Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  467/B

Obchodné meno: 
ISTROINVEST, investičná spoločnosť, a.s. Bratislava v likvidácii
  (od: 29.11.2000 do: 24.04.2003)
ISTROINVEST, investičná spoločnosť, a.s. Bratislava
  (od: 04.09.1992 do: 28.11.2000)
Sídlo: 
Grösslingova 45
Bratislava 811 09
  (od: 02.12.1999 do: 24.04.2003)
Rajská 15
Bratislava 811 08
  (od: 24.05.1995 do: 01.12.1999)
IČO: 
31 331 530
  (od: 04.09.1992)
Deň zápisu: 
04.09.1992
  (od: 04.09.1992)
Deň výmazu: 
25.04.2003
  (od: 25.04.2003)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 04.09.1992)
Predmet činnosti: 
zakladanie a správa investičných fondov
  (od: 04.09.1992 do: 24.04.2003)
zriaďovanie a správa podielových fondov
  (od: 04.09.1992 do: 24.04.2003)
združovanie voľných finančných prostriedkov fyzických a právnických osôb
  (od: 04.09.1992 do: 24.04.2003)
investovanie a vkladanie majetkových účastí do podnikateľských subjektov, vrátane investícií do budov, pozemkov, prípadne iných objektov, podnikanie s nimi
  (od: 04.09.1992 do: 24.04.2003)
nadobudnutie, predaj, úschova a správa cenných papierov
  (od: 04.09.1992 do: 24.04.2003)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 29.11.2000 do: 24.04.2003)
predstavenstvo
  (od: 04.09.1992 do: 28.11.2000)
Ing. Irena Bratková
Štefana Krčmárika 2
Bratislava 841 05
  (od: 04.09.1992 do: 23.05.1995)
JUDr. Ján Cirák
Hlučínska 8
Bratislava 831 03
  (od: 24.05.1995 do: 18.10.1995)
Ing. Günther Furin
Komárnická 22
Bratislava 821 03
  (od: 28.03.1996 do: 28.11.1996)
Ing. Jaroslav Galajda
Cabanova 34
Bratislava 841 02
  (od: 28.03.1996 do: 28.11.1996)
Ing. Csaba Hóka
Mierova 45
Pribeta
  (od: 11.09.1998 do: 08.02.2000)
Ing. Juraj Horváth
Legionárska 1
Bratislava 831 04
  (od: 04.09.1992 do: 18.10.1995)
Ing. Juraj Horváth
Legionárska 1
Bratislava 831 04
  (od: 19.10.1995 do: 27.03.1996)
Mgr. Tomáš Kamrla
Nábr.arm.gen. L.Svobodu 58
Bratislava
  (od: 11.09.1998 do: 01.12.1999)
Ing. Roman Kováč
17. novembra 188
Prešov
  (od: 29.11.1996 do: 09.12.1997)
Ing. Roman Kováč - predseda
Ľ. Fullu 3140/9
Bratislava
  (od: 10.12.1997 do: 10.09.1998)
Ing. Peter Krištofovič
Bullova 1170/3
Bratislava
  (od: 29.11.1996 do: 10.09.1998)
Ing, Jozef Pauchly
Družstevná 4
Modra 900 01
  (od: 04.09.1992 do: 23.05.1995)
Ing. Miroslav Paulen
Budatínska 29
Bratislava 851 01
  (od: 04.09.1992 do: 23.05.1995)
Ing. Vladimír Podplešský
Dulovo nám. 5
Bratislava 821 08
  (od: 24.05.1995 do: 18.10.1995)
Ing. Anna Revajová
Rozvodná 13
Bratislava 831 01
  (od: 28.03.1996 do: 28.11.1996)
Ing. František Sudzina
Kalininova 2
Košice 040 01
  (od: 04.09.1992 do: 23.05.1995)
Ing. Gabriela Števíková
Baničova 21
Žilina
  (od: 29.11.1996 do: 10.09.1998)
Ing. Igor Šulaj
Bernolákova 29
Banská Bystrica 974 01
  (od: 24.05.1995 do: 18.10.1995)
Ing. Igor Šulaj
Bernolákova 29
Banská Bystrica 974 01
  (od: 19.10.1995 do: 27.03.1996)
Peter Lanovec - predseda
D.Makovickéhom 17
Ružomberok
  (od: 11.09.1998 do: 24.04.2003)
Ing. Juraj Laux
Prievidzská 8
Komárno
  (od: 02.12.1999 do: 24.04.2003)
Ing Csaba Hóka
Tematínska 6
Bratislava
  (od: 09.02.2000 do: 24.04.2003)
Mag. Roland Haas
Saileräckergasse 43
Wien
Rakúska republika
  (od: 24.05.1995 do: 18.10.1995)
Mag. Roland Haas
Saileräckergasse 43
Wien
Rakúska republika
  (od: 19.10.1995 do: 27.03.1996)
Konanie menom spoločnosti: 
Podpisovanie za spoločnosť sa deje tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis: a) aspoň dvaja členovia predstavenstva, alebo b) generálny riaditeľ spoločnosti, alebo c) prokurista V mene spoločnosti koná likvidátor samostatne. Likvidátor robí v mene spoločnosti len úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti podľa ust.§ 72 ods. 1 Obchodného zákonníka.
