Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10595/R

Obchodné meno: 
FPK Invest, a.s. v konkurze
  (od: 03.05.2011 do: 22.08.2019)
Sídlo: 
Veľkomoravská 9
Trenčín 911 05
  (od: 31.12.2010 do: 22.08.2019)
IČO: 
31 561 306
  (od: 14.04.1992)
Deň zápisu: 
01.05.1992
  (od: 14.04.1992)
Deň výmazu: 
23.08.2019
  (od: 23.08.2019)
Dôvod výmazu: 
ex offo výmaz
Súd vykonal výmaz spoločnosti v zmysle ustanovenia § 68 ods. 4 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (od: 23.08.2019)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 14.04.1992)
Výška základného imania: 
11 917 134,9 EUR Rozsah splatenia: 11 917 134,9 EUR
  (od: 27.08.2009 do: 22.08.2019)
Vyhlásenie konkurzu: 
Dátum vyhlásenia konkurzu: 21. 4. 2011
Okresný súd Trenčín uznesením č.k. 28K/11/2011-74 zo dňa 13.04.2011 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka FPK Invest, a.s. a ustanovil správcu konkurznej podstaty.
  (od: 23.08.2019)
Ukončenie konkurzného konania: 
Dátum ukončenia konkurzného konania: 13. 6. 2019
  (od: 23.08.2019)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Okresný súd Trenčín uznesením č. k. 28K/11/2011-475 zo dňa 28.06.2019 zrušil konkurz na majetok úpadcu obchodnej spoločnosti FPK Invest, a.s. v konkurze so sídlom Veľkomoravská 9, 911 05 Trenčín, IČO 31 561 306 po splnení konečného rozvrhu výťažku. Oznam o nadobudnutí právoplatnosti predmetného uznesenia bol zverejnený v Obchodnom vestníku s účinkami zverejnenia ku dňu 13.06.2019. Uznesením č.k. 28K/11/2011-507 zo dňa 28.06.2019 tunajší súd odvolal správcu JUDr. Andreja Jaroša so sídlom kancelárie Námestie sv. Anny 361/20, 911 01 Trenčín, značka správcu S373 z funkcie s účinkami odvolania dňom 10.07.2019. Obchodná spoločnosť FPK Invest, a.s. v konkurze so sídlom Veľkomoravská 9, 911 05 Trenčín, IČO 31 561 306 sa vymazáva v celom rozsahu zapísaných údajov.
  (od: 23.08.2019)
Dátum aktualizácie údajov:  14.07.2024
Dátum výpisu:  16.07.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR