Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  572/B

Business name: 
MäsKo, a.s.
  (from: 11/10/1993 until: 01/11/2018)
Registered seat: 
Košická 49
Bratislava 820 06
  (from: 09/06/1995 until: 01/11/2018)
Košická 49
Bratislava 821 08
  (from: 11/10/1993 until: 09/05/1995)
Identification number (IČO): 
31 361 374
  (from: 11/10/1993)
Date of entry: 
11/10/1993
  (from: 11/10/1993)
Date of deletion: 
01/12/2018
  (from: 01/12/2018)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 01/12/2018)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 11/10/1993)
Objects of the company: 
výroba a dodávka tepla, dodávka vody a elektrickej energie
  (from: 12/21/1999 until: 11/22/2004)
nákup a predaj mäsa
  (from: 11/10/1993 until: 12/20/1999)
výroba a predaj mäsových výrobkov so zameraním na tranlive mäsové výrobky
  (from: 11/10/1993 until: 12/20/1999)
nákup a predaj mäsa
  (from: 12/21/1999 until: 01/11/2018)
výroba a predaj mäsových výrobkov so zameraním na trvanlivé mäsové výrobky
  (from: 12/21/1999 until: 01/11/2018)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 07/31/2010 until: 01/11/2018)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 07/31/2010 until: 01/11/2018)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 07/31/2010 until: 01/11/2018)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 07/31/2010 until: 01/11/2018)
skladovanie
  (from: 07/31/2010 until: 01/11/2018)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 07/31/2010 until: 01/11/2018)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 07/31/2010 until: 01/11/2018)
reklamné a marketingové služby
  (from: 07/31/2010 until: 01/11/2018)
Management body: 
Managing board
  (from: 02/04/2002 until: 01/11/2018)
Managing board
  (from: 11/10/1993 until: 02/03/2002)
Arpád Bognár
Eliášovce 284
Nový Život
  (from: 06/03/1996 until: 08/24/1999)
Arpád Bognár
Eliášovce 284
Nový Život
  (from: 08/25/1999 until: 07/30/2001)
Matilda Braunová
Mánesovo nám. 4
Bratislava
  (from: 11/10/1993 until: 09/05/1995)
Jozef Csenkey
Pestovateľská 25
Tomášov
  (from: 11/10/1993 until: 09/05/1995)
Ladislav Dinka
Šamorínska 23
Bratislava
  (from: 11/10/1993 until: 09/05/1995)
Ing. Tibor Doboly
A. Sládkoviča 27
Trnava
  (from: 08/18/1998 until: 07/30/2001)
Ladislav Ďurica
Nová 1
Šamorín
  (from: 09/06/1995 until: 06/02/1996)
Ladislav Ďurica
Nová 1
Šamorín
  (from: 06/03/1996 until: 08/24/1999)
Ladislav Ďurica
Nová 1
Šamorín
  (from: 08/25/1999 until: 07/30/2001)
Ladislav Ďurica
Nová 1
Šamorín
Until: 06/27/2002
  (from: 07/31/2001 until: 09/25/2002)
Milan Juračka
Slivková 25
Bratislava
  (from: 09/06/1995 until: 06/02/1996)
Milan Juračka
Slivková 25
Bratislava
  (from: 06/03/1996 until: 08/17/1998)
Ing. Marcela Kunšteková - predseda predstavenstva
1048
Sekule
  (from: 11/10/1993 until: 06/02/1996)
Ing. Marcela Kunšteková - predseda predstavenstva
343
Sekule
  (from: 06/03/1996 until: 07/30/2001)
Ing. Marcela Kunšteková - predseda predstavenstva
343
Sekule
  (from: 07/31/2001 until: 07/13/2005)
Ing. Pavol Kvasnica
Šandorova 6
Bratislava
From: 06/27/2002
  (from: 09/26/2002 until: 11/22/2004)
Ing. Pavol Kvasnica
Šandorova 6
Bratislava
From: 06/27/2002 Until: 10/05/2004
  (from: 11/23/2004 until: 11/22/2004)
Ing. Elena Privizerová
62
Čataj
  (from: 08/25/1999 until: 07/30/2001)
Ing. Elena Privizerová
75
Čataj
  (from: 11/10/1993 until: 06/02/1996)
Ing. Elena Privizerová
75
Čataj
  (from: 06/03/1996 until: 08/24/1999)
Ing. Elena Privizerová
62
Čataj
  (from: 07/31/2001 until: 07/13/2005)
Ing. Janka Srnová
Krátka 13
Dunajská Streda
  (from: 09/06/1995 until: 06/02/1996)
Ing. Marcela Kunšteková - predseda predstavenstva
343
Sekule 908 80
From: 11/10/1993
  (from: 07/14/2005 until: 01/11/2018)
Ing. Elena Privizerová - člen predstavenstva
62
Čataj 900 83
From: 11/10/1993
  (from: 07/14/2005 until: 01/11/2018)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva, ďalší člen predstavenstva koná výlučne spolu s predsedom predstavenstva.
