Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  583/B

Business name: 
OMV TRADING, s.r.o.
  (from: 10/03/2002)
Registered seat: 
Moskovská 13
Bratislava 811 08
  (from: 10/03/2002)
Identification number (IČO): 
31 364 411
  (from: 12/20/1993)
Date of entry: 
12/20/1993
  (from: 12/20/1993)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/03/2002)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti
  (from: 06/18/1998)
sprostredkovanie obchodnej činnosti.
  (from: 06/18/1998)
Management body: 
konatelia
  (from: 10/03/2002)
Ing. Peter Roth
Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 50
Bratislava
From: 06/25/2002
  (from: 10/03/2002)
Mag. Lea Gertrud Fuchs
residence in the Slovak Republic :
Gunduličova 6
Bratislava
From: 06/25/2002
  (from: 10/03/2002)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú a podpisujú najmenej dvaja konatelia.
  (from: 10/03/2002)
Capital: 
655 336 000 Sk Paid up: 655 336 000 Sk
  (from: 10/03/2002)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 26. 10. 1993 v zmysle ust. §§ 154 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Stary spis: Sa 1154
  (from: 12/20/1993)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadného valného zhromaždenia dňa 17.5.1994. Stary spis: Sa 1154
  (from: 07/21/1994)
Notárska zápisnica N 459/95 spísaná dňa 12.10.1995 notárom JUDr. Miloslavom Kováčom osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 1154
  (from: 12/18/1995)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 17.4.1996. Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice Nz 168/96 zo dňa 17.4.1996, na ktorom bola odsúhlasená zmena stanov. Stary spis: Sa 1154
  (from: 07/23/1996)
Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia predstavenstva dňa 12.1.1994.
  (from: 07/17/1997)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 12.1.1994.
  (from: 02/05/1998)
Notárska zápisnica N 33/98, Nz 31/98 zo dňa 6.3.1998 a stanovy akciovej spoločnosti.
  (from: 06/18/1998)
Zápisnica č. 1/98 zo dňa 5.5.1998. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 4.5.1998.
  (from: 06/19/1998)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 26.8.1998 priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. Nz 352/98.
  (from: 09/10/1998)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 28.4.1999 vo forme notárskej zápisnice Nz 137/99 spísanej notárom JUDr Ľubomírom Vlhom. Zápisnica z predstavenstva zo dňa 3.5.1999. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 29.4.1999.
  (from: 06/21/1999)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 29.6.1999 priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 287/99 Nz 294/99
  (from: 01/26/2000)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia, ktoré sa konalo dňa 1.3.2001.
  (from: 03/12/2001)
Zmena stanov a zvýšenie základného imania odsúhlasené na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 23.11.2001, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou Nz 748/2001 spísanou notárom JUDr. Ľubomírom Vlhom.
  (from: 12/10/2001)
Notárska zápisnica N 153/02, Nz 153/02 zo dňa 26.4.02 so zmenou stanov, N 229/02, Nz 229/02 zo dňa 18.6.02 a zmena stanov, správa predstavenstva 6.5.02, vyjadrenie Dozornej rady 6.5.02, Spoločenská zmluva zo dňa 25.6.02, notárska zápisnica N 238/02, Nz 238/02 zo dňa 25.6.02 v zmysle § 69b Zák.č.513/91 Zb. v znení Zák.č.500/02 Z.z., spoločnosť TRANSPETROL TRADING, a.s. zmenila svojú právnu formu na spoločnosť s ručením obmedzeným. Spoločnosť OMV TRADING, s.r.o., Moskovská 13, 811 08 Bratislava vstupuje do všetkých práv a povinností zrušenej spoločnosti TRANSPETROL TRADING, a.s., Šumavská 38, 82108 Bratislava, IČO: 31364411.
  (from: 10/03/2002)
Date of updating data in databases:  01/14/2022
Date of extract :  01/17/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person