Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  466/B

Obchodné meno: 
ISTROBANKA, akciová spoločnosť ISTROBANKA, a.s. v skratke
  (od: 06.04.2000 do: 30.06.2009)
ISTROBANKA, a.s.
  (od: 28.09.1999 do: 05.04.2000)
ISTROBANKA, akciová spoločnosť
  (od: 01.09.1992 do: 27.09.1999)
Sídlo: 
Laurinská 1
Bratislava 811 01
  (od: 24.05.1993 do: 30.06.2009)
Račianska 62
Bratislava 812 02
  (od: 01.09.1992 do: 23.05.1993)
IČO: 
31 331 491
  (od: 01.09.1992)
Deň zápisu: 
01.09.1992
  (od: 01.09.1992)
Deň výmazu: 
01.07.2009
  (od: 01.07.2009)
Dôvod výmazu: 
dobrovoľný výmaz
  (od: 01.07.2009)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 01.09.1992)
Predmet činnosti: 
prijímanie vkladov od verejnosti
  (od: 01.09.1992 do: 08.07.1997)
poskytovanie úverov
  (od: 01.09.1992 do: 08.07.1997)
investovanie do cenných papierov na vlastný účet
  (od: 01.09.1992 do: 08.07.1997)
finančný prenájom (finančný leasing)
  (od: 01.09.1992 do: 08.07.1997)
platobný styk a zúčtavanie
  (od: 01.09.1992 do: 08.07.1997)
vydávanie platobných prostriedkov, napr. platobných kariet, cestovných šekov
  (od: 01.09.1992 do: 08.07.1997)
poskytovanie záruk
  (od: 01.09.1992 do: 08.07.1997)
otváranie akreditívov
  (od: 01.09.1992 do: 08.07.1997)
obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta s devízovými hodnotami, v oblasti termínovaných obchodov (futures) a opcií (options), vrátane kurzových a úrokových obchodov s prevoditeľnými cennými papiermi
  (od: 01.09.1992 do: 08.07.1997)
účasť na vydávaní akcií a poskytovanie súvisiacich služieb
  (od: 01.09.1992 do: 08.07.1997)
finančné maklérstvo
  (od: 01.09.1992 do: 08.07.1997)
poskytovanie rád vo veciach podnikania
  (od: 01.09.1992 do: 08.07.1997)
obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet, vrátane poradenstva (portfo- lio management)
  (od: 01.09.1992 do: 08.07.1997)
uloženie a správa cenných papierov alebo iných hodnôt
  (od: 01.09.1992 do: 08.07.1997)
výkon funkcie depozitára investičného fondu
  (od: 01.09.1992 do: 08.07.1997)
zmenárenskú činnosť (nákup devízových prostriedkov)
  (od: 01.09.1992 do: 08.07.1997)
poskytovanie bankových informácií
  (od: 01.09.1992 do: 08.07.1997)
prenájom bezpečnostných schránok
  (od: 01.09.1992 do: 08.07.1997)
prijímanie vkladov
  (od: 09.07.1997 do: 03.03.2002)
poskytovanie úverov
  (od: 09.07.1997 do: 03.03.2002)
investovanie do cenných papierov na vlastný účet
  (od: 09.07.1997 do: 03.03.2002)
finančný prenájom (finančný leasing)
  (od: 09.07.1997 do: 03.03.2002)
platobný styk a zúčtovanie
  (od: 09.07.1997 do: 03.03.2002)
vydávanie a správa platobných prostriedkov, napr. platobných kariet, cestovných šekov
  (od: 09.07.1997 do: 03.03.2002)
poskytovanie záruk
  (od: 09.07.1997 do: 03.03.2002)
otváranie akreditívov
  (od: 09.07.1997 do: 03.03.2002)
obstarávanie inkasa
  (od: 09.07.1997 do: 03.03.2002)
obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta
  (od: 09.07.1997 do: 05.04.2000)
1. s devízovými hodnotami
  (od: 09.07.1997 do: 05.04.2000)
2. v oblasti termínovaných obchodov (futures) a opcií (options) včítane kurzových a úrokových obchodov
  (od: 09.07.1997 do: 05.04.2000)
3. s prevoditeľnými cennými papiermi
  (od: 09.07.1997 do: 05.04.2000)
4. so zlatými a striebornými mincami
  (od: 09.07.1997 do: 05.04.2000)
účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
  (od: 09.07.1997 do: 03.03.2002)
finančné maklérstvo
  (od: 09.07.1997 do: 05.04.2000)
poskytovanie poradenských služieb vo veciach podnikania
  (od: 09.07.1997 do: 03.03.2002)
obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet včítane poradenstva (portfolio management)
  (od: 09.07.1997 do: 03.03.2002)
uloženie a správa cenných papierov alebo iných hodnôt
  (od: 09.07.1997 do: 03.03.2002)
výkon funkcie depozitára podľa osobitného predpisu
  (od: 09.07.1997 do: 03.03.2002)
zmenárenská činnosť (nákup devízových prostriedkov)
  (od: 09.07.1997 do: 03.03.2002)
poskytovanie bankových informácií
  (od: 09.07.1997 do: 03.03.2002)
prenájom bezpečnostných schránok
  (od: 09.07.1997 do: 03.03.2002)
vykonávanie hypotekárnych obchodov
  (od: 28.09.1999 do: 03.03.2002)
obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta s devízovými hodnotami, v oblasti terminovaných obchodov /futures/ a opcií /options/ včítane kurzových a úrokových obchodov, s prevoditeľnými cennými papiermi, so zlatými a striebornými mincami, pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
  (od: 06.04.2000 do: 03.03.2002)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti bankovníctva a poisťovníctva súvisiaca s bankovou činnosťou alebo so stavebným sporením
  (od: 06.04.2000 do: 03.03.2002)
prijímanie vkladov
  (od: 04.03.2002 do: 22.04.2005)
poskytovanie úverov
  (od: 04.03.2002 do: 22.04.2005)
platobný styk a zúčtovanie
  (od: 04.03.2002 do: 22.04.2005)
investovanie do cenných papierov na vlastný účet
  (od: 04.03.2002 do: 22.04.2005)
obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti, s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a cudzej mene, s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
  (od: 04.03.2002 do: 22.04.2005)
správu pohľadávok a cenných papierov klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva
  (od: 04.03.2002 do: 22.04.2005)
finančný lízing
  (od: 04.03.2002 do: 22.04.2005)
poskytovanie záruk, otvárenie a potvrdzovanie akreditívov
  (od: 04.03.2002 do: 22.04.2005)
vydávanie a správu platobných prostriedkov
  (od: 04.03.2002 do: 22.04.2005)
poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania
  (od: 04.03.2002 do: 22.04.2005)
vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
  (od: 04.03.2002 do: 22.04.2005)
finančné sprostredkovanie
  (od: 04.03.2002 do: 22.04.2005)
uloženie cenných papierov alebo vecí
  (od: 04.03.2002 do: 22.04.2005)
prenájom bezpečnostných scchránok
  (od: 04.03.2002 do: 22.04.2005)
poskytovanie bankových informácií
  (od: 04.03.2002 do: 22.04.2005)
hypotekárne obchody podľa § 67 ods. 1 zákona o bankách
  (od: 04.03.2002 do: 22.04.2005)
funkciu depozitára podľa osobitného predpisu
  (od: 04.03.2002 do: 22.04.2005)
spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí
  (od: 04.03.2002 do: 22.04.2005)
prijímanie vkladov
  (od: 23.04.2005 do: 09.09.2008)
poskytovanie úverov
  (od: 23.04.2005 do: 09.09.2008)
tuzemské prevody peňažných prostriedkov a cezhraničné prevody peňažných prostriedkov (platobný styk a zúčtovanie)
  (od: 23.04.2005 do: 09.09.2008)
poskytovanie investičných služieb pre klientov v rozsahu osobitného povolenia
  (od: 23.04.2005 do: 09.09.2008)
investovanie do cenných papierov na vlastný účet
  (od: 23.04.2005 do: 09.09.2008)
obchodovanie na vlastný účet 1. s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti, 2. s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, 3. s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
  (od: 23.04.2005 do: 09.09.2008)
správu pohľadávok klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva
  (od: 23.04.2005 do: 09.09.2008)
finančný lízing
  (od: 23.04.2005 do: 09.09.2008)
poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov
  (od: 23.04.2005 do: 09.09.2008)
vydávanie a správu platobných prostriedkov
  (od: 23.04.2005 do: 09.09.2008)
poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania
  (od: 23.04.2005 do: 09.09.2008)
vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
  (od: 23.04.2005 do: 09.09.2008)
finančné sprostredkovanie
  (od: 23.04.2005 do: 09.09.2008)
uloženie vecí
  (od: 23.04.2005 do: 09.09.2008)
prenájom bezpečnostných schránok
  (od: 23.04.2005 do: 09.09.2008)
poskytovanie bankových informácií
  (od: 23.04.2005 do: 09.09.2008)
hypotekárne obchody podľa ustanovenia § 67 ods. 1 zákona o bankách
  (od: 23.04.2005 do: 09.09.2008)
funkciu depozitára podľa osobitného predpisu
  (od: 23.04.2005 do: 09.09.2008)
spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí
  (od: 23.04.2005 do: 09.09.2008)
I. ISTROBANKA, a.s. môže v súlade s ustanoveniami § 2 ods. 1 a 2 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákona o bankách (ďalej len "zákon o bankách) vykonávať tieto činnosti : 1. prijímanie vkladov, 2. poskytovanie úverov 3. tuzemské prevody peňažných prostriedkov a cezhraničné prevody peňažných prostriedkov (platobný styk a zúčtovanie), 4. poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o cenných papieroch ") v rozsahu uvedenom v časti II. tohto rozhodnutia a investovanie do cenných papierov na vlastný účet, 5. obchodovanie na vlastný účet a) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti, b) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, c) s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí, 6. správu pohľadávok klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva, 7. finančný lízing, 8. poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov, 9. vydávanie a správu platobných prostriedkov, 10. poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania, 11. vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb, 12. finančné sprostredkovanie, 13. uloženie vecí, 14. prenájom bezpečnostných schránok, 15. poskytovanie bankových informácií, 16. osobitné hypotekárne obchody podľa ustanovenia § 67 ods. 1 zákona o bankách, 17. funkciu depozitára, 18. spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí, II. ISTROBANKA, a.s., je oprávnená na poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb v súlade s ustanovením § 79a ods. 1 a v spojení s ustanovením § 6 ods. 1 a 2 zákona o cenných papieroch v tomto rozsahu : 1. prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom : a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 2. vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom : a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 3. obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom : a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 4. riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom : a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov,ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti
  (od: 10.09.2008 do: 25.09.2008)
I. ISTROBANKA, a.s. môže v súlade s ustanoveniami § 2 ods. 1 a 2 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákona o bankách (ďalej len "zákon o bankách) vykonávať tieto činnosti : 1. prijímanie vkladov, 2. poskytovanie úverov 3. tuzemské prevody peňažných prostriedkov a cezhraničné prevody peňažných prostriedkov (platobný styk a zúčtovanie), 4. poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o cenných papieroch ") v rozsahu uvedenom v časti II. tohto rozhodnutia a investovanie do cenných papierov na vlastný účet, 5. obchodovanie na vlastný účet a) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti, b) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, c) s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí, 6. správu pohľadávok klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva, 7. finančný lízing, 8. poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov, 9. vydávanie a správu platobných prostriedkov, 10. poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania, 11. vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb, 12. finančné sprostredkovanie, 13. uloženie vecí, 14. prenájom bezpečnostných schránok, 15. poskytovanie bankových informácií, 16. osobitné hypotekárne obchody podľa ustanovenia § 67 ods. 1 zákona o bankách, 17. funkciu depozitára, 18. spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí, II. ISTROBANKA, a.s., je oprávnená na poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb v súlade s ustanovením § 79a ods. 1 a v spojení s ustanovením § 6 ods. 1 a 2 zákona o cenných papieroch v tomto rozsahu : 1. prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom : a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 2. vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom : a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 3. obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom : a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 4. riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom : a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov,ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti
  (od: 26.09.2008 do: 30.06.2009)
5. investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom : a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 6. upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, 7. umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, 8. úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, okrem držiteľskej správy a súvisiace služby, najmä správa peňažných prostriedkov a finančných zábezpek, vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, 9. poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu, 10. poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku, 11. vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaním investičných služieb, 12. vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s týmito finančnými nástrojmi, 13. služby spojené s upisovaním finančných nástrojov
  (od: 10.09.2008 do: 30.06.2009)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 13.03.2003 do: 30.06.2009)
predstavenstvo
  (od: 09.07.1997 do: 12.03.2003)
predstavenstvo
  (od: 01.09.1992 do: 08.07.1997)
Mag. Alexander Bayr
Marchetstrasse 50/2/30
Baden 2500
Rakúsko
Vznik funkcie: 01.07.2004
  (od: 04.08.2004 do: 30.06.2005)
Mag. Alexander Bayr - člen
Mühlstiege 2 Haus 1
Baden 2500
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.07.2004
  (od: 01.07.2005 do: 01.07.2008)
Mag. Alexander Bayr - člen
Mühlstiege 2 Haus 1
Baden 2500
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.07.2004 Skončenie funkcie: 01.07.2008
  (od: 02.07.2008 do: 01.07.2008)
Ing. Edita Bukovská - predsedníčka
Ipeľská 11
Bratislava
  (od: 07.08.1998 do: 27.09.1999)
Gernot Daumann
Pivovarská 1069/4
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 01.07.2007
  (od: 07.07.2007 do: 25.10.2007)
Gernot Daumann - člen
Pivovarská 1069/4
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 01.07.2007
  (od: 26.10.2007 do: 25.02.2009)
Gernot Daumann - člen
Pivovarská 1069/4
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 01.07.2007 Skončenie funkcie: 31.01.2009
  (od: 26.02.2009 do: 25.02.2009)
Ing. Ladislav Holubanský
Jasovská 33
Bratislava
  (od: 17.03.1994 do: 30.09.1996)
Ing. Ladislav Holubanský
Martinengova 22
Bratislava
  (od: 01.10.1996 do: 03.09.2002)
Vladimír Horváth
Frankelova 29
Bratislava
  (od: 01.09.1992 do: 16.03.1994)
Ing. Miroslav Knitl
Lenardova 4
Bratislava
  (od: 09.07.1997 do: 05.08.1998)
Ing. Milan Kostor
Pribinova 122
Zvolen
  (od: 01.09.1992 do: 16.03.1994)
Ing. Jana Krivosudská
338
Kráľová pri Senci
  (od: 06.08.1998 do: 27.09.1999)
RNDr. Marta Morávková
Bučinová 8
Bratislava
  (od: 01.09.1992 do: 16.03.1994)
Ing. Miroslav Paulen
Budatínska 29
Bratislava
  (od: 17.03.1994 do: 30.09.1996)
Ing. Miroslav Paulen - člen
Martinengova 22
Bratislava
Vznik funkcie: 14.01.1994
  (od: 04.09.2002 do: 25.09.2002)
Ing. Miroslav Paulen - podpredseda
Martinengova 22
Bratislava
  (od: 01.10.1996 do: 27.09.1999)
Ing. Miroslav Paulen - predseda
Martinengova 22
Bratislava
  (od: 28.09.1999 do: 03.09.2002)
Ing. Miroslav Paulen - podpredseda
Kĺzavá 3109/29
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 02.07.2006
  (od: 20.10.2006 do: 02.01.2007)
Ing. Miroslav Paulen - podpredseda
Kĺzavá 3109/29
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 02.07.2006 Skončenie funkcie: 02.01.2007
  (od: 03.01.2007 do: 02.01.2007)
Ing. Miroslav Paulen - podpredseda
Kĺzavá 3109/29
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 03.01.2007
  (od: 03.01.2007 do: 10.09.2008)
Ing. Miroslav Paulen - podpredseda
Kĺzavá 3109/29
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 03.01.2007 Skončenie funkcie: 12.08.2008
  (od: 11.09.2008 do: 10.09.2008)
Ing. Miroslav Paulen - podpredseda
Martinengova 22
Bratislava
Vznik funkcie: 01.07.2002 Skončenie funkcie: 01.07.2006
  (od: 26.09.2002 do: 27.07.2006)
Ing. Miroslav Paulen - podpredseda
Martinengova 22
Bratislava
Vznik funkcie: 01.07.2002 Skončenie funkcie: 01.07.2006
  (od: 28.07.2006 do: 27.07.2006)
Ing. Miroslav Paulen - podpredseda
Martinengova 22
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 02.07.2006
  (od: 28.07.2006 do: 19.10.2006)
Ing. Miroslav Paulen - predseda
Kĺzavá 3109/29
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 13.08.2008
  (od: 11.09.2008 do: 30.12.2008)
Ing. Miroslav Paulen - predseda
Kĺzavá 3109/29
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 13.08.2008 Skončenie funkcie: 31.12.2008
  (od: 31.12.2008 do: 30.12.2008)
Ing. Dušan Paulík - člen
Dunajská 24
Bratislava
  (od: 10.12.2001 do: 25.09.2002)
Ing. Peter Pročka - člen
Mierová 58
Bratislava
  (od: 28.06.2000 do: 25.09.2002)
Herbert Heinz Röber - člen
Ringstrasse 23
Werndorf A 8402
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.07.2005
  (od: 01.07.2005 do: 06.07.2007)
Herbert Heinz Röber - člen
Ringstrasse 23
Werndorf A 8402
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.07.2005 Skončenie funkcie: 31.05.2007
  (od: 07.07.2007 do: 06.07.2007)
JUDr. Jaroslav Ružička
Haburská 16
Bratislava
  (od: 01.09.1992 do: 30.09.1996)
JUDr. Jaroslav Ružička , CSc.