  (from: 07/14/2005 until: 01/11/2018)
V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva spolu s jedným ďalším členom predstavenstva.
  (from: 02/04/2002 until: 07/13/2005)
V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva spolu s jedním ďalším členom predstavenstva.
  (from: 11/10/1993 until: 02/03/2002)
Capital: 
158 273,76 EUR Paid up: 158 273,76 EUR
  (from: 09/25/2009 until: 01/11/2018)
4 768 000 Sk Paid up: 4 768 000 Sk
  (from: 08/16/2006 until: 09/24/2009)
2 598 000 Sk Paid up: 2 598 000 Sk
  (from: 11/23/2004 until: 08/15/2006)
5 000 000 Sk Paid up: 5 000 000 Sk
  (from: 09/26/2002 until: 11/22/2004)
5 000 000 Sk
  (from: 02/04/2002 until: 09/25/2002)
4 000 000 Sk
  (from: 12/21/1999 until: 02/03/2002)
2 000 000 Sk
  (from: 09/06/1995 until: 12/20/1999)
1 000 000 Sk
  (from: 11/10/1993 until: 09/05/1995)
Shares: 
Number of shares: 2384
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 66,39 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Listinné akcie na meno sú prevoditeľné iba so súhlasom predstavenstva, bez písomného súhlasu predstavenstva je prevod akcií neplatný. Prevod akcií na meno na inú právnickú a fyzickú osobu sa obmedzuje a) u právnických a fyzických osôb, u ktorých by mohla vzniknúť konkurenčná činnosť v predmete podnikania spoločnosti. b) pri prevode akcií v súčte nominálnej hodnoty nad 4 % zo základného imania spoločnosti u jednej právnickej alebo fyzickej osoby. c) ak nadobúdateľ akcií ukončil pracovný pomer so spoločnosťou z dôvodov uvedených v ust. § 63 ods. 1 písm. e) a ust. § 68 Zák. práce.
  (from: 09/25/2009 until: 01/11/2018)
Number of shares: 2384
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 2 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Listinné akcie na meno sú prevoditeľné iba so súhlasom predstavenstva, bez písomného súhlasu predstavenstva je prevod akcií neplatný. Prevod akcií na meno na inú právnickú a fyzickú osobu sa obmedzuje a) u právnických a fyzických osôb, u ktorých by mohla vzniknúť konkurenčná činnosť v predmete podnikania spoločnosti. b) pri prevode akcií v súčte nominálnej hodnoty nad 4 % zo základného imania spoločnosti u jednej právnickej alebo fyzickej osoby. c) ak nadobúdateľ akcií ukončil pracovný pomer so spoločnosťou z dôvodov uvedených v ust. § 63 ods. 1 písm. e) a ust. § 68 Zák. práce.
