Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  596/B

Obchodné meno: 
Stredoeurópsky maklérsky dom, a.s. v likvidácii
  (od: 21.07.2006 do: 28.04.2008)
Stredoeurópsky maklérsky dom, o.c.p., a.s.
  (od: 02.07.2002 do: 20.07.2006)
Stredoeurópsky maklérsky dom, obchodník s cennými papiermi, akciová spoločnosť v anglickom jazyku: CENTRAL EUROPEAN SECURITIES HOUSE, JSC.
  (od: 04.01.1996 do: 01.07.2002)
Stredoeurópsky obchodno-maklérsky dom IRB, akciová spoločnosť
  (od: 25.02.1994 do: 03.01.1996)
Sídlo: 
Grősslingova 45
Bratislava 811 09
  (od: 29.03.1999 do: 28.04.2008)
Radlinského 9
Bratislava 811 07
  (od: 04.01.1996 do: 28.03.1999)
Štúrova 12
Bratislava 811 02
  (od: 25.02.1994 do: 03.01.1996)
IČO: 
31 368 123
  (od: 25.02.1994)
Deň zápisu: 
25.02.1994
  (od: 25.02.1994)
Deň výmazu: 
29.04.2008
  (od: 29.04.2008)
Dôvod výmazu: 
dobrovoľný výmaz
  (od: 29.04.2008)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 25.02.1994)
Predmet činnosti: 
podnikanie v oblasti kúpy a predaja cenných papierov vo vlastnom mene na tuzemských a zahraničných finančných trhoch;
  (od: 25.02.1994 do: 03.01.1996)
obchodovanie v rámci promptných a termínových kontraktov s listinnými a demateriali- zovanými cennými papiermi na burzách a mimoburzových finančných trhoch v tuzemsku a v zahraničí;
  (od: 25.02.1994 do: 03.01.1996)
obchodovanie s cennými papiermi vo vlastnom mene a na účet klienta;
  (od: 25.02.1994 do: 03.01.1996)
obstarávanie kúpy alebo predaja cenných papierov v mene klienta a na jeho účet;
  (od: 25.02.1994 do: 03.01.1996)
termínové obchodovanie s finančnými nástrojmi - financial futures - vrátane kurzových indexov;
  (od: 25.02.1994 do: 03.01.1996)
obchodovanie s opčnými kontraktmi ako broker, vrátane kurzových indexov;
  (od: 25.02.1994 do: 03.01.1996)
vykonávanie funkcie market makera na tuzemských opčných, termínových a finančných trhoch;
  (od: 25.02.1994 do: 03.01.1996)
obstaranie vydávania cenných papierov pre emitenta a poskytovanie s tým súvisiacich služieb, vrátane vypracúvania prospektu emitenta;
  (od: 25.02.1994 do: 03.01.1996)
spolupráca pri vydávaní štátom emitovaných cenných papierov a obchodovanie s nimi na primárnom trhu a na finančnom trhu;
  (od: 25.02.1994 do: 03.01.1996)
obstarávanie splácania cenných papierov a vyplácania výnosov z nich pre tuzemských a zahraničných emitentov;
  (od: 25.02.1994 do: 03.01.1996)
poradenská činnosť vo veciach týkajúcich sa cenných papierov na tuzemských a zahranič- ných kapitálových trhoch;
  (od: 25.02.1994 do: 03.01.1996)
zriaďovanie a spravovanie portfóliových účtov, maržových účtov a kapitálových účtov pre fyzické osoby;
  (od: 25.02.1994 do: 03.01.1996)
spravovanie portfólia, majetkových účastí a podobných kapitálových fondov pre tuzemské a zahraničné právnické osoby v tuzemsku a v zahraničí;
  (od: 25.02.1994 do: 03.01.1996)
vykonávanie činností na základe zmlúv o úschove, zmlúv o správe a zmlúv o uložení listinných a dematerializovaných cenných papierov;
  (od: 25.02.1994 do: 03.01.1996)
vypracovanie podkladov, analýz a finančných výpočtov ku kapitálovému investovaniu, fúziám a predajom podnikov, vrátane poradenstva a konzultácií pre tuzemských a zahraničných investorov;