Haburská 16
Bratislava
  (od: 01.10.1996 do: 05.08.1998)
Ing. Marián Šedo - člen
Bronzova 23
Bratislava 851 10
Vznik funkcie: 22.10.1999 Skončenie funkcie: 22.10.2003
  (od: 26.09.2002 do: 16.03.2004)
Ing. Marián Šedo - člen
Ševčenkova 29
Bratislava
  (od: 21.02.2000 do: 25.09.2002)
Ing. Marián Šedo - člen
Bronzova 23
Bratislava 851 10
Vznik funkcie: 23.10.2003 Skončenie funkcie: 30.06.2005
  (od: 17.03.2004 do: 30.06.2005)
Ing. Marián Šedo - člen
Bronzova 23
Bratislava 851 10
Vznik funkcie: 23.10.2003 Skončenie funkcie: 30.06.2005
  (od: 01.07.2005 do: 30.06.2005)
Ing. Marián Šedo - člen
Bronzova 23
Bratislava 851 10
Vznik funkcie: 01.07.2005
  (od: 01.07.2005 do: 19.10.2006)
Ing. Marián Šedo - člen
Bronzova 23
Bratislava 851 10
Vznik funkcie: 01.07.2005 Skončenie funkcie: 19.09.2006
  (od: 20.10.2006 do: 19.10.2006)
Ing. Ivan Šramko
Račianska 93
Bratislava
  (od: 01.09.1992 do: 30.09.1996)
Ing. Ivan Šramko - predseda
Račianska 93
Bratislava
  (od: 01.10.1996 do: 05.08.1998)
Ing. Stanislav Štít - člen
Mierová 58
Bratislava
Vznik funkcie: 04.02.1999
  (od: 04.09.2002 do: 25.09.2002)
Ing. Stanislav Štít - člen
Mierová 58
Bratislava
Vznik funkcie: 04.02.1999 Skončenie funkcie: 04.02.2003
  (od: 26.09.2002 do: 12.03.2003)
Ing. Stanislav Štít - člen
Mierová 58
Bratislava
Vznik funkcie: 05.02.2003 Skončenie funkcie: 22.10.2003
  (od: 13.03.2003 do: 16.03.2004)
Ing. Stanislav Štít - podpredseda
Mierová 58
Bratislava
  (od: 28.09.1999 do: 03.09.2002)
Ing. Stanislav Štít - člen
Mierová 58
Bratislava
Vznik funkcie: 23.10.2003 Skončenie funkcie: 30.06.2005
  (od: 17.03.2004 do: 08.08.2005)
Prof. Ing. Juraj Trnovský , CSc.
Budatínska 35
Bratislava
  (od: 06.08.1998 do: 27.09.1999)
Ing. Eugen Zádor
Slávičie údolie 28
Bratislava
  (od: 01.09.1992 do: 16.03.1994)
Ing. Miroslav Zaťovič
Dobšinského 28
Bratislava
  (od: 17.03.1994 do: 30.09.1996)
Ing. Miroslav Zaťovič
Martinengova 22
Bratislava
  (od: 01.10.1996 do: 05.08.1998)
Ing. Jaroslav Zubák - podpredseda
Vavilovova 7
Bratislava
  (od: 01.09.1992 do: 30.09.1996)
Ing. Ľubomír Remšík - člen
Lietavská 14
Bratislava 851 06
Vznik funkcie: 01.11.2006
  (od: 22.11.2006 do: 30.06.2009)
Ing. Miroslav Paulen - predseda
Kĺzavá 3109/29
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 01.01.2009
  (od: 31.12.2008 do: 30.06.2009)
Ing. Michal Hollý
Nad Bednárovým 630/8
Marianka 900 33
Vznik funkcie: 18.02.2009
  (od: 02.04.2009 do: 30.06.2009)
Mag. Alexander Bayr - člen
Mühlstiege 2 Haus 1
Baden 2500
Rakúska republika
Vznik funkcie: 02.07.2008
  (od: 02.07.2008 do: 10.09.2008)
Mag. Alexander Bayr - člen
Mühlstiege 2 Haus 1
Baden 2500
Rakúska republika
Vznik funkcie: 02.07.2008 Skončenie funkcie: 31.08.2008
  (od: 11.09.2008 do: 10.09.2008)
Mag. Peter Hofbauer
Kugelfanggasse 60
Viedeň 1210
Rakúska republika
Vznik funkcie: 19.02.2002 Skončenie funkcie: 19.02.2006
  (od: 04.07.2002 do: 29.07.2004)
Mag. Volker Pichler - predseda
Teybergasse 3/4
Viedeň 1140
Rakúska republika
Vznik funkcie: 22.05.2002
  (od: 04.09.2002 do: 07.03.2006)
Mag. Volker Pichler - predseda
Teybergasse 3/4
Viedeň 1140
Rakúska republika
Vznik funkcie: 22.05.2002 Skončenie funkcie: 19.02.2006
  (od: 08.03.2006 do: 07.03.2006)
Mag. Volker Pichler - predseda
Teybergasse 3/4
Viedeň 1140
Rakúska republika
Vznik funkcie: 20.02.2006
  (od: 08.03.2006 do: 10.09.2008)
Mag. Volker Pichler
Teybergasse 3/4
Viedeň 1140
Rakúska republika
Vznik funkcie: 19.02.2002 Skončenie funkcie: 19.02.2006
  (od: 04.07.2002 do: 03.09.2002)
Mag. Volker Pichler - predseda
Teybergasse 3/4
Viedeň 1140
Rakúska republika
Vznik funkcie: 20.02.2006 Skončenie funkcie: 12.08.2008
  (od: 11.09.2008 do: 10.09.2008)
Konanie menom spoločnosti: 
Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykonáva tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti sa pripoja podpisy a) dvoch členov predstavenstva alebo b) jedného člena predstavenstva a jedného prokuristu alebo c) dvoch prokuristov alebo d) ostatných zamestnancov oprávnených podľa schváleného podpisového poriadku alebo písomného poverenia predstavenstva tak, aby za spoločnosť konali vždy dve osoby.
  (od: 23.04.2008 do: 30.06.2009)
Spôsob konania štatutárneho orgánu : Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykonáva tak, že k pečiatke spoločnosti sa pripoja podpisy: a) dvoch členov predstavenstva alebo b) jedného člena predstavenstva a jedného prokuristu, pričom prokurista pripojí k svojmu menu dodatok, že ide o prokúru, c) ostatní zamestnanci banky sú oprávnení podpisovať podľa schváleného podpisového poriadku banky.
  (od: 13.03.2003 do: 22.04.2008)
Spôsob konania štatutárneho orgánu : Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykonáva tak, že k pečiatke spoločnosti sa pripoja podpisy: a) dvoch členov predstavenstva alebo b) jedného člena predstavenstva a jedného prokuristu, c) ostatní zamestnanci banky sú oprávnení podpisovať podľa schváleného podpisového poriadku banky.