  (from: 08/16/2006 until: 09/24/2009)
Number of shares: 1299
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 2 000 Sk
  (from: 11/23/2004 until: 08/15/2006)
Number of shares: 2500
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 2 000 Sk
  (from: 02/04/2002 until: 11/22/2004)
Number of shares: 2000
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 2 000 Sk
  (from: 03/16/2000 until: 02/03/2002)
Number of shares: 2000
Form: akcie na meno
Nominal value: 2 000 Sk
  (from: 12/21/1999 until: 03/15/2000)
Number of shares: 1000
Form: akcie na meno
Nominal value: 2 000 Sk
  (from: 09/06/1995 until: 12/20/1999)
Number of shares: 500
Form: akcie na meno
Nominal value: 2 000 Sk
  (from: 11/10/1993 until: 09/05/1995)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 08/19/2014
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa zo dňa 12.8.2014 sp. Zn. 8K 17/2014 - 177, ktoré nadobudlo, v spojení s uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 23.10.2014, č.k. 2 CoKR/134/2014 – 191, právoplatného dňa 5.12.2014, právoplatnosť dňa 5.12.2014 a vykonateľnosť dňa 19.8.2014 súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka MäsKo, a.s., Košická 49, Bratislava, IČO : 31 361 374. Do funkcie správcu konkurznej podstaty súd ustanovil JUDr. Martinu Mrázovú, so sídlom kancelárie Šoltésovej 20, 811 08 Bratislava, značka správcu : S 400. Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 3.12.2014, č.k. 8K/17/2014 - 270, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 10.12.2014 súd odvolal z funkcie správcu úpadcu MäsKo, a.s., Košická 49, Bratislava, IČO : 31 361 374 JUDr. Martinu Mrázovú, so sídlom kancelárie Šoltésovej 20, Bratislava a ustanovil do funkcie správcu tohto úpadcu JUDr. Miroslava Ňuňuka, so sídlom kancelárie Cintorínska 22 , 811 08 Bratislava, značka správcu S 151
  (from: 02/25/2015)
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 08/19/2014
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa zo dňa 12.8.2014 sp. Zn. 8K 17/2014 - 177, ktoré nadobudlo, v spojení s uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 23.10.2014, č.k. 2 CoKR/134/2014 – 191, právoplatného dňa 5.12.2014, právoplatnosť dňa 5.12.2014 a vykonateľnosť dňa 19.8.2014 súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka MäsKo, a.s., Košická 49, Bratislava, IČO : 31 361 374. Do funkcie správcu konkurznej podstaty súd ustanovil JUDr. Martinu Mrázovú, so sídlom kancelárie Šoltésovej 20, 811 08 Bratislava, značka správcu : S 400.
  (from: 02/24/2015 until: 02/24/2015)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Miroslav Ňuňuk
Cintorínska 22
Bratislava 811 08
From: 12/10/2014
  (from: 02/25/2015)
JUDr. Martina Mrázová
Šoltésovej 20
Bratislava 811 08
From: 08/19/2014
  (from: 02/24/2015 until: 02/24/2015)
JUDr. Martina Mrázová
Šoltésovej 20
Bratislava 811 08
From: 08/19/2014 Until: 12/10/2014
  (from: 02/25/2015 until: 02/24/2015)
Supervisory board: 
Ing. Ján Beňadik
Veterná 26
Trnava
  (from: 08/18/1998 until: 07/30/2001)
Ing. Ján Beňadik
Veterná 26
Trnava
Until: 06/27/2002
  (from: 07/31/2001 until: 09/25/2002)
Arpád Bognár
284
Nový Život - Eliašovce 930 38
From: 10/05/2004
  (from: 11/23/2004 until: 12/08/2004)
Arpád Bognár - člen
Eliašovce 284
Nový Život
  (from: 11/10/1993 until: 09/05/1995)
Ing. Darina Franková
Bratislava
  (from: 09/06/1995 until: 08/17/1998)
Milan Juračka
slivková 25
Bratislava
  (from: 08/18/1998 until: 07/30/2001)
Ing. Magdaléna Kráľová - člen
Vyšehradská 13
Bratislava
  (from: 11/10/1993 until: 09/05/1995)
Ing. Magdaléna Kráľová - predseda
Vyšehradská 13
Bratislava
  (from: 09/06/1995 until: 07/30/2001)
Ing. Magdaléna Kráľová - predseda
Vyšehradská 13
Bratislava
Until: 06/27/2002
  (from: 07/31/2001 until: 09/25/2002)
Alena Lipová
Záhorská 53/F2
Malacky
  (from: 09/06/1995 until: 08/17/1998)
Ing. Vladimír Orosi
Röntgenova 12
Bratislava
From: 06/27/2002
  (from: 09/26/2002 until: 11/22/2004)
