Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  605/B

Business name: 
STROJMONTA a.s. v likvidácii
  (from: 11/06/2000 until: 11/30/2003)
STROJMONTA a.s.
  (from: 04/18/1994 until: 11/05/2000)
Registered seat: 
Plynárenská 3
Bratislava 820 06
  (from: 04/18/1994 until: 11/30/2003)
Identification number (IČO): 
31 370 306
  (from: 04/18/1994)
Date of entry: 
05/01/1994
  (from: 04/18/1994)
Date of deletion: 
12/01/2003
  (from: 12/01/2003)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 12/01/2003)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/18/1994)
Objects of the company: 
výroba a montáž strojov a technologických zariadení - mechanické časti
  (from: 04/18/1994 until: 11/30/2003)
výroba oceľových konštrukcií a síl
  (from: 04/18/1994 until: 11/30/2003)
kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
  (from: 04/18/1994 until: 11/30/2003)
verejná cestná nákladná doprava
  (from: 03/21/1996 until: 11/30/2003)
vedenie účtovníctva
  (from: 03/21/1996 until: 11/30/2003)
prenájom priemyselného tovaru
  (from: 03/21/1996 until: 11/30/2003)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 03/21/1996 until: 11/30/2003)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 03/21/1996 until: 11/30/2003)
zasielateľstvo
  (from: 10/29/1997 until: 11/30/2003)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatových osadách, v kempingoch a vo vyšších zariadeniach
  (from: 10/29/1997 until: 11/30/2003)
vykonávanie stavebných prác vo výškach pomocou horolezeckej alebo speleologickej techniky
  (from: 10/29/1997 until: 11/30/2003)
vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb /vrátane vybavenosti sídliskových celkov/
  (from: 10/29/1997 until: 11/30/2003)
zámočníctvo a kovoobrábanie
  (from: 10/29/1997 until: 11/30/2003)
opravy motorových vozidiel
  (from: 10/29/1997 until: 11/30/2003)
opravy karosérií
  (from: 10/29/1997 until: 11/30/2003)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/06/2000 until: 11/30/2003)
Managing board
  (from: 04/18/1994 until: 11/05/2000)
Ing. Ján Kohút
ul. SNP 19
Šaľa
  (from: 04/18/1994 until: 03/20/1996)
Ing. Ján Kohút
ul. SNP 19
Šaľa
  (from: 03/21/1996 until: 02/12/1997)
Ing. Martin Kolík
Drotárs-ka 43
Bratislava
  (from: 04/18/1994 until: 03/20/1996)
Ing. Martin Kolík
Drotárs-ka 43
Bratislava
  (from: 03/21/1996 until: 05/21/2000)
Ing. Martin Kolík
Radvanská 21
Bratislava
  (from: 05/22/2000 until: 11/05/2000)
Július Kováč
Školská 8
Malinovo
  (from: 06/06/1995 until: 03/20/1996)
PhDr. Tomáš Málek
Hálova 8
Bratislava
  (from: 04/18/1994 until: 06/05/1995)
Ing. Hugo Skyva
Pod Rovnicami 19
Bratislava
  (from: 02/13/1997 until: 10/28/1997)
Ing. Peter Uberal
Brančská 3
Bratislava
  (from: 03/21/1996 until: 11/05/2000)
Ing.Juraj Vajda
Kafendova 28
Bratislava
  (from: 06/06/1995 until: 03/20/1996)
Ing.Juraj Vajda
Kafendova 28
Bratislava
  (from: 03/21/1996 until: 02/12/1997)
Ing. Dušan Zajac
Robotnícka 287/1
Považská Bystrica
  (from: 10/29/1997 until: 11/05/2000)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a podpisuje likvidátor.