  (od: 25.02.1994 do: 03.01.1996)
poskytovanie informácií k investovaniu kapitálu a spracovanie analýz cenných papierov pre investorov;
  (od: 25.02.1994 do: 03.01.1996)
účasť pri organizovaní verejných súťaží a iných akcií konaných za účelom predaja podnikov tuzemským a zahraničným investorom;
  (od: 25.02.1994 do: 03.01.1996)
majetková účasť a zakladanie spoločných podnikov pôsobiacich na kapitálovom trhu a zaoberajúcich sa operáciami s cennými papiermi a súvisiacimi činnosťami;
  (od: 25.02.1994 do: 03.01.1996)
účasť v oblasti privatizácie a vypracovanie privatizačných projektov a nadväzujúcich podkladov v tuzemsku a v zahraničí;
  (od: 25.02.1994 do: 03.01.1996)
obchodovanie s cennými papiermi na vlastný účet
  (od: 04.01.1996 do: 13.11.2003)
obstaranie obchodu s cennými papiermi vo svojom mene a na účet klienta
  (od: 04.01.1996 do: 13.11.2003)
obstaranie obchodu s cennými papiermi v mene klientov a na ich účet
  (od: 04.01.1996 do: 13.11.2003)
sprostredkovanie obchodu s cennými papiermi
  (od: 04.01.1996 do: 13.11.2003)
obstaranie vydávania cenných papierov pre emitenta a poskytovanie s tým súvisiacich služieb
  (od: 04.01.1996 do: 13.11.2003)
obstaranie splácania cenných papierov pre emitenta a vyplácanie výnosov z cenných papierov
  (od: 04.01.1996 do: 13.11.2003)
úschova, správa a uloženie cenných papierov
  (od: 04.01.1996 do: 13.11.2003)
poradenská činnosť vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
  (od: 04.01.1996 do: 13.11.2003)
sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
  (od: 17.07.1996 do: 15.07.2002)
prenájom nehnuteľností
  (od: 17.07.1996 do: 15.07.2002)
prijatie pokynu klienta na nadobudnutie, predaj alebo iné nakladanie s investičnými nástrojmi a následné postúpenie pokynu klienta na účel jeho vykonania podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d) a f) zákona o cenných papieroch
  (od: 14.11.2003 do: 20.07.2006)
prijatie pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja a jeho vykonanie na iný účet ako na účet poskytovateľa služby podľa § 6 ods. 2 písm. b) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d) a f) zákona o cenných papieroch
  (od: 14.11.2003 do: 20.07.2006)
prijatie pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja a jeho vykonanie na vlastný účet podľa § 6 ods. 2 písm. c) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d) a f) zákona o cenných papieroch
  (od: 14.11.2003 do: 20.07.2006)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 29.03.1999 do: 28.04.2008)
predstavenstvo
  (od: 25.02.1994 do: 28.03.1999)
Ing. Pavel Adamovič
Záhorácka 49
Malacky
  (od: 25.02.1994 do: 19.11.1995)
Ing. Pavel Adamovič - predseda
Záhorácka 49
Malacky
  (od: 20.11.1995 do: 03.01.1996)
Ing. Katarína Bábiková - člen
Hlaváčikova 3110/10
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 21.06.2005
  (od: 21.12.2005 do: 28.04.2008)
Ing. Katarína Baranová - člen
1116
Šoporňa 925 52
Vznik funkcie: 21.06.2005
  (od: 01.07.2005 do: 20.12.2005)
Mgr. Ing. Michal Bartók - člen
Čajkovského 44
