Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  584/B

Business name: 
Slovenská filmová spoločnosť, a.s. v likvidácii
  (from: 01/14/2002 until: 11/23/2021)
Slovenská filmová spoločnosť, a.s.
  (from: 01/06/1994 until: 01/13/2002)
Registered seat: 
Brečtanova 1
Bratislava 831 01
  (from: 01/06/1994 until: 11/23/2021)
Identification number (IČO): 
31 365 183
  (from: 01/06/1994)
Date of entry: 
01/06/1994
  (from: 01/06/1994)
Date of deletion: 
11/23/2021
  (from: 11/24/2021)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (from: 11/24/2021)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/06/1994)
Objects of the company: 
technicko - organizačné zabezpečenie výroby filmov, TV, audio a video programov
  (from: 01/06/1994 until: 11/23/2021)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 01/06/1994 until: 11/23/2021)
vydavateľská činnosť
  (from: 01/06/1994 until: 11/23/2021)
nákup a predaj tovarov /na tovar na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s tým povolením/
  (from: 01/06/1994 until: 11/23/2021)
činnosť realitnej kancelárie
  (from: 01/06/1994 until: 11/23/2021)
technické a organizačné zabezpečenie výstav
  (from: 01/06/1994 until: 11/23/2021)
výroba, predaj nenahraných nosičov zvukových alebo zvukovo-obrazových záznamov, predaj alebo požičiavanie nahraných zvukových a zvukovo-obrazových záznamov - prevádzkovanie videopožičovní
  (from: 01/06/1994 until: 11/23/2021)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi a vyhotovovanie programov na zákazku
  (from: 01/06/1994 until: 11/23/2021)
sprostredkovanie verejných kultúrno-zábavných podujatí
  (from: 01/06/1994 until: 11/23/2021)
prieskum trhu v oblasti kutlúry a umenia
  (from: 01/06/1994 until: 11/23/2021)
sprostredkovateľské, poradenské a konzultačné služby v oblasti obchodu, služieb, kultúry a umenia
  (from: 01/06/1994 until: 11/23/2021)
management - činnosť organizačného a ekonomického poradcu
  (from: 01/06/1994 until: 11/23/2021)
Management body: 
Managing board
  (from: 01/14/2002 until: 11/23/2021)
Managing board
  (from: 01/06/1994 until: 01/13/2002)
Maroš Černák - predseda predstavenstva
Jégeho
Bratislava
  (from: 01/06/1994 until: 01/13/2002)
Maroš Černák - predseda predstavenstva
Jégeho
Bratislava
  (from: 01/14/2002 until: 11/23/2021)
Andrej Hryc
Beblavého 4
Bratislava 811 01
  (from: 01/14/2002 until: 11/23/2021)
Karol Kačerík
Sibírska 38
Bratislava
  (from: 01/06/1994 until: 01/13/2002)
Miloslav Luther
Flöglova 3
Bratislava
  (from: 01/06/1994 until: 01/13/2002)
Miloslav Luther
Flöglova 3
Bratislava
  (from: 01/14/2002 until: 11/23/2021)
Ing. Vladimír Matúšek
Ukrajinská 8
Bratislava 831 02
  (from: 01/14/2002 until: 11/23/2021)
Ing. Ján Oparty
Gelnická 22
Bratislava
  (from: 01/06/1994 until: 01/13/2002)
Zuzana Ricottiová
Sibírska 7
Bratislava
  (from: 01/06/1994 until: 01/13/2002)
Marián Slovák
Palisády 59
Bratislava 811 06
  (from: 01/14/2002 until: 11/23/2021)
PhDr. Martin Šmatlák
Ružová dolina 12
Bratislava
  (from: 01/06/1994 until: 01/13/2002)
Ondrej Šulaj
Hrobákova 15
Bratislava
  (from: 01/06/1994 until: 01/13/2002)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti jednajú vždy spoločne aspoň dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k obchodnému názvu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis dvaja členovia predstavenstva. Likvidátor robí v mene spoločnosti samostatne úkony smerujúce k likvidácii v zmysle §§ 72 a nasl. Obchodného zákonníka.
  (from: 01/14/2002 until: 11/23/2021)
Menom spoločnosti jednajú vždy spoločne aspoň dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k obchodnému názvu spoločnosti pri- pojí svoj vlastnoručný podpis predseda a je- den z členov predstavenstva.
  (from: 01/06/1994 until: 01/13/2002)
Capital: 
1 896 000 Sk
  (from: 01/06/1994 until: 11/23/2021)
Shares: 
Number of shares: 1896
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 01/14/2002 until: 11/23/2021)
Number of shares: 1896
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 01/06/1994 until: 01/13/2002)
Supervisory board: 
JUDr. Rudolf Biermann
Bullova 17
Bratislava
  (from: 01/06/1994 until: 01/13/2002)
Peter Dubecký
Novosvetská 24
Bratislava
  (from: 01/06/1994 until: 01/13/2002)
Ján Ďuriš
A. Mráza 17
Bratislava
  (from: 01/06/1994 until: 01/13/2002)
Alojz Hanúsek
Velehradská 20
Bratislava
  (from: 01/06/1994 until: 01/13/2002)
Martin Hollý
Myjavská 20
Bratislava
  (from: 01/06/1994 until: 01/13/2002)
Vido Miroslav Horňák
Sch. Trnavského 18
Bratislava
  (from: 01/06/1994 until: 01/13/2002)
Anton Hudec
J. Alexyho 9
Bratislava
  (from: 01/06/1994 until: 01/13/2002)
Peter Jaroš
Kľzavá 11
Bratislava
  (from: 01/06/1994 until: 01/13/2002)
Peter Solan
Záhradnícka 20
Bratislava
  (from: 01/06/1994 until: 01/13/2002)
Marián Urban
Tekovská 7
Bratislava
  (from: 01/06/1994 until: 01/13/2002)
Vido Miroslav Horňák
Sch. Trnavského 18
Bratislava
  (from: 01/14/2002 until: 11/23/2021)
Alojz Hanúsek
Velehradská 20
Bratislava
  (from: 01/14/2002 until: 11/23/2021)
Peter Solan
Záhradnícka 20
Bratislava
  (from: 01/14/2002 until: 11/23/2021)
Igor Hudec
Vyšehradská 5
Bratislava 851 06
  (from: 01/14/2002 until: 11/23/2021)
Vladimír Biskupič
Mickiewiczova 3
Bratislava 811 07
  (from: 01/14/2002 until: 11/23/2021)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
JUDr. Štefan Haulik
Rozvodná 9
Bratislava 831 01
  (from: 01/14/2002 until: 11/23/2021)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľ- skou listinou zo dňa 20. 9. 1993 podľa zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 1156
  (from: 01/06/1994 until: 11/23/2021)
Notárska zápisnica č. Nz 7/96 zo dňa 27.1.1996. Notárska zápisnica č. N 391/2001, Nz 345/2001 zo dňa 20.10.2001, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola spoločnosť zrušená a vstúpila do likvidácie.
  (from: 01/14/2002 until: 11/23/2021)
v y m a z u j e s a : Z obchodného registra obchodná spoločnosť Slovenská filmová spoločnosť, a.s. v likvidácii, so sídlom Brečtanova 1, 831 01 Bratislava, IČO: 31 365 183, zapísaná v oddieli Sa vo vložke č. 584/B v celom rozsahu. z a p i s u j e s a : Konečná správa o priebehu likvidácie zo dňa 14.05.2003. Súhlas Daňového úradu Bratislava III s výmazom spoločnosti z obchodného registra zo dňa 02.09.2003, č. 602/230/97612/2003.
  (from: 03/09/2004 until: 11/23/2021)
Date of updating data in databases:  02/22/2024
Date of extract :  02/26/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person