Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  220/N

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo Šalgovce
  (from: 04/02/1991)
Registered seat: 
Orešany 134
Šalgovce 956 06
  (from: 03/01/2019)
Identification number (IČO): 
00 205 737
  (from: 04/02/1991)
Date of entry: 
07/28/1958
  (from: 04/02/1991)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 04/02/1991)
Objects of the company: 
výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov
  (from: 03/03/1998)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných ohlasovacích živností
  (from: 03/23/2005)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností
  (from: 03/23/2005)
nákladná cestná doprava vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony vrátane prípojných vozidiel
  (from: 03/23/2005)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 03/23/2005)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 03/23/2005)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  (from: 03/23/2005)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi mimo nebezpečných
  (from: 03/23/2005)
skladovanie
  (from: 03/23/2005)
výroba kŕmnych zmesí
  (from: 03/23/2005)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/29/1993)
Ing. Tomáš Kohút - člen predstavenstva
Šteberlova 29
Pezinok 902 01
From: 05/18/2018
  (from: 06/07/2018)
Ing. Peter Žipaj - Vice-chairman of the Board of Directors
Jasovská 3129/21
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 07
From: 12/09/2020
  (from: 12/29/2020)
Dušan Krajči - Chairman of the Board of Directors
Kremeľská 216
Bratislava - mestská časť Devín 841 07
From: 11/16/2022
  (from: 11/26/2022)
Acting: 
V mene družstva koná každý člen predstavenstva samostatne. Člen predstavenstva sa za družstvo podpisuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu družstva pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 03/01/2019)
Registered capital: 
421 562,76 EUR
  (from: 08/14/2009)
Basic member contribution: 
829,84 EUR fyzická osoba
  (from: 08/14/2009)
39 832,7 EUR právnická osoba
  (from: 08/14/2009)
Other legal facts: 
Členská schôdza družstva dňa 4.2.1972 a 13.3.1972 rozhodla o zlúčení Jednotných roľníckych družstiev v Ardanovce,Bzince, Orešany,Svrbice a Šalgovce v jeden celok s názvom "Jednotné roľnícke družstvo Svornosť v Šalgovciach. Rada ONV v Topoľčanoch uznesením č.47/72 zo dňa 24.3.1972 zlúčenie družstiev schválila s tým,že dňom 31.12.1971 majetok,práva a záväzky zlúčených JRD bez likvidácie prešli na "JRD Svornosť v Šalgovciach". Stanovy: Členská schôdza družstva na základe uznesení z čiastkových členských schôdzi konaných dňa 25.3.1991,26.3.1991 a 27.3.1991 schválila stanovy prijaté podľa zák.č.162/1990 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Stary spis: Dr 964 V súlade s ust. § 765 zák. č. 513/1991 Zb sa družstvo v zmysle zák. č. 42/91 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstve pretransfor- movalo na základe schváleného transformačného projektu na družstvo. Členskou schôdzou konanou dňa 10.12.1992 boli prijaté stanovy v súlade s ust. § 221 - 260 Obchodné- ho zákonníka. Starý spis: Dr 964
  (from: 10/29/1993)
Zmena stanov družstva schválená na členskej schôdzi dňa 31.03.2000.
  (from: 11/14/2000)
Date of updating data in databases:  02/22/2024
Date of extract :  02/25/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person