Trnava
  (od: 29.03.1999 do: 08.05.2000)
Mgr. Ing. Michal Bartók - predseda
Čajkovského 44
Trnava
  (od: 09.05.2000 do: 15.07.2002)
Mgr. Ing. Michal Bartók - predseda
Ul. 29. augusta 2281/28
Bratislava
Vznik funkcie: 01.03.1999
  (od: 16.07.2002 do: 28.04.2008)
Ing. Ľubomír Blaško
Heydukova 29
Bratislava
Vznik funkcie: 06.06.2002
  (od: 16.07.2002 do: 28.04.2008)
Mgr. Viliam Čobirka - člen
Rázusova 2677/12
Poprad
Skončenie funkcie: 04.06.2002
  (od: 09.05.2000 do: 15.07.2002)
Ing. Marián Dubaj - člen
Miletičova 46
Bratislava
  (od: 09.02.2000 do: 15.07.2002)
Ing. Marián Dubaj - člen
Miletičova 46
Bratislava
Vznik funkcie: 10.01.2000
  (od: 16.07.2002 do: 30.06.2005)
Ing. Marián Dubaj - člen
Miletičova 46
Bratislava
Vznik funkcie: 10.01.2000 Skončenie funkcie: 21.06.2005
  (od: 01.07.2005 do: 30.06.2005)
Ing. Dionýz Juhász
Alexyho 7
Bratislava
  (od: 25.02.1994 do: 19.11.1995)
Ing. Dionýz Juhász - člen
Alexyho 7
Bratislava
  (od: 20.11.1995 do: 21.09.1998)
Ing. Miroslav Kňažík
Nobelovo nám. 10
Bratislava
  (od: 22.09.1998 do: 28.03.1999)
Ing. Stanislav Krcho , CSc
Brančská 7
Bratislava
  (od: 04.01.1996 do: 26.10.1997)
Ing. Ondrej Mikula
Dunajská 24
Bratislava
  (od: 25.02.1994 do: 19.11.1995)
Ing. Ondrej Mikula - člen
Dunajská 24
Bratislava
  (od: 20.11.1995 do: 03.01.1996)
Martin Moncman
Zúbkova 27
Bratislava
  (od: 22.09.1998 do: 28.03.1999)
Ing. Tomáš Pivarči
Kolískova 6
Bratislava
  (od: 22.09.1998 do: 28.03.1999)
Ing. Tomáš Pivarči - predseda
Kolískova 6
Bratislava
  (od: 29.03.1999 do: 08.05.2000)
JUDr. Jozef Práznovský
Pifflova 4
Bratislava
  (od: 04.01.1996 do: 21.09.1998)
JUDr. Jozef Práznovský - člen
Pifflova 4
Bratislava
  (od: 29.03.1999 do: 08.02.2000)
Ing. Peter Priatka
Beniakova 5
Bratislava
  (od: 27.10.1997 do: 21.09.1998)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti konanú a podpisujú spoločne dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a priezvisku a funkcii podpisujúci doplnia svoje podpisy.
  (od: 29.03.1999 do: 28.04.2008)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisuje každý člen predstavenstva samostatne. Vnútorný predpis spoločnosti stanoví, kto zo zamestnancov spoločnosti a v akom rozsahu môže podpisovať za spoločnosť /§ 15 zákona/. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému, alebo napísanému názvu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúci doplní svoj podpis.
  (od: 25.02.1994 do: 28.03.1999)
Základné imanie: 
60 000 000 Sk Rozsah splatenia: 60 000 000 Sk
  (od: 16.07.2002 do: 28.04.2008)
60 000 000 Sk
  (od: 20.12.1996 do: 15.07.2002)
50 000 000 Sk
  (od: 25.02.1994 do: 19.12.1996)
Akcie: 
Počet: 1200
Druh: kmeňové na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 50 000 Sk
  (od: 16.07.2002 do: 28.04.2008)
Počet: 1200
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 50 000 Sk
  (od: 01.12.1999 do: 15.07.2002)
Počet: 1200
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 50 000 Sk
  (od: 20.12.1996 do: 30.11.1999)
Počet: 1000
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 50 000 Sk
  (od: 25.02.1994 do: 19.12.1996)
Akcionár: 
Istrokapitál, a.s.
