Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  70006/B

Business name: 
BUILD SERVICE, s.r.o.
  (from: 10/22/2003)
Registered seat: 
Fialkové údolie 5
Bratislava 811 01
  (from: 12/14/2010)
Identification number (IČO): 
36 413 968
  (from: 10/22/2003)
Date of entry: 
10/22/2003
  (from: 10/22/2003)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/22/2003)
Objects of the company: 
uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
  (from: 10/22/2003)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 10/22/2003)
výroba kovových konštrukcií a ich častí
  (from: 10/22/2003)
maliarske a natieračské práce
  (from: 10/22/2003)
mechanické úpravy na zakázku alebo na zmluvnom základe
  (from: 10/22/2003)
inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
  (from: 10/22/2003)
spracovanie a povrchová úprava kovov
  (from: 10/22/2003)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 10/22/2003)
obchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 10/22/2003)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 10/22/2003)
faktoring a forfaiting
  (from: 10/22/2003)
nákup a predaj motorových vozidiel
  (from: 10/22/2003)
prenájom prístrojov, strojov a stavebných zariadení
  (from: 10/22/2003)
prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí
  (from: 10/22/2003)
sprostredkovanie dopravy
  (from: 10/22/2003)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 10/22/2003)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 10/22/2003)
grafické spracovanie dát
  (from: 10/22/2003)
automatizované spracovanie dát
  (from: 10/22/2003)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 10/22/2003)
upratovacie práce
  (from: 10/22/2003)
čistenie budov
  (from: 10/22/2003)
kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb)
  (from: 10/22/2003)
organizovanie prednášok, kurzov, školení, kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
  (from: 10/22/2003)
vydavateľská činnosť
  (from: 10/22/2003)
vedenie účtovníctva
  (from: 10/22/2003)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 10/22/2003)
stavbyvedúci s odborným zameraním pozemné stavby
  (from: 10/22/2003)
stavebný dozor s odborným zameraním pozemné stavby
  (from: 10/22/2003)
Partners: 
NAVICOM TRADE, s.r.o.
Ďurgalova 2
Bratislava 831 01
Slovak Republic
  (from: 12/14/2010)
Contribution of each member: 
NAVICOM TRADE, s.r.o.
Amount of investment: 6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 12/14/2010)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 06/11/2008)
Viera Galková
Soblahovská 23
Trenčín
From: 12/14/2010
  (from: 12/14/2010)
JUDr. Marian Belán
Tajovského 10
Trnava 917 08
From: 05/30/2011
  (from: 06/28/2017)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konatelia konajú spoločne tak, že k napísanému názvu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 12/14/2010)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 08/11/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 3.10.2003, podľa §105 a nasl. Zák.č.513/91 Zb.
  (from: 10/22/2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.05.2011.
  (from: 06/15/2011)
Date of updating data in databases:  09/22/2022
Date of extract :  09/25/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person