  (from: 11/06/2000 until: 11/30/2003)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať členovia predstavenstva, pričomza spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak.Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám,funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 04/18/1994 until: 11/05/2000)
Capital: 
69 115 000 Sk
  (from: 04/18/1994 until: 11/30/2003)
Shares: 
Number of shares: 66490
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/18/1994 until: 11/30/2003)
Number of shares: 2625
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/18/1994 until: 11/30/2003)
Supervisory board: 
Ing. Jana Hnidiaková
Jaší-kova 3
Bratislava
  (from: 04/18/1994 until: 03/20/1996)
Ing. Jana Hnidiaková
Jaší-kova 3
Bratislava
  (from: 03/21/1996 until: 02/12/1997)
Helena Plavecká
Hontianska 6
Bratislava
  (from: 03/21/1996 until: 11/30/2003)
Ľuboš Sedlák
Lietavská 5
Bratislava
  (from: 02/13/1997 until: 11/30/2003)
Mgr. Patrik Stavrovský
Tomášikova 1
Košice
  (from: 04/18/1994 until: 03/20/1996)
JUDr. Ondrej Štrigner
Hnilecká 7
Bratislava
  (from: 03/21/1996 until: 11/30/2003)
Ing. Peter Uberal
Brančská 3
Bratislava
  (from: 04/18/1994 until: 03/20/1996)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
JUDr. Ondrej Štringer
157
Most pri Bratislave 900 46
  (from: 11/06/2000 until: 11/30/2003)
Other legal facts: 
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I, č.k. ZSa 1529/03 zo dňa 1.12.2003, ktorým bolo začaté konanie o výmaz spoločnosti z obchodného registra. V y m a z u j e s a : z obchodného registra obchodná spoločnosť STROJMONTA a.s. v likvidácii, so sídlom Plynárenská 3, 820 06 Bratislava, IČO: 31 370 306, zapísaná v odd. Sa vo vložke č. 605/B v celom rozsahu.
  (from: 12/01/2003)
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou formou notárskej zápisnice N 214/93, Nz 203/93 zo dňa 21.2.1994 a jej dodatku N 34/94, Nz 33/94. Notárskou zápisnicou zo dňa 21.2.1994 bol osvedčený priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo rozhodnuté o zrušení spoločnosti Strojmont a.s. so sídlom Bratislava, Plynárenská 3 bez likvidácie a jej rozdelením na dve novovzniknuté akciové spoločnosti, a to akciovú spoločnosť STROJMONTA a.s. so sídlom Bratislava, Plynárenská 3 a akciovú spoločnosť EKOSTROJ a.s. so sídlom Bratislava, Plynárenská 3. Novovzniknuté akciové spoločnosti STROJMONTA a.s. a EKOSTROJ a.s. sú právnymi nástupcami akciovej spoločnosti Strojmont a.s. a preberajú všetky práva a záväzky zaniknutej spoločnosti v pomere 4:1 podľa delimitačného protokolu zo dňa 6.4.1994 a jeho dodatku. Ostatné prípadné záväzky voči štátneho rozpočtu vyplývajúce z daňového konania v zmysle Zák.č. 511/1992 Zb. preberá a.s. STROJMONTA v plnom rozsahu. Stary spis: Sa 1179
  (from: 04/18/1994 until: 11/30/2003)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 13.12.1993 a zo dňa 2.1.1995. Stary spis: Sa 1179
  (from: 06/06/1995 until: 11/30/2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 20.6.1995, priebeh ktorého bol osvedčený notárskou zápisnicou č. Nz 250/95, napísanou dňa 20.6.1995 notárom JUDr. Miloslavom Kováčom, na ktorom bola schválená zmena stanov. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 4.8.1995. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 7.9.1995. Stary spis: Sa 1179
  (from: 03/21/1996 until: 11/30/2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 25.6.1996. Záznam z rokovania dozornej rady konanej dňa 29.10.1996. Stary spis: Sa 1179
  (from: 02/13/1997 until: 11/30/2003)
Notárska zápisnica Nz 257/97 spísaná dňa 26.6.1997 notárom JUDr. Miloslavom Kováčom osvedčujúca priebeh časti valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov v čl. II. Záznam z mimoriadneho rokovania dozornej rady konaného dňa 6.10.1997, na ktorom boli schvá- lené personálne zmeny v predstavenstve. Stary spis: Sa 1179
  (from: 10/29/1997 until: 11/30/2003)
Notárska zápisnica č. N 443/00, Nz 426/00 zo dňa 21.6.00, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bolo rozhodnuté o zrušení spoločnosti jej likvidáciou. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.6.2000.
  (from: 11/06/2000 until: 11/30/2003)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 23.1.2001 č.k. 7K 166/00-89 bol zamietnutý návrh spoločníka STROJMONTA a.s. v likvidácii na výhlásenie konkurzu.
  (from: 03/06/2001 until: 11/30/2003)
Date of updating data in databases:  02/21/2024
Date of extract :  02/23/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person