Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  498/B

Business name: 
CAS - LOT, a.s. Bratislava
  (from: 01/26/1993)
Registered seat: 
Laurinská 2
Bratislava 811 01
  (from: 11/21/1995)
Identification number (IČO): 
31 340 679
  (from: 01/26/1993)
Date of entry: 
01/26/1993
  (from: 01/26/1993)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/26/1993)
Objects of the company: 
zakladanie a prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier podľa príslušného zákona SNR
  (from: 01/26/1993)
účasť na zakladaní a prevádzkovaní lotérií a iných podobných hier podľa príslušného zákona v obchodných spoločnostiach v SR
  (from: 01/26/1993)
činnosť organizačných poradcov v oblasti prevádzkovania lotérií
  (from: 04/10/1996)
činnosť ekonomických poradcov v oblasti prevádzkovania lotérií
  (from: 04/10/1996)
vedenie účtovníctva
  (from: 04/10/1996)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti prevádzkovania lotérií
  (from: 04/10/1996)
Management body: 
Managing board
  (from: 01/11/1996)
Ing. Ján Barczi - člen
Revolučná štvrť 967/13
Galanta
  (from: 11/21/1995)
Ing. Vladimír Kmec
Pribišova 5
Bratislava 841 05
  (from: 01/11/1996)
Dagmar Navrátilová
Kríková 1
Bratislava 821 07
  (from: 01/11/1996)
Acting in the name of the company: 
Konať a podpisovať za spoločnosť vo veciach, v ktorých predpokladaný finančný finančný objem z nichvyplývajúci v období dvanástich po sebe nasledujúcich mesiacov neprekročí 100 000,- slovenských korúnje oprávnený generálny riaditeľ samostatne.
  (from: 01/11/1996)
Capital: 
1 000 000 Sk
  (from: 01/26/1993)
Shares: 
Number of shares: 510
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 02/02/1995)
Supervisory board: 
Ing. Eva Černičková
Tilgnerova 12
Bratislava
  (from: 11/21/1995)
Ing. Ján Papaj
Veľkomoravská 1
Malacky
  (from: 11/21/1995)
JUDr Viktor Václavík
Moyzesova 35
Modra
  (from: 11/21/1995)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 16. 12. 1992 podľa ust. §§ 162 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Stary spis: Sa 982
  (from: 01/26/1993)
Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 13. 6. 1994. Zápisnica z 1. riadneho valného zhromaždenia zo dňa 31. 3. 1994. Stary spis: Sa 982
  (from: 01/09/1995)
Notárska zápisnica č. N 97/95, Nz 93/95 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 6.11.1995 napísaná notárkou Yvonnou Krebesovou, na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 982
  (from: 11/21/1995)
Zápisnica zo schôdze dozornej rady konanej dňa 15.11.1995. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho predstavenstva konaného dňa 21.11.1995. Stary spis: Sa 982
  (from: 01/11/1996)
Notárska zápisnica N 19/96, Nz 18/96 napísaná dňa 14.03.1996 notárkou JUDr. Yvonou Krebesovou osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia konaného dňa 14.03.1996, na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 982
  (from: 04/10/1996)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení, konanom dňa 10.10.1996, osvedčenom notárskou zápisnicou č. N 92/96, Nz 86/96 bolo odsúhlasené zrušenie spoločnosti CAS - LOT a.s. bez likvidácie a jej zlúčenie v súlade s § 69 ods. 3 Zák. č. 513/91 Zb. so spoločnosťou TIPOS a.s. so sídlom Vajnorská 32, Bratislava. Všetky pohľadávky a záväzky zrušenej obchodnej spoločnosti prechádzajú na TIPOS a.s.. Na základe týchto skutočností V y m a z u j e s a : CAS - LOT, a.s. z obchodného registra. Stary spis: Sa 982
  (from: 10/24/1996)
Date of updating data in databases:  10/27/2021
Date of extract :  10/28/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person