Grösslingova 45
Bratislava 811 09
  (od: 25.09.2003 do: 28.04.2008)
Dozorná rada: 
Ing. Eva Bartóková - člen
Okružná 12
Trnava
Vznik funkcie: 04.06.2002
  (od: 16.07.2002 do: 24.09.2003)
Ing. Ľubomír Blaško
Heydukova 29
Bratislava
Vznik funkcie: 10.04.2002 Skončenie funkcie: 04.06.2002
  (od: 02.07.2002 do: 15.07.2002)
Ing. Peter Gabalec
Martinengova 38
Bratislava
  (od: 22.09.1998 do: 28.03.1999)
Miroslav Gábriš - člen
Podzáhradná 11
Bratislava
  (od: 29.03.1999 do: 01.07.2002)
Ing. Elena Gadušová
Bajzova 21
Žilina
  (od: 04.01.1996 do: 26.10.1997)
Ing. Ján Hirner
Šancová 2
Bratislava
  (od: 04.01.1996 do: 26.10.1997)
Mário Hoffmann - člen
Sabinovská 11
Bratislava
  (od: 29.03.1999 do: 15.07.2002)
Ing. Juraj Juhász
. Gen. Klapku 2981/60
Komárno
  (od: 27.10.1997 do: 21.09.1998)
Ing. Miroslav Kunic
Palkovičova 15
Bratislava
  (od: 25.02.1994 do: 19.11.1995)
Ing. Štefan Kuracina
Námestie Hraničiarov 29
Bratislava
  (od: 25.02.1994 do: 19.11.1995)
Ing. Štefan Kuracina - člen
Námestie Hraničiarov 29
Bratislava
  (od: 20.11.1995 do: 03.01.1996)
Ing. Jozef Kurimský
Laurinská 10
Bratislava
  (od: 25.02.1994 do: 19.11.1995)
Ing. Jozef Kurimský - predseda
Laurinská 10
Bratislava
  (od: 20.11.1995 do: 03.01.1996)
Milan Mintál - člen
Za Jarkom 716/11
Teplička nad Váhom
Vznik funkcie: 04.06.2002
  (od: 16.07.2002 do: 22.10.2004)
Milan Mintál - člen
Za Jarkom 716/11
Teplička nad Váhom
Vznik funkcie: 04.06.2002 Skončenie funkcie: 11.10.2004
  (od: 23.10.2004 do: 22.10.2004)
Mgr. Braňo Prieložný
Stropkovská 19
Bratislava
  (od: 27.10.1997 do: 28.03.1999)
Mgr. Braňo Prieložný - predseda
Stropkovská 19
Bratislava
Skončenie funkcie: 04.06.2002
  (od: 29.03.1999 do: 15.07.2002)
Ing. Peter Pročka
Kalinčiakova 15
Banská Bystrica
  (od: 04.01.1996 do: 26.10.1997)
Ing. Peter Pročka - člen
Kalinčiakova 15
Banská Bystrica
  (od: 20.11.1995 do: 03.01.1996)
Vladimír Raiman
Hviezdoslavovo nám. 11
Bratislava
  (od: 27.10.1997 do: 21.09.1998)
Ing. Peter Ratkovský
Mudrochova 15
Bratislava
  (od: 22.09.1998 do: 28.03.1999)
Mário Hoffmann - predseda
Grösslingova 45
Bratislava
Vznik funkcie: 01.03.1999
  (od: 16.07.2002 do: 28.04.2008)
Ing. Eva DE SIO - člen
Okružná 12
Trnava
Vznik funkcie: 04.06.2002
  (od: 25.09.2003 do: 28.04.2008)
Ing. Miloslav Seruga - člen
Špitálska 49
Bratislava 811 08
Vznik funkcie: 11.10.2004
  (od: 23.10.2004 do: 28.04.2008)
Likvidácia: 
Dátum vstupu do likvidácie: 11.7.2006
  (od: 29.04.2008)
Dátum vstupu do likvidácie: 11.7.2006
  (od: 21.07.2006 do: 28.04.2008)
 Likvidátor:
Mgr. Marek Tarda
Hlohovecká 169
Veľké Ripňany 956 07
Vznik funkcie: 11.07.2006 Skončenie funkcie: 29.04.2008
  (od: 21.07.2006)
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Likvidátor koná za spoločnosť samostatne.
  (od: 21.07.2006)
Dátum ukončenia konania: 30.11.2007
  (od: 29.04.2008)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Notárska zápisnica č. N 51/2008, Nz 9389/2008, NCRls 9317/2008 zo dňa 05.03.2008 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o schválení konečnej správy likvidátora o priebehu likvidácie, návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku a účtovnej závierky ku dňu skončenia likvidácie. Písomný súhlas Daňového úradu Bratislava I zo dňa 15.04.2008 pod č. 600/232/65940/08/Sch. Na základe uvedeného v y m a z u j e s a z obchodného registra v celom rozsahu obchodná spoločnosť Stredoeurópsky maklérsky dom, a.s. v likvidácii, so sídlom Grösslingova 45, 811 09 Bratislava, IČO : 31 368 123, zapísaná v odd. Sa, vložke č. 596/B.
  (od: 29.04.2008)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 7.12.1993 v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Stary spis: Sa 1170
  (od: 25.02.1994 do: 28.04.2008)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 10.03.1995. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konanej dňa 10.03.1995. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 13.04.1994.
  (od: 20.11.1995 do: 28.04.2008)
Zmena stanov, štatutárneho orgánu a dozornej rady schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 16.10.1995 osvedčenom Notárskou zápisnicou č. N 129/95, Nz 124/95 spísanom notárkou JUDr. Ľubicou Floriánovou, zmena obchodného mena: pôvodné Stredoeurópsky obchodno-maklérsky dom IRB, akciová spoločnosť.
  (od: 04.01.1996 do: 28.04.2008)
Notárska zápisnica N 116/96, Nz 115/96 zo dňa 17.5.1996 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti. Stanovy spoločnosti v zmysle Zák. č. 513/91 Zb. v znení zmien a doplnkov zo dňa 16.10.1995 a 17.5.1996.
  (od: 17.07.1996 do: 28.04.2008)
Notárska zápisnica N 278/96, Nz 276/96 zo dňa 11.11.1996.
  (od: 20.12.1996 do: 28.04.2008)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 26.6.1997. Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 4.7.1997, ktorého priebeh os- vedčuje notárska zápisnica N 268/97,Nz 267/97 spísaná notárom JUDr. Stanislavom Bauerom.
  (od: 27.10.1997 do: 28.04.2008)
Notárska zápisnica N 386/98, Nz 385/98 zo dňa 20,7,1998 a stanovy spoločnosti.
  (od: 22.09.1998 do: 28.04.2008)
Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 1.3.1999, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica Nz 72/99 zo dňa 1.3.1999. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 3.3.1999. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 3.3.1999.
  (od: 29.03.1999 do: 28.04.2008)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 15.11.1999 pod č. Nz 408/99 na ktorom boli schválené nové stanovy spoločnosti.
  (od: 01.12.1999 do: 28.04.2008)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady dňa 10.1.2000, zmluva o predaji časti podielu Divízia výplat štátnych dlhopisov zo dňa 20.1.2000 Poštovej banke a.s.
  (od: 09.02.2000 do: 28.04.2008)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 20.3.2000. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva dňa 21.3.2000.
  (od: 09.05.2000 do: 28.04.2008)
Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 10. 4. 2002, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 151/2002, Nz 143/2002 spísaná notárkou JUDr. Soňou Bőhmovou. Zmena obchodného mena z pôvodného Stredoeurópsky maklérsky dom, obchodník s cennými papiermi, akciová spoločnosť v anglickom jazyku CENTRAL EUROPEAN SECURITIES HOUSE, JSC. na nové Stredoeurópsky maklérsky dom, o.c.p., a.s. Zánik funkcie člena dozornej rady: Miroslav Gábriš dňa 10. 4. 2002.
  (od: 02.07.2002 do: 28.04.2008)
Zápisnica z Dozornej rady zo dňa 6.6.2002. Notárska zápisnica Nz 224/2002, zo dňa 4.6.2002 mopsvedčujúca konanie valného zhromaždenia zo dňa 4.6.2002. Mgr.Viliam Čobirka, deň zániku funkcie: 6.6.2002. Mgr.Braňo Prieložný, deň zániku funkcie: 4.6.2002. Ing.Ľubomír Blaško, deň zániku funkcie: 4.6.2002.
  (od: 16.07.2002 do: 28.04.2008)
Notárska zápisnica č. N 479/2003, Nz 90656/2003 zo dňa 10. 10. 2003.
  (od: 14.11.2003 do: 28.04.2008)
Spoločnosť na základe predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska zo dňa 27. 06. 2006, č. UBD- 2076/2006- PLP vrátila dňa 30. 06. 2006 povolenie na poskytovanie investičných služieb č. GRUFT- 040/2003/OCP vydané Úradom pre finančný trh dňa 30. 07. 2003.
  (od: 21.07.2006 do: 28.04.2008)
Dátum aktualizácie údajov:  23.09.2021
Dátum výpisu:  27.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)