Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  438/B

Obchodné meno: 
Slovenská kreditná banka, a.s. "v konkurze" SKB, a.s. "v konkurze"(skrátený názov)
  (od: 19.08.2005 do: 05.01.2022)
Slovenská kreditná banka, a.s. SKB, a.s. (skrátený názov)
  (od: 26.03.1997 do: 18.08.2005)
Slovenská kreditná banka, a.s.
  (od: 15.05.1992 do: 25.03.1997)
Sídlo: 
Námestie SNP 13
Bratislava 814 99
  (od: 26.03.1997 do: 05.01.2022)
Námestie Slovenského národného povs 13
Bratislava 812 63
  (od: 15.05.1992 do: 25.03.1997)
IČO: 
31 323 936
  (od: 15.05.1992)
Deň zápisu: 
15.05.1992
  (od: 15.05.1992)
Deň výmazu: 
06.01.2022
  (od: 06.01.2022)
Dôvod výmazu: 
ex offo výmaz
  (od: 06.01.2022)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 15.05.1992)
Predmet podnikania (činnosti): 
bankové obchody a služby stanovené zákonom o bankách na území ČSFR:
  (od: 15.05.1992 do: 16.01.1995)
prijímanie a spracovanie vkladov právnických a fyzických osôb v národnej a cudzích menách
  (od: 15.05.1992 do: 16.01.1995)
poskytovanie úverov, vrátane vykonávania finančno-úverových obchodov (faktoring, forfaiting)
  (od: 15.05.1992 do: 16.01.1995)
investovanie do cenných papierov na vlastný účet
  (od: 15.05.1992 do: 16.01.1995)
finančný prenájom (leasing)
  (od: 15.05.1992 do: 16.01.1995)
platobný styk a zúčtovanie
  (od: 15.05.1992 do: 16.01.1995)
vydávanie platobných prostriedkov
  (od: 15.05.1992 do: 16.01.1995)
poskytovanie záruk
  (od: 15.05.1992 do: 16.01.1995)
otváranie akreditívov
  (od: 15.05.1992 do: 16.01.1995)
obstarávanie inkasa
  (od: 15.05.1992 do: 16.01.1995)
obchodovanie s prevoditeľnými cennými papiermi na vlastný účet alebo účet klienta
  (od: 15.05.1992 do: 16.01.1995)
účasť na vydávaní akcií a poskytovanie nadväzujúcich služieb
  (od: 15.05.1992 do: 16.01.1995)
poradenská a sprostredkovateľská činnosť v oblasti podnikania
  (od: 15.05.1992 do: 16.01.1995)
poskytovanie bankových informácií
  (od: 15.05.1992 do: 16.01.1995)
obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet, vrátane poradenstva
  (od: 15.05.1992 do: 16.01.1995)
úschova a správa cenných papierov a iných hodnôt
  (od: 15.05.1992 do: 16.01.1995)
výkon funkcie depozitára investičného fondu
  (od: 15.05.1992 do: 16.01.1995)
obchodovanie s devízovými prostriedkami s výnimkou úverových obchodov na zahraničných finančných trhoch
  (od: 15.05.1992 do: 16.01.1995)
zmenárenská činnosť
  (od: 15.05.1992 do: 16.01.1995)
prenájom bezpečnostných schránok
  (od: 15.05.1992 do: 16.01.1995)
zriaďovanie filiálok, príjmových a výplatných pracovísk potrebných pre činnosť banky
  (od: 15.05.1992 do: 16.01.1995)
bankové obchody a služby stanovené zákonom o bankách č. 21/1991 Zb. na území SR:
  (od: 17.01.1995 do: 25.03.1997)
prijímanie a spravovanie vkladov právnických a fyzických osôb v národnej a cudzích menách
  (od: 17.01.1995 do: 25.03.1997)
poskytovanie úverov, vrátane vykonávania finančno-úverových obchodov (faktoring, forfaiting)
  (od: 17.01.1995 do: 25.03.1997)
investovanie do cenných papierov na vlastný účet
  (od: 17.01.1995 do: 25.03.1997)
finančný prenájom (leasing)
  (od: 17.01.1995 do: 25.03.1997)