  (od: 09.07.1997 do: 12.03.2003)
Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva v súlade s organizačným a podpisovým poriadkom spoločnosti tak, že k vytlačenému či napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis s uvedením mena a funkcie: a) najmenej dvaja členovia predstavenstva b) generálny riaditeľ spoločnosti a jeden člen predstavenstva c) prokuristi a ďalší splnomocnení pracovníci v rozsahu udelenej plnej moci
  (od: 01.09.1992 do: 08.07.1997)
Prokúra: 
Ing. Alena Blažíková
Mierová 58
Bratislava 821 05
  (od: 13.03.2003 do: 30.06.2009)
JUDr. Viera Bobríková
Levárska 11
Bratislava 841 04
  (od: 13.03.2003 do: 20.07.2003)
Marek Duban
1.mája 212/22
Limbach 900 91
Vznik funkcie: 09.08.2005
  (od: 09.08.2005 do: 11.01.2008)
Marek Duban
1.mája 212/22
Limbach 900 91
Vznik funkcie: 09.08.2005 Skončenie funkcie: 11.12.2007
  (od: 12.01.2008 do: 11.01.2008)
Ing. Ivan Horváth
Svätoplukova 18
Bratislava 821 08
  (od: 13.03.2003 do: 30.06.2009)
Ing. Pavol Hrádek
Matejkova 12
Bratislava 841 05
  (od: 13.03.2003 do: 06.07.2007)
Ing. Pavol Hrádek
Matejkova 12
Bratislava 841 05
Skončenie funkcie: 30.06.2007
  (od: 07.07.2007 do: 06.07.2007)
Ing. Július Chovanec
Š.Králika 6443/55
Bratislava 841 07
  (od: 13.03.2003 do: 30.06.2009)
Ing. Klaudius Kosnáč
Jelačičova 4
Bratislava 821 08
  (od: 21.07.2003 do: 12.01.2009)
Ing. Klaudius Kosnáč
Jelačičova 4
Bratislava 821 08
Skončenie funkcie: 16.12.2008
  (od: 13.01.2009 do: 12.01.2009)
Ing. Peter Kovár
Andrusovová 3
Bratislava 851 01
  (od: 13.03.2003 do: 11.01.2008)
Ing. Peter Kovár
Andrusovová 3
Bratislava 851 01
Skončenie funkcie: 11.12.2007
  (od: 12.01.2008 do: 11.01.2008)
JUDr. Ľubica Ličková
Planckova 4
Bratislava 851 01
  (od: 13.03.2003 do: 30.06.2009)
JUDr. Terézia Maděřičová
Šustekova 23
Bratislava 851 04
  (od: 13.03.2003 do: 20.07.2003)
Ing. Mária Mardiaková
Beskydská 2595/11
Bratislava 811 05
  (od: 13.03.2003 do: 30.06.2009)
Ing. Terézia Mikulová
Röntgenova 12
Bratislava 851 01
  (od: 13.03.2003 do: 06.07.2007)
Ing. Terézia Mikulová
Röntgenova 12
Bratislava 851 01
Skončenie funkcie: 30.06.2007
  (od: 07.07.2007 do: 06.07.2007)
Ing. Ľubomír Mráz
Rozvodná 3190/19
Bratislava 831 01
  (od: 13.03.2003 do: 30.06.2009)
Ing. Vladimír Pokorský
Eisnerova 6130/7
Bratislava - Devínska Nová Ves 841 07
  (od: 13.03.2003 do: 06.07.2007)
Ing. Vladimír Pokorský
Eisnerova 6130/7
Bratislava - Devínska Nová Ves 841 07
Skončenie funkcie: 30.06.2007
  (od: 07.07.2007 do: 06.07.2007)
Ing. Peter Pročka
Papraďová 5721/7
Bratislava 821 01
  (od: 13.03.2003 do: 11.01.2008)
Ing. Peter Pročka
Papraďová 5721/7
Bratislava 821 01
Skončenie funkcie: 11.12.2007
  (od: 12.01.2008 do: 11.01.2008)
Ing. Alica Rinčová
Černyševského 15
Bratislava 851 01
  (od: 13.03.2003 do: 06.07.2007)
Ing. Alica Rinčová
Černyševského 15
Bratislava 851 01
Skončenie funkcie: 30.06.2007
  (od: 07.07.2007 do: 06.07.2007)
Ing. Dana Škublová
Obežná 4
Bratislava 821 02
Vznik funkcie: 02.12.2006
  (od: 02.12.2006 do: 30.06.2009)
Mgr. Elena Štroblová, nar.: 19.5.1952
218
Borinka 900 32
  (od: 13.03.2003 do: 01.12.2006)
Mgr. Elena Štroblová, nar.: 19.5.1952
218
Borinka 900 32
Skončenie funkcie: 30.09.2006
  (od: 02.12.2006 do: 01.12.2006)
Janka Štullerová
Donnerova 3
Bratislava 841 05
  (od: 13.03.2003 do: 30.06.2009)
Mag. Alfred Dämon
Jeneweingasse 32.6
Viedeň A 1210
Rakúska republika
  (od: 13.03.2003 do: 12.01.2009)
Mag. Alfred Dämon
Jeneweingasse 32.6
Viedeň A 1210
Rakúska republika
Skončenie funkcie: 16.12.2008
  (od: 13.01.2009 do: 12.01.2009)
Mag. Egbert Fleischer
Herrengasse 10
Wiener Neustadt A 2700
Rakúska republika
Skončenie funkcie: 11.12.2007
  (od: 12.01.2008 do: 11.01.2008)
Mag. Egbert Fleischer
Herrengasse 10
Wiener Neustadt A 2700
Rakúska republika
  (od: 13.03.2003 do: 11.01.2008)
Mag. Günter Friedl, , MBA
Wimmergasse 1/18
Viedeň 1050
Rakúska republika
  (od: 21.07.2003 do: 08.08.2005)
Mag. Günter Friedl, , MBA
Leebgasse 46 5
Viedeň-Favoriten 1100
Rakúska republika
Vznik funkcie: 21.07.2003 Skončenie funkcie: 11.12.2007
  (od: 12.01.2008 do: 11.01.2008)
Mag. Günter Friedl, , MBA
Leebgasse 46 5
Viedeň-Favoriten 1100
Rakúska republika
Vznik funkcie: 21.07.2003
  (od: 09.08.2005 do: 11.01.2008)
Herbert Heinz Röber
Ringstrasse 23
Werndorf A 8402
Rakúska republika
Skončenie funkcie: 30.06.2005
  (od: 09.08.2005 do: 08.08.2005)
Herbert Heinz Röber
Ringstrasse 23
Werndorf A 8402
Rakúska republika
  (od: 13.03.2003 do: 08.08.2005)
Dkfm. Ursula Seifert
Heiligenstädterstrasse 131
Viedeň A19
Rakúska republika
  (od: 13.03.2003 do: 18.03.2005)
Dkfm. Ursula Seifert
Heiligenstädterstrasse 131
Viedeň A19
Rakúska republika
Skončenie funkcie: 22.02.2005
  (od: 19.03.2005 do: 18.03.2005)
Mag. Peter Szenkurök
Hauptstrasse 69, 7021 Baumgarten
Viedeň
Rakúska republika
  (od: 13.03.2003 do: 02.01.2007)
Mag. Peter Szenkurök
Hauptstrasse 69, 7021 Baumgarten
Viedeň
Rakúska republika
Skončenie funkcie: 31.12.2006
  (od: 03.01.2007 do: 02.01.2007)
Michael Urbanetz
Gemeindeberggasse 43
Viedeň A 1130
Rakúska republika
  (od: 13.03.2003 do: 08.08.2005)
Michael Urbanetz
Gemeindeberggasse 43
Viedeň A 1130
Rakúska republika
Skončenie funkcie: 30.06.2005
  (od: 09.08.2005 do: 08.08.2005)
Základné imanie: 
72 196 754,25 EUR Rozsah splatenia: 72 196 754,25 EUR
  (od: 28.01.2009 do: 30.06.2009)
2 175 000 000 Sk Rozsah splatenia: 2 175 000 000 Sk
  (od: 23.05.2006 do: 27.01.2009)
1 950 000 000 Sk Rozsah splatenia: 1 950 000 000 Sk
  (od: 15.09.2004 do: 22.05.2006)
1 750 000 000 Sk Rozsah splatenia: 1 750 000 000 Sk
  (od: 30.04.2002 do: 14.09.2004)
1 300 000 000 Sk
  (od: 06.08.1998 do: 29.04.2002)
1 000 000 000 Sk
  (od: 17.03.1994 do: 05.08.1998)
5 970 000 000 Sk
  (od: 24.05.1993 do: 16.03.1994)
500 000 000 Sk
  (od: 01.09.1992 do: 23.05.1993)
Akcie: 
Počet: 2175
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33 193,91 EUR
  (od: 28.01.2009 do: 30.06.2009)
Počet: 2175
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
  (od: 23.05.2006 do: 27.01.2009)
Počet: 1950
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
  (od: 15.09.2004 do: 22.05.2006)
Počet: 1750
Druh: kmeňové akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
  (od: 30.04.2002 do: 14.09.2004)
Počet: 1300
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
  (od: 04.03.2002 do: 29.04.2002)
Počet: 1300
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
  (od: 06.08.1998 do: 03.03.2002)
Počet: 1000
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
  (od: 05.09.1995 do: 05.08.1998)
Počet: 10000
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 17.03.1994 do: 04.09.1995)
Počet: 5970
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 24.05.1993 do: 16.03.1994)
Počet: 5000
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 01.09.1992 do: 23.05.1993)
Akcionár: 
KBC Bank
Havenlaan 2
Brussels 1080
Belgicko
  (od: 10.09.2008 do: 30.06.2009)
Dozorná rada: 
JUDr. Marta Bernáthová
Palkovičova 12
Bratislava
  (od: 06.08.1998 do: 06.08.1998)
JUDr. Marta Bernáthová - predsedníčka
Palkovičova 12
Bratislava
  (od: 07.08.1998 do: 27.09.1999)
Ing. Jana Bonková
Popradskej brigády 746/24
Poprad 058 01
Vznik funkcie: 09.05.2007
  (od: 13.06.2007 do: 09.09.2008)
Ing. Jana Bonková
Popradskej brigády 746/24
Poprad 058 01
Vznik funkcie: 09.05.2007 Skončenie funkcie: 30.06.2008
  (od: 10.09.2008 do: 09.09.2008)
Ing. Jana Bonková - člen
Popradskej brigády 746/24
Poprad 058 01
Vznik funkcie: 15.02.2006
  (od: 22.03.2006 do: 12.06.2007)
Ing. Jana Bonková - člen
Popradskej brigády 746/24
Poprad 058 01
Vznik funkcie: 15.02.2006 Skončenie funkcie: 25.04.2007
  (od: 13.06.2007 do: 12.06.2007)
JUDr. Eva Borovská
Hanulova 28
Nitra
  (od: 01.09.1992 do: 17.07.1994)
Jochen Bottermann - predseda
Postgasse 6/14
Viedeň 1010
Rakúsko
Vznik funkcie: 17.02.2006
  (od: 22.03.2006 do: 09.09.2008)
Jochen Bottermann - predseda
Postgasse 6/14
Viedeň 1010
Rakúsko
Vznik funkcie: 17.02.2006 Skončenie funkcie: 30.06.2008
  (od: 10.09.2008 do: 09.09.2008)
Ing. Štefan Bratko
Generála Svobodu 2755/3
Trenčín
  (od: 05.09.1995 do: 30.09.1996)
Ing. Štefan Bratko
Generála Svobodu 2755/3
Trenčín
  (od: 01.10.1996 do: 21.06.1998)
Edita Bukovská
Ipeľská 11
Bratislava
  (od: 01.10.1996 do: 06.08.1998)
Ing. Peter Drábik
Paláriková 12
Levice
  (od: 05.09.1995 do: 30.09.1996)
Ing. Peter Drábik
Paláriková 12
Levice
  (od: 01.10.1996 do: 25.09.2002)
Ing. Peter Drábik - člen
Palárikova 12
Levice
Vznik funkcie: 15.03.1995 Skončenie funkcie: 15.03.2003
  (od: 26.09.2002 do: 15.06.2003)
Ing. Gabriel Droba - deň vzniku funkcie člena dozornej rady dňa 30.1.2002, deň zániku funkcie člena dozornej rady dňa 30.1.2006
Seberíniho 13
Bratislava
  (od: 04.03.2002 do: 13.08.2002)
Mag. Johann Gaber
Braungasse 43
Viedeň A-1170
Rakúska republika
Vznik funkcie: 07.05.2004
  (od: 17.08.2004 do: 19.10.2006)
Mag. Johann Gaber
Braungasse 43
Viedeň A-1170
Rakúska republika
Vznik funkcie: 07.05.2004 Skončenie funkcie: 19.09.2006
  (od: 20.10.2006 do: 19.10.2006)
Ing. Ľudmila Hefková
Kudlákova 3
Bratislava
  (od: 01.10.1996 do: 27.09.1999)
Mag. Peter Hofbauer - člen dozornej rady
Kugelfanggasse 60
Viedeň 1210
Rakúska republika
Vznik funkcie: 12.12.2003 Skončenie funkcie: 04.02.2005
  (od: 23.04.2005 do: 22.04.2005)
Mag. Peter Hofbauer - člen dozornej rady
Kugelfanggasse 60
Viedeň 1210
Rakúska republika
Vznik funkcie: 12.12.2003 Skončenie funkcie: 12.12.2007
  (od: 30.07.2004 do: 22.04.2005)
Ing. Vladimír Horváth
Frankelova 29
Bratislava
  (od: 17.03.1994 do: 08.07.1997)
JUDr. Vladimír Hudec - zánik funkcie člena dozornej rady dňa 30.1.2002
Odborárske námestie 6
Bratislava
  (od: 28.09.1999 do: 03.03.2002)
RNDr. Dušan Hudec
Turnianska 4
Bratislava
  (od: 01.10.1996 do: 08.07.1997)
Ing. Milan Jaďuď
Kadnárova 57
Bratislava
  (od: 18.07.1994 do: 04.09.1995)
Ing. Rudolf Janáč - predseda, zánik funkcie predsedu a člena dozornej rady dňa 30.1.2002
Palkovičova 5
Bratislava
  (od: 28.09.1999 do: 03.03.2002)
Ing. Marek Jankovič
Varšavská 24
Bratislava
  (od: 05.09.1995 do: 30.09.1996)
Ing. Marek Jankovič
Varšavská 24
Bratislava
  (od: 01.10.1996 do: 05.08.1998)
MUDr. Stanislav Janota
Haanova 13
Bratislava
  (od: 05.09.1995 do: 30.09.1996)
MUDr. Stanislav Janota
Haanova 13
Bratislava
  (od: 01.10.1996 do: 27.09.1999)
RNDr. Dušan Jurčák - deň vzniku funkcie člena dozornej rady dňa 30.1.2002, deň zániku funkcie člena dozornej rady dňa 30.1.2006
Kúty 16
Trenčín
  (od: 04.03.2002 do: 13.08.2002)
Ing. Milan Kostor
Pribinova 122
Zvolen
  (od: 17.03.1994 do: 30.09.1996)
Ing. Milan Kostor
Pribinova 122
Zvolen
  (od: 01.10.1996 do: 27.09.1999)
PhDr. Peter Kotásek
Komenského 5
Modra 900 01
Vznik funkcie: 09.05.2007
  (od: 13.06.2007 do: 09.09.2008)
PhDr. Peter Kotásek
Komenského 5
Modra 900 01
Vznik funkcie: 09.05.2007 Skončenie funkcie: 30.06.2008
  (od: 10.09.2008 do: 09.09.2008)
PhDr. Peter Kotásek - člen
Komenského 5
Modra 900 01
Vznik funkcie: 25.04.2003 Skončenie funkcie: 25.04.2007
  (od: 16.06.2003 do: 12.06.2007)
PhDr. Peter Kotásek - člen
Komenského 5
Modra 900 01
Vznik funkcie: 25.04.2003 Skončenie funkcie: 25.04.2007
  (od: 13.06.2007 do: 12.06.2007)
Ing. Pavol Krajč - zánik funkcie člena dozornej rady dňa 30.1.2002
Ružová 50
Košice
  (od: 28.09.1999 do: 03.03.2002)
Ing. Rudolf Krajňák
L. Svobodu 3569
Poprad
  (od: 05.09.1995 do: 30.09.1996)
Ing. Rudolf Krajňák
L. Svobodu 3569
Poprad
  (od: 01.10.1996 do: 25.09.2002)
Ing. Rudolf Krajňák - člen
362
Nová Lesná
Vznik funkcie: 15.03.1995 Skončenie funkcie: 15.03.2003
  (od: 26.09.2002 do: 15.06.2003)
Ing. Miloš Kraus - zánik funkcie člena dozornej rady dňa 29.1.2002
Dedovec II 1782/300
Považská Bystrica
  (od: 22.06.1998 do: 03.03.2002)
Ing. Stanislav Krcho , CSc.
Brančská 7
Bratislava
  (od: 28.06.2000 do: 03.07.2002)
Ing. Stanislav Krcho , CSc.
Brančská 7
Bratislava
Vznik funkcie: 19.05.2000
  (od: 04.07.2002 do: 13.08.2002)
Ing. Pavol Krištof
Dubová 6
Trenčín
  (od: 09.07.1997 do: 27.09.1999)
Marián Kupčík - zánik funkcie člena dozornej rady dňa 30.1.2002
Park Angelínum 15
Košice
  (od: 28.09.1999 do: 03.03.2002)
Ing. Igor Kuzma
Zvolenská 33
Slatina
  (od: 01.09.1992 do: 17.07.1994)
PNDr. Pavol Minárik
Belinského 9
Bratislava
  (od: 28.09.1999 do: 13.08.2002)
Doc.JUDr. Jozef Moravčík , CSc. - podpredseda, zánik funkcie podpredsedu a člena dozornej rady dňa 30.1.2002
Bílikova 15
Bratislava
  (od: 28.09.1999 do: 03.03.2002)
RNDr. Marta Morávková
Bučinova 8
Bratislava
  (od: 17.03.1994 do: 17.07.1994)
Prof. Ewald Nowotny - člen
Trazerberggasse 23
Viedeň A-1130
Rakúska reppublika
Vznik funkcie: 22.05.2006
  (od: 14.06.2006 do: 11.01.2008)
Prof. Ewald Nowotny - člen
Trazerberggasse 23
Viedeň A-1130
Rakúska reppublika
Vznik funkcie: 22.05.2006 Skončenie funkcie: 31.12.2007
  (od: 12.01.2008 do: 11.01.2008)
Ing. Ján Odzgan
Gunduličova 1
Bratislava
  (od: 05.09.1995 do: 30.09.1996)
Ing. Ján Odzgan
Gunduličova 1
Bratislava
  (od: 01.10.1996 do: 27.09.1999)
Ing. Marián Podolák - deň vzniku funkcie člena dozornej rady dňa 30.1.2002, deň zániku funkcie člena dozornej rady dňa 30.1.2006
Lachova č. 32
Bratislava
  (od: 04.03.2002 do: 13.08.2002)
Ing. Ján Potúček
Trenčianska 25
Bratislava
  (od: 01.10.1996 do: 27.09.1999)
Ing. arch. Imrich Puškár , CSc.
Fándlyho 3
Bratislava
  (od: 17.03.1994 do: 08.07.1997)
JUDr. Ján Sabol
Albrechtová 9
Bratislava
  (od: 18.07.1994 do: 08.07.1997)
Ing. Marek Senkovič - člen
Šancova 3569/55
Bratislava 831 04
Vznik funkcie: 25.04.2003 Skončenie funkcie: 18.11.2005
  (od: 04.01.2006 do: 03.01.2006)
Ing. Marek Senkovič - člen
Šancova 3569/55
Bratislava 831 04
Vznik funkcie: 25.04.2003 Skončenie funkcie: 25.04.2007
  (od: 16.06.2003 do: 03.01.2006)
Dipl. Ing. Hans Günter Schanznig - člen
Goldbergsiedlung 12
Reisenberg A-2440
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.05.2006
  (od: 23.05.2006 do: 19.10.2007)
Dipl. Ing. Hans Günter Schanznig - člen
Goldbergsiedlung 12
Reisenberg A-2440
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.05.2006 Skončenie funkcie: 14.09.2007
  (od: 20.10.2007 do: 19.10.2007)
Ing. Peter Sokol
Drotárska 61
Bratislava
  (od: 05.09.1995 do: 30.09.1996)
Mag. Alois Steinbichler - člen
Littrowgasse 5/11
Viedeň 1180
Rakúska republika
Vznik funkcie: 20.10.2006
  (od: 20.10.2006 do: 11.01.2008)
Mag. Alois Steinbichler - podpredseda
Littrowgasse 5/11
Viedeň 1180
Rakúska republika
Vznik funkcie: 20.10.2006
  (od: 12.01.2008 do: 09.09.2008)
Mag. Alois Steinbichler - podpredseda
Littrowgasse 5/11
Viedeň 1180
Rakúska republika
Vznik funkcie: 20.10.2006 Skončenie funkcie: 30.06.2008
  (od: 10.09.2008 do: 09.09.2008)
Jozef Šedovič
Viničky 3
Nitra
  (od: 01.10.1996 do: 27.09.1999)
Ing. Rudolf Šeliga
Uhrovecká 2
Bratislava
  (od: 28.09.1999 do: 13.08.2002)
Ing. Ivan Švejna
Jaselská 6
Zvolen
  (od: 17.03.1994 do: 04.09.1995)
Prof.Ing. Juraj Trnovský , PhD.
Budatínska 35
Bratislava
  (od: 28.09.1999 do: 05.04.2000)
JUDr. Mikuláš Trstenský , CSc.
Vígľšská 11
Bratislava
  (od: 18.07.1994 do: 08.07.1997)
Ing. Titus Tulinský
Lipová 11
Nitra
  (od: 01.09.1992 do: 04.09.1995)
Ing. Peter Vačko
Majerská 177/C
Lednické Rovne
  (od: 05.09.1995 do: 30.09.1996)
Ing. Peter Vačko - zánik funkcie člena dozornej rady dňa 29.1.2002
Majerská 177/C
Lednické Rovne
  (od: 01.10.1996 do: 03.03.2002)
JUDr. Ernest Valko - zánik funkcie člena dozornej rady dňa 30.1.2002
Topoľčianska 18
Bratislava
  (od: 28.09.1999 do: 03.03.2002)
JUDr. Mária Vrabko
Krásnohorská 3162/13
Bratislava
  (od: 18.07.1994 do: 04.09.1995)
Ing. Eugen Zádor
Slávičie údolie 28
Bratislava
  (od: 17.03.1994 do: 08.07.1997)
Doc. Ing. Karol Zalai , CSc.
Višňová 9
Bratislava
  (od: 01.10.1996 do: 25.09.2002)
Doc. Ing. Karol Zalai , CSc.
Vyšňovská 9
Bratislava
  (od: 05.09.1995 do: 30.09.1996)
Doc. Ing. Karol Zalai , CSc. - člen
Royova 19
Bratislava
Vznik funkcie: 15.03.1995 Skončenie funkcie: 15.03.2003
  (od: 26.09.2002 do: 15.06.2003)
Prof.Ing. Karol Zalai , CSc. - člen
Royova 19
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 25.04.2003 Skončenie funkcie: 25.04.2007
  (od: 16.06.2003 do: 12.06.2007)
Prof.Ing. Karol Zalai , CSc. - člen
Royova 19
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 25.04.2003 Skončenie funkcie: 25.04.2007
  (od: 13.06.2007 do: 12.06.2007)
Andrej Cholvad
Podzáhradná 11
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 09.05.2007
  (od: 13.06.2007 do: 30.06.2009)
Dirk Laureyns - podpredseda
Paardenstraat 28
Destelbergen 9070
Belgicko
Vznik funkcie: 05.09.2008
  (od: 22.10.2008 do: 30.06.2009)
Baghdo Akay , MBA
BAWAG P.S.K. Seitzergasse 2-4
Viedeň 1010
Rakúska republika
Vznik funkcie: 15.09.2007 Skončenie funkcie: 21.02.2008
  (od: 15.03.2008 do: 14.03.2008)
Baghdo Akay , MBA
BAWAG P.S.K. Seitzergasse 2-4
Viedeň 1010
Rakúska republika
Vznik funkcie: 15.09.2007
  (od: 20.10.2007 do: 14.03.2008)
Mag. Gerhard Bösch - člen dozornej rady
Mariannengasse 28/10
Viedeň 1090
Rakúska republika
Vznik funkcie: 30.04.2002 Skončenie funkcie: 30.04.2006
  (od: 14.08.2002 do: 29.07.2004)
Jochen Bottermann - deň vzniku funkcie člena dozornej rady dňa 30.1.2002, deň zániku funkcie člena dozornej rady dňa 30.1.2006
Postgasse 6
Viedeň 1010
Rakúska republika
  (od: 04.03.2002 do: 03.07.2002)
Jochen Bottermann - podpredseda
Postgasse 6
Viedeň 1010
Rakúska republika
Vznik funkcie: 30.01.2002 Skončenie funkcie: 30.01.2006
  (od: 04.07.2002 do: 03.09.2002)
Jochen Bottermann - predseda
Postgasse 6
Viedeň 1010
Rakúska republika
Vznik funkcie: 22.05.2002
  (od: 04.09.2002 do: 02.03.2006)
Jochen Bottermann - predseda
Postgasse 6
Viedeň 1010
Rakúska republika
Vznik funkcie: 22.05.2002 Skončenie funkcie: 30.01.2006
  (od: 03.03.2006 do: 02.03.2006)
Jochen Bottermann
Postgasse 6
Viedeň 1010
Rakúska republika
Vznik funkcie: 31.01.2006
  (od: 03.03.2006 do: 21.03.2006)
Jochen Bottermann
Postgasse 6
Viedeň 1010
Rakúska republika
Vznik funkcie: 31.01.2006 Skončenie funkcie: 17.02.2006
  (od: 22.03.2006 do: 21.03.2006)
Mag. Otto Ilchmann
St. Veitgasse 28/2
Viedeň 1130
Rakúska republika
  (od: 06.08.1998 do: 11.02.2001)
Dr. Stephan Koren
Wallrißstraße 28
Viedeň 1180
Rakúska republika
Vznik funkcie: 15.09.2007 Skončenie funkcie: 30.06.2008
  (od: 10.09.2008 do: 09.09.2008)
Dr. Stephan Koren
Wallrißstraße 28
Viedeň 1180
Rakúska republika
Vznik funkcie: 15.09.2007
  (od: 20.10.2007 do: 09.09.2008)
Dkfm. Gűnter Korp - podpredseda
Scheibelreitergasse 7D
Viedeň 1190
Rakúska republika
Vznik funkcie: 23.05.2006 Skončenie funkcie: 14.09.2007
  (od: 20.10.2007 do: 19.10.2007)
Dkfm. Gűnter Korp - podpredseda
Scheibelreitergasse 7D
Viedeň 1190
Rakúska republika
Vznik funkcie: 23.05.2006
  (od: 28.07.2006 do: 19.10.2007)
Dkfm. Günter Korp
Scheibelreiterg. 7D
Viedeň A-1190
Rakúska republika
Vznik funkcie: 07.11.2003 Skončenie funkcie: 07.11.2007
  (od: 17.03.2004 do: 27.07.2006)
Joseph Laughlin , MBA
150 S Green Bay RD, Lake Forest
Illinois 600 45
USA
Vznik funkcie: 27.09.2007 Skončenie funkcie: 30.06.2008
  (od: 10.09.2008 do: 09.09.2008)
Joseph Laughlin , MBA
150 S Green Bay RD, Lake Forest
Illinois 600 45
USA
Vznik funkcie: 27.09.2007
  (od: 20.10.2007 do: 09.09.2008)
Mag. Herbert Legradi - člen dozornej rady
Raaber-Bahn-gasse 18
Viedeň 1100
Rakúska republika
Vznik funkcie: 30.04.2002 Skončenie funkcie: 07.11.2003
  (od: 14.08.2002 do: 16.03.2004)
Anton M. Burghardt
Wattmanngasse 13
Wien
Rakúska republika
  (od: 18.07.1994 do: 30.09.1996)
Anton M. Burghardt nar. 22.07.1947
Wattmanngasse 13
Wien
Rakúska republika
  (od: 01.10.1996 do: 05.08.1998)
Dipl. Ing. Hans Günter Schanznig - člen dozornej rady
Goldbergsiedlung 12
Reisenberg A24 40
Rakúska republika
Vznik funkcie: 30.04.2002 Skončenie funkcie: 30.04.2006
  (od: 14.08.2002 do: 22.05.2006)
Dipl. Ing. Hans Günter Schanznig - člen dozornej rady
Goldbergsiedlung 12
Reisenberg A24 40
Rakúska republika
Vznik funkcie: 30.04.2002 Skončenie funkcie: 30.04.2006
  (od: 23.05.2006 do: 22.05.2006)
Ing. Mag. Dr. Josef Schwarzecker - podpredseda
Weihburggasse 1/11
Viedeň 1010
Rakúska republika
Vznik funkcie: 22.05.2002 Skončenie funkcie: 22.05.2006
  (od: 14.06.2006 do: 13.06.2006)
Ing. Mag. Dr. Josef Schwarzecker - podpredseda
Weihburggasse 1/11
Viedeň 1010
Rakúska republika
Vznik funkcie: 22.05.2002 Skončenie funkcie: 22.05.2006
  (od: 30.07.2004 do: 13.06.2006)
Ing. Mag. Dr. Josef Schwarzecker - člen
Weihburggasse 1/11
Viedeň 1010
Rakúska republika
Vznik funkcie: 22.05.2002 Skončenie funkcie: 22.05.2006
  (od: 04.09.2002 do: 29.07.2004)
Mag. Karin Svoboda
Montlearstrasse 70/23
1160 Viedeň
Rakúska republika
  (od: 12.02.2001 do: 13.08.2002)
Mag. Max Weinhandl
Töllergasse 17