  (od: 29.11.2000 do: 24.04.2003)
Podpisovanie za spoločnosť sa deje tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis: a) aspoň dvaja členovia predstavenstva, alebo b) generálny riaditeľ spoločnosti, alebo c) prokurista
  (od: 04.09.1992 do: 28.11.2000)
Prokúra: 
Milan Mintál
716
Teplička nad Váhom
  (od: 10.12.1997 do: 08.02.2000)
Milan Mintál
Za Jarkom 716/11
Teplička nad Váhom
  (od: 09.02.2000 do: 24.04.2003)
Základné imanie: 
20 000 000 Sk
  (od: 20.05.1996 do: 24.04.2003)
16 000 000 Sk
  (od: 20.06.1994 do: 19.05.1996)
8 000 000 Sk
  (od: 04.09.1992 do: 19.06.1994)
Akcie: 
Počet: 400
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 50 000 Sk
  (od: 02.12.1999 do: 24.04.2003)
Počet: 400
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 50 000 Sk
  (od: 20.05.1996 do: 01.12.1999)
Počet: 320
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 50 000 Sk
  (od: 20.06.1994 do: 19.05.1996)
Počet: 80
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 04.09.1992 do: 19.06.1994)
Dozorná rada: 
Ing. Denisa Drobuliaková
Mamateyova 22
Bratislava 851 04
  (od: 28.03.1996 do: 28.11.1996)
JUDr. Jozef Hanus
Jedlíkova 4
Bratislava 811 06
  (od: 19.10.1995 do: 27.03.1996)
Ing. Juraj Horváth
Legionárska 1
Bratislava 831 04
  (od: 28.03.1996 do: 28.11.1996)
Mgr. Daniela Hubinská
Prostejevská 28
Prešov
  (od: 02.12.1999 do: 24.04.2003)
Ing. Ján Kolesár - predseda
Iľjušinova 12
Bratislava
  (od: 10.12.1997 do: 05.07.1998)
Ing. Stanislav Krcho , CSc.
Brančská 7
Bratislava
  (od: 02.12.1999 do: 28.11.2000)
Ing. Ján Kučera
Bujnákova 15
Bratislava
  (od: 29.11.1996 do: 05.07.1998)
Ing. Peter Kukan
Nešporova 1007/5
Šaľa 927 01
  (od: 24.05.1995 do: 18.10.1995)
Ing. Peter Kukan
Nešporova 1007/5
Šaľa 927 01
  (od: 19.10.1995 do: 28.11.1996)
Ing. Jozef Latiak
Smreková 1/34
Ružomberok 034 01
  (od: 24.05.1995 do: 18.10.1995)
Ing. Štefan Molnár
Hlavná 352
Modrany
  (od: 06.07.1998 do: 24.04.2003)
Ing. Ernest Osuský - predseda
Saratovská 6
Bratislava
  (od: 29.11.1996 do: 09.12.1997)
JUDr. Eva Pavlikovská - predseda
Bartoškova 8
Bratislava 831 04
  (od: 06.07.1998 do: 24.04.2003)
Ing. Radoslav Rybár
Antona Bernoláka 64
Žilina
  (od: 29.11.1996 do: 05.07.1998)
Ing. Robert Sedlák
Pavla Dobšinského 58
Rožňava
  (od: 29.11.1996 do: 09.12.1997)
Ing. Robert Sedlák - podpredseda
Pavla Dobšinského 58
Rožňava
  (od: 10.12.1997 do: 01.12.1999)
Ing. Viera Sokolová
Štefana Králika 20
Bratislava
  (od: 02.12.1999 do: 28.11.2000)
Peter Nowak
Spargelfeldgasse 7
Bisamberg 2102
Rakúska republika
  (od: 24.05.1995 do: 27.03.1996)
 Likvidátor:
Likvidácia: 
JUDr. Peter Vačok
Radvanská 26
Bratislava 811 01
  (od: 29.11.2000 do: 24.04.2003)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Valné zhromaždenie spoločnosti na zasadnutí dňa 12.8.2002, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice spísanej JUDr. Danielou Šikutovou č. N 637/02, Nz 597/02 schválilo konečnú správu likvidátora a účtovnú uzávierku, ktorú následne rozhodnutím zo dňa 13.11.2002 pod. č. GRUFT-001/2002/KLIS schválil Úrad pre finančný trh. Po splnení zákonom stanovených podmienok sa so súhlasom správcu dane - Daňový úrad Bratislava I. zo dňa 14.1.2003 pod č. 600/2102/2852/2003 v y m a z u j e z obchodného registra obchodná spoločnosť ISTROINVEST, investičná spoločnosť, a.s. Bratislava v likvidácii, so sídlom Grösslingova 45, 811 09 Bratislava, IČO: 31 331 530 zapísaná v odd. Sa vo vložke č. 467/B dňom 25.4.2003.
  (od: 25.04.2003)
Zakladateľom akciovej spoločnosti je Sloven- ská poisťovňa a. s. Akciová spoločnosť založená v zmysle §§ 154 až 220 Zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 922
  (od: 04.09.1992 do: 24.04.2003)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 11. 2. 1994, ktorej konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici Nz 65/94 napísanej dňa 11. 2. 1994 notárom JUDr. Kováčom Miloslavom v Bratislave, na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (od: 20.06.1994 do: 24.04.2003)
Notárska zápisnica č. N 35/95 zo dňa 10.2.1995 spísana JUDr. Bukovčakovou, ktorá osvedčila konanie mimoriadného valného zhromaždenia ktoré boli prijaté zmeny stanov a.s. MF SR č. 121/95/IS schválilo zloženie predstavenstva a dozornej rady. Stary spis: Sa 922
  (od: 24.05.1995 do: 24.04.2003)
Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 03.05.1995 pod č. N 59/95, Nz 59/95, na ktorom boli schválene nové stanovy spoločnosti. Stary spis: Sa 922
  (od: 02.08.1995 do: 24.04.2003)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 24/96, Nz 20/96 zo dňa 29.1.1996 na ktorom boli odsúhlasené zmeny v orgánoch a zmena stanov. Stary spis: Sa 922
  (od: 28.03.1996 do: 24.04.2003)
Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 2.4.1996. Podielové fondy spravované investičnou spoločnosťou: Podielový fond, KAPITÁL FOND, ISTROINVEST, Investičnej spoločnosti, a.s., Bratislava Podielový fond, POIST-FOND, ISTROINVEST, Investičnej spoločnosti, a.s., Bratislava DUNAJ - podielový fond Istroinvestu, investičnej spoločnosti, a.s. - zatvorený podielový fond. Stary spis: Sa 922
  (od: 20.05.1996 do: 24.04.2003)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 20.11.1996. Uznesenie predstavenstva z 21.11.1996. Uznesenie dozornej rady z 21.11.1996. Stary spis: Sa 922
  (od: 29.11.1996 do: 24.04.2003)
Valné zhromaždenie dňa 7.10.1997, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 510/97, Nz 509/97, schválilo zmenu sta- nov a ich nové úplné znenie. Stary spis: Sa 922
  (od: 10.12.1997 do: 24.04.2003)
-Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 11.5.1998
  (od: 06.07.1998 do: 24.04.2003)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konanej dňa 24.7.1998.
  (od: 11.09.1998 do: 24.04.2003)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 8.9.1999, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 506/99, Nz 506/99.
  (od: 02.12.1999 do: 24.04.2003)
Depozitár investičnej spoločnosti: Komerčná banka Bratislava a.s. so sídlom Medená 6, Bratislava Rozhodnutie MFSR číslo 003/1998/IS zo dňa 17.4.1998.
  (od: 09.02.2000 do: 24.04.2003)
Notárska zápisnica č. N 344/00, Nz 343/00, spísaná dňa 29.6.2000 notárkou JUDr. Danielou Šikutovou, osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia, na ktorom bolo prijaté uznesenie o zrušení spoločnosti s likvidáciou. Rozhodnutie ministerstva financii č. 014/2000/LIS zo dňa 11.10.2000, ktorým bol vymenovaný likvidátor spoločnosti.
  (od: 29.11.2000 do: 24.04.2003)
Dátum aktualizácie údajov:  23.09.2021
Dátum výpisu:  27.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)