platobný styk a zúčtovanie
  (od: 17.01.1995 do: 25.03.1997)
vydávanie platobných prostriedkov
  (od: 17.01.1995 do: 25.03.1997)
poskytovanie záruk
  (od: 17.01.1995 do: 25.03.1997)
otváranie akreditívov
  (od: 17.01.1995 do: 25.03.1997)
obstarávanie inkasa
  (od: 17.01.1995 do: 25.03.1997)
obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta:
  (od: 17.01.1995 do: 25.03.1997)
s devízovými prostriedkami
  (od: 17.01.1995 do: 25.03.1997)
v oblasti termínovaných obchodov a opcií kurzových a úverových obchodov
  (od: 17.01.1995 do: 25.03.1997)
s prevoditeľnými cennými papiermi
  (od: 17.01.1995 do: 25.03.1997)
účasť na vydávaní akcií a poskytovanie nadväzujúcich služieb
  (od: 17.01.1995 do: 25.03.1997)
finančné maklérstvo
  (od: 17.01.1995 do: 25.03.1997)
poradenská a sprostredkovateľská činnosť v oblasti podnikania
  (od: 17.01.1995 do: 25.03.1997)
obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet, vrátane poradenstva
  (od: 17.01.1995 do: 25.03.1997)
úschova a správa cenných papierov a iných hodnôt
  (od: 17.01.1995 do: 25.03.1997)
výkon funkcie depozitára investičného fondu
  (od: 17.01.1995 do: 25.03.1997)
zmenárenská činnosť, nákup devízových prostriedkov
  (od: 17.01.1995 do: 25.03.1997)
poskytovanie bankových informácií
  (od: 17.01.1995 do: 25.03.1997)
prenájom bezpečnostných schránok
  (od: 17.01.1995 do: 25.03.1997)
vykonávanie devízových obchodov v rozsahu vedenia devízových účtov
  (od: 17.01.1995 do: 25.03.1997)
predaj devízových prostriedkov
  (od: 17.01.1995 do: 25.03.1997)
zriaďovanie pobočiek, prijmových a výplatných pracovísk potrebných pre činnosť banky
  (od: 17.01.1995 do: 25.03.1997)
spločnosť môže zriaďovať, alebo získavať objekty a podnikateľské objekty v tuzemsku i v zahraničí a kapitálom sa zúčastňovať na iných podnikoch vo formách, ktoré umožňujú legislatívne predpisy
  (od: 17.01.1995 do: 25.03.1997)
podľa ustanovenia § 1 odstavec 1. zákona o bankách č. 21/1991 Zb. na:
  (od: 26.03.1997 do: 05.01.2022)
prijímanie vkladov
  (od: 26.03.1997 do: 05.01.2022)
poskytovanie úverov
  (od: 26.03.1997 do: 05.01.2022)
platobný styk a zúčtovanie
  (od: 26.03.1997 do: 05.01.2022)
podľa ustanovenia § 1 odstavec 3. zákona o bankách č. 21/1991 Zb. na:
  (od: 26.03.1997 do: 05.01.2022)
investovanie do cenných papierov na vlastný účet
  (od: 26.03.1997 do: 05.01.2022)
finančný prenájom /leasing/
  (od: 26.03.1997 do: 05.01.2022)
vydávanie a správu platobných prostriedkov, napríklad platobných kariet, cestovných šekov
  (od: 26.03.1997 do: 05.01.2022)
poskytovanie záruk
  (od: 26.03.1997 do: 05.01.2022)
otváranie akreditívov
  (od: 26.03.1997 do: 05.01.2022)
obstarávanie inkasa
  (od: 26.03.1997 do: 05.01.2022)
obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta:
  (od: 26.03.1997 do: 05.01.2022)
s devízovými hodnotami
  (od: 26.03.1997 do: 05.01.2022)
v oblasti termínovaných obchodov /futures/ a opcií /options/ včítane kurzových a úrokových obchodov
  (od: 26.03.1997 do: 05.01.2022)
s prevoditeľnými cennými papiermi
  (od: 26.03.1997 do: 05.01.2022)
so zlatými a striebornými mincami
  (od: 26.03.1997 do: 05.01.2022)
účasť na vydávaní cenných papierov a súvisiacich služieb
  (od: 26.03.1997 do: 05.01.2022)
finančné maklérstvo
  (od: 26.03.1997 do: 05.01.2022)
poskytovanie poradenských služieb vo veciach podnikania
  (od: 26.03.1997 do: 05.01.2022)
obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet, včítane poradenstva /portfolio management/
  (od: 26.03.1997 do: 05.01.2022)
uloženie a správu cenných papierov alebo iných hodnôt
  (od: 26.03.1997 do: 05.01.2022)
výkon funkcie depozitára podľa osobitného predpisu
  (od: 26.03.1997 do: 05.01.2022)
zmenárenská činnosť /nákup devízových prostriedkov/
  (od: 26.03.1997 do: 05.01.2022)
poskytovanie bankových informácií
  (od: 26.03.1997 do: 05.01.2022)
prenájom bezpečnostných schránok
  (od: 26.03.1997 do: 05.01.2022)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 27.03.2002 do: 05.01.2022)
predstavenstvo
  (od: 21.02.2001 do: 26.03.2002)
predstavenstvo
  (od: 01.06.2000 do: 20.02.2001)
predstavenstvo
  (od: 21.12.1995 do: 31.05.2000)
predstavenstvo
  (od: 17.01.1995 do: 20.12.1995)
predstavenstvo
  (od: 25.08.1993 do: 16.01.1995)
predstavenstvo
  (od: 15.05.1992 do: 24.08.1993)
Ing. Jozef Benikovský
Borová 21
Žilina
  (od: 15.05.1992 do: 16.01.1995)
Ing. Jozef Benikovský - člen predstavenstva
Borová 21
Žilina
  (od: 17.01.1995 do: 20.12.1995)
Ing. Július Binder
Radvanská 18
Bratislava
  (od: 15.05.1992 do: 16.01.1995)
Ing. Július Binder - člen predstavenstva
Radvanská 18
Bratislava
  (od: 17.01.1995 do: 20.12.1995)
Ing. Arpád Demko
Vihorlatská 76
Košice
  (od: 15.05.1992 do: 16.01.1995)
Ing. Arpád Demko - člen predstavenstva
Vihorlatská 76
Košice
  (od: 17.01.1995 do: 20.12.1995)
Ing. Branislav Gábriš
Jadrová 3226/5
Bratislava
  (od: 21.12.1995 do: 31.05.2000)
Ing. Branislav Gábriš - člen predstavenstva
Jadrová 3226/5
Bratislava
  (od: 27.03.2002 do: 02.07.2012)
Ing. Branislav Gábriš - člen predstavenstva
Jadrová 3226/5
Bratislava
Skončenie funkcie: 13.05.2007
  (od: 03.07.2012 do: 02.07.2012)
Ing. Roman Haščík - podpredsedapredstavenstva
Gruzínska 21
Bratislava 821 05
  (od: 21.12.1995 do: 31.05.2000)
Ing. Vladimír Hromý - správca
Dunajská 24
Bratislava 1 811 08
  (od: 01.06.2000 do: 20.02.2001)
Ing. Peter Hronský
Húskova 69
Košice
  (od: 15.05.1992 do: 24.08.1993)
Ing. Miroslav Chyla - člen predstavenstva
Riadok 13/12
Ružomberok
  (od: 20.04.1995 do: 20.12.1995)
Ing. Ján Kelo
J.Poničana 7
Bratislava
  (od: 30.05.2000 do: 31.05.2000)
JUDr. Bartolomej Kunc - generálny riaditeľ
Karadžičova 27
Bratislava
  (od: 15.05.1992 do: 24.08.1993)
Ing. Ľubomír Lehoťan
Mlynská 83
Banská Bystrica
  (od: 25.08.1993 do: 16.01.1995)
Ing. Ľubomír Lehoťan - člen predstavenstva
Mlynská 83
Banská Bystrica
  (od: 17.01.1995 do: 20.12.1995)
Ing. Kamil Majerník
Závadská 5
Bratislava
  (od: 15.05.1992 do: 24.08.1993)
Ing. Eduard Mikuš
Lysákova 16
Bratislava
  (od: 15.05.1992 do: 16.01.1995)
Ing. Peter Pajbach
Beňadická 32
Bratislava
  (od: 15.05.1992 do: 16.01.1995)
Ing. Peter Pajbach - podpredseda predstavenstva
Beňadická 32
Bratislava
  (od: 17.01.1995 do: 20.12.1995)
Ing. Terézia Sikorová
Turgenevova 34
Košice 040 01
  (od: 21.12.1995 do: 25.03.1997)
Ing. Ivan Sklenka , CSc.
V.P.Tótha 3
Zvolen
  (od: 15.05.1992 do: 24.08.1993)
Ing. Roman Švec
Pavla Horova 18
Bratislava 841 08
  (od: 21.12.1995 do: 31.05.2000)
Ing. Norbert Tenczer - predsedapredstavenstva
Dunajská 24
Bratislava 811 02
  (od: 21.12.1995 do: 31.05.2000)
Ing. Miroslav Tomly
Beskydská 1
Banská Bystrica
  (od: 15.05.1992 do: 24.08.1993)
Ing. Štefan Veselovský - člen predstavenstva
Sibírska 4
Bratislava
  (od: 20.04.1995 do: 20.12.1995)
JUDr. Marián Vrabko , CSc. - člen predstavenstva
Krásnohorská 13
Bratislava
  (od: 17.01.1995 do: 19.04.1995)
JUDr. Marián Vrabko , CSc. - predseda predstavenstva
Krásnohorská 13
Bratislava
  (od: 20.04.1995 do: 20.12.1995)
Ing. Eugen Zádor
Slávičie údolie 28
Bratislava
  (od: 15.05.1992 do: 16.01.1995)
Ing. Eugen Zádor - predseda predstavenstva
Slávičie údolie 28
Bratislava
  (od: 17.01.1995 do: 19.04.1995)
Ing. Norbert Tenczer - predseda predstavenstva
Dunajská 24
Bratislava 811 02
  (od: 27.03.2002 do: 05.01.2022)
Ing. Roman Haščík - podpredseda predstavenstva
Gruzínska 21
Bratislava 821 05
  (od: 27.03.2002 do: 05.01.2022)
Ing. Roman Švec - člen predstavenstva
Pavla Horova 18
Bratislava 841 08
  (od: 27.03.2002 do: 05.01.2022)
Ing. Ján Kelo - člen predstavenstva
J.Poničana 7
Bratislava
  (od: 27.03.2002 do: 05.01.2022)
Ing. Dezider Kováč
u Stadionu 4
Lanžhot
Česká republika
  (od: 25.08.1993 do: 16.01.1995)
Ing. Dezider Kováč - člen predstavenstva
u Stadionu 4
Lanžhot
Česká republika
  (od: 17.01.1995 do: 20.12.1995)
Ing. Ján Szalay
Dlhá ulica 45
Šamorín 931 01
  (od: 20.10.1997 do: 29.05.2000)
Konanie menom spoločnosti: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva spoločne, alebo jeden z nich spolu s ďaľším členom predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak.
  (od: 27.03.2002 do: 05.01.2022)

  (od: 21.02.2001 do: 26.03.2002)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť je oprávnený konať správca Slovenskej kreditnej banky, a.s. Za spoločnosť sa podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti a svojmu predtlačenému menu, priezvisku a funkcii pripojí svoj vlastnoručný podpis. Ak správca Slovenskej kreditnej banky, a.s. v súlade s § 27 ods. 4 zákona o bankách splnomocní na vykonávanie úkonov vo svojom mene inú osobu, táto osoba je oprávnená konať za spoločnosť rovnakým spôsobom ako správca. Ak budú takto splnomocnené súčasne dve osoby, konajú za Slovenskú kreditnú banku, a.s. spôsobom ako správca a vždy spoločne.
  (od: 01.06.2000 do: 20.02.2001)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva spoločne, alebo jeden z nich spolu s ďaľším členom predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak.
  (od: 21.12.1995 do: 31.05.2000)
Spoločnosť navonok zastupuje predstavenstvo ako celok, alebo predseda predstavenstva, alebo podpredseda predstavenstva, alebo Genarálny riaditeľ Ing. Štefan Veselovský, bytom Bratislava, Sibírska 4, alebo dvaja členovia predstavenstva.
  (od: 17.01.1995 do: 20.12.1995)
Spoločnosť navonok zastupuje Generálny riadi- teľ Ing. Štefan Veselovský, bytom Bratislava, Sibírska 4
  (od: 25.08.1993 do: 16.01.1995)
Spoločnosť navonok zastupuje generálny riaditeľ - JUDr.Bartolomej Kunc, bytom Bratislava, Karadžičova 27.
  (od: 15.05.1992 do: 24.08.1993)
Dozorná rada: 
Ing. Milan Brezovský , CSc.
Húščavova 3
Bratislava
  (od: 29.04.1996 do: 29.05.2000)
Ing. Libor Briška - podpredseda
Heyrovského 13
Bratislava
  (od: 30.05.2000 do: 31.05.2000)
Ing. Igor Federič
Blumentálska 26
Bratislava
  (od: 11.06.1998 do: 29.05.2000)
Ing. František Hodorovský - podpredseda
Drieňová 25
Bratislava
  (od: 29.04.1996 do: 29.05.2000)
Ing. František Hodorovský - predseda
Haburská 20
Bratislava
  (od: 30.05.2000 do: 31.05.2000)
Ing. František Hodorovský - predseda
Haburská 20
Bratislava
  (od: 27.03.2002 do: 06.07.2010)
Ing. František Hodorovský - predseda
Haburská 20
Bratislava
Skončenie funkcie: 14.02.2001
  (od: 07.07.2010 do: 06.07.2010)
Ing. Peter Hrín
Drobného 4
Bratislava 841 01
  (od: 26.03.1997 do: 31.05.2000)
Ing. Vladimír Hromý - správca Slovenskej kreditnej banky, a.s.
Dunajská 24
Bratislava 1 811 08
  (od: 01.06.2000 do: 20.02.2001)
Ing. Ivan Janičina
99
Miloslavov
  (od: 29.04.1996 do: 31.05.2000)
Ing. Juraj Juhász
Gen.Klapku 60/25
Komárno
  (od: 30.05.2000 do: 31.05.2000)
Ing. Ján Jurga
Lazaretská 4
Bratislava
  (od: 29.04.1996 do: 10.06.1998)
Ing. Kazimír Kmeť , CSc.
133
Dolné Sŕnie
  (od: 30.05.2000 do: 31.05.2000)
Ing. Ján Koreňovský
Gessayová
Bratislava 851 03
  (od: 28.02.1994 do: 19.04.1995)
Ing. František Kováč
Sputniková 4
Bratislava
  (od: 29.04.1996 do: 29.05.2000)
Doc.Ing. Milan Kovačka , CSc
Exnárova 17
Bratislava
  (od: 15.05.1992 do: 27.02.1994)
Ing. Jozef Kršek
Bezekova 33
Bratislava
  (od: 15.05.1992 do: 27.02.1994)
Ing. Dušan Luchava
Važská 3
Bratislava 821 07
  (od: 28.02.1994 do: 28.04.1996)
Ing. Hvizdoš Marian
Staničná 25
Bratislava 821 04
  (od: 28.02.1994 do: 28.04.1996)
Ing. Hvizdoš Marian - predseda
Staničná 25
Bratislava 821 04
  (od: 29.04.1996 do: 29.05.2000)
Ing. František Maťko
Šándorova 4
Bratislava
  (od: 15.05.1992 do: 27.02.1994)
Ing. Eduard Mikuš
Lysáková 16
Bratislava 841 04
  (od: 17.01.1995 do: 28.04.1996)
Ing. Mária Mundoková
Lediny 36
Bratislava
  (od: 30.05.2000 do: 31.05.2000)
Ing. Viliam Oberhauser , CSc.
Budatínska 35
Bratislava
  (od: 15.05.1992 do: 27.02.1994)
Ing. Pavel Obetko
Drobného 17
Bratislava
  (od: 17.01.1995 do: 19.04.1995)
Ing. Peter Pajbach
Beňadická 32
Bratislava
  (od: 29.04.1996 do: 19.10.1997)
Ing. Mária Pecníková
Ružičková 11
Bratislava
  (od: 28.02.1994 do: 28.04.1996)
Ing. Ignác Prno , CSc.
J.Alexyho 1/A
Bratislava
  (od: 15.05.1992 do: 27.02.1994)
Ing. Vladimír Sečka
Mojmírova 10
Prešov
  (od: 28.02.1994 do: 16.01.1995)
Ing. Margita Szabóová
nám. Á.Vámbéryho 55/15
Dunajská Streda
  (od: 29.04.1996 do: 25.03.1997)
Ing. Ján Tamáš
Račianska 51
Bratislava
  (od: 17.01.1995 do: 28.04.1996)
Ing. Ján Tamáš
Račianska 51
Bratislava
  (od: 29.04.1996 do: 31.05.2000)
Ing. Ivan Veselý
Hraničná 13
Bratislava
  (od: 30.05.2000 do: 31.05.2000)
JUDr. Juraj Wertlen
Tomanova 70
Bratislava
  (od: 20.04.1995 do: 28.04.1996)
Ing. Libor Briška - podpredseda
Heyrovského 13
Bratislava
  (od: 27.03.2002 do: 05.01.2022)
Ing. Juraj Juhász - člen
Gen. Klapku 60/25
Komárno
  (od: 27.03.2002 do: 05.01.2022)
Ing. Ivan Veselý - člen
Hraničná 13
Bratislava
  (od: 27.03.2002 do: 05.01.2022)
Ing. Kazimír Kmeť , CSc. - člen
133
Dolné Sŕnie
  (od: 27.03.2002 do: 05.01.2022)
Ing. Mária Mundoková - člen
Lediny 36
Bratislava
  (od: 27.03.2002 do: 05.01.2022)
Ing. Peter Hrín - člen
Drobného 4
Bratislava
Skončenie funkcie: 13.05.2007
  (od: 24.10.2012 do: 23.10.2012)
Ing. Ivan Janičina - člen
99
Miloslavov
  (od: 27.03.2002 do: 05.01.2022)
Ing. Ján Tamáš - člen
Račianska 51
Bratislava
  (od: 27.03.2002 do: 05.01.2022)
Ing. Peter Hrín - člen
Drobného 4
Bratislava
  (od: 27.03.2002 do: 23.10.2012)
Výška základného imania: 
22 352 785 EUR
  (od: 16.04.2009 do: 05.01.2022)
673 400 000 Sk
  (od: 11.06.1998 do: 15.04.2009)
910 000 000 Sk
  (od: 09.05.1996 do: 10.06.1998)
520 000 000 Sk
  (od: 20.04.1995 do: 08.05.1996)
411 500 000 Sk
  (od: 15.05.1992 do: 19.04.1995)
Akcie: 
Počet: 91000
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 245,635 EUR
  (od: 16.04.2009 do: 05.01.2022)
Počet: 91000
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 7 400 Sk
  (od: 30.05.2000 do: 15.04.2009)
Počet: 91000
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 7 400 Sk
  (od: 11.06.1998 do: 29.05.2000)
Počet: 91000
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 09.05.1996 do: 10.06.1998)
Počet: 52000
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 20.04.1995 do: 08.05.1996)
Počet: 41150
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 17.01.1995 do: 19.04.1995)
Počet: 4115
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 15.05.1992 do: 16.01.1995)
Ukončenie konkurzného konania: 
Predmetné rozvrhové uznesenie súdu bolo vydané dňa 31. augusta 2020 pod č. k. 1K/118/2000-4432, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 6. októbra 2020.
  (od: 31.07.2021)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 3.1.2022, sp. zn. 47Exre/1/2021 súd vymazal z obchodného registra obchodnú spoločnosť Slovenská kreditná banka, a.s. “v konkurze“ SKB, a.s. “v konkurze“(skrátený názov), Námestie SNP 13, 814 99 Bratislava, IČO: 31 323 936, dňom 6.1.2022.
  (od: 06.01.2022)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 7.5.1993. Stary spis: Sa 862
  (od: 28.02.1994 do: 05.01.2022)
Zmena stanov bola schválená valným zhromaždením konaným dňa 11.05.1994, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 57/94, Nz 53/94. Stary spis: Sa 862
  (od: 17.01.1995 do: 05.01.2022)
Notárska zápisnica z V. mimoriadneho zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 7.2.1995 Notárska zápisnica zo zasadnutia VI. riadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.3.1995 Stary spis: Sa 862
  (od: 20.04.1995 do: 05.01.2022)
Osvedčenie o priebehu VII riadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 16.11.1995 pod.č. N 341/95, Nz 334/95 na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 862
  (od: 21.12.1995 do: 05.01.2022)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 16.11.1995. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 20.2.1996. Stary spis: Sa 862
  (od: 29.04.1996 do: 05.01.2022)
Notárska zápisnica N 42/95, Nz 46/95 zo dňa 15.3.1995. Stary spis: Sa 862
  (od: 09.05.1996 do: 05.01.2022)
Notárska zápisnica N 143/96, Nz 144/96 zo dňa 10.5.1996, notárska zápisnica N 341/95, Nz 334/95 zo dňa 16.11.1995 a stanovy spoločnosti. Stary spis: Sa 862
  (od: 26.03.1997 do: 05.01.2022)
Zápisnica č. 12/97 zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 7.4.1997, zápisnica č. 2 z dozornej rady zo dňa 18.3.1997, notárska zápisnica N 226/97, Nz 224/97 zo dňa 2.5.1997 z XII. riadneho valného zhromaždenia, na ktorom bol odsúhlasený zámer zníženia základného imania na sumu 673 400 000 Sk v zmysle § 213 ods. 4 Zák. č. 513/1991 Zb. Stary spis: Sa 862
  (od: 20.10.1997 do: 05.01.2022)
Zmena stanov a ich nové úplné znenie schválené mimoriadnym valným zhromaždením dňa 11.2.2000, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 83/00, Nz 83/00
  (od: 30.05.2000 do: 05.01.2022)
Národná banka Slovenska svojím rozhodnutím č. UBD-786/2000 z 19. apríla 2000, ktoré bolo doručené Slovenskej kreditnej banke, a.s. ihneď po jeho vydaní, zaviedla dňom 19. apríla 2000 nútenú správu v Slovenskej kreditnej banke, a.s., Bratislava. Podľa § 27 ods. 1 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách nútená správa banky je zavedená dňom doručenia rozhodnutia o nútenej správe banke a je účinná voči všetkým fyzickým a právnickým osobám. Národná banka Slovenska svojím rozhodnutím č. UBD-786/1-2000 z 19. apríla 2000, ktoré bolo doručené, vymenovala Ing. Vladimíra Hromého, Dunajská ul. 24, 811 08 Bratislava 1, za správcu Slovenskej kreditnej banky, a.s. Na základe § 29 ods. 1 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách zavedením nútenej správy pôsobnosť štatutárneho orgánu banky a dozornej rady banky prešla na správcu banky.
  (od: 01.06.2000 do: 05.01.2022)
Krajský súd v Bratislave uznesením sp. zn. 1K 118/00 zo dňa 4.7.2000 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Slovenská kreditná banka, a.s. Za správcu podstaty bol ustanovený JUDr. Juraj Tomášek, Židovská 5, 811 01 Bratislava.
  (od: 27.10.2000 do: 05.01.2022)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave sp.zn.1K 118/00 zo 4.7.2000 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Slovenská kreditná banka, a.s., Námestie SNP 13, Bratislava. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Juraj Tomášek, Židovská 5, Bratislava. Uvedeným dňom skončila nútená správa v Slovenskej kreditnej banke, a.s. Slovenská kreditná banka, a.s. bola zrušená vyhlásením konkurzu 4.7.2000 / § 68 ods. 3 písm.f/Obchodného zákonníka/. Slovenskej kreditnej banke, a.s. zaniklo povolenie pôsobiť ako banka jej zrušením 4.7.2000 / § 34 ods.1 písm a / zákona o bankách/.Odo dňa zániku povolenia pôsobnosti ako banka nesmie Slovenská kreditná banka, a.s. prijímať vklady a poskytovať úvery a vykonávať ďalšie činnosti, s výnimkou tých, ktoré sú nevyhnutné na vyrovnanie jej pohľadávok a záväzkov.
  (od: 21.02.2001 do: 05.01.2022)
Zmena sídla správcu konkurznej podstaty JUDr.Juraja Tomášeka, r.č. , Kollárovo nám. 20, 811 06 Bratislava.
  (od: 25.04.2001 do: 05.01.2022)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I č.k. ZSa 1170/01 zo dňa 11.2.2002 v zmysle § 32 z.č. 513/91 Zb. v znení zákona číslo 500/2001 z.z.
  (od: 27.03.2002 do: 05.01.2022)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 1K 118/00-1535 zo dňa 10.06.2004, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24.07.2004 funkcia doterajšieho správcu konkurznej podstaty JUDr. Juraja Tomášeka, AK Kukučínova 22, Bratislava zaniká dňom 10.06.2004. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDR. Ingrid Gyökeresová, Boriny 1528/34, Dunajská Streda. Funkcia doterajšieho osobitného správcu pre odbor speňažovania konkurznej podstaty JUDr. Ladislav Siranka, Bajzova 3, Bratislava zaniká dňom 10.06.2004. Za osobitného správcu konkurznej podstaty pre odbor speňažovania majetkovej podstaty úpadcu bol ustanovený JUDr. Ľuboš Novák, Nám. M. Benku 9-C1, 811 07 Bratislava.
  (od: 26.10.2004 do: 05.01.2022)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 7.5.2010, č.k. 34 Exre/1611/2009 - 131, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 9.6.2010.
  (od: 07.07.2010 do: 05.01.2022)
Dátum aktualizácie údajov:  18.07.2024
Dátum výpisu:  21.07.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR