Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  69782/B

Business name: 
AMFIK PRODUCTION s.r.o., v likvidácii
  (from: 12/12/2012 until: 07/19/2013)
Registered seat: 
Školská 58/B
Malinovo 900 45
  (from: 12/08/2010 until: 07/19/2013)
Identification number (IČO): 
45 483 957
  (from: 04/01/2010)
Date of entry: 
04/01/2010
  (from: 04/01/2010)
Date of deletion: 
07/20/2013
  (from: 07/20/2013)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 07/20/2013)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/01/2010)
Capital: 
5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 04/01/2010 until: 07/19/2013)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 12/05/2012
  (from: 07/20/2013)
 Liquidators:
JUDr. Juraj Anetta
Sklenárova 24
Bratislava 821 09
From: 12/05/2012 Until: 07/20/2013
  (from: 12/12/2012)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor koná v mene spoločnosti samostatne. Pri výkone tejto pôsobnosti plní záväzky spoločnosti, uplatňuje pohľadávky a prijíma plnenia, zastupuje spoločnosť pred súdmi a inými orgánmi, uzaviera zmiery a dohody o zmene a zániku práv a povinností. Nové zmluvy može uzavrieť len súvislosti s dokončením nevybavených obchodov.
  (from: 12/12/2012)
Date of completion of voluntary liquidation: 03/31/2013
  (from: 07/20/2013)
Other legal facts: 
Na základe rozhodnutia jediného spoločníka zo dňa 30.05.2013, na ktorom bola schválená účtovná závierka ku dňu skončenia likvidácie, konečná správa likvidátora o priebehu likvidácie spolu s návrhom na rozdelenie likvidačného zostatku, konečnej správy likvidátora o priebehu likvidácie zo dňa 30.05.2013, Súhlas Daňového úradu Bratislava č. 9112301/5/2660466/2013 zo dňa 11.06.2013, Súhlas Colného úradu Bratislava č. 9005231/1/304146/2013 2013/46584 zo dňa 25.06.2013, Súhlas obce Malinovo č. 514/2013 zo dňa 10.06.2013 s výmazom spoločnosti AMFIK PRODUCTION s. r. o. v likvidácii z obchodného registra. Obchodná spoločnosť AMFIK PRODUCTION s. r. o. v likvidácii, Školská 58/B, 900 45 Malinovo, IČO : 45 483 957, zapísaná v obchodnom registri v odd. Sro vl. číslo 69782/B sa v y m a z á v a z obchodného registra.
  (from: 07/20/2013)
Date of updating data in databases:  02/22/2024
Date of extract :  02/25/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person