenia. Všetky práva, záväzky a majetok zrušenej obchodnej spoločnosti P.P.F., a.s. prechádzajú na SLOVCAR, a.s. Bratislava - zmena obchodného mena V - INVEST HOLDING, a.s. Stary spis: Sa 852
  (od: 08.04.1997 do: 29.10.2001)
Záznam č. 7 z rokovania dozornej rady konaného dňa 29.5.1997. Záznam č. 8 z rokovania dozornej rady konaného dňa 2.6.1997. Stary spis: Sa 852
  (od: 12.12.1997 do: 29.10.2001)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 14.2.1997, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 22/97, Nz 21/97 napísanej dňa 14.2.1997 bola schválená zmena stanov.
  (od: 14.11.2000 do: 29.10.2001)
Dátum aktualizácie údajov:  14.04.2024
Dátum výpisu:  15.04.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR