Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  5188/B

Obchodné meno: 
OPERA JET a. s.
  (od: 01.01.2011)
Sídlo: 
Ivánska cesta 30/B
Bratislava 821 04
  (od: 13.09.2012)
Trenčianska 56/A
Bratislava 821 09
  (od: 01.01.2011 do: 12.09.2012)
IČO: 
36 616 834
  (od: 01.01.2011)
Deň zápisu: 
04.07.2006
  (od: 01.01.2011)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 01.01.2011)
Predmet činnosti: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (od: 01.01.2011)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (od: 01.01.2011)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.01.2011)
faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.01.2011)
reklamná a propagačná činnosť
  (od: 01.01.2011)
prenájom spotrebného a priemyselného tovaru
  (od: 01.01.2011)
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
  (od: 01.01.2011)
nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t
  (od: 01.01.2011)
osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby
  (od: 01.01.2011)
vnútroštátna a medzinárodná, nepravidelná letecká doprava cestujúcich, batožiny, nákladu alebo pošty
  (od: 01.01.2011)
údržba výrobkov leteckej techniky a vydávanie osvedčenia o uvoľnení do prevádzky
  (od: 01.01.2011)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 01.01.2011)
organizovanie kurzov, školení a seminárov
  (od: 01.01.2011)
prenájom hnuteľných vecí
  (od: 01.01.2011)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (od: 01.01.2011)
organizácia letového výcviku
  (od: 16.05.2013)
prevádzkovanie schválenej organizácie letového výcviku pre nasledovné kurzy: Integrovaný výcvik CPL (A), modulový výcvik CPL (A), výcvik PPL (A) s kvalifikáciou SEP (L), modulový výcvik IR (A) (SE), modulový výcvik IR (A) (ME)
  (od: 01.01.2011 do: 15.05.2013)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 01.01.2011)
Pavel Sedlák - predseda predstavenstva
Mládeže 592
Zruč nad Sázavou 285 22
Česká republika
Vznik funkcie: 17.02.2015
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.03.2015)
PhDr. Martin Hudec - predseda
Pri vinohradoch 23/D
Bratislava 831 06
Vznik funkcie: 01.01.2011
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.01.2011 do: 03.03.2015)
PhDr. Martin Hudec - predseda
Pri vinohradoch 23/D
Bratislava 831 06
Vznik funkcie: 01.01.2011 Skončenie funkcie: 17.02.2015
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.03.2015 do: 03.03.2015)
Peter Sťahula - člen
Prídavková 23A/7933
Bratislava 841 06
Vznik funkcie: 07.08.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.08.2014 do: 07.11.2014)
Peter Sťahula - člen
Prídavková 23A/7933
Bratislava 841 06
Vznik funkcie: 07.08.2014 Skončenie funkcie: 30.10.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.11.2014 do: 07.11.2014)
JUDr. Zoltán Sťahula - člen
Pražská 3
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 01.01.2011
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.01.2011 do: 15.08.2014)
JUDr. Zoltán Sťahula - člen
Pražská 3
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 01.01.2011 Skončenie funkcie: 07.08.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.08.2014 do: 15.08.2014)
Ing. Martin Sýkora - podpredseda
Palisády 736/46
Bratislava 811 06
Vznik funkcie: 01.01.2011
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.01.2011 do: 07.11.2014)
Ing. Martin Sýkora - podpredseda
Palisády 736/46
Bratislava 811 06
Vznik funkcie: 01.01.2011 Skončenie funkcie: 07.08.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.11.2014 do: 07.11.2014)
Konanie menom spoločnosti: 
samostatne
  (od: 01.01.2011)
Základné imanie: 
45 000 EUR Rozsah splatenia: 45 000 EUR
  (od: 01.01.2011)
Akcie: 
Počet: 100
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 450 EUR
  (od: 01.01.2011)
Akcionár: 
EC4B INTERNATIONAL INC.
196th ST SW 201, 7127
Lynnwood, Washington 980 36
Spojené štáty americké
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.03.2015)
OPERA a. s.
Trenčianska 56/A
Bratislava 821 09
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.01.2011 do: 20.06.2012)
OPERA JET INTERNATIONAL LTD.
Ivanská cesta 30/B
Bratislava 821 04
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.06.2012 do: 03.03.2015)
Vyhlásenie konkurzu: 
Dátum vyhlásenia konkurzu: 31.12.2016
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 22.12.2016, č. k. 8K/44/2016-72, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17.1.2017 a vykonateľnosť dňa 31.12.2016, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka OPERA JET a. s., Ivanská cesta 30/B, 821 04 Bratislava, IČO: 36 616 834. Do funkcie správcu súd ustanovil: JUDr. Jarmila Čižmárová, so sídlom kancelárie Kutlíková 17, 851 02 Bratislava, značka správcu S112.
  (od: 16.02.2017)
Správca konkurznej podstaty: 
JUDr. Jarmila Čižmárová
Kutlíková 17
Bratislava 851 02
Vznik funkcie: 31.12.2016
  (od: 16.02.2017)
Dozorná rada: 
Lubomír Rollo
Mládeže 592
Zruč nad Sázavou 285 22
Česká republika
Vznik funkcie: 17.02.2015
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.03.2015)
Ing. Jiří Horský
Počernická 514/54
Praha 108 00
Česká republika
Vznik funkcie: 17.02.2015
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.03.2015)
Ing. Stanislav Sýkora
Palisády 46
Bratislava 811 06
Vznik funkcie: 01.01.2011
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.01.2011 do: 07.11.2014)
Ing. Stanislav Sýkora
Palisády 46
Bratislava 811 06
Vznik funkcie: 01.01.2011 Skončenie funkcie: 07.08.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.11.2014 do: 07.11.2014)
Ing. Vladimír Ulman
Pútnická 88
Bratislava 841 06
Vznik funkcie: 01.01.2011
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.01.2011 do: 15.05.2013)
Ing. Vladimír Ulman
Pútnická 88
Bratislava 841 06
Vznik funkcie: 01.01.2011 Skončenie funkcie: 19.04.2013
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.05.2013 do: 15.05.2013)
Ing. Pavol Hudec
Pri vinohradoch 23/D
Bratislava 813 06
Vznik funkcie: 01.01.2011 Skončenie funkcie: 17.02.2015
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.03.2015 do: 03.03.2015)
Ing. Pavol Hudec
Pri vinohradoch 23/D
Bratislava 813 06
Vznik funkcie: 01.01.2011
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.01.2011 do: 03.03.2015)
Dr. Aleksandar Simic
Via Emilio Rava 1F
Viganello 6962
Švajčiarska konfederácia
Vznik funkcie: 19.04.2013 Skončenie funkcie: 17.02.2015
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.03.2015 do: 03.03.2015)
Dr. Aleksandar Simic
Via Emilio Rava 1F
Viganello 6962
Švajčiarska konfederácia
Vznik funkcie: 19.04.2013
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.05.2013 do: 03.03.2015)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou dňa 12.06.2006 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (od: 01.01.2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.2.2008. Zmena obchodného mena z Air Carpatia Services, s.r.o. na OPERA JET s. r. o.
  (od: 01.01.2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 6.5.2008.
  (od: 01.01.2011)
Zápisnica z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 06.05.2008. Zápisnica z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.10.2008.
  (od: 01.01.2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.02.2009.
  (od: 01.01.2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dńa 30.7.2009.
  (od: 01.01.2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.02.2010.
  (od: 01.01.2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka spísané vo forme notárskej zápisnice N 633/2010, Nz 57984/2010 zo dňa 21.12.2010 o zmene právnej formy spoločnosti OPERA JET s. r. o., so sídlom Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava, IČO : 36 616 834, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 41343/B zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť OPERA JET a. s. ku dňu 01.01.2011.
  (od: 01.01.2011)
Vyhlásenie štatutárneho orgánu o zmene jediného akcionára spoločnosti zo dňa 19.06.2012.
  (od: 21.06.2012)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N156/2012, Nz 26246/2012 dňa 20.07.2012. Zmena sídla spoločnosti.
  (od: 13.09.2012)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 80/2013, Nz 12804/2013, NCRls 13092/2013 dňa 19.04.2013.
  (od: 16.05.2013)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 07.08.2014.
  (od: 16.08.2014)
Notárska zápisnica č. N 270/2014, Nz 41320/2014, NCRls 42128/2014 - Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.10.2014.
  (od: 08.11.2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.02.2015.
  (od: 04.03.2015)
Dátum aktualizácie údajov:  16.05.2022
Dátum výpisu:  17.05.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)