Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  459/B

Obchodné meno: 
RAJO a.s.
  (od: 02.07.1996)
Sídlo: 
Studená 35
Bratislava 823 55
  (od: 30.07.1992)
IČO: 
31 329 519
  (od: 30.07.1992)
Deň zápisu: 
01.08.1992
  (od: 30.07.1992)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 30.07.1992)
Predmet činnosti: 
nákup a spracovanie mlieka
  (od: 12.07.1995)
výroba mliečnych výrobkov a mrazených krémov
  (od: 12.07.1995)
obchodná činnosť
  (od: 12.07.1995)
distribúcia výrobkov
  (od: 12.07.1995)
výroba ovocných štiav
  (od: 12.07.1995)
výroba potravín a potravinárskych výrobkov
  (od: 12.07.1995)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (od: 12.04.2008)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (od: 12.04.2008)
výroba výrobkov z rastlinného tuku
  (od: 12.04.2008)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 02.05.2000)
Ing. Erwin Horvath - predseda predstavenstva
8
Deutsch Tschantschendorf
Rakúsko
Vznik funkcie: 08.12.2009
  (od: 28.01.2010)
Zuzana Stanová - člen predstavenstva
157
Bystrička 038 04
Vznik funkcie: 07.12.2010
  (od: 15.12.2010)
Ing. Branislav Kušnierik
Ružová dolina 4142/5
Nové Zámky 940 02
Vznik funkcie: 16.12.2017
  (od: 09.01.2018)
Konanie menom spoločnosti: 
Všetci členovia predstavenstva a prokuristi sú oprávnení podpisovať za spoločnosť vo všetkých záležitostiach, pričom je potrebný podpis najmenej dvoch členov predstavenstva alebo podpis jedného člena predstavenstva a jedného prokuristu.
  (od: 02.05.2000)
Základné imanie: 
30 748 000 EUR Rozsah splatenia: 30 748 000 EUR
  (od: 13.12.2008)
Akcie: 
Počet: 710000
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 32 EUR
  (od: 13.12.2008)
Počet: 18000
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 446 EUR
  (od: 13.12.2008)
Akcionár: 
MEGGLE Consumer Products International GmbH
Megglestrasse 6-12
Wasserburg a. Inn 835 12
Nemecká spolková republika
  (od: 09.03.2021)
Dozorná rada: 
Mgr. Miroslav Dikej
Suvorovova 1624/8
Pezinok 902 01
Vznik funkcie: 12.07.2013
  (od: 13.08.2013)
Josef Anton Meggle - predseda
Bergweg 9
Wasserburg D-83512
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 27.11.2002
  (od: 14.02.2003)
Matthias Oettel
Sanderplatz 14a
Mníchov 812 47
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 16.04.2018
  (od: 19.05.2018)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená v zmysle ust. § 27 a násl. § 175 Zák.č. 513/1991 Zakladateľskou listinou uzavretou 24.6.1992. Stary spis: Sa 906
  (od: 30.07.1992)
Dňa 27. 4. 1993 Valné zhromaždenie spoločnos- ti schválilo: zvýšenie základného imania, zmenu členov predstavenstva a dozornej rady, a schválilo nové stanovy spoločnosti. Stary spis: Sa 906
  (od: 15.09.1993)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 10.12.1993 na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 906
  (od: 16.03.1994)
Notárska zápisnica N 65/94, Nz 59/94 napísaná dňa 31. 3. 1994 notárkou JUDr. Šikutovou v Bratislave, ktorá osvedčila priebeh valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov a zmeny v orgánoch spoločnosti. Stary spis: Sa 906
  (od: 23.05.1994)
Zvýšenie základného imania odsúhlasené na zasadnutí predstavenstva dňa 14.10.1994 Stary spis: Sa 906
  (od: 14.03.1995)
Notárska zápisnica N 33/95, NZ 33/95 napísaná dňa 10. 5. 1995 notárom JUDr. Evou Imrišovou osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia, na ktorom boli schválené personálne zmeny v predstavenstve a dozornej rade a bola schválená zmena stanov. Výpis z uznesenia z členskej schôdze ZO NOZ konanej dňa 28. 3. 1995, výpis z uznesenia predstavenstva konaného dňa 10. 5. 1995. Stary spis: Sa 906
  (od: 12.07.1995)
Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 29.08.1995. Stary spis: Sa 906
  (od: 24.01.1996)
Osvedčenie z riadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 28.05.1996 pod č. N 45/96, Nz 44/96, na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 906
  (od: 02.07.1996)
Výpis zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 26.11.1996. Výpis zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 26.11.1996. Stary spis: Sa 906
  (od: 11.03.1997)
Zápisnica z riadneho zasadnutia valného zhro- maždenia dňa 25.6.1997, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 77/97, Nz 76/97 napísanej dňa 25.6.1997 notárkou JUDr. Evou Imrišovou v Bratislave, na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 906
  (od: 29.10.1997)
Výpis z uznesenia predstavenstva zo dňa 29.12.1997. Stary spis: Sa 906
  (od: 13.02.1998)
Zápisnica z VZ konaného dňa 24.3.1998, vo forme notárskej zápisnice N 35/98, Nz 34/98 spísanej notárkou JUDr Evou Imrišovou.
  (od: 21.07.1998)
Uznesenie dozornej rady zo dňa 21.8.1998 o odvolaní predsedu predstavenstva a menovaní nového člena predstavenstva.
  (od: 08.10.1998)
Zasadnutie riadneho valného zhromaždenia, ktoré sa konalo dňa 16.3.1999 - priebeh osvedčený do notárskej zápisnice č. Nz 32/99.
  (od: 14.07.1999)
Výpis z uznesenia predstavenstva zo dňa 27.4.199 Výpis z uznesenia dozornej rady zo dňa 4.8.1999
  (od: 13.01.2000)
Notárska zápisnica č. N 192/00, Nz 186/00 zo dňa 16.3.2000 osvedčujúca priebech valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stabnov v čl. VI a XX.
  (od: 02.05.2000)
Notárska zápisnica N 184/01, Nz 174/01 napísaná dňa 15.03.2001 notárskym kandidátom JUDr. Ľudmilou Jančatovou v Bratislave, ktorá osvedčila priebeh riadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov a zmeny v dozornej rade spoločnosti.
  (od: 06.04.2001)
Notárska zápisnica N 358/01, Nz 342/01 napísaná dňa 15.5.2001 notárskym kadidátom JUDr. Ľudmilou Jančatovou v Bratislave, ktorá osvedčila priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov a vydanie rokovacích poriadkov predstavenstva a dozornej rady spoločnosti.
  (od: 11.06.2001)
Protokol o výsledku hlasovania vo voľbách člena dozor- nej rady voleného zamestnancami konaných v dňoch 9. - 12. 11. 2001. Výpis zo zápisnice č. 4/2001 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 4. 12. 2001.
  (od: 09.01.2002)
Notárska zápisnica č. N 372/02, Nz 356/02 zo dňa 25.4.2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o znížení základného imania a o zmene stanov.
  (od: 23.10.2002)
Notárska zápisnica N 1080/02, Nz 1019/02 napísaná dňa 27.11.2002 notárskym kandidátom JUDr. Ľudmilou Jančatovou v Bratislave, ktorá osvedčila priebeh mimoriadného valného zhromaždenia, na ktorom boli zvolení noví členovia predstavenstva a dozornej rady.
  (od: 14.02.2003)
Notárska zápisnica N 314/2003, Nz 32080/2003 napísaná dňa 29. 4. 2003 notárskym kandidátom JUDr. Ľudmilou Joanidisovou v Bratislave, ktorá osvedčila rozhodnutie jediného akcionára pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia, na základe ktorého boli zmenené stanovy spoločnosti. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 29. 4. 2003.
  (od: 22.08.2003)
Notárska zápisnica N 1000/2003, Nz 110086/2003 napísaná dňa 26. 11. 2003 notárskym kandidátom JUDr. Ľudmilou Joanidisovou v Bratislave, ktorá osvedčila rozhodnutie jediného akcionára pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia, na základe ktorého boli zmenené stanovy spoločnosti.
  (od: 23.03.2004)
Výpis zo zasadnutia dozornej rady spoločnosti zo dňa 17.03.2005 - odvolanie prokuristu
  (od: 23.03.2005)
Notárska zápisnica N 925/2006, Nz 58417/2006, NCRls 58048/2006 zo dňa 22.12.2006 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o zvýšení základného imania spoločnosti.
  (od: 06.02.2007)
Notárska zápisnica N 232/2008, Nz 11399/2008 zo dňa 18.3.2008 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
  (od: 12.04.2008)
Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 15.4.2008.
  (od: 31.05.2008)
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 1405/2008, Nz 56653/2008 zo dňa 9.12.2008.
  (od: 13.12.2008)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 02.10.2009.
  (od: 22.10.2009)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 7. 12. 2009. Rozhodnutie, jediného akcionára zo dňa 4. 11. 2009.
  (od: 28.01.2010)
Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 20.01.2010.
  (od: 18.02.2010)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 483/2010, Nz 50016/2010 zo dňa 06.12.2010
  (od: 15.12.2010)
Rozhodnutie predstavenstva spoločnosti zo dňa 29.03.2012.
  (od: 12.04.2012)
Rozhodnutie predstavenstva spoločnosti o vymenovaní prokuristov zo dňa 29.03.2012.
  (od: 12.04.2012)
Záverečný protokol o výsledku volieb členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti konaných v dňoch 08.07.2013 a 12.07.2013.
  (od: 13.08.2013)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.12. 2014.
  (od: 10.01.2015)
Dátum aktualizácie údajov:  22.07.2021
Dátum výpisu:  24.07.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)