Viedeň A-1210
Rakúska republika
Vznik funkcie: 24.03.2005
  (od: 23.04.2005 do: 19.10.2007)
Mag. Max Weinhandl
Töllergasse 17
Viedeň A-1210
Rakúska republika
Vznik funkcie: 24.03.2005 Skončenie funkcie: 14.09.2007
  (od: 20.10.2007 do: 19.10.2007)
Dkfm. Johann Zwettler - deň vzniku funkcie člena dozornej rady dňa 30.1.2002, deň zániku funkcie člena dozornej rady dňa 30.1.2006
Sandrockgasse 97
Viedeň A - 1210
Rakúska republika
  (od: 04.03.2002 do: 03.09.2002)
Dkfm. Johann Zwettler - podpredseda
Sandrockgasse 97
Viedeň A - 1210
Rakúska republika
Vznik funkcie: 22.05.2002
  (od: 04.09.2002 do: 29.07.2004)
Rita Docx - predseda
Geelhandlaan 25
Hove 2540
Belgicko
Vznik funkcie: 01.07.2008
  (od: 10.09.2008 do: 30.06.2009)
Dirk Laureyns - člen
Paardenstraat 28
Destelbergen 9070
Belgicko
Vznik funkcie: 01.07.2008 Skončenie funkcie: 05.09.2008
  (od: 22.10.2008 do: 21.10.2008)
Dirk Laureyns - člen
Paardenstraat 28
Destelbergen 9070
Belgicko
Vznik funkcie: 01.07.2008
  (od: 10.09.2008 do: 21.10.2008)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 280/2009, Nz 13055/2009, NCRls 13215/2009 zo dňa 23.04.2009 o zrušení spoločnosti ISTROBANKA, a.s., so sídlom Laurinská 1, 811 01 Bratislava, IČO: 31 331 491, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 466/B bez likvidácie a jej zlúčení so spoločnosťou Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 4314/B ktorá sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 281/2009, Nz 13065/2009, NCRls 13235/2009 notárkou JUDr. Ľubicou Floriánovou dňa 23.04.2009 stáva právnym nástupcom spoločnosti ISTROBANKA, a.s., a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (od: 01.07.2009)
Zakladateľom akciovej spoločnosti je Slovenská poisťovňa a.s. Bratislava. Akciová spoločnosť založená v zmysle § 154 a 220 Zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 920
  (od: 01.09.1992 do: 30.06.2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 14.1.1994 na ktorom boli schválené stanovy.
  (od: 17.03.1994 do: 30.06.2009)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadného valného zhromaždenia konaného dňa 28.06.1995, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 313/95, Nz 301/95 napísanou dňa 28.06.1995 notárom JUDr. Romanom Blahom a na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti, zápisnica z valného zhromaždenia z 21.06.1995, súhrnný protokol o vykonaní volieb členov Dozornej rady ISTROBANKY a.s. zastupujúcich zamestnancov dňa 15.03.1995
  (od: 05.09.1995 do: 30.06.2009)
Záznam č. 15 z rokovania predstavenstva dňa 28.03.1994. Výpis zo zápisnice č. 3 z rokovania predstavenstva dňa 25.03.1996. Výpis zo zasadania dozornej rady zo dňa 26.09.1996. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 26.04.1996. Notárska zápisnica N 262/96, Nz 249/96 napísaná dňa 05.06.1996 notárom JUDr. Romanom Blahom osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 05.06.1996, na ktorom bola schválená zmena stanov. Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia konaného dňa 12.07.1996.
  (od: 01.10.1996 do: 30.06.2009)
Na valnom zhromaždení dňa 13.5.1997, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 139/97, Nz 133/97 napísanej dňa 13.5.1997 notárom JUDr. Blahom, bola schválená zmena stanov. Rozhodnutie NBS č. UBD - 1861/1996 z 15.10.1996. Zápisnica č. 7 zo zasadnutia dozornej rady dňa 6.9.1995.
  (od: 09.07.1997 do: 30.06.2009)
Záznam zo 4. zasadnutia volebnej komisie pre voľby Dozornej rady ISTROBANKY a.s. zastupujúcich zamestnancov konaného v Bratislave dňa 17.2.1998.
  (od: 22.06.1998 do: 30.06.2009)
Rozhodnutie NBS č. UBD - 1380/1997 z 29.7.1997 - udelenie súhlasu na zvýšenie základného imania banky. Rozhodnutie NBS č. UBD - 1380/2-1997 z 29.10.1997 - predĺženie lehoty na zvýšenie základného imania banky. Notárska zápisnica N 151/98, NZ 150/98 napísaná dňa 29.4.1998 notárom JUDr. Romanom Blahom osvedčujúca priebeh riadneho Valného zhromaždenia konaného dňa 29.4.1998, na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (od: 06.08.1998 do: 30.06.2009)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. UBD - 1971/1998 zo dňa 16. novembra 1998, ktorým bolo ISTROBANKE, akciovej spoločnosti, Laurinská 1, Bratislava udelené povolenie na vykonávanie hypotekárnych obchodov. Notárska zápisnica NZ 39/99 napísaná dňa 4.2.1999 notárkou JUDr. Agátou Potančekovou osvedčujúca priebeh mimoriadného Valného zhromaždenia konaného dňa 4.2.1999, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti. Notárska zápisnica č. N 95/99, Nz 95/99 napísaná dňa 5.5.1999 notárom JUDr. Romanom Blahom osvedčujúca priebeh riadneho Valného zhromaždenia konaného dňa 5.5.1999, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti.
  (od: 28.09.1999 do: 30.06.2009)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konanej dňa 22.10.1999.
  (od: 21.02.2000 do: 30.06.2009)
Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 10.12.1999, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 292/99, Nz 285/99. Rozhodnutie Národnej baky Slovenska zo dňa 6.12.1999 č. UBD-2191/1-1999.
  (od: 06.04.2000 do: 30.06.2009)
1. Uznesenie dozornej rady ISTROBANKY, a.s. č. 22/2000 zo dňa 28.4.2000. 2. Uznesenie Valného zhromaždenia ISTROBANKY, a.s. č. 6 zo dňa 19.5.2000.
  (od: 28.06.2000 do: 30.06.2009)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 8.1.2001.
  (od: 12.02.2001 do: 30.06.2009)
Uznesenie dozornej rady č. 46/2001 zo dňa 17.10.2001.
  (od: 10.12.2001 do: 30.06.2009)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.1.2002. Notárska zápisnica č. Nz 31/02 zo dňa 30.1.2002, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom boli schválené zmeny v dozornej rade, zmena stanov a prijaté úplné znenie stanov.
  (od: 04.03.2002 do: 30.06.2009)
Zvýšenie základného imania a zmena stanov schválené na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 27. 3. 2002, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 100/02, Nz 94/02 zo dňa 27. 3. 2002 spísaná notárom JUDr. Romanom Blahom. Jediný akcionár: Bank für Arbeit und Wirtschaft Aktiengesellschaft so sídlom Seitzergasse 2-4, 1010 Wien, zapísaná v obchodnom registri Krajinského súdu Viedeň, číslo zápisu v obchodnom registri FN 107053 g.
  (od: 30.04.2002 do: 30.06.2009)
Zápisnica č. 1 o zasadnutí dozornej rady zo dňa 19.2.2002.
  (od: 04.07.2002 do: 30.06.2009)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 30. 4. 2002, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 140/02, Nz 133/02. Zánik funkcie členov dozornej rady: Ing. Rudolf Šeliga, RNDr. Pavol Minárik, Ing. Stanislav Krcho, CSc., Mag. Karin Svoboda, Ing. Marián Podolák, Ing. Gabriel Droba, RNDr. Dušan Jurčák dňa 30. 4. 2002.
  (od: 14.08.2002 do: 30.06.2009)
Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 22.5.2002, ktorého priebeh ovedčuje notárska zápisnica N 172/02, Nz 164/02. Výpis č. 1 zo zápisnice o zasadaní dozornej zo dňa 22.5.2002. Zánik funkcie člena predstavenstva Ing. Ladislava Holubanského dňa 22.5.2002. Predseda predstavenstva Ing. Miroslav Paulen do 22.5.2002. Podpredseda predstavenstva Ing. Stanislav Štít do 22.5.2002. Podpredseda dozornej Jochen Bottermann do 22.5.2002.
  (od: 04.09.2002 do: 30.06.2009)
Zánik funkcie členov predstavenstva: Ing. Peter Pročka a Ing. Dušan Pavlík dňa 1.7.2002. Výpis č. 1 zo zápisnice č. 4 o zasadaní dozornej rady zo dňa 1.7.2002.
  (od: 26.09.2002 do: 30.06.2009)
Výpis zo zápisnice č. 54 z riadneho zasadnutia predstavenstva zo dňa 9.12.2002. Zápisnica č. 1/2003 o zasadaní Dozornej rady zo dňa 24.1.2003, kde bol opätovne do funkcie člena predstavenstva zvolený Ing. Stanislav Štít na obdobie od 5.2.2003 do 22.10.2003.
  (od: 13.03.2003 do: 30.06.2009)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. UBD-689/2003 zo dňa 16.4.2003, ktorým udeľuje predchádzajúci súhlas ISTROBANKE, a.s. so sídlom Laurinská 1, 811 01 Bratislava, IČO: 31 331 491 na zvolenie Prof. Ing. Karola Zalaia CSc., PhDr. Petra Kotáska a Ing. Mareka Senkoviča za člena Dozornej rady ISTROBANKY, a.s. Zápisnica zo zasadnutia Centrálnej volebnej komisie ISTROBANKY, a.s. pre voľbu členov Dozornej rady ISTROBANKY, a.s., volených zamestnancami na funkčné obdobie rokov 2003 - 2007 zo dňa 23.4.2003 + Súhrnný protokol o vykonaní volieb členov Dozornej rady ISTROBANKY, a.s., zastupujúcich zamestnancov.
  (od: 16.06.2003 do: 30.06.2009)
Výpis č. 2 zo zápisnice č. 4 o zasadnutí Dozornej rady ISTROBANKY, a.s., zo dňa 16.6.2003 - uznesenie č. 48/2003 zo dňa 16.6.2003. Výpis zo zasadnutia č. 25 z riadneho zasadania Predstavenstva ISTROBANKY, a.s., konaného dňa 23.6.2003 - uznesenie č. 331/2003 zo dňa 23.6.2003.
  (od: 21.07.2003 do: 30.06.2009)
Mag. Herbert Legradi, deň zániku funkcie: 07.11.2003. Výpis č. 1 zo zápisnice č. 6 o zasadnutí dozornej rady z dňa 19.09.2003. Notárska zápisnica č. N 244/2003, Nz 102702/2003 zo dňa 07.11.2003.
  (od: 17.03.2004 do: 30.06.2009)
Mag. Peter Hifbauer, deň zániku funkcie: 12.12.2003. Dkfm. Johann Zwettler, deň zániku funkcie: 12.12.2003. Mag. Gerhard Bösch, deň zániku funkcie: 12.12.2003. Výpis č. 8 zo zápisncie č. 8/2003 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 12.12.2003. Notárska zápisnica č. N 277/2003, Nz 119953/2003 zo dňa 12.12.2003.
  (od: 30.07.2004 do: 30.06.2009)
Výpis č.4/B zo zápisnice č. 4 o zasadaní Dozornej rady ISTROBANKY, a.s. zo dňa 25.06.2004 - uznesením sa volí do funkcie člena Predstavenstva p. Mag. Alexander Bayr s účinnosťou od 01.07.2004.
  (od: 04.08.2004 do: 30.06.2009)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 7.5.2004 o vymenovaní člena dozornej rady.
  (od: 17.08.2004 do: 30.06.2009)
Notárska zápisnica č. N 124/2004 Nz 59538/2004 zo dňa 21.7.2004.
  (od: 15.09.2004 do: 30.06.2009)
Notárska zápisnica N 20/2005, Nz 14296/2005, NCRls 14134/2005 zo dňa 24.3.2005.
  (od: 23.04.2005 do: 30.06.2009)
Výpis č. 3/A zo zápisnice č. 3/2005 o zasadnutí dozornej rady ISTROBANKY, a.s. zo dňa 4.5.2005.
  (od: 01.07.2005 do: 30.06.2009)
Výpis č.4/A zo zápisnice č.4/2005 o zasadaní dozornej rady zo dňa 24.06.2005. Výpis č.29a zo zápisnice č.29 z riadneho rokovania predstavenstva konaného dňa 27.06.2005.
  (od: 09.08.2005 do: 30.06.2009)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.1.2006 vo forme notárskej zápisnice N 2/2006, Nz 4045/2006, NCRIs 4020/2006.
  (od: 03.03.2006 do: 30.06.2009)
Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady zo dňa 17.02.2006 - voľba predsedu predstavenstva Mag. Volkera Pichlera.
  (od: 08.03.2006 do: 30.06.2009)
Notárska zápisnica č. N 18/2006, Nz 15623/2006 zo dňa 18.04.2006 spísaná notárom JUDr. Romanom Blahom osvedčujúca priebeh mimoriadného Valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania spoločnosti. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 03.05.2006, ktorým udeľuje ISTROBANKE, a.s. súhlas na zmenu stanov.
  (od: 23.05.2006 do: 30.06.2009)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 05.05.2006.
  (od: 14.06.2006 do: 30.06.2009)
Výpis č. 2/A zo zápisnice č. 2/2006 o zasadnutí dozornej rady zo dňa 5.5.2006. Výpis č. 3/A zo zápisnice č. 3/2006 o zasadnutí dozornej rady zo dňa 30.6.2006.
  (od: 28.07.2006 do: 30.06.2009)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.9.2006. Výpis zo zapisnice č. 4/2006 o zasadnutí dozornej rady zo dňa 19.9.2006.
  (od: 20.10.2006 do: 30.06.2009)
Rozhodnutie NBS UBD-2949/2006-PLP zo dňa 10.10.2006 - udelenie predchádzajúceho súhlasu na voľbu člena predstavenstva.
  (od: 22.11.2006 do: 30.06.2009)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.10.2006 - voľba člena predstavenstva.
  (od: 22.11.2006 do: 30.06.2009)
Výpis č. 41a zo zápisnice č. 41 z riadneho rokovania Predstavenstva spoločnosti zo dňa 24.10.2006.
  (od: 02.12.2006 do: 30.06.2009)
Výpis č. 6/A zo zápisnice č. 6/2006 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 7.12.2006. Výpis č. 48 zo zápisnice č. 48 z riadneho rokovania predstavenstva konaného dňa 12.12.2006.
  (od: 03.01.2007 do: 30.06.2009)
Zápisnica z volieb členov dozornej rady zo dňa 9.5.2007.
  (od: 13.06.2007 do: 30.06.2009)
Výpis zo zápisnice o zasadnutí dozornej rady konaného 31.05.2007 - ukončenie funkčného obdobia člena predstavenstva spoločnosti, voľba nového člena predstavenstva. Výpis zo zápisnice z riadneho rokovania predstavenstva konaného dňa 11.06.2007 - odvolanie štyroch prokuristov spoločnosti.
  (od: 07.07.2007 do: 30.06.2009)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 24.09.2007.
  (od: 20.10.2007 do: 30.06.2009)
Výpis č. 48/a zo zápisnice z riadneho rokovania predstavenstva konaného dňa 11.12.2007.
  (od: 12.01.2008 do: 30.06.2009)
Vzdanie sa funkcie člena dozornej rady doručené spoločnosti 21.02.2008.
  (od: 15.03.2008 do: 30.06.2009)
Notárska zápisnica č. N 6/2008, Nz 13678/2008, NCRls 13561/2008 zo dňa 19.03.2008.
  (od: 23.04.2008 do: 30.06.2009)
Zápisnica č. 2/2008 o mimoriadnom zasadaní Dozornej rady zo dňa 11.04.2008.
  (od: 02.07.2008 do: 30.06.2009)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.06.2008. Zápisnica č. 5/2008 o mimoriadnom zasadnutí dozornej rady zo dňa 17.07.2008. Notárska zápisnica č. N 21/2008, Nz 33381/2008, NCRls 33058/2008 zo dňa 18.07.2008.
  (od: 10.09.2008 do: 30.06.2009)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 11.08.2008.
  (od: 11.09.2008 do: 30.06.2009)
Výpis č. 7/A zo zápisnice o zasadaní Dozornej rady zo dňa 05.09.2008.
  (od: 22.10.2008 do: 30.06.2009)
Výpis zo zápisnice č. 8/A zápisnice č. 8/2008 zasadnutia Dozornej rady zo dňa 16.12.2008.
  (od: 31.12.2008 do: 30.06.2009)
Výpis č. 49/a zo zápisnice č. 49 z riadneho rokovania Predstavenstva ISTROBANKY, a.s. konaného dňa 16.12.2008.
  (od: 13.01.2009 do: 30.06.2009)
Zápisnica o mimoriadnom zasadaní Dozornej rady zo dňa 20.01.2009.
  (od: 26.02.2009 do: 30.06.2009)
Výpis č. 3/A zo zápisnice č. 3/2009 o zasadaní Dozornej rady zo dňa 20.03.2009.
  (od: 02.04.2009 do: 30.06.2009)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (od: 01.07.2009)
Právny nástupca: 
Československá obchodná banka, a.s.
Michalská 18
Bratislava 815 63
  (od: 01.07.2009)
Dátum aktualizácie údajov:  23.09.2021
Dátum výpisu:  26.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)