Ing. Vladimír Orosi
Röntgenova 12
Bratislava
From: 06/27/2002 Until: 10/05/2004
  (from: 11/23/2004 until: 11/22/2004)
Ing. Miroslav Škobla - predseda
Lipského 4
Bratislava
  (from: 11/10/1993 until: 09/05/1995)
Milan Juračka
Slivková 25
Bratislava
Until: 06/30/2009
  (from: 09/25/2009 until: 09/24/2009)
JUDr. Dana Podhradská - predseda
Estónska 16
Bratislava
From: 06/27/2002 Until: 06/30/2009
  (from: 09/25/2009 until: 09/24/2009)
Arpád Bognár
284
Nový Život - Eliašovce 930 38
From: 10/05/2004 Until: 06/30/2009
  (from: 09/25/2009 until: 09/24/2009)
JUDr. Dana Podhradská - predseda
Estónska 16
Bratislava
From: 06/27/2002
  (from: 09/26/2002 until: 09/24/2009)
Milan Juračka
Slivková 25
Bratislava
  (from: 07/31/2001 until: 09/24/2009)
Arpád Bognár
284
Nový Život - Eliašovce 930 38
From: 10/05/2004
  (from: 12/09/2004 until: 09/24/2009)
JUDr. Dana Podhradská - predseda
Estónska 16
Bratislava 821 06
From: 07/01/2009
  (from: 09/25/2009 until: 01/11/2018)
Ing. Alojz Kunštek
343
Sekule 908 80
From: 07/01/2009
  (from: 09/25/2009 until: 01/11/2018)
Ing. Michal Kunštek
343
Sekule 908 80
From: 07/01/2009
  (from: 09/25/2009 until: 01/11/2018)
Other legal facts: 
Spoločnosť založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice dňa 13.10.1993 napísanej notárom JUDr. Miloslavom Kováčom v Bratislave, v súlade s príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 1130
  (from: 11/10/1993 until: 01/11/2018)
Notárska zápisnica Nz 215/95 zo dňa 24.5.1995 Stary spis: Sa 1130
  (from: 09/06/1995 until: 01/11/2018)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 29.2.1996 pod č. Nz 90/96. Stary spis: Sa 1130
  (from: 06/03/1996 until: 01/11/2018)
Notárska zápisnica č. Nz 114/99 zo dňa 8.4.1999 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 8.4.1999, na ktorom bolo zvýšené základné imanie.
  (from: 12/21/1999 until: 01/11/2018)
Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 29.11.1999, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica Nz 366/99
  (from: 03/16/2000 until: 01/11/2018)
Notárska zápisnica č. Nz 184/01 spísaná dňa 12.6.2001 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia spoločnosti, na ktorom bola schválená zmena stanov a zmena členov predstavenstva a dozornej rady.
  (from: 07/31/2001 until: 01/11/2018)
Notárska zápisnica č. Nz 627/01 zo dňa 28.12.2001 osvedčujúca rozhodnutie predstavenstva o zvýšení základného imania.
  (from: 02/04/2002 until: 01/11/2018)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 27.6.2002, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. Nz 431/02.
  (from: 09/26/2002 until: 01/11/2018)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia spísané do not. zápisnice N 583/2004 Nz 73484/2004 dňa 05.10.2004 JUDr. Miloslavom Kováčom.
  (from: 11/23/2004 until: 01/11/2018)
Notárska zápisnica N 271/2005, Nz 30886/2005, NCRls 30425/2005 napísaná dňa 04.07.2005 notárom JUDr. Miloslavom Kováčom, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 30.06.2005, na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (from: 07/14/2005 until: 01/11/2018)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.06.2009. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 30.06.2009.
  (from: 09/25/2009 until: 01/11/2018)
Notárska zápisniva N 184/2010 , Nz 24887/2010 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia zo dňa 13.07.2010
  (from: 07/31/2010 until: 01/11/2018)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 15.1.2015, sp. zn. 34 Exre/509/2014 - 7, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16.2.2015.
  (from: 02/24/2015 until: 01/11/2018)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 15.1.2015, sp. zn. 34 Exre/527/2014 - 4, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16.2.2015.
  (from: 02/25/2015 until: 01/11/2018)
Date of updating data in databases:  02/21/2024
Date of extract :  